Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 145 Martes, 1 de agosto de 2017 Páx. 36365

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 11 de xullo de 2017, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se conceden subvencións ás entidades locais de Galicia para a promoción do uso da lingua galega, ao abeiro da convocatoria regulada na Orde do 6 de abril de 2017.

A Orde do 6 de abril de 2017 regula a convocatoria e a concesión de subvencións ás entidades locais de Galicia para a promoción do uso da lingua galega (DOG núm. 83, do 2 de maio).

Logo de ver os informes-proposta formulados pola comisión constituída ao abeiro do artigo 15 da dita convocatoria e polo órgano instrutor que recolle o artigo 13, e en virtude das facultades que me confire a disposición adicional da Orde do 25 de xaneiro de 2012, de delegación de competencias nos órganos superiores, directivos e periféricos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, esta secretaría xeral

RESOLVE:

Primeiro. A concesión de axudas, na contía que se indica, aos proxectos relacionados no anexo. Nesta relación inclúense as propostas que non se subvencionan polos motivos que aparecen baixo a epígrafe correspondente, de acordo cos criterios establecidos na Orde do 6 de abril de 2017.

Segundo. De conformidade co artigo 4.2.b da Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno da Comunidade Autónoma de Galicia, e co previsto no Decreto 132/2006, de 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, de 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, a Secretaría Xeral fará públicos os datos relevantes referidos ás axudas e subvencións concedidas, así como as sancións impostas aos beneficiarios.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, os interesados poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Secretaría Xeral de Política Lingüística, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das adminisracións públicas, quen resolverá por delegación do conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, de acordo co establecido na disposición adicional da Orde do 25 de xaneiro de 2012, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous (2) meses ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Santiago de Compostela, 11 de xullo de 2017

Valentín García Gómez
Secretario xeral de Política Lingüística

ANEXO

Número de expediente

Entidade

Modalidade

Importe

Motivo da denegación

2017/001

Concello de Arteixo

Mantemento do servizo lingüístico

3.653,00 €

2017/002

Concello de Ribadavia

Programas de dinamización lingüística

1.882,00 €

2017/003

Concello de Fene

Programas de dinamización lingüística

1.605,00 €

2017/004

Concello de Vila de Cruces

Programas de dinamización lingüística

1.670,00 €

2017/005

Agrupamento dos concellos de Bande, Entrimo, Lobeira, Lobios e Muíños

Programas de dinamización lingüística

1.086,00 €

2017/006

Concello de Boqueixón

Mantemento do servizo lingüístico

4.152,00 €

2017/007

Concello de San Sadurniño

-

0,00

Artigo 1

2017/008

Concello de Monterroso

Programas de dinamización lingüística

1.633,00 €

2017/009

Mancomunidade de Municipios de Ordes

Mantemento do servizo lingüístico

5.535,00 €

2017/010

Concello do Barco de Valdeorras

Programas de dinamización lingüística

1.799,00 €

2017/011

Concello de Narón

Mantemento do servizo lingüístico

3.875,00 €

2017/012

Concello de Muros

Mantemento do servizo lingüístico

2.823,00 €

2017/013

Concello de Cangas

Programas de dinamización lingüística

1.633,00 €

2017/014

Concello de Silleda

Programas de dinamización lingüística

1.785,00 €

2017/015

Organismo Autónomo Terra de Sanxenxo

-

0,00

Artigo 3

2017/016

Concello de Pazos de Borbén

Programas de dinamización lingüística

866,00 €

2017/017

Concello de Santa Comba

Mantemento do servizo lingüístico

3.986,00 €

2017/018

Concello de Barbadás

Programas de dinamización lingüística

1.910,00 €

2017/019

Concello de Dumbría

Mantemento do servizo lingüístico

3.155,00 €

2017/020

Concello do Carballiño

Mantemento do servizo lingüístico

4.124,00 €

2017/021

Concello de Vilagarcía de Arousa

Mantemento do servizo lingüístico

4.373,00 €

2017/022

Concello do Pereiro de Aguiar

Programas de dinamización lingüística

2.214,00 €

2017/023

Concello de Moaña

Mantemento do servizo lingüístico

3.653,00 €

2017/024

Concello de Soutomaior

Programas de dinamización lingüística

1.522,00 €

2017/025

Concello de Ribeira

Mantemento do servizo lingüístico

4.484,00 €

2017/026

Concello de Outes

Mantemento do servizo lingüístico

2.934,00 €

2017/027

Concello de Fisterra

Mantemento do servizo lingüístico

2.795,00 €

2017/028

Concello de Vigo

Mantemento do servizo lingüístico

3.487,00 €

2017/029

Concello de Cambados

Programas de dinamización lingüística

1.993,00 €

2017/030

Concello de Foz

Programas de dinamización lingüística

1.384,00 €

2017/031

Agrupamento dos concellos da Baña e Negreira

Mantemento do servizo lingüístico

5.364,00 €

2017/032

Concello de Brión

Programas de dinamización lingüística

1.605,00 €

2017/033

Concello de Carballo

Mantemento do servizo lingüístico

3.512,00 €

2017/034

Concello de Bueu

Programas de dinamización lingüística

1.605,00 €

2017/035

Concello de Padrón

Programas de dinamización lingüística

1.467,00 €

2017/036

Concello de Ames

Mantemento do servizo lingüístico

4.539,00 €

2017/037

Concello da Coruña

Mantemento do servizo lingüístico

4.982,00 €

2017/038

Concello de Monforte de Lemos

Programas de dinamización lingüística

1.522,00 €

2017/039

Agrupamento dos concellos de Carnota e Mazaricos

Mantemento do servizo lingüístico

4.123,00 €

2017/040

Concello de Cerdedo-Cotobade

Programas de dinamización lingüística

2.214,00 €

2017/041

Agrupamento dos concellos de Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Montederramo, Parada de Sil, San Xoán de Río e A Teixeira

