Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 164 Mércores, 30 de agosto de 2017 Páx. 40949

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 18 de agosto de 2017, da Dirección Xeral de Ordenación Forestal, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas e non concedidas no ano 2017 ao abeiro da Orde do 27 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2017 as axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020.

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xullo, de subvencións de Galicia, e no artigo 17, punto 1.b), da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

Na súa virtude, a Dirección Xeral de Ordenación Forestal

RESOLVE:

Dar publicidade ás axudas concedidas e as desestimadas ou non admitidas a trámite, ao abeiro da Orde do 27 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2017 as axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, que figuran nos anexos.

A súa aprobación realizouse no exercicio 2017 con cargo á aplicación orzamentaria 13.02.713B.770.0, código de proxecto 2016 00211, dotada con tres millóns douscentos mil euros para o ano 2017 e seis millóns catrocentos mil euros para o ano 2018.

Santiago de Compostela, 18 de agosto de 2017

Tomás Fernández-Couto Juanas
Director xeral de Ordenación Forestal

ANEXO I
Axudas aprobadas

Expediente

Beneficiario

Obxecto investimento

Investimento
acollible

Subvención
concedida

Baremo

15150001/2017

Codesal Servizos Forestais, S.L.

Tractocargador

200.766,54

80.306,62

260

15150002/2017

Forestal Rial, S.L.

Equipamento saca madeira por pista

177.500,00

71.000,00

320

15150003/2017

José Manuel Barreiro Martínez

Cabezal cortador cisalla

52.650,00

21.060,00

220

15150004/2017

Maderas Irixoa, S.L.

Procesadora

250.000,00

100.000,00

270

15150006/2017

Castro Neira, S.L.

Cabezal cortador cisalla

52.650,00

250

15150006/2017

Castro Neira, S.L.

Cabezal procesador

81.200,00

250

15150006/2017

Castro Neira, S.L.

Total

133.850,00

53.540,00

15150007/2017

Greenalia Woodchips, S.L.U.

Implantación e certificación cadea de custodia

2.735,00

340

15150007/2017

Greenalia Woodchips, S.L.U.

Implantación e certificación selo calidade

2.389,00

340

15150007/2017

Greenalia Woodchips, S.L.U.

Manipulador telescópico con cazo de biomasa

120.000,00

290

15150007/2017

Greenalia Woodchips, S.L.U.

Total

125.124,00

50.049,60

15150009/2017

José Luis Pico Romero

Tractocargador

165.084,38

66.033,75

240

15150010/2017

Maderas Luis Otero, S.L.

Tractocargador

135.000,00

54.000,00

240

15150012/2017

Daniel Bañobre Lomba

Trituradora

14.715,00

5.886,00

230

15150013/2017

Manuel Bouzas Pereiras y Cía, S.L.

Clasificador

292.000,00

116.800,00

310

15150014/2017

Serafín Senlle Sendón

Conxunto retestado con 2 tramos rolos

79.700,00

31.880,00

240

15150015/2017

Forestal Os Primos, S.C.

Implantación cadea de custodia

850,00

310

15150015/2017

Forestal Os Primos, S.C.

Certificación da cadea de custodia

800,00

310

15150015/2017

Forestal Os Primos, S.C.

Autocargador

380.000,00

260

15150015/2017

Forestal Os Primos, S.C.

Total

381.650,00

150.000,00

15150017/2017

Hermanos García Rocha, S.L.

Parque almacenamento rolla

19.190,00

330

15150017/2017

Hermanos García Rocha, S.L.

1 secadoiro eucalipto e 2 secadeiros piñeiro e obra civil

407.194,42

330

15150017/2017

Hermanos García Rocha, S.L.

Total

426.384,42

150.000,00

15150018/2017

Maderas Laracha, S.L.

Secadoiro para madeira e caldeira

140.000,00

56.000,00

250

15150019/2017

Jesús García Rodríguez

Secadoiro de madeira e caldeira de biomasa

150.000,00

260

15150019/2017

Jesús García Rodríguez

Instalación de aire comprimido

11.290,00

260

15150019/2017

Jesús García Rodríguez

Total

161.290,00

64.516,00

15150020/2017

Manuel Bouzas Garrido, S.A.

Liña canteado automática

220.000,00

280

15150020/2017

Manuel Bouzas Garrido, S.A.

Pa cargadora

135.000,00

280

15150020/2017

Manuel Bouzas Garrido, S.A.

Total

355.000,00

142.000,00

15150021/2017

Maderas Bama, S.L.

