Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 147 Xoves, 3 de agosto de 2017 Páx. 36647

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

RESOLUCION do 18 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Ordenación Forestal, pola que se dá publicidade ás subvencións concedidas ao abeiro da Orde de 26 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o financiamento de actividades de demostración e accións de información para o sector agroforestal e agroalimentario (procedemento MR330B), e de intercambios e visitas a explotacións agrícolas e forestais (procedemento MR330E), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017.

A través da Orde do 26 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o financiamento de actividades de demostración e accións de información para o sector agroforestal e agroalimentario, e de intercambios e visitas a explotacións agrícolas e forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017 (DOG núm. 5, do 9 de xaneiro).

De conformidade co artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17.1 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, procédese á publicación das entidades beneficiarias e o importe das axudas concedidas en virtude da Orde do 26 de decembro de 2016.

De acordo co anterior,

RESOLVO:

Dar publicidade ás subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 26 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión das axudas para o financiamento de actividades de demostración e accións de información para o sector agroforestal e agroalimentario (código do procedemento MR330B), e de intercambios e visitas a explotacións agrícolas e forestais (código do procedemento MR330E), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017, que figuran nos anexos.

Santiago de Compostela, 18 de xullo de 2017

Tomás Fernández-Couto Juanas
Director xeral de Ordenación Forestal

ANEXO

– Convocatoria: Orde do 26 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o financiamento de actividades de demostración e accións de información para o sector agroforestal e agroalimentario (código do procedemento MR330B), e de intercambios e visitas a explotacións agrícolas e forestais (código do procedemento MR330E), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017, que figuran nos anexos.

– Crédito orzamentario:

a) O financiamento das actividades de demostración e información faranse efectivas con cargo á aplicación orzamentaria 13.02.422L.770.0, cun crédito orzamentario de 160.653,78 euros para o ano 2017 e de 112.457,65 euros para o ano 2018.

b) O financiamento para intercambios e visitas a explotacións agrícolas e forestais faranse efectivas con cargo á aplicación orzamentaria 13.02.422L.770.0, cun crédito orzamentario de 360.723,00 euros para o ano 2017 e de 252.506,10 euros para o ano 2018.

– Finalidade: financiar actividades de demostración e accións de información orientadas a persoas con relación profesional ou con expectativa de incorporación nos sectores produtivos da agricultura, a gandaría, a industria agroalimentaria e a cadea forestal-madeira, dirixidas, en especial, á mocidade e mulleres do medio rural, e tamén financiar intercambios de breve duración referentes á xestión das explotacións agrícolas e silvícolas, orientadas a persoas en idade laboral, en activo ou con expectativa de incorporación en sectores produtivos relacionados coa agricultura e a silvicultura.

Beneficiarios para o financiamento de actividades de demostración e accións de información para o sector agroforestal e agroalimentario. Procedemento MR330B

Nº de expediente

Título da acción

Entidade solicitante

NIF

Axuda concedida

2017

2018

AD 2017/02

Curso de poda e enxerto do castiñeiro

Asociación Cultural, Económica e de Mulleres Rurais Os Tres Reinos

G32345274

1.000,00 €

AD 2017/03

Acción inicial de emprendemento

Asociación Desenvolvemento Rural Maiv Baixo Miño

G36889780

1.125,00 €

Acción informativa e demostrativa de plantas de verán

1.190,00 €

Acción informativa e demostrativa de plantas de inverno

1.190,00 €

Acción informativa e demostrativa de preparación do solo, de variedades e podas nas especies froiteiras atlánticas

1.100,00 €

Acción informativa e desmostrativa sobre a venda

   770,00 €

AD 2017/04

Agricultura ecolóxica. Concello de Arbo

Formagal Formación y Servicios, S.L.

