Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 106 Martes, 6 de xuño de 2017 Páx. 27306

III. Outras disposicións

Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 10 de maio de 2017 pola que se dá publicidade do convenio de colaboración subscrito no primeiro cuadrimestre do ano 2017.

Advertido erro na resolución citada, publicada no Diario Oficial de Galicia número 101, do 30 de maio de 2017, realízase a corrección oportuna.

No anexo da páxina 26054, onde figura:

Convenio

Obxecto

Importe achegado polo Issga

Data de sinatura

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación en materia de prevención de riscos laborais

A participación nas actividades da EGAP do persoal dependente do Issga, así como a colaboración e o desenvolvemento conxunto de actividades de carácter formativo, divulgador e investigador en materias de competencia das institucións asinantes; actuando de forma máis eficaz e eficiente na utilización dos medios humanos, materiais e organizativos de cada unha delas, para un mellor cumprimento dos fins de ambas as dúas partes, en beneficio da cidadanía e da sociedade galega

0,00 €

4.1.2016

Debe figurar:

Convenio

Obxecto

Importe achegado polo Issga

Data de sinatura

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación en materia de prevención de riscos laborais

A participación nas actividades da EGAP do persoal dependente do Issga, así como a colaboración e o desenvolvemento conxunto de actividades de carácter formativo, divulgador e investigador en materias de competencia das institucións asinantes; actuando de forma máis eficaz e eficiente na utilización dos medios humanos, materiais e organizativos de cada unha delas, para un mellor cumprimento dos fins de ambas as dúas partes, en beneficio da cidadanía e da sociedade galega

0,00 €

4.1.2017