Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 148 Venres, 4 de agosto de 2017 Páx. 37068

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Galega de Infraestruturas

ANUNCIO do 18 de xullo de 2017 polo que se somete ao trámite de información pública o proxecto de trazado para a mellora da conexión entre a EP-3102 Tomiño-Sabarís e a PO-344 ao seu paso polo núcleo urbano do Seixo (Tomiño), de clave PO/17/003.11, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados (Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Infraestruturas, a Deputación de Pontevedra e o Concello de Tomiño).

Antecedentes.

O Concello de Tomiño está a ter nos últimos anos un importante desenvolvemento urbanístico, o que supón un considerable aumento da súa poboación e do tránsito de vehículos. Isto fai necesario levar a cabo actuacións de transformación do espazo público co fin de crear un núcleo urbano preferentemente peonil e mellorar a seguranza viaria.

A estrada provincial EP-3102 Tomiño-Sabarís e a estrada autonómica PO-344 conflúen ao seu paso polo núcleo urbano do Seixo (concello de Tomiño). A confluencia das ditas estradas está a xerar un grave problema de conexión de tránsito de vehículos en Tomiño, preto desta localización se atopa unha serie de equipamentos públicos como colexios, edificios administrativos, centros de saúde ou zonas deportivas.

Por resolución da Axencia Galega de Infraestruturas do 7 de xullo de 2017 aprobouse provisionalmente o proxecto de trazado para a mellora da conexión entre a EP-3102 Tomiño-Sabarís e a PO-344 ao seu paso polo núcleo urbano do Seixo (Tomiño), de clave PO/17/003.11, que ten por obxecto a mellora da conexión entre a EP-3102 ao seu paso polo núcleo urbano do Seixo e tamén resolve os problemas de tráfico da PO-344 no núcleo urbano, soluciona o acceso da futura vía de alta capacidade co núcleo de Tomiño e converte a travesía autonómica en vía urbana, coa conseguinte transferencia ao concello. O proxecto aprobado provisionalmente enmárcase dentro do convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Infraestruturas, a Deputación de Pontevedra e o Concello de Tomiño para a mellora da conexión entre a EP-3102 Tomiño-Sabarís e a PO-344 ao seu paso polo núcleo urbano do Seixo.

Considerando todo o exposto e o establecido na normativa vixente,

RESOLVO:

Primeiro. De acordo co establecido no artigo 21.1 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, o proxecto de trazado sométese ao trámite de información pública, durante un período de trinta días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia, para que as persoas que o consideren oportuno poidan formular por escrito, ante a Axencia Galega de Infraestruturas, as observacións que crean convenientes relativas á concepción global do trazado deseñado.

Segundo. Que, simultaneamente ao trámite sinalado no parágrafo anterior, e para os efectos previstos no artigo 56.1 do Regulamento de expropiación forzosa, se someta a información pública a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados pola realización da obra correspondente, para que os afectados presenten cantas alegacións ou rectificacións consideren convenientes en canto aos bens e dereitos descritos na relación anexa.

Terceiro. A exposición ao público, para os efectos da presente resolución, realízase na Axencia Galega de Infraestruturas (San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela), no Servizo de Infraestruturas de Pontevedra (r/ Fernández Ladreda, 43, 1º, 4º, 36071 Pontevedra), na casa do concello de Tomiño (praza do Seixo, s/n, 36740 Tomiño, Pontevedra) e na Deputación de Pontevedra (Servizo de Mobilidade, avenida Montero Ríos, s/n, 36071 Pontevedra). Así mesmo, na páxina web da Consellería de Infraestruturas e Vivenda (http://civ.xunta.gal/seccion-organizacion/c/CIV_Axencia_Galega_de_Infraestruturas) atópase á disposición dos interesados o documento completo do proxecto de trazado.

Santiago de Compostela, 18 de xullo de 2017

Francisco Menéndez Iglesias
Director da Axencia Galega de Infraestruturas

ANEXO
Relación de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto de trazado
para a mellora da conexión entre a EP-3102 Tomiño-Sabarís e a PO-344
ao seu paso polo núcleo urbano do Seixo (Tomiño)
Clave PO/17/003.11

Concello de Tomiño.

