Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 111 Martes, 13 de xuño de 2017 Páx. 28951

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 11 de maio de 2017, da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña, pola que se fai pública a formalización do contrato para o soporte e mantemento do software dos sistemas Centricity Pacs para o manexo da imaxe médica desta xerencia (expediente NB-EIC1-16-024).

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Servizo Galego de Saúde-Xerencia de Xestión Integrada da Coruña.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Contratación.

c) Número de expediente: NB-EIC1-16-024.

d) Enderezo da internet do perfil do contratante: www.sergas.es

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: servizos.

b) Descrición do obxecto: soporte e mantemento do software dos sistemas Centricity Pacs para o manexo da imaxe médica da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña.

c) Lotes: non.

d) CPA (referencia de nomenclatura): 62.02.30.

e) CPV (referencia de nomenclatura): 50324100-3.

f) Acordo marco (se procede): non.

g) Sistema dinámico de adquisicións (se procede): non.

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: negociado (suxeito a regulación harmonizada).

4. Valor estimado do contrato:

Valor estimado do contrato sen IVE: 796.249,74 € (setecentos noventa e seis mil douscentos corenta e nove euros con setenta e catro céntimos).

5. Orzamento base de licitación:

Orzamento sen IVE: 489.999,84 € (catrocentos oitenta e nove mil novecentos noventa e nove euros con oitenta e catro céntimos).

Orzamento con IVE: 592.899,81 € (cincocentos noventa e dous mil oitocentos noventa e nove euros con oitenta e un céntimos).

6. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 30.1.2017.

b) Data de formalización do contrato: 1.2.2017.

c) Contratista: General Electric Healthcare España, S.A. (A28061737).

d) Importe de adxudicación:

Importe sen IVE: 489.999,84 € (catrocentos oitenta e nove mil novecentos noventa e nove euros con oitenta e catro céntimos).

Importe con IVE: 592.899,81 € (cincocentos noventa e dous mil oitocentos noventa e nove euros con oitenta e un céntimos).

A Coruña, 11 de maio de 2017

Luis Verde Remeseiro
Xerente de Xestión Integrada da Coruña