Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 118 Xoves, 22 de xuño de 2017 Páx. 30651

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 6 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se dá publicidade dos beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 27 de xaneiro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións destinadas á creación de viveiros industriais de empresas en parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código do procedemento IN541A).

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, no artigo 25 do anexo I da Orde do 27 de xaneiro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións destinadas á creación de viveiros industriais de empresas en parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código do procedemento IN541A), por medio desta resolución publícase o extracto das axudas outorgadas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria ao abeiro da dita orde.

a) Norma reguladora da convocatoria: Orde do 27 de xaneiro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións destinadas á creación de viveiros industriais de empresas en parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código do procedemento IN541A).

b) Aplicación orzamentaria: 09.20.732A.760.1.

c) Crédito orzamentario: 500.000 euros.

d) Destinatarios: concellos da Comunidade Autónoma de Galicia.

e) Finalidade: creación de viveiros industriais de empresas en parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia.

f) Beneficiarios e importe das axudas: no anexo a esta resolución recóllense os beneficiarios e o importe.

Santiago de Compostela, 6 de xuño de 2017

Ángel Bernardo Tahoces
Director xeral de Enerxía e Minas

ANEXO
Subvencións concedidas

Expediente

Beneficiario

NIF

Contía da axuda (€)

IN541A 2017/03

Concello da Laracha

P1504200E

240.000,00

IN541A 2017/04

Concello de Silleda

P3605200I

20.849,89

IN541A 2017/01

Concello de Vilanova de Arousa

P3606100J

239.150,11