Instalación de desempilla e apilla de táboa

68.000,00

310

15150021/2017

Maderas Bama, S.L.

Instalación saída rolos con retestadora

23.000,00

310

15150021/2017

Maderas Bama, S.L.

Total

91.000,00

36.400,00

15150022/2017

Exfopino, S.L.

Fitas de transporte de casqueiros e tacos

31.500,00

12.600,00

280

15150024/2017

Maderas Cajaraville, S.L.

Equipamento xeración de calor por biomasa

382.000,00

150.000,00

280

15150025/2017

Maderas Gestal, S.L.

Acondicionamento e mellora de nave

49.750,00

280

15150025/2017

Maderas Gestal, S.L.

Fabricación e montaxe estrutura cuberta

37.800,00

280

15150025/2017

Maderas Gestal, S.L.

Total

87.550,00

35.020,00

15150026/2017

Maderas C. Lata, S.L.

Equipamento saca madeira por pista

172.000,00

68.800,00

280

15150028/2017

Manuel Villadóniga Casas, S.L.

Autocargador

245.000,00

98.000,00

330

15150029/2017

Forestal Fragamoura, S.L.

Lousa formigón arrecadación madeira

44.500,00

17.800,00

260

15150031/2017

Maderas Castelo, S.L.

Autocargador

198.000,00

79.200,00

230

15150032/2017

Explotaciones Forestales Rubio, S.L.

Procesadora

253.000,00

101.200,00

230

15150034/2017

Agroforestal Candal, S.L.

Tractocargador

223.966,54

89.586,62

260

15150036/2017

Eloy Mayo Ferrera

Tractocargador

147.350,00

58.940,00

260

15150037/2017

Ricardo Maceiras Díaz

Tractocargador

175.000,00

70.000,00

260

15150039/2017

Rubén Riola Fernández

Remolque para tractocargador

31.000,00

230

15150039/2017

Rubén Riola Fernández

Guindastre forestal para tractocargador

34.500,00

230

15150039/2017

Rubén Riola Fernández

Total

65.500,00

26.200,00

15150042/2017

Francisco Javier Vilas Mosquera

Remolque forestal

36.500,00

14.600,00

240

15150044/2017

Jesús Area Villar

Procesadora

240.000,00

96.000,00

230

15150045/2017

Maderas Carril, S.L.

Autocargador

313.500,00

330

15150045/2017

Maderas Carril, S.L.

Cabezal cortador

57.250,00

290

15150045/2017

Maderas Carril, S.L.

Total

370.750,00

148.300,00

15150046/2017

Agroforestal Vaamonde Mella, S.L.

Asteladora

476.730,00

150.000,00

240

15150048/2017

Desbroces Casal, S.L.

Grampa mini cortadura con pinza

7.500,00

250

15150048/2017

Desbroces Casal, S.L.

Trituradora martelos

80.363,00

240

15150048/2017

Desbroces Casal, S.L.

Total

87.863,00

35.145,20

15150049/2017

Explotaciones For. Souto Carrillo, S.L.

Procesadora

245.800,00

290

15150049/2017

Explotaciones For. Souto Carrillo, S.L.

2 cabezais taladores

99.300,00

290

15150049/2017

Explotaciones For. Souto Carrillo, S.L.

Semirremolque

36.500,00

260

15150049/2017

Explotaciones For. Souto Carrillo, S.L.

Total

381.600,00

150.000,00

15150052/2017

Forestambre, S.L.

Autocargador

280.000,00

300

15150052/2017

Forestambre, S.L.

Cabezal cortador cisalla

84.000,00

260

15150052/2017

Forestambre, S.L.

Total

364.000,00

145.600,00

15150053/2017

Maderas García de Presedo, S.L.

Tractocargador

180.000,00

72.000,00

320

15150055/2017

Enrique García Seoane

Autocargador

295.470,00

118.188,00

250

15150057/2017

Greenalia Logistics, S.L.U.

Equipamento mecánico con pinza madeireira

789.000,00

150.000,00

250

15150058/2017

Madeiras Irmáns Castros, S.L.

Procesadora

246.000,00

98.400,00

300

15150059/2017

José Lema Andrade

Tractocargador

185.000,00

74.000,00

280

15150062/2017

Maderas Caamaño, S.C.

Autocargador

292.000,00

280

15150062/2017

Maderas Caamaño, S.C.

Cabezal procesador

85.000,00

240

15150062/2017

Maderas Caamaño, S.C.

