Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 121 Martes, 27 de xuño de 2017 Páx. 31506

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 19 de maio de 2017, da Secretaría Xeral Técnica da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no primeiro cuadrimestre do ano 2017.

O artigo 15.2 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, establece que cada consellería ou entidade terá que remitir para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia unha relación dos convenios subscritos referida ao cuadrimestre anterior, para os efectos de cumprir coas obrigacións legais fixadas.

En consecuencia, e para dar cumprimento a esa obriga,

DISPOÑO:

Artigo 1

Dar publicidade á relación dos convenios subscritos pola Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza nos meses de xaneiro, febreiro, marzo e abril do ano 2017, que se incorpora como anexo I a esta resolución.

Artigo 2

Dar publicidade á relación dos convenios subscritos pola Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza nos meses de setembro, outubro, novembro e decembro do ano 2016, que se incorpora como anexo II a esta resolución.

Santiago de Compostela, 19 de maio de 2017

Beatriz Cuiña Barja
Secretaria xeral técnica da Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza

ANEXO I
Convenios de colaboración subscritos pola Vicepresidencia
e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
nos meses de xaneiro, febreiro, marzo e abril de 2017

Convenio

Importe €

Data sinatura

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello da Capela, no marco do establecido na disposición transitoria primeira do Decreto 168/2008, do 24 de xullo, polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de paz.

8.500 €

6.2.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello da Lama, no marco do establecido na disposición transitoria primeira do Decreto 168/2008, do 24 de xullo, polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de paz.

8.500 €

6.2.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello da Peroxa no marco do establecido na disposición transitoria primeira do Decreto 168/2008, do 24 de xullo, polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de paz.

8.500 €

6.2.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Ares, no marco do establecido na disposición transitoria primeira do Decreto 168/2008, do 24 de xullo, polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de paz.

8.500 €

6.2.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Baños de Molgas, no marco do establecido na disposición transitoria primeira do Decreto 168/2008, do 24 de xullo, polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de paz.

8.500 €

6.2.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Baralla, no marco do establecido na disposición transitoria primeira do Decreto 168/2008, do 24 de xullo, polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de paz.

8.500 €

6.2.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Barro, no marco do establecido na disposición transitoria primeira do Decreto 168/2008, do 24 de xullo, polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de paz.

8.500 €

6.2.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello da Bóveda, no marco do establecido na disposición transitoria primeira do Decreto 168/2008, do 24 de xullo, polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de paz.

8.500 €

6.2.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Campo Lameiro, no marco do establecido na disposición transitoria primeira do Decreto 168/2008, do 24 de xullo, polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de paz.

8.500 €

6.2.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Carballedo, no marco do establecido na disposición transitoria primeira do Decreto 168/2008, do 24 de xullo, polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de paz.

8.500 €

6.2.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Cerdedo-Cotobade, no marco do establecido na disposición transitoria primeira do Decreto 168/2008, do 24 de xullo, polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de paz.

8.500 €

6.2.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Curtis, no marco do establecido na disposición transitoria primeira do Decreto 168/2008, do 24 de xullo, polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de paz.

8.500 €

6.2.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Frades, no marco do establecido na disposición transitoria primeira do Decreto 168/2008, do 24 de xullo, polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de paz.

8.500 €

6.2.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Lousame, no marco do establecido na disposición transitoria primeira do Decreto 168/2008, do 24 de xullo, polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de paz.

8.500 €

6.2.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Maceda, no marco do establecido na disposición transitoria primeira do Decreto 168/2008, do 24 de xullo, polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de paz.

8.500 €

6.2.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Outeiro de Rei, no marco do establecido na disposición transitoria primeira do Decreto 168/2008, do 24 de xullo, polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de paz.

8.500 €

6.2.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Paradela, no marco do establecido na disposición transitoria primeira do Decreto 168/2008, do 24 de xullo, polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de paz.

8.500 €

6.2.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello da Pastoriza, no marco do establecido na disposición transitoria primeira do Decreto 168/2008, do 24 de xullo, polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de paz.

8.500 €

6.2.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Petín, no marco do establecido na disposición transitoria primeira do Decreto 168/2008, do 24 de xullo, polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de paz.

8.500 €

6.2.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Pontecesures, no marco do establecido na disposición transitoria primeira do Decreto 168/2008, do 24 de xullo, polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de paz.

8.500 €

6.2.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Portas, no marco do establecido na disposición transitoria primeira do Decreto 168/2008, do 24 de xullo, polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de paz.

8.500 €

6.2.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Riós, no marco do establecido na disposición transitoria primeira do Decreto 168/2008, do 24 de xullo, polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de paz.

8.500 €

6.2.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Sandiás, no marco do establecido na disposición transitoria primeira do Decreto 168/2008, do 24 de xullo, polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de paz.

8.500 €

6.2.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Sobrado, no marco do establecido na disposición transitoria primeira do Decreto 168/2008, do 24 de xullo, polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de paz.

8.500 €

6.2.2017

Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Vilaboa, no marco do establecido na disposición transitoria primeira do Decreto 168/2008, do 24 de xullo, polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de paz.

8.500 €

6.2.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia e Farmacéuticos Mundi para actuacións de acción humanitaria e de emerxencia.

