Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 118 Xoves, 22 de xuño de 2017 Páx. 30793

V. Administración de xustiza

Xulgado de Primeira Instancia número 5 de Pontevedra

EDICTO (387/2016).

DCT. Divorcio contencioso 387/2016

Procedemento orixe: sobre divorcio contencioso

Demandante: Isabel Altagracia Lugo Severino

Procuradora: Rocío Cochón Castro

Avogada: Idoya Durán Pouseu

Demandado: Juan Francisco Tavarez de la Rosa

Eu, Gema Antolín Pérez, letrada da Administración de xustiza do Xulgado de Primeira Instancia número 5 de Pontevedra, por este edicto

Anuncio:

Neste procedemento DCT-387/2016 seguido por instancia de Isabel Altagracia Lugo Severino contra Juan Francisco Tavarez de la Rosa ditouse sentenza cuxo teor literal é o seguinte:

Sentenza nº 204/2017.

Pontevedra, 23 de maio de 2017

Vistos por min, Mª del Mar Felices Esteban, maxistrada xuíza do Xulgado de Primeira Instancia número 5 de Pontevedra, os precedentes autos de xuízo de divorcio, seguidos ante este xulgado co número 387/2016, no cal é parte demandante Isabel Altagracia Lugo Severino, representada pola procuradora Rocío Cochón Castro e asistida da letrada Idoya Durán Pouseu, e como parte demandada Juan Francisco Tavarez de la Rosa, declarado en situación procesual de rebeldía.

Resolvo que estimo a demanda presentada pola procuradora Rocío Cochón Castro, en nome e representación de Isabel Altagracia Lugo Severino, contra Juan Francisco Tavarez de la Rosa, en situación procesual de rebeldía, e, en consecuencia, declaro a disolución por divorcio do matrimonio contraído entre os litigantes o 22 de xullo de 2006, inscrito no tomo 117, páxina 355, da Sección Segunda do Rexistro Civil de Pontevedra, con todos os efectos legais que comporta a dita declaración. Enténdense revogados definitivamente os poderes e consentimentos que os cónxuxes se outorgasen. Os cónxuxes poderán vivir separados e cesa a presunción de convivencia conxugal. Todo isto sen facer expresa imposición das custas.

Unha vez firme esta resolución, comuníquese de oficio ao Rexistro Civil onde consta inscrito o matrimonio dos cónxuxes litigantes, Rexistro Civil de Pontevedra.

Notifíqueselles esta resolución en forma legal ás partes, ás cales se lles advirte que contra ela cabe recurso de apelación, para ante a Audiencia Provincial de Pontevedra, que se tramitará polas regras establecidas na Lei de axuizamento civil.

Así o pronuncio, mando e asino por esta a miña sentenza, definitivamente xulgando en primeira instancia.

Publicación. A anterior resolución foi lida e publicada pola xuíza que a autoriza, en audiencia pública, lugar e data indicados nela. Dou fe.

Ao encontrarse o dito demandado, Juan Francisco Tavarez de la Rosa, en paradoiro descoñecido, expídese este edicto co fin de que lle sirva de notificación en forma.

Pontevedra, 30 de maio de 2017

A letrada da Administración de xustiza