B36477677

1.750,00 €

Agricultura ecolóxica. Concello da Cañiza

1.750,00 €

Agricultura ecolóxica. Concello de Cotobade

1.750,00 €

Manexo eficiente e seguro de maquinaria agrícola: a motoserra. Concello de Cerdedo

1.350,00 €

Manexo eficiente e seguro de maquinaria agrícola: a motoserra. Concello de Fornelos de Montes

1.350,00 €

AD 2017/06

Aplicación do uso de drons en grelo de Galicia (grelo de Lugo) 2017

Estudios Rafer, S.L

B27239136

1.000,00 €

Aplicación do uso de drons en grelo de Galicia (grelo de Santiago) 2017

1.000,00 €

Aplicación do uso de drons en millo forraxeiro en explotacións de leite, A Terra Chá 2017

1.000,00 €

Aplicación do uso de drons en millo forraxeiro en explotacións de leite Arzúa-Melide 2017

1.000,00 €

Aplicación do uso de drons en control de produción en extensivo de carne, montaña de Lugo 2017

1.000,00 €

Aplicación do uso de drons en control de produción en extensivo de carne, Ourense 2017

1.000,00 €

Aplicación do uso de drons en viñedo, A Ribeira Sacra 2017

1.000,00 €

Aplicación do uso de drons en zonas da Rede natura reserva da biosfera 2017

1.000,00 €

Aplicación do uso de drons en grelo de Galicia (grelo de Lugo) 2018

1.000,00 €

Aplicación do uso de drons en grelo de Galicia (grelo de Santiago) 2018

1.000,00 €

Aplicación do uso de drons en millo forraxeiro en explotacións de leite, A Terra Chá 2018

1.000,00 €

Aplicación do uso de drons en millo forraxeiro en explotacións de leite, Arzúa-Melide 2018

1.000,00 €

Aplicación do uso de drons en control de produción en extensivo de carne, montaña de Lugo 2018

1.000,00 €

Aplicación do uso de drons en control de produción en extensivo de carne, Ourense 2018

1.000,00 €

Aplicación do uso de drons en viñedo, A Ribeira Sacra 2018

1.000,00 €

Aplicación do uso de drons en zonas da Rede natura reserva da biosfera 2018

1.000,00 €

AD 2017/07

Incorporación e uso das TIC aos procesos de xestión empresarial e ás relacións coas diferentes administracións públicas no eido do sector forestal

Asociación Provincial de Empresarios de la 1ª Transformación de la Madera

G27030915

1.500,00 €

Incorporación e uso das TIC aos procesos de xestión empresarial e ás relacións coas diferentes administracións públicas no eido do sector forestal

1.500,00 €

AD 2017/08

Aplicación do uso de drons en grelo de Galicia (grelo de Lugo) 2017

Ingeniería Insitu, S.L.

B27715309

1.000,00 €

Aplicación do uso de drons en grelo de Galicia (grelo de Santiago) 2017

1.000,00 €

Aplicación do uso de drons en millo forraxeiro en explotacións de leite, A Terra Chá 2017

1.000,00 €

Aplicación do uso de drons en millo forraxeiro en explotacións de leite, Arzúa-Melide 2017

1.000,00 €

Aplicación do uso de drons en control de produción en extensivo de carne, montaña de Lugo 2017

1.000,00 €

Aplicación do uso de drons en control de produción en extensivo de carne, Ourense 2017

1.000,00 €

Aplicación do uso de drons en viñedo, A Ribeira Sacra 2017

1.000,00 €

Aplicación do uso de drons en zonas da Rede natura reserva da biosfera 2017

1.000,00 €

Aplicación do uso de drons en grelo de Galicia (grelo de Lugo) 2018

1.000,00 €

Aplicación do uso de drons en grelo de Galicia (grelo de Santiago) 2018

1.000,00 €

Aplicación do uso de drons en millo forraxeiro en explotacións de leite, A Terra Chá 2018

1.000,00 €

Aplicación do uso de drons en millo forraxeiro en explotacións de leite, Arzúa-Melide 2018

1.000,00 €

Aplicación do uso de drons en control de produción en extensivo de carne, montaña de Lugo 2018

1.000,00 €

Aplicación do uso de drons en control de produción en extensivo de carne, Ourense 2018

1.000,00 €

Aplicación do uso de drons en viñedo, A Ribeira Sacra 2018

1.000,00 €

Aplicación do uso de drons en zonas da Rede natura reserva da biosfera 2018

1.000,00 €

AD 2017/09

Aplicación do uso de drons en grelo de Galicia (grelo de Lugo) 2017

Proyestegal, S.L.