Total

377.000,00

150.000,00

15150063/2017

Maderas Marcos Narón, S.L.

Tractocargador

210.000,00

84.000,00

260

15150066/2017

Maderas Muíño Ramos, S.L.

Tractocargador

190.000,00

76.000,00

270

15150067/2017

Pedro Nunes dos Santos

Implantación e certificación cadea de custodia

1.945,00

320

15150067/2017

Pedro Nunes dos Santos

Procesadora

229.928,00

230

15150067/2017

Pedro Nunes dos Santos

Total

231.873,00

92.749,20

15150070/2017

Marcelino Piñón Saavedra

Tractocargador

179.000,00

71.600,00

260

15150073/2017

Maderas Senín, S.L.

Cabezal procesador

90.876,00

36.350,40

260

15150074/2017

Maderas Silvar, S.L.

Tractocargador

270.000,00

330

15150074/2017

Maderas Silvar, S.L.

Rozadora

22.556,25

280

15150074/2017

Maderas Silvar, S.L.

Total

292.556,25

117.022,50

15270001/2017

Maderbar, S.L.

Telescópica

75.000,00

290

15270001/2017

Maderbar, S.L.

Tronzadora de troncos

118.000,00

290

15270001/2017

Maderbar, S.L.

Total

193.000,00

77.200,00

15270002/2017

Trafonor, S.L.

Equipamento cortador

189.000,00

75.600,00

230

15270003/2017

Deforgal XXI, S.L.

Esteladora

17.980,00

320

15270003/2017

Deforgal XXI, S.L.

Rozadora

38.000,00

270

15270003/2017

Deforgal XXI, S.L.

Total

55.980,00

22.392,00

15270004/2017

Doytela, S.L.

Cabezal procesador

85.000,00

34.000,00

280

15270006/2017

Maderas Maradona, S.L.

Autocargador

378.200,00

150.000,00

290

15270008/2017

Maderas Tombo, S.L.

Semirremolque con carrozamento e guindastre

83.374,00

260

15270008/2017

Maderas Tombo, S.L.

Guindastre forestal para autocargador

19.560,00

260

15270008/2017

Maderas Tombo, S.L.

Total

102.934,00

41.173,60

15270010/2017

Hijos de Ramón Rubal, S.L.

Procesadora

256.826,00

102.730,40

300

15270012/2017

Obras y Viales Teixeira, S.L.

Procesadora

236.412,00

94.564,80

280

15270013/2017

Torres Forestal, S.L.

Autocargador

200.500,00

80.200,00

320

15270014/2017

Forestal Díaz Casariego, S.L.

Equipamento saca madeira por pista

188.700,00

310

15270014/2017

Forestal Díaz Casariego, S.L.

Procesadora

258.528,00

270

15270014/2017

Forestal Díaz Casariego, S.L.

Total

447.228,00

150.000,00

15270015/2017

Maderas Míguez de Burela, S.L.

Procesadora

259.000,00

280

15270015/2017

Maderas Míguez de Burela, S.L.

Semirremolque con guindastre

91.860,00

250

15270015/2017

Maderas Míguez de Burela, S.L.

Total

350.860,00

140.344,00

15270016/2017

Biomasas For. del Cantábrico, S.L.

Obra civil almacenamento e aireación estela

254.723,71

101.889,48

290

15270017/2017

Maderas Piñeiro, S.L.

Carro de serra

90.000,00

36.000,00

280

15270018/2017

Aserradero de Tuiriz, S.L.

Secadoiro de 50 m3 para piñeiro

41.500,00

310

15270018/2017

Aserradero de Tuiriz, S.L.

Liña alimentación secadoiro

2.500,00

310

15270018/2017

Aserradero de Tuiriz, S.L.

Total

44.000,00

17.600,00

15270019/2017

Forestal Hosintra, S.L.

Nave almacén e seca estela e biomasa

96.680,00

280

15270019/2017

Forestal Hosintra, S.L.

Autocargador

293.600,00

280

15270019/2017

Forestal Hosintra, S.L.

Total

390.280,00

150.000,00

15270020/2017

Agrupación Lucense de Maderas, S.A.

Liña automática canteado

220.000,00

88.000,00

320

15270021/2017

Mader Campo, S.L.

Centrador

17.500,00

7.000,00

320

15270021/2017

Mader Campo, S.L.

Empillador

101.850,00

320

15270021/2017

Mader Campo, S.L.

