Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 128 Xoves, 6 de xullo de 2017 Páx. 32758

II. Autoridades e persoal

b) Nomeamentos

Axencia Turismo de Galicia

RESOLUCIÓN do 27 de xuño de 2017 pola que se dispón o nomeamento de membros do Consello do Turismo de Galicia.

O Decreto 149/2012, do 5 de xullo, polo que se regula o Consello do Turismo de Galicia (DOG núm. 135, do 16 de xullo), recolle, no artigo 3, a composición e o réxime de elección dos/das seus/súas membros e no artigo 5 o nomeamento destes/as pola persoa titular do órgano superior da Administración autonómica competente en materia de turismo, por proposta das diferentes organizacións e entidades representadas. O parágrafo 2 do citado artigo establece que se algún membro perde a condición de representatividade pola organización que o elixiu, esta deberá comunicar á Administración turística autonómica, no prazo máximo dun mes, o/a novo/a vogal proposto/a para a súa representación.

Mediante Resolución da directora da Axencia Turismo de Galicia, do 20 de marzo, foron nomeados os membros do Consello do Turismo de Galicia (DOG núm. 60, do 27 de marzo de 2017). Unha vez nomeados, a organización sindical UGT realizou unha proposta de modificación dos membros propostos inicialmente.

Polo exposto,

RESOLVO:

Primeiro. Nomear como membros do Consello do Turismo de Galicia a:

– José Antonio Boullosa Gómez, como membro titular e, como suplente, a Celestino Criado Currás, en representación de UGT.

Santiago de Compostela, 27 de xuño de 2017

Mª Nava Castro Domínguez
Directora da Axencia Turismo de Galicia