B27159730

1.000,00 €

Aplicación do uso de drons en grelo de Galicia (grelo de Santiago) 2017

1.000,00 €

Aplicación do uso de drons en millo forraxeiro en explotacións de leite, A Terra Chá 2017

1.000,00 €

Aplicación do uso de drons en millo forraxeiro en explotacións de leite, Arzúa-Melide 2017

1.000,00 €

Aplicación do uso de drons en control de produción en extensivo de carne, montaña de Lugo 2017

1.000,00 €

Aplicación do uso de drons en control de produción en extensivo de carne, Ourense 2017

1.000,00 €

Aplicación do uso de drons en viñedo, A Ribeira Sacra 2017

1.000,00 €

Aplicación do uso de drons en zonas da Rede natura reserva da biosfera 2017

1.000,00 €

Aplicación do uso de drons en grelo de Galicia (grelo de Lugo) 2018

1.000,00 €

Aplicación do uso de drons en grelo de Galicia (grelo de Santiago) 2018

1.000,00 €

Aplicación do uso de drons en millo forraxeiro en explotacións de leite, A Terra Chá 2018

1.000,00 €

Aplicación do uso de drons en millo forraxeiro en explotacións de leite, Arzúa-Melide 2018

1.000,00 €

Aplicación do uso de drons en control de produción en extensivo de carne, montaña de Lugo 2018

1.000,00 €

Aplicación do uso de drons en control de produción en extensivo de carne, Ourense 2018

1.000,00 €

Aplicación do uso de drons en viñedo, A Ribeira Sacra 2018

1.000,00 €

Aplicación do uso de drons en zonas da Rede natura reserva da biosfera 2018

1.000,00 €

AD 2017/16

Axudas de agroambiente e clima PDR (2014-2020) de Galicia ao sector agroforestal e agroalimentario

Asociación Sectorial Láctea e Agrícola Galega

G15556707

2.000,00 €

AD 2017/17

Axudas de agroambiente e clima PDR (2014-2020) de Galicia ao sector agroforestal e agroalimentario en Carballedo

Asociación Profesional Gandeiros de Lugo

G27310044

2.000,00 €

Axudas de agroambiente e clima PDR (2014-2020) de Galicia ao sector agroforestal e agroalimentario en Riotorto, A Pontenova

2.000,00 €

Axudas de agroambiente e clima PDR (2014-2020) de Galicia ao sector agroforestal e agroalimentario en Ribeira de Piquín

2.000,00 €

AD 2017/18

Axudas de agroambiente e clima PDR (2014-2020) de Galicia ao sector agroforestal e agroalimentario en Viana do Bolo

Asociación Agrogandeira Ourensán

G32349169

2.000,00 €

Axudas de agroambiente e clima PDR (2014-2020) de Galicia ao sector agroforestal e agroalimentario en Xinzo de Limia

2.000,00 €

Axudas de agroambiente e clima PDR (2014-2020) de Galicia ao sector agroforestal e agroalimentario en Ribadavia

2.000,00 €

AD 2017/22

Alternativas á xestión forestal en montes particulares en Vedra

Servicio de Traballos Galegos, S.L.

B94086345

1.200,00 €

Alternativas á xestión forestal en montes particulares en Mazaricos

1.200,00 €

Alternativas á xestión forestal en montes particulares en Lalín

1.200,00 €

Alternativas á xestión forestal en montes particulares na Estrada

1.200,00 €

Alternativas á xestión forestal en montes particulares en Agolada

1.200,00 €

Alternativas á xestión forestal en montes particulares en Mondoñedo

1.200,00 €

Alternativas á xestión forestal en montes particulares en Melide

1.200,00 €

Alternativas á xestión forestal en montes particulares en Cualedro

1.200,00 €

AD 2017/23

Xornada de portas abertas e formación en oportunidades laborais do sector do viveirismo