50.000 €

27.2.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a Universidade de Santiago de Compostela para a colaboración entre o Instituto de Medicina Legal de Galicia (IMELGA) e o Instituto de Ciencias Forenses «Luis Concheiro».

170.000 €

28.2.2017

Convenio de colaboración en materia de formación continuada de xuíces e maxistrados entre o Consello Xeral do Poder Xudicial e a Xunta de Galicia para o ano 2017.

22.000 €

1.3.2017

Protocolo de colaboración entre a Federación Galega de Municipios e Provincias e a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia para a colaboración na realización das probas selectivas nos corpos da Policía local de Galicia.

0 €

3.3.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a Coordinadora Galega de Organizacións non Gobernamentais para o Desenvolvemento para a execución do proxecto «Mellora das capacidades da coordinadora para representar e fortalecer as ONGD galegas e promover os obxectivos compartidos de transformación social e defensa da política pública de cooperación ao desenvolvemento».

90.000 €

9.3.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a Universidade de Santiago de Compostela para a realización de prácticas académicas externas curriculares ou extracurriculares de alumnos do máster de márketing, consultoría e comunicación política.

0 €

10.3.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a Asociación de Axuda ao Toxicómano «Érguete».

18.000 €

15.3.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a Academia Galega de Xurisprudencia e Lexislación.

18.000 €

15.3.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e Corporación Voz de Galicia, S.L.U. para a difusión das actividades desta consellería de interese para a cidadanía, durante o ano 2017.

149.767,95 €

17.3.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a Axencia de Nacións Unidas para os Refuxiados de Palestina en España (UNRWA España) para o proxecto «Garantir un nivel de vida digno para a población refuxiada de Palestina que vive en absoluta pobreza».

20.000 €

21.3.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Melón, no marco do establecido na disposición transitoria primeira do Decreto 168/2008, do 24 de xullo, polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de paz.

8.500 €

28.3.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a Asociación Galega de Apicultura, en materia de protección civil.

21.000 €

18.4.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia en materia de protección civil, para dar unha resposta psicolóxica en emerxencias e catrástrofes.

50.000 €

18.4.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a Asociación de Cans de Salvamento de Galicia en materia de protección civil.

9.000 €

19.4.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a Fundación Centro Tecnolóxico do Mar (Fundación CETMAR) para o proxecto «Consolidación, reforzo institucional, liderado e gobernanza dos proxectos da cooperación galega en Mozambique».

91.726,61 €

21.4.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a Federación Provincial de Agrupacións de Voluntarios de Protección Civil de Lugo en materia de protección civil.

5.500 €

25.4.2017

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a Consellería de Política Social e a Asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharauí (SOGAPS) para o apoio ao programa «Vacacións en paz 2017».

150.000 €

26.4.2017

ANEXO II
Convenios de colaboración subscritos pola Vicepresidencia
e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
nos meses de setembro, outubro, novembro e decembro de 2016

Convenio

Importe €

Data sinatura

Convenio de colaboración entre o Ministerio de Xustiza e as comunidades autónomas con traspaso de funcións en materia de provisión de medios materiais e económicos para o funcionamiento da Administración de xustiza para establecer o sistema de representación das comunidades autónomas no Consello Asesor de Asistencia ás Vítimas.

0 €

30.9.2016

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia para a atención psicolóxica a mulleres que sofren violencia de xénero e, complementariamente, para as súas fillas e fillos menores e outras persoas do seu contorno familiar que vivan ou padezan situacións de violencia de xénero, e atención psicolóxica a homes con problemas de control de violencia no ámbito familiar.

45.000 €

28.11.2016

Adenda ao convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Ponteareas para a execución do proxecto denominado «Reparación de danos nos bens de titularidade municipal afectados polos temporais dos meses de xaneiro e febreiro de 2016».

0 €

29.11.2016

Addenda ao convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Mondoñedo para a execución do proxecto denominado «Adquisición dun predio no núcleo histórico para o seu acondicionamento co fin de evitar a súa deterioración e degradación ambiental».

0 €

29.11.2016

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a entidade Rías Baixas Comunicación, S.A. para a difusión das actividades desta consellería de interese para a cidadanía, durante o ano 2017.

3.704,51 €

30.12.2016

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a entidade Lérez Ediciones, S.L. Unipersonal para a difusión das actividades desta consellería de interese para a cidadanía, durante o ano 2017.

10.584,31 €

30.12.2016

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a entidade Editorial Compostela, S.A. para a difusión das actividades desta consellería de interese para a cidadanía, durante o ano 2017.

16.934,89 €

30.12.2016

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a entidade El Progreso de Lugo, S.L. para a difusión das actividades desta consellería de interese para a cidadanía, durante o ano 2017.

24.873,12 €

30.12.2016

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a entidade Faro de Vigo, S.A. Unipersoal para a difusión das actividades desta consellería de interese para a cidadanía, durante o ano 2017.

69.856,43 €

30.12.2016

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a entidade Editorial La Capital, S.L. para a difusión das actividades desta consellería de interese para a cidadanía, durante o ano 2017.

9.790,48 €

30.12.2016

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a entidade La Opinión de A Coruña S.L. para a difusión das actividades desta consellería de interese para a cidadanía, durante o ano 2017.

8.467,45 €

30.12.2016

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a entidade La Región S.A. para a difusión das actividades desta consellería de interese para a cidadanía, durante o ano 2017.

23.020,87 €

30.12.2016