Ref. catastral

Titular

Sup. parcela matriz

Sup. que se expropia (m2)

Sup. de ocupación temporal (m2)

Bens afectados

1

36054A06220345

Alonso Alonso, José Carlos e Bouzada González, Teresa

449,00

65,49

-

2 árbore madeireira

62 empedrado

2

36054A06220346

En investigación, artigo 47 da Lei 33/2003

40,00

38,32

-

36 empedrado de lastras

3

36054A06220347

Alonso Alonso, José Carlos

83,23

-

1 árbore madeireira

62 empedrado

4

36054A06800097

Otero Pérez, Alcira e Saa Barbosa, Manuel herdeiros de

1.499,00

90,09

-

10 arame metálico

10 malla electrosoldada

2 poste formigón

1 portal

20,44 muro de bloque

4 poste formigón

5

36054A06800098

López Rodríguez, Concepción

400,00

102,48

7,61

6

36054A06800099

López Rodríguez, Concepción

285,00

89,04

4,46

7

36054A06800100

López Rodríguez, Concepción

309,00

102,73

4,38

8

36054A06800112

González Pérez, Ramón

286,00

117,46

4,30

1 árbore madeireira

9

36054A06800113

González Pérez, Ramón (50 %)

818,00

810,90

5,91

80 árbore madeireira

Fernández Álvarez, Concepción (50 %)

10

36054A06800126

Álvarez López, Rosa María

193,00

76,28

-

18,3 malla electrosoldada

18,3 malla ocultación

5 poste formigón

40,3 muro de bloque

76,28 soleira formigón

25 plantas ornamentais

12 poste metálico

22 malla metálica

11

36054A06820114

González Pérez, Ramón (50 %)

95,00

71,39

10,41

Fernández Álvarez, Concepción (50 %)

11b

36054A06810114

González Pérez, Ramón (50 %)

95,00

1,66

4,57

Fernández Álvarez, Concepción (50 %)

12

36054A06800116

Carrera Álvarez, Mercedes (100 % usufruto)

1.095,00

549,76

36,09

19 árbore madeireira

González Carrera, Ángel (100 % núa propiedade)

13

36054A06800117

Alonso Domínguez, Rosa

2.471,00

1.287,66

105,48

139 árbore madeireira

13b

36054A06800666

Iglesias Fernández, José Luis (25 %)

613,00

0,17

1,70

Iglesias Fernández, Mariluz (25 %)

Iglesias Fernández, Mª Isabel (25 %)

Iglesias Fernández, Ana Rosa (25 %)

