Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 149 Luns, 7 de agosto de 2017 Páx. 37849

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 13 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se dá publicidade dos beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 27 de xaneiro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións destinadas á renovación total ou parcial de ascensores existentes pertencentes a comunidades de propietarios de edificios de vivendas en réxime de propiedade horizontal radicadas na Comunidade Autónoma de Galicia (Plan Renove de ascensores), e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código do procedemento IN532A).

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega, no artigo 19 da Orde do 27 de xaneiro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións destinadas á renovación total ou parcial de ascensores existentes pertencentes a comunidades de propietarios de edificios de vivendas en réxime de propiedade horizontal radicadas na Comunidade Autónoma de Galicia (Plan Renove de ascensores), e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código do procedemento IN532A), procédese por medio desta resolución á publicación do extracto das axudas outorgadas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria ao abeiro da dita orde.

a) Norma reguladora da convocatoria: Orde do 27 de xaneiro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións destinadas á renovación total ou parcial de ascensores existentes pertencentes a comunidades de propietarios de edificios de vivendas en réxime de propiedade horizontal radicadas na Comunidade Autónoma de Galicia (Plan Renove de ascensores), e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código do procedemento IN532A).

b) Aplicación orzamentaria: 09.20.732A.781.0.

c) Crédito orzamentario: 700.000,00 euros.

d) Destinatarios: comunidades de propietarios de edificios de vivendas en réxime de propiedade horizontal da Comunidade Autónoma de Galicia.

e) Beneficiarios, importe e finalidade das axudas: no anexo a esta resolución recóllense os beneficiarios, o importe e a finalidade das axudas. A lista inclúe os beneficiarios que renunciaron á subvención.

Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2017

Ángel Bernardo Tahoces
Director xeral de Enerxía e Minas

ANEXO
Subvencións concedidas

Beneficiario

NIF

Expediente

Finalidade

Axuda concedida (€)

Comunidade de propietarios Trav. de Vigo, 215-217

H36698322

IN532A 2017/1

Renovación total

20.000,00

Comunidade de propietarios do Edificio Alameda, portal 2, Meicende

H15314065

IN532A 2017/2

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios r/ Xeneral Franco, nº 29

H27128081

IN532A 2017/3

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios da Casa de García Olloqui, 4

H36709905

IN532A 2017/4

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios Edificio A Graña, bloque I, Pontevedra

H36129476

IN532A 2017/5

Renovación parcial

9.625,00

Comunidade de propietarios da Casa número catro da Ronda de Monte Alto da Coruña

H15621287

IN532A 2017/6

Renovación parcial

14.997,50

Comunidade de propietarios Rúa Noriega Varela, 20

H32100661

IN532A 2017/7

Renovación parcial

15.400,00

Comunidade de propietarios A Granxa 5, Rendondela

H36405181

IN532A 2017/8

Renovación parcial

9.196,00

Comunidade de propietarios avenida Habana, 27

H32124760

IN532A 2017/9

Renovación parcial

8.400,00

Comunidade de propietarios de Ecuador, 21

H36722635

IN532A 2017/10

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios do Edif. Centro Comercial Príncipe, 22 e Dtor. Cadaval, 29

H36688232

IN532A 2017/11

Renovación total

18.800,00

Comunidade de propietarios Calvo Sotelo 7, da Coruña

H15330673

IN532A 2017/12

Renovación parcial

6.991,95

Comunidade de propietarios Ramón Cabanillas, 2 esquina a Ernesto Caballero, 8, Pontevedra

H36180404

IN532A 2017/13

Renovación parcial

20.000,00

Comunidade de propietarios Castelao, portal B1

H36181410

IN532A 2017/14

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios García Barbón, 64

H36867778

IN532A 2017/15

Renovación parcial

20.000,00

Comunidade de propietarios Ramón Puga, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43

H32129017

IN532A 2017/16

Renovación total

20.000,00

Comunidade de propietarios Edificio Casablanca, Vilagarcía

H36145456

IN532A 2017/17

Renovación parcial

9.872,50

Comunidade de propietarios E. Martínez Garrido, núm. 3, Vigo

H36663722

IN532A 2017/19

Renovación parcial

20.000,00

Comunidade de propietarios do inmueble da avenida dos Mallos, 87 e Puerto Rico 18, A Coruña

H15169121

IN532A 2017/20

Renovación parcial

8.943,05

Comunidade de propietarios Edificio Parque de Puebla

H15517188

IN532A 2017/22

Renovación parcial

10.000,00

Comunidade de propietarios Rúa do Paseo, 36

H32153819

IN532A 2017/23

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios Edificio Calvo Sotelo, 7, A Estrada

