Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 141 Mércores, 26 de xullo de 2017 Páx. 35586

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Galega de Infraestruturas

RESOLUCIÓN do 6 de xullo de 2017 pola que se fai pública a formalización de varios contratos administrativos (expediente E/059/2016 e tres máis).

O director da Axencia Galega de Infraestruturas, ao abeiro das competencias atribuídas polo Decreto 173/2011, do 4 de agosto, polo que se aproba o estatuto da Axencia Galega de Infraestruturas, resolveu formalizar os seguintes contratos administrativos:

I. Contrato de obra: variante de Aradas en Santiago de Compostela. Clave: AC/10/020.01. Expediente: E/059/2016.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: AC/10/020.01 (E/059/2016).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N= 92642

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de obra.

b) Descrición: variante de Aradas en Santiago de Compostela.

c) CPV: 45233000-9.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea (23.12.2016); Boletín Oficial del Estado (4.1.2017); Diario Oficial de Galicia (3.1.2017).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria e anticipada de gasto.

b) Procedemento: aberto suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 5.195.238,17 €.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 5.195.238,17 €. Importe total: 6.286.238,19 €.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 29.5.2017.

b) Data de formalización do contrato: 4.7.2017.

c) Adxudicataria: Arias Infraestructuras, S.A.

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 3.943.185,77 €. Importe total: 4.771.254,78 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa.

II. Contrato da obra: reforzo de firme localizado nas estradas AC-413, AC-418, AC-419, AC-421, AC-422, AC-423, AC-424, AC-429, AC-432, AC-433, AC-440, AC-441, AC-445, AC-455 e AC-552, entre outras. Clave: AC/16/183.02. Expediente: E/002/2017.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: AC/16/183.02 (E/002/2017).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N= 109233

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de obras.

b) Descrición: reforzo de firme localizado nas estradas AC-413, AC-418, AC-419, AC-421, AC-422, AC-423, AC-424, AC-429, AC-432, AC-433, AC-440, AC-441, AC-445, AC-455 e AC-552, entre outras.

c) CPV: 45233000-9.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia (15.2.2017).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria e anticipada de gasto.

b) Procedemento: aberto non suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 619.188,84 €.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 619.188,84 €. Importe total: 749.218,50 €.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 16.6.2017.

b) Data de formalización do contrato: 28.6.2017.

c) Adxudicataria: F. Gómez y Cía, S.L.

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 488.994,00 €. Importe total: 591.682,74 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa.

III. Contrato da obra: reforzo de firme localizado nas estradas PO-226, PO-308 e PO-531. Clave: PO/16/194.02. Expediente: E/004/2017.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: PO/16/194.02 (E/004/2017).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N= 109235

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de obras.

b) Descrición: reforzo de firme localizado nas estradas PO-226, PO-308 e PO-531.

c) CPV: 45233000-9.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia (15.2.2017).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria e anticipada de gasto.

b) Procedemento: aberto non suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 701.818,59 €.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 701.818,59 €. Importe total: 849.200,49 €.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 20.6.2017.

b) Data de formalización do contrato: 5.7.2017.

c) Adxudicataria: Covsa, Construcciones, Obras y Viales, S.A.

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 565.104,33 €. Importe total: 683.776,24 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa.

IV. Contrato da obra: reforzo de firme localizado nas estradas VG-4.2, PO-300, PO-305, PO-548 e PO-549. Clave: PO/16/193.02. Expediente: E/014/2017.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: PO/16/193.02 (E/014/2017).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N= 130567

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de obras.

b) Descrición: reforzo de firme localizado nas estradas VG-4.2, PO-300, PO-305, PO-548 e PO-549.

c) CPV: 45233000-9.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia (20.3.2017).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria e anticipada de gasto.

b) Procedemento: aberto non suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 537.162,05 €.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 537.162,05 €. Importe total: 649.966,08 €.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 20.6.2017.

b) Data de formalización do contrato: 5.7.2017.

c) Adxudicataria: Covsa, Construcciones, Obras y Viales, S.A.

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 417.643,49 €. Importe total: 505.348,62 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa.

Santiago de Compostela, 6 de xullo de 2017

Francisco Menéndez Iglesias
Director da Axencia Galega de Infraestruturas