Compresor

49.785,00

320

15270021/2017

Mader Campo, S.L.

Caldeira

131.797,50

320

15270021/2017

Mader Campo, S.L.

Touro mecánico

69.900,00

320

15270021/2017

Mader Campo, S.L.

Total

353.332,50

141.333,00

15270023/2017

Carronza, S.L.

Empillador de madeira verde

98.250,00

300

15270023/2017

Carronza, S.L.

Serra rozadora

45.000,00

300

15270023/2017

Carronza, S.L.

Touro mecánico

19.800,00

300

15270023/2017

Carronza, S.L.

Instalación contraincendios

17.610,00

300

15270023/2017

Carronza, S.L.

Total

180.660,00

72.264,00

15270024/2017

Besteiro Forestal, S.C.

1000 m2 soleira en patio de madeira

34.000,00

240

15270024/2017

Besteiro Forestal, S.C.

Liña de espera sobre carro e centrador

58.500,00

240

15270024/2017

Besteiro Forestal, S.C.

Plataforma con piso móbil para caldeira

24.500,00

240

15270024/2017

Besteiro Forestal, S.C.

Total

117.000,00

46.800,00

15270025/2017

Forestal Ría de Abres, S.L.

Procesadora

268.500,00

260

15270025/2017

Forestal Ría de Abres, S.L.

Semirremolque con guindastre

107.600,00

230

15270025/2017

Forestal Ría de Abres, S.L.

Total

376.100,00

150.000,00

15270026/2017

Maderas Díaz Ramos, S.L.

Autocargador

332.000,00

280

15270026/2017

Maderas Díaz Ramos, S.L.

Cabezal cortador

45.000,00

240

15270026/2017

Maderas Díaz Ramos, S.L.

Total

377.000,00

150.000,00

15270029/2017

Maderas Patricio, S.L.

Equipamento saca madeira por pista

176.700,00

320

15270029/2017

Maderas Patricio, S.L.

Procesadora

250.000,00

280

15270029/2017

Maderas Patricio, S.L.

Total

426.700,00

150.000,00

15270030/2017

Maderas Argimiro, S.L.

Procesadora

455.123,00

150.000,00

300

15270031/2017

Díaz Candamil, S.L.

Procesadora

227.828,00

91.131,20

230

15270032/2017

Explotaciones forestales Rudive, S.L.

Autocargador

376.420,00

150.000,00

350

15270033/2017

Fernández Gómez Baldomero

Autocargador

175.000,00

70.000,00

280

15270034/2017

Edelmiro López, S.L.

Equipamento saca madeira por pista

190.150,00

320

15270034/2017

Edelmiro López, S.L.

2 cabezais cortadores de cisalla

98.000,00

280

15270034/2017

Edelmiro López, S.L.

Total

288.150,00

115.260,00

15270035/2017

Maderas Masma, S.L.

Autocargador

353.000,00

280

15270035/2017

Maderas Masma, S.L.

Trituradora

18.090,00

230

15270035/2017

Maderas Masma, S.L.

Total

371.090,00

148.436,00

15270036/2017

Noel Cortón Teijo

Implantación e certificación cadea de custodia

2.000,00

800,00

270

15270037/2017

Maderera de Cospeito, S.L.

Autocargador

320.000,00

330

15270037/2017

Maderera de Cospeito, S.L.

Cabezal cortador cisalla

56.750,00

290

15270037/2017

Maderera de Cospeito, S.L.

Forcípula

3.734,00

290

15270037/2017

Maderera de Cospeito, S.L.

Total

380.484,00

150.000,00

15270038/2017

Jesús Fidel Amil Casal

Tractocargador

205.000,00

260

15270038/2017

Jesús Fidel Amil Casal

Cabezal procesador

77.000,00

220

15270038/2017

Jesús Fidel Amil Casal

Total

282.000,00

112.800,00

15270039/2017

Maderas Barcia, S.L.

Autocargador

300.000,00

120.000,00

270

15270042/2017

Maderas Villapol, S.A.

Góndola

46.800,00

18.720,00

250

15270043/2017

Maderas Naciente, S.L.

Equipamento saca madeira por pista

226.300,00

90.520,00

300

15270044/2017

Elena Crina Moraru

Tractocargador completo

132.184,79

52.873,92

230

15270047/2017

María Carmen Salgado Fernández

Trituradora

40.585,00

16.234,00

230

15270048/2017

Vior Forestal, S.L.

Autocargador

302.530,40

121.012,16

290

15270049/2017

Transformaciones Galicia, S.L.