Asoc. Cultivos Baixo Miño

G94078961

1.950,00 €

Control de pragas: novas tecnoloxías en aplicación de fitosanitarios

1.700,00 €

Eficiencia no uso da auga aplicada a cultivos de planta ornamental

1.700,00 €

AD 2017/26

Modelos de desenvolvemento do recurso forestal no eido local

Universidade de Santiago de Compostela

Q1518001A

2.000,00 €

AD 2017/28

Coexistencia da gandaría extensiva e a produción apícola co lobo e o oso

Asociación Galega de Custodia do Territorio

G27392703

250,00 €

Gandaría, sociedade e lobo: cara á coexistencia

400,00 €

Gandaría, lobos e espazos protexidos

250,00 €

AD 2017/29

Viticultura ecolóxica

Sindicato Labrego Galego

G27023951

1.000,00 €

AD 2017/31

Manexo do pastoreo en granxas de leite en Lalín en 2017

Asociación Montes Baixos

G36332625

1.250,00 €

Agricultura e gandaría ecolóxica na Estrada en 2017

1.250,00 €

Manexo do pastoreo en granxas de leite na Estrada en 2018

1.250,00 €

Agricultura e gandaría ecolóxica en Lalín en 2018

1.250,00 €

AD 2017/32

Comercialización no sector do vacún de carne

Agrupación de Produtoras e Produtores de Carne de Alta Montaña

G27256494

1.580,00 €

Fertilidade e mantemento de pradarías

1.250,00 €

Implantación de pradarías para pastoreo

1.580,00 €

Manexo de pastos en sistemas extensivos

1.450,00 €

Manexo do pastoreo en granxas de leite

1.450,00 €

Beneficiarios para o financiamento de intercambios e visitas a explotacións agrarias e forestais. Procedemento MR330E

Nº de expediente

Título da acción

Entidade solicitante

NIF

Axuda concedida

2017

2018

IV 2017/02

Visita a diferentes produtores de vacún de carne a Irlanda para gandeiros da asociación Agrigga Carne, S.C.G. e grupo operativo

Agrigga Carne, Sociedade Cooperativa Galega

F70490370

11.810 €

IV 2017/03

Visita de intercambio de experiencias a explotacións, viveiros e empresas en Asturias

Asociación de Desenvolvemento Rural Maiv Baixo Miño

G36889780

5.600 €

IV 2017/04

Viaxe para realizar visitas a oito explotacións gandeiras do norte de Alemaña e dúas no sur de Dinamarca

Pintas e Rubias Asesoramento e Xestión Integral, S.C.G.

F27473636

8.773 €

IV 2017/05

Visita a explotacións de produción de planta ornamental do centro de Italia

Asvinor

G70445739

10.170 €

IV 2017/07

Viaxe de estudo a Irlanda

Xestión Agrogandeira e Natureza, S.L.

B27383751

12.000 €

Viaxe de estudo aos Açores

10.500 €

IV2017/09

Visita a diferentes comunidades de regantes en Castela-León para comuneiros da Limia

Fundación Centro Tecnolóxico da Carne

G32273427

4.100 €

IV2017/11

Visita formativa para mulleres rurais socias de Agris

Agris, S.C.G.

F27300821

3.800 €

Visita formativa para mozos rurais socios de Agris

8.200 €

IV2017/12

Visita a granxas piloto francesas no mes de xullo de 2017

Unión de Cooperativa, Asociación Galega de Cooperativas Agrarias

F15156557

12.000 €

IV2017/13

Visita a granxas piloto danesas en xullo de 2018

Unión de Cooperativa, Asociación Galega de Cooperativas Agrarias

F15156557

12.000 €

IV2017/14

Visita á Estrada, comarca produtora de mazá do país. Viaxe a Chantada para visitar Custom Drinks

Trespés, S.C.G.

F94038502

2.450 €

IV2017/18

Visita a explotacións agrarias e reunións de traballo con asesores agrarios europeos no marco do congreso de IALB, en Munster (Alemaña)

Universidade de Santiago de Compostela

Q1518001A

12.000 €

IV2017/22

Visita viticultura ecolóxica

Sindicato Labrego Galego

G27023951

11.500 €

Visita para o coñecemento de experiencias de granxas agroecolóxicas de xente moza en Euskadi

9.600 €

IV2017/23

Visitas a explotacións forestais ou silvícolas

Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Ogas

E15245707

2.100 €

IV2017/24

Experiencias na comercialización de carne a través das canles de comercialización en Verín, Biocoop

Agrupación de Produtoras e Produtores de Carne de Alta Montaña

G27256494

800 €

Experiencias na comercialización de vacún de carne das canles curtas de comercialización en Forgoselo

800 €