Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 147 Xoves, 3 de agosto de 2017 Páx. 36717

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

ANUNCIO do 12 de xullo de 2017, da Subdirección Xeral de Inspección do Transporte, polo que se notifican as resolucións ditadas nos expedientes sancionadores en materia de transporte terrestre devoltas polo servizo de Correos porque, intentada a notificación, non se puido efectuar (expediente LU-00400-O-2017 e doce máis).

A persoa titular da Subdirección Xeral de Inspección do Transporte ditou a resolución dos expedientes sancionadores número LU-00400-O-2017 e doce máis por infracción da normativa sobre transporte terrestre.

Intentada a notificación da resolución por correo certificado con xustificante de recibo no domicilio que consta no correspondente expediente sancionador, esta foi devolta polo servizo de Correos. Por este motivo e de conformidade co artigo 44 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, a notificación efectúase por medio dun anuncio publicado no Boletín Oficial del Estado (BOE), que previamente se publica no Diario Oficial de Galicia. En consecuencia, mediante este anuncio notifícanse as resolucións ditadas ás persoas interesadas.

Infórmaselles que os expedientes sancionadores se atopan a súa disposición nas oficinas da Subdirección Xeral de Inspección do Transporte, situadas na praza de Europa, 5A, 2º, en Santiago de Compostela.

Comunícaselles que contra a resolución sancionadora, que non é definitiva na vía administrativa, cabe recurso de alzada ante a persoa titular da Dirección Xeral de Mobilidade da Consellería de Infraestruturas e Vivenda, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE.

As sancións impostas foron aboadas anticipadamente cunha redución do seu importe conforme o previsto no artigo 146.3 da Lei 16/1987,do 30 de xullo, de ordenación dos transportes terrestres.

Santiago de Compostela, 12 de xullo de 2017

David Conde Varela
Subdirector xeral de Inspección do Transporte

Expediente

Matrícula

Persoa sancionada

DNI/CIF

Infracción cometida

Data-hora-estrada-p.q.

Precepto cualificador

Precepto sancionador

Sanción imposta

LU-00400-O-2017

5899-JMH

Juan Antonio García Suárez

52458956G

A carencia, falta de datos esenciais, ocultación ou falta de conservación da documentación de control.

9.2.2017; 9.10; A-6; 484,0

Art. 141.17 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

401 euros

LU-00865-O-2017

0508-FWJ

Transportes y Hormigones Silvota, S.L.

B33544396

A carencia, falta de datos esenciais, ocultación ou falta de conservación da documentación de control.

24.3.2017; 16.02; LU-546; 34

Art. 141.17 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

401 euros

PO-00331-O-2017

2177-JRK

Defrades, S.L.

B15533573

Atenuante-Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de título habilitante.

25.10.2016; 11.10; N640; 206,5

Art. 141.25 en relación Art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.k) en relación letra f) LOTT

801 euros

PO-00356-O-2017

0272-GRD

Transportes Tenjido, S.L.

B70501804

A condución durante máis de cinco horas, aínda que sen superar as seis, sen respectar as pausas regulamentariamente exixidas. Superior a 5 horas e inferior ou igual a 6 horas.

9.11.2016; 12.40; AP9; 137,5

Art. 141.24.3 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

401 euros

PO-00425-O-2017

7507-GLC

Padin Seren, María Teresa

35414824E

O exceso igual ou superior ao 15 por cento e inferior ao 25 por cento sobre a MMA total en vehículos con MMA até 12 toneladas. Exceso de peso igual ou superior ao 21 %.

28.11.2016; 17.56; N640; 229,5

Art. 141.2 LOTT

Art. 143.1.f) LOTT

950 euros

PO-00446-O-2017

C-3231-BL

José Lino Costoya Fernández

33227130L

Atenuante-Realizar transporte público de mercadorías utilizando un condutor que carece do CAP, se o obtén no prazo de 6 meses desde a data da denuncia.

22.11.2016; 12,41; N525; 295,2

Art. 140.18 LOTT

Art. 141.25 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT

Art. 143.1.e) LOTT

601 euros

PO-03968-O-2016

6810-DGZ

Talleres Losada y Fernandez, S.L.

A carencia, falta de datos esenciais, ocultación ou falta de conservación da documentación de control.

17.6.2016; 11.35; PO531; 16,5

Art. 141.17 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

401 euros

PO-04586-O-2016

3353-JNJ

Juan Manuel Lojo Piñeiro

33265862L

A carencia, falta de datos esenciais, ocultación ou falta de conservación da documentación de control.

5.9.2016; 18.08; PO531; 4,5

Art. 141.17 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

401 euros

PO-04646-O-2016

8655-HDK

Fontán Carballo, Jorge

76926006E

O exceso igual ou superior ao 15 por cento e inferior ao 25 por cento sobre a MMA total en vehículos con MMA até 12 toneladas. Exceso de peso igual ou superior ao 21 %.

15.9.2016; 9.00: Polg. ind. A Granxa 0,0

Art. 141.2 LOTT

Art. 143.1.f) LOTT

950 euros

XC-00466-O-2017

PO-0211-AV

Fernández Parafita, S.L.

B36543486

A realización de transporte privado ao abeiro dunha autorización caducada, revogada ou que, por calquera outra causa, perdese validez.

20.12.2016; 11.44; AG-59; 6,46

Art. 141.14 LOTT

Art. 143.1.e) LOTT

601 euros

XC-00530-O-2017

4828-GHD

Manuel Ángel Pazos Valcárcel

32636342D

Atenuante-Realizar transporte público de mercadorías utilizando un condutor que carece do CAP, se o obtén no prazo de 6 meses desde a data da denuncia.

19.1.2017; 19.36; N634; 693,0

Art. 140.18 LOTT

Art. 141.25 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT

Art. 143.1.e) LOTT

601 euros

XC-00820-O-2017

6266DDK

Souto, S.L.

B27013945

A carencia, falta de datos esenciais, ocultación ou falta de conservación da documentación de control.

16.2.2017; 5.30

Art. 141.17 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

401 euros

XC-02345-O-2016

0190-HTH

Salvesen Logística

A96569207

A carencia, falta de datos esenciais, ocultación ou falta de conservación da documentación de control.

30.8.2016; 11.16; N634; 709,5

Art. 141.17 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

401 euros

ANEXO