Trituradora

25.250,00

10.100,00

250

15270050/2017

Seragrivifor, S.L.

Autocargador

193.500,00

77.400,00

240

15270051/2017

Tojeiro y Vidal, S.L.

Cortadora

242.800,00

97.120,00

240

15270052/2017

Maderas Marcos Rodríguez, S.L.

Equipamento saca madeira por pista

204.550,00

280

15270052/2017

Maderas Marcos Rodríguez, S.L.

Equipamento saca madeira por pista

192.500,00

280

15270052/2017

Maderas Marcos Rodríguez, S.L.

Total

397.050,00

150.000,00

15270053/2017

Maderas Santa Cruz-Ribadeo, S.L.

Autocargador

310.000,00

124.000,00

250

15270057/2017

Ramudo Servicios Agrarios, S.L.

Asteladora

322.465,00

128.986,00

240

15320001/2017

Maderas Fernández Fernández, S.L.

Liña de esteladura

90.000,00

250

15320001/2017

Maderas Fernández Fernández, S.L.

Pa cargadora

98.000,00

250

15320001/2017

Maderas Fernández Fernández, S.L.

Escascadora

99.500,00

250

15320001/2017

Maderas Fernández Fernández, S.L.

Total

287.500,00

115.000,00

15320002/2017

Fortunato Estévez Fernández

Tractocargador forestal

165.000,00

66.000,00

260

15320003/2017

Carlos Alberto Gabián Rodríguez

Procesadora

150.000,00

60.000,00

240

15320004/2017

Mosquera Villavidal, S.L.

Clasificador de tronco

11.375,00

320

15320004/2017

Mosquera Villavidal, S.L.

Empilladora de táboa

90.800,00

320

15320004/2017

Mosquera Villavidal, S.L.

Sistema de aspiración

20.143,00

320

15320004/2017

Mosquera Villavidal, S.L.

Total

122.318,00

48.927,20

15320006/2017

Carecatrans, S.L.

Autocargador

391.705,50

150.000,00

260

15320010/2017

Maderas Xinzo, S.L.

Tractocargador

168.000,00

67.200,00

310

15320011/2017

Maderas Paco Cacharolo, S.L.

Procesadora

450.123,00

150.000,00

280

15320012/2017

Maderas Prada Oímbra, S.L.

Báscula

10.000,00

4.000,00

330

15360003/2017

Maderas Torreira, S.L.

Canteadora múltiple

35.000,00

280

15360003/2017

Maderas Torreira, S.L.

Carretilla telescópica cargadora

83.400,00

280

15360003/2017

Maderas Torreira, S.L.

Total

118.400,00

47.360,00

15360004/2017

Maderas Hermanos Castro, S.L.

Modernización nave existente

120.055,00

270

15360004/2017

Maderas Hermanos Castro, S.L.

Carretilla elevadora

53.150,00

270

15360004/2017

Maderas Hermanos Castro, S.L.

Total

173.205,00

69.282,00

15360005/2017

San Paio Sat 1140 Xuga

Secadoiro estela

204.000,00

81.600,00

280

15360007/2017

Maderas Ferrín, S.L.

Serra circular múltiple

100.000,00

40.000,00

260

15360008/2017

Maderas Pérez Giménez, S.L.

Canteadora e retestadora

191.000,00

76.400,00

290

15360009/2017

Maderas Tebra, S.L.

Tractocargador

185.000,00

74.000,00

300

15360011/2017

Maderas O Fragueiro, S.L.

Tractocargador

170.000,00

68.000,00

250

15360012/2017

Avelino Araújo e Hijos, S.L.

Autocargador

304.000,00

121.600,00

260

15360017/2017

Manuel Ángel Fernández Cortizo

Tractocargador

180.000,00

72.000,00

300

15360018/2017

Forestcorte, S.L.

Esteladora

490.000,00

150.000,00

240

15360022/2017

Maderas Trigo, S.L.

Programa informático de xestión de custos

2.500,00

1.000,00

300

15360024/2017

Puente Traballos Agrarios, S.L.

Tractocargador

149.480,15

59.792,06

230

15360025/2017

Martín Touriño Souto

Tractocargador

145.000,00

58.000,00

230

ANEXO II
Axudas desestimadas ou non admitidas a trámite

Expediente

Beneficiario

Investimento solicitado

Motivo non aprobación

15150001/2017

Codesal Servizos Forestais, S.L.