14

36054A06800118

Paredes Domínguez, Ricardo

642,00

175,52

10,37

13 árbore madeireira

15

36054A06800119

Alonso Domínguez, Rosa

701,00

154,36

10,92

21 árbore madeireira

16

36054A06800120

Lorenzo Mouron, Elisa

724,00

100,46

9,98

13 árbore madeireira

17

36054A06800669

Álvarez López, Rosa María

556,00

9,13

5,10

4 poste formigón

4 cepa kiwi

18

36054A06800668

Álvarez López, Rosa María

665,00

36,79

7,66

10 poste formigón

13 cepa kiwi

19

36054A06800680

En investigación, artigo 47 da Lei 33/2003

670,00

70,63

8,33

18 poste formigón

35 cepa kiwi

20

36054A06800679

Pérez Álvarez, Eder

315,00

46,52

4,37

12 poste formigón

15 cepa kiwi

21

36054A06800124

González Pérez, Celso

454,00

92,12

6,85

22

36054A06800707

González Pérez, Celso

1.130,79

102,61

264 poste formigón

370 cepa kiwi

23

36054A06800134

Martínez Moure, Nair herdeiros de

2.548,00

1.024,62

76,37

17 árbore madeireira

8 árbore ornamental

34 muro bloque

24

36054A06800136

Martínez Domínguez, Manuel Roberto

795,00

233,32

39,68

3 árbore madeireira

25

36054A06800722

Carrera Fariña, Ángela

1.651,00

42,01

17,50

15 muro cachotaría

9 árbore madeireira

26

36054A06800166

Carrera Fariñas, María Rosa

1.635,00

570,01

45,75

26 muro cachotaría

62 árbore madeireira

27

36054A06800163

Baz Bouzada, María Rosa

1.177,93

107,19

4 árbore madeireira

2 poste formigón

1 portal madeira

18 muro cachotaría

28

36054A06800165

Rodríguez Castro, Raúl

936,00

264,86

11,37

28 árbore madeireira

30

36054A06800164

Álvarez Vaz, Amelia herdeiros de

733,00

233,32

11,69

32

36054A06800162

Martínez Moure, Nair

899,37

68,60

33

36054A06800161

González Costas, María del Carmen

2.317,00

335,82

29,33

18 poste formigón

46 malla metálica

1 árbore madeireira

27 alboio bloques

10 árbore froiteiras

46 muro bloques

1 cepa kiwi

34

36054A06800160

Álvarez Pousa, María del Pilar

1.492,64

118,91

35

36054A06800692

González Pereira, Carmen herdeiros de

1.709,00

332,56

28,98

36

36054A06800157

Álvarez Pousa, María del Pilar

2.621,00

870,30

51,92

37

36054A06800159

Iglesias Xifra Ramón (75 %)

888,00

82,26

-

1 portal

12 malla metálica

5 poste formigón

1 portal

38,35 muro blque

61 soleira formigón

35 arbusto

2 poste pedra

1 portal

Lomba Rodríguez, Marta Isabel (25 %)

38

36054A06800685

Fernández Vázquez, Feliciano

913,00

288,93

13,72

24 poste pedra

65 cepas

1 árbore madeireira

1 árbore froiteiras

39

36054A06800147

Álvarez Pousa, Enrique

150,00

29,51

10,03

40

36054A06800146

González Álvarez, Esperanza

508,00

507,54

-

1 vivenda

35 muro bloque

1 portal metálico

18 poste pedra

30 planta ornamental

8 poste formigón

5 árbore froiteiras

68 malla metálica

54,15 alboio

48 muro cachotaría

41

36054A06906003

Sociedad de Gestion de Activos Procedentes da Reestructurac.

919,00

48,31

20,18

7 árbore madeireira

4 muro cachotaría

42

36054A06900800

Fernández Magán, Carlos (25 %)

980,00

406,46

46,61

45 árbore madeireira

28 muro cachotaría

Fernández Magán, María Victoria (25 %)

Fernández Magán, María Isabel (25 %)

Fernández Magán, Gonzalo (25 %)

43

36054A06900798

Fernández Magán, Carlos (25 %)

12.184,00

1.667,18

145,80

192 árbore madeireira

25 arame

7 poste formigón

Fernández Magán, María Victoria (25 %)

Fernández Magán, María Isabel (25 %)

Fernández Magán, Gonzalo (25 %)

44

36054A06900756

Álvarez Díaz, Fernando

6.964,00

259,14

76,20

1 árbore madeireira

13 poste pedra

38,4 muro «pastas»

45

36054A06900748

Sieiro Fraguas, Otilia

460,00

453,83

6,55

27 árbore madeireira

46

36054A06900747

Hermanos Iglesias, Acevedo, S.L.

2.064,00

155,79

72,69

23 árbore madeireira

47

36054A06900757

Álvarez Martínez, Florinda (50 %)

4.119,00

470,05

58,25

53 árbore madeireira

Álvarez Martínez, Manuel (50 %)

48

36054A06900763

Domínguez Oroña, Nelly (100 % usufruto)

360,00

141,95

18,58

9 árbore madeireira

Fernández Domínguez, José Benito (50 % núa propiedade)

Fernández Domínguez, Laura (50 % nú propiedade)

49

36054A06900764

Domínguez Oroña, José

699,00

288,34

38,73

6 árbore madeireira

50

36054A06900765

M. Vázquez Promoción Edificios, S.L. (50 %)

1.773,00

906,89

63,70

10 árbore madeireira

Tapia Rodríguez, Daniel (50 %)