Creación dun servizo lingüístico

1.827,00 €

2017/042

Concello da Cañiza

Mantemento do servizo lingüístico

3.425,00 €

2017/043

Concello de Malpica de Bergantiños

Programas de dinamización lingüística

2.015,00 €

2017/044

Concello de Miño

Mantemento do servizo lingüístico

3.100,00 €

2017/045

Concello de Ponteareas

Mantemento do servizo lingüístico

4.464,00 €

2017/046

Concello de Vilaboa

Programas de dinamización lingüística

1.991,00 €

2017/047

Concello de Cee

Mantemento do servizo lingüístico

2.934,00 €

2017/048

Concello de Xove

Programas de dinamización lingüística

2.092,00 €

2017/049

Concello de Boiro

Mantemento do servizo lingüístico

3.598,00 €

2017/050

Concello de Valga

Mantemento do servizo lingüístico

3.742,00 €

2017/051

Concello de Ourense

Mantemento do servizo lingüístico

4.622,00 €

2017/052

Concello de Cedeira

Creación dun servizo lingüístico

1.704,00 €

2017/053

Concello de Ferrol

Mantemento do servizo lingüístico

4.207,00 €

2017/054

Concello de Ponte Caldelas

Programas de dinamización lingüística

1.162,00 €

2017/055

Concello do Grove

Mantemento do servizo lingüístico

5.022,00 €

2017/056

Concello de Vedra

Programas de dinamización lingüística

1.410,00 €

2017/057

Concello de Outeiro de Rei

Programas de dinamización lingüística

1.716,00 €

2017/058

Entidade Local Menor de Bembrive

Programas de dinamización lingüística

0,00

Artigo 10.1 do Decreto 11/2009 do Regulamento de subvencións de Galicia

2017/059

Concello das Pontes de García Rodríguez

Mantemento do servizo lingüístico

2.159,00 €

2017/060

Agrupamento dos concellos de Melide, Santiso, Palas de Rei e Toques

Mantemento do servizo lingüístico

3.476,00 €

2017/061

Agrupamento dos concellos de Rois e Dodro

Mantemento do servizo lingüístico

4.153,00 €

2017/062

Concello de Cabanas

Programas de dinamización lingüística

948,00 €

2017/063

Concello de Cuntis

Programas de dinamización lingüística

1.554,00 €

2017/064

Concello de Oleiros

Mantemento do servizo lingüístico

3.986,00 €

2017/065

Concello de Celanova

Programas de dinamización lingüística

1.495,00 €

2017/066

Concello de Neda

Programas de dinamización lingüística

1.495,00 €

2017/067

Concello do Pino

Programas de dinamización lingüística

554,00 €

2017/068

Concello de Teo

Mantemento do servizo lingüístico

3.321,00 €

2017/069

Concello da Laracha

Creación dun servizo lingüístico

3.166,00 €

2017/070

Concello do Val de Dubra

Mantemento do servizo lingüístico

2.934,00 €

2017/071

Concello de Camariñas

Programas de dinamización lingüística

443,00 €

2017/072

Concello de Ribadumia

Programas de dinamización lingüística

1.957,00 €

2017/073

Concello de Viveiro

Programas de dinamización lingüística

1.356,00 €

2017/074

Concello de Cerceda

Programas de dinamización lingüística

1.973,00 €

2017/075

Concello de Tomiño

Programas de dinamización lingüística

747,00 €

2017/076

Concello de Redondela

Mantemento do servizo lingüístico

3.543,00 €

2017/077

Concello de Santiago de Compostela

Mantemento do servizo lingüístico

5.084,00 €

2017/078

Concello de Sarria

Programas de dinamización lingüística

775,00 €

2017/079

Concello de Bergondo

Programas de dinamización lingüística

2.055,00 €

2017/080

Concello das Neves

Programas de dinamización lingüística

1.329,00 €

2017/081

Concello de Poio

Programas de dinamización lingüística

775,00 €

2017/082

Agrupamento dos Concellos da Pobra do Brollón e O Incio

Creación dun servizo lingüístico

3.203,00 €

2017/083

Concello de Abegondo

Mantemento do servizo lingüístico

3.404,00 €

2017/084

Concello de Pontevedra

Mantemento do servizo lingüístico

3.527,00 €

2017/085

Concello de Betanzos

Mantemento do servizo lingüístico

4.116,00 €

2017/086

Concello de Mos

Programas de dinamización lingüística

1.688,00 €

2017/087

Agrupamento dos concellos de Vimianzo e Zas

Mantemento/Reforzamento do servizo lingüístico

3.506,00 €

2017/088

Concello de Carral

Mantemento do servizo lingüístico

3.627,00 €

2017/089

Concello de Cariño

Programas de dinamización lingüística

1.469,00 €

2017/090

Concello de Rianxo

Mantemento/Reforzamento do servizo lingüístico

1.853,00 €

2017/091

Concello de Cambre

Creación dun servizo lingüístico

1.633,00 €

2017/092

Concello de Moraña

Programas de dinamización lingüística

1.702,00 €

2017/093

Concello de Ponteceso

Mantemento do servizo lingüístico

2.906,00 €

2017/094

Concello de Vilalba

Mantemento do servizo lingüístico

3.986,00 €

2017/095

Agrupamento dos concellos de Castrelo de Miño e Baños de Molgas

Programas de dinamización lingüística

1.544,00 €

2017/096

Concello de Muxía

Programas de dinamización lingüística

1.583,00 €