Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 127 Mércores, 5 de xullo de 2017 Páx. 32637

II. Autoridades e persoal

b) Nomeamentos

Presidencia da Xunta de Galicia

RESOLUCIÓN do 23 de xuño de 2017, da Secretaría Xeral da Presidencia, pola que se fai público o Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 22 de xuño de 2017, de prórroga do mandato de Fernando Ignacio González Laxe como conselleiro nato do Consello Consultivo de Galicia.

O Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día vinte e dous de xuño de dous mil dezasete adoptou o seguinte acordo:

«1º. Prorrogar o mandato de Fernando Ignacio González Laxe como conselleiro nato do Consello Consultivo de Galicia por un período máximo de dous anos, logo de recibida a comunicación do presidente do Consello Consultivo de Galicia de expiración do mandato de Fernando Ignacio González Laxe como conselleiro nato dese órgano o vindeiro dez de xullo de dous mil dezasete, na cal se poñen de manifesto as circunstancias concorrentes, e en virtude do establecido no artigo 4.5 e na disposición transitoria segunda da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia.

2º. Publicar este acordo no Diario Oficial de Galicia».

Santiago de Compostela, 23 de xuño de 2017

Manuel Galdo Pérez
Secretario xeral da Presidencia