51

36054A06900762

Fernández Magán, María Victoria

525,00

111,26

9,59

6 árbore madeireira

52

36054A06900761

En investigación, artigo 47 da Lei 33/2003

395,00

85,51

7,36

3 árbore madeireira

53

36054A06900760

Fernández Magán, María Victoria

437,00

96,90

8,33

3 árbore madeireira

54

36054A06900759

Estévez Rodríguez, José (100 % usufruto)

476,00

104,12

8,94

4 árbore madeireira

Estévez Álvarez, Miguel (100 % núa propiedade)

55

36054A06900768

M. Vázquez Promoción Edificios S.L. (50 %)

2.797,00

1.280,29

106,27

139 árbore madeireira

Tapia Rodríguez, Daniel (50 %)

56

36054A06900769

Fernández Magán, Carlos

1.572,00

400,08

32,71

43 árbore madeireira

57

36054A06900770

Fernández Magán, Carlos

2.729,00

401,29

25,96

28 árbore madeireira

58

36054A06900729

Álvarez Rodríguez, Francisco

1.532,00

260,37

39,51

59

36054A06900771

Prado Álvarez, José Manuel

2.725,00

27,09

9,38

2 árbore madeireira

60

36054A06900728

Álvarez Rodríguez, Francisco

4.029,00

1.813,32

130,11

11 árbore madeireira

10 postes viña

3 muro bloque

64 cepas

6 cepas kiwi

3 árbore froiteiras

40 postes pedra

20 travesas

61

36054A06900720

Vicente Baz, Manuel

1.161,00

89,56

45,15

14 árbore madeireira

2,3 muro formigón

48,19 aramado

11 poste formigón

26,4 alboio bloque

48,19 muro bloque

62

36054A06900721

Silva Barreiro, Francisco

448,00

425,17

15,65

7,85 muro formigón

63

36054A06900722

Riveiro Vicente, Jaime

564,00

563,57

-

7,9 muro formigón

64

36054A06900723

Magán Alonso, Pablo

742,00

742,16

-

7,4 muro formigón

70 cepas

55 poste formigón

65

36054A06900724

Vázquez Magán, María

714,00

252,83

59,87

20 cepas

15 poste formigón

1,5 muro formigón

65b

36054A06900616

Álvarez Álvarez, José Antonio (50 %)

771,00

0,14

1,28

González Barros, Mª Dolores (50 %)

66

36054A06900617

Souto Vicente, Mª del Carmen

956,00

35,44

5,60

67

36054A06900652

Magán Álvarez, Bernardino

680,00

166,52

12,33

10 árbore madeireira

68

36054A06900653

Pérez Magán, José herdeiros de

453,00

115,80

7,93

12 árbore madeireira

69

36054A06900655

Puentes Mosquera, Casiano

313,34

27,75

38 árbore madeireira

69b

36054A06000662

Pousa Pérez, María (50 %)

224,00

1,83

2,61

Urceira Fernández, Jesús (50 %)

70

36054A06900661

Vázquez Magán, María

203,00

20,67

5,89

71

36054A06900687

Puentes Mosquera, Casiano

88,00

50,37

7,60

6 árbore madeireira

72

36054A06900656

Martínez Gomez, María

1.971,00

1.764,54

47,22

181 árbore madeireira

73

36054A06900682

Magán Alonso, Pablo

273,00

23,73

15,14

4 árbore madeireira

74

36054A06900659

Piñeiro Martínez, Josefina herdeiros de

522,00

171,10

48,75

22 árbore madeireira

75

36054A06900657

González Álvarez, Celina herdeiros de

494,00

7,72

8,26

76

36054A06900640

Puga Estévez, Daniel

70,00

33,13

8,95

4 árbore madeireira

77

36054A06900639

Calzado Puente, María Esperanza

89,00

70,71

8,23

8 árbore madeireira

78

36054A06900638

Lorenzo Calzado, Emilio

266,00

266,20

-

27 árbore madeireira

79

36054A06900637

Alonso Gómez, Víctor

294,00

293,97

-

39 árbore madeireira

80

36054A06900636

Magán Alonso, Mario

129,00

129,28

-

13 árbore madeireira

81

36054A06900635

Veraleza S.L.U.