H36143055

IN532A 2017/25

Renovación parcial

8.360,00

Comunidade de propietarios Edificio San Roque, Ponteareas

H36119980

IN532A 2017/26

Renovación parcial

20.000,00

Comunidade de propietarios avenida de Fontecha, 1

H27270883

IN532A 2017/27

Renovación parcial

3.864,14

Comunidade de propietarios Edificio BBV, Lalín

H36144814

IN532A 2017/28

Renovación total

20.000,00

Comunidade de propietarios avenida Portugal, 22

H32134488

IN532A 2017/29

Renovación parcial

8.520,56

Comunidade de propietarios Salgueiral, 10

H94151172

IN532A 2017/30

Renovación parcial

8.970,34

Comunidade de propietarios r/ Paloma, nº 12-14

H27145143

IN532A 2017/31

Renovación parcial

9.538,50

Comunidade de propietarios Edificio 51 da rúa Gabino Bugallal

H36148039

IN532A 2017/33

Renovación parcial

10.000,00

Comunidade de propietarios Bélgica, 13, Monteporreiro, Pontevedra

H36214559

IN532A 2017/34

Renovación parcial

6.545,00

Comunidade de propietarios Ed. Rosalía de Castro, 18 e República Arxentina, 10

H36825776

IN532A 2017/35

Renovación parcial

12.155,04

Comunidade de propietarios Tiro Naval Janer, 3 Marín

H36205342

IN532A 2017/36

Renovación parcial

10.000,00

Comunidade de propietarios da Casa nº 24, da rúa Echegaray de

E36046092

IN532A 2017/37

Renovación parcial

14.987,50

Comunidade de propietarios da rúa Venezuela, 109, de Ferrol

H15274467

IN532A 2017/39

Renovación parcial

9.817,50

Comunidade de propietarios avenida Buenos Aires, 15

H36798437

IN532A 2017/40

Renovación parcial

4.123,23

Comunidade de propietarios Pontiñas, Lalín

H36126753

IN532A 2017/41

Renovación parcial

8.195,00

Comunidade de propietarios López Mora, 66

H36762730

IN532A 2017/42

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios de avenida da Florida, 61

H36724292

IN532A 2017/43

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios Río Umia 22, A Caeira

H36144970

IN532A 2017/44

Renovación parcial

6.957,50

Comunidade de propietarios Gran Vía, 166

H36699148

IN532A 2017/45

Renovación parcial

10.000,00

Comunidade de propietarios Trav. de Vigo, 150

H36692721

IN532A 2017/46

Renovación parcial

9.900,00

Comunidade de propietarios Edificio Fafián Tv., 9 de Agosto, nº 1, Ribeira

E15200397

IN532A 2017/47

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios Edif. Connosa de Portonovo

H36219236

IN532A 2017/48

Renovación parcial

3.685,00

Comunidade de propietarios Trav. de Vigo, 34

H36697399

IN532A 2017/49

Renovación parcial

8.954,01

Comunidade de propietarios Edif. Armonía

H36687184

IN532A 2017/52

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios Pi y Margall, 121-123

H36738300

IN532A 2017/53

Renovación total

20.000,00

Comunidade de propietarios Aragón, 54-56

H36853802

IN532A 2017/54

Renovación parcial

13.932,50

Comunidade de propietarios Hispanidad, 119

H36699445

IN532A 2017/55

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios avenida da Florida, 49

H36711869

IN532A 2017/56

Renovación parcial

19.057,50

Comunidade de propietarios Torrecedeira, 55

H36737211

IN532A 2017/57

Renovación parcial

20.000,00

Comunidade de propietarios rúa García Garbón, 156

H36694537

IN532A 2017/58

Renovación total

20.000,00

Comunidade de propietarios rúa Cobián Arenal, 8

H36013183

IN532A 2017/59

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios rúa Tornos, 11-13, A Coruña

H15260193

IN532A 2017/60

Renovación total

20.000,00

Comunidade de propietarios de Urzáiz, 95

H36723930

IN532A 2017/61

Renovación total

10.000,00

Comunidade de propietarios r/ Troneiro, nº 1

H27141498

IN532A 2017/62

Renovación parcial

10.000,00

Comunidade de propietarios Rúa Pomar, 3

H27142744

IN532A 2017/63

Renovación parcial

9.566,87

Comunidade de propietarios r/ Camino Real, Edif. Real, Sigüeiro, Oroso

H15645260

IN532A 2017/64

Renovación parcial

5.665,00

Comunidade de propietarios de Pizarro, 99

H36730323

IN532A 2017/65

Renovación parcial

10.000,00

Comunidade de propietarios Edif. Morgas, r/ Sarria, nº 18

H27126309

IN532A 2017/66

Renovación parcial

10.000,00

Comunidade de propietarios Aceña de Olga, 2, D 3

H27193994

IN532A 2017/67

Renovación parcial

3.872,00

Comunidade de propietarios avenida das Américas, 16

H27139559

IN532A 2017/68

Renovación parcial

20.000,00