124,00

123,89

-

13 árbore madeireira

82

36054A06900634

González Pérez, Vicente

1.572,00

704,18

41,72

77 árbore madeireira

83

36054A06900077

Moure Alonso, Mercedes

9,36

9,68

84

36054A06900078

Pilar

84,98

13,59

17 árbore madeireira

85

36054A06900079

Álvarez López, Rosa María

291,00

133,51

24,41

8 árbore madeireira

86

36054A06900082

Fernández Grande, María Esther

575,00

549,30

14,79

56 árbore madeireira

87

36054A06900087

En investigación, artigo 47 da Lei 33/2003

170,00

170,11

-

17 árbore madeireira

88

36054A06900093

Veraleza, S.L.U.

73,00

73,35

-

4 árbore madeireira

89

36054A06900091

Veraleza, S.L.U.

99,00

85,54

6,39

9 árbore madeireira

90

36054A06900092

Veraleza, S.L.U.

119,00

33,73

9,91

91

36054A06900094

Vázquez Magán, Ignacio

741,00

11,72

7,17

92

36054A06900090

Fernández Grande, María Esther

124,00

33,30

7,39

4 árbore madeireira

93

36054A06900089

Veraleza, S.L.U.

135,00

23,23

8,02

3 árbore madeireira

93b

36054A06900088

Banco Popular Español, S.A.

316,00

3,46

5,53

94

36054A06900086

Carrera Castro, Candido

74,00

42,97

5,26

5 árbore madeireira

95

36054A06900085

Álvarez López, Alfredo

91,00

70,45

6,25

8 árbore madeireira

96

36054A06900084

Rosalira

139,00

133,84

3,85

14 árbore madeireira

97

36054A06900083

Lorenzo Calzado, Emilio

115,00

114,53

-

11 árbore madeireira

99

36054A06900081

Penedo Piñeiro, Manuel herdeiros de

148,00

117,62

7,43

12 árbore madeireira

100

36054A06900070

Veraleza, S.L.U.

1.038,00

300,06

19,93

32 árbore madeireira

101

36054A06900074

Rodríguez Fernández, Pura

5,26

5,35

1 árbore madeireira

102

36054A06900069

Pereira Tejido, Juan Carlos

260,00

27,93

3,70

103

36054A06900068

Pycflorga, S.L.

274,00

22,78

4,26

104

36054A06900067

Puentes Mosquera, Casiano

560,00

25,59

12,68

105

36054A06900057

Álvarez Oroña, Orita

945,00

464,48

38,38

8 poste madeira

106

36054A06900071

Alonso Gómez, Víctor

888,00

697,39

42,02

17 poste madeira

10 palmeira

106b

36054A06900072

En investigación, artigo 47 da Lei 33/2003

502,00

4,50

7,13

107

36054A06900056

Puentes Mosquera, Casiano

177,00

115,38

6,93

108

36054A06900014

Pycflorga, S.L.

359,00

280,53

18,35

30 árbore madeireira

35 rampla de acceso

4 poste madeira

109

36054A06900015

Martínez Gómez, Pilar

294,00

253,95

8,98

6 árbore madeireira

17 rampla de acceso

110

36054A06900016

Alonso Gómez, Víctor

239,00

209,52

7,55

5 árbore madeireira

111

36054A06900017

Vázquez Magán, María

176,00

129,25

5,26

4 árbore madeireira

112

36054A06900018

Pérez Magán, Pilar

215,00

167,74

5,49

4 árbore madeireira

113

36054A06900013

Gómez Vázquez, Julio herdeiros de

2.744,00

308,99

51,79

114

36054A06900019

Díaz Pereira, Héctor

6.661,00

2.299,46

143,83

26 árbore madeireira

3 poste pedra

115

36054A06900020

Besada Fernández, Daniel

767,00

282,26

20,20

116

36054A06900022

Fernández Barreiro, Rosa

1.565,00

560,36

41,85

117

36054A06900023

Fernández Barreiro, Pilar herdeiros de

1.278,00

619,27

49,32

5 árbore madeireira

118

36054A06900024

Pereira, Pilar

820,00

432,47

29,76

46 muro cachotaría