Trituradora

Puntuación de 210 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220

15150005/2017

Servicios Forestales Cacho Roberto, S.L.

Autocargador

Renuncia do beneficiario

15150008/2017

Fernando Boo Vázquez

Non emendou a documentación requirida

15150011/2017

José Manuel Pichel Suárez

Tractocargador

Puntuación de 200 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220

15150012/2017

Daniel Bañobre Lomba

Remolque, guindastre, cabrestrante, reformas forestais

Puntuación de 210 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220

15150016/2017

Meilán Aprovechamientos Forestales, S.L.

Semirremolque con guindastre

Puntuación de 210 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220

15150023/2017

Seistag Innovación, S.L.

Cadea de custodia e investimentos en serradoiro

Non cumprir requisitos: Resfor non actualizado en prazo

15150027/2017

Bosques Naturales, S.A.

Multiserra portátil e secadoiro móbil

Non cumprir requisitos: empresa con razón social fóra de Galicia

15150029/2017

Forestal Fragamoura, S.L.

Rozadora

Puntuación de 210 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220

15150030/2017

José Manuel Rial Pereiro

Procesadora

Puntuación no baremo de 220 puntos, igual que a puntuación de corte, non aprobado por criterios de desempate

15150032/2017

Explotaciones forestales Rubio, S.L.

Remolque

Puntuación de 200 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220

15150033/2017

Valentín Manuel Rey Lustres

Tractocargador

Puntuación de 200 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220

15150035/2017

Servicios Integrales Mufer, S.C.

Autocargador

Puntuación de 200 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220

15150038/2017

Manuel Gómez Míguez

Guindastre de autocargador

Puntuación de 220 puntos, igual que a puntuación de corte, non aprobado por criterios de desempate

15150040/2017

Agroforestal Aguión, S.L.

2 trituradoras

Non cumprir requisitos: actividade da empresa non subvencionable por esta liña de axudas

15150041/2017

Agroforestal Xanceda, S.L.

2 rozadoras e 2 trituradoras

Non cumprir requisitos: actividade da empresa non subvencionable por esta liña de axudas

15150043/2017

Anmara Forestal, S.L.

Procesadora

Non cumprir requisitos: non acada o mínimo de 50 puntos de baremo de empresa

15150047/2017

Maderas Daniel Fernández, S.C.

Tractocargador

Non cumprir requisitos: non acada o mínimo de 50 puntos de baremo de empresa

15150050/2017

Excaforestal Óscar, S.L.

Minirretroescavadora

Non cumprir requisitos: actividade da empresa non subvencionable por esta liña de axudas

15150051/2017

Forescultura, S.L.

Colleitadora de castañas, cadea de custodia

Non cumprir requisitos: Resfor non actualizado en prazo

15150054/2017

José Daniel García Díaz

Autocargador

Renuncia do beneficiario

15150056/2017

Greenalia Forest, S.L.

Ferramenta de xestión empresarial

Non cumprir requisitos: artigo 2.2.h)

15150060/2017

Lema Arteaga, S.L.

Tractocargador

Non cumprir requisitos: non acada o mínimo de 50 puntos de baremo de empresa

15150061/2017

Luis Orlando Aguilar Caruajulca

Tractocargador

Non cumprir requisitos: non acada o mínimo de 50 puntos de baremo de empresa

15150064/2017

Explotac. Forestales Menpa del Bosque, S.L.

Procesadora

Non cumprir requisitos: non acada o mínimo de 180 puntos de baremo total

15150065/2017

Molime Viales, S.L.

Rozadora de brazo lateral

Non cumprir requisitos: investimento non subvencionable

15150069/2017

Jorge Peón Cernadas

Remolque e grampa forestal

Puntuación de 190 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220

15150071/2017

Manuel Sánchez Vázquez y Otro, S.C.

Remolque e guindastre forestal

Puntuación de 220 puntos, igual que a puntuación de corte, non aprobado por criterios de desempate

15150072/2017

José Ramón Santos Lampón

Remolque e guindastre forestal

Non cumprir requisitos: non acada o mínimo de 50 puntos de baremo de empresa

15150075/2017

Hermanos Meireles, S.C.

Procesadora

Puntuación de 200 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220

15270002/2017

Trafonor, S.L.

Implantación cadea de custodia

Non cumprir requisitos: investimento non subvencionable

15270005/2017

Maderas García O Serrador, S.L.

Autocargador

Non emendou a documentación requirida

15270007/2017

Maderas Goiriz, S.L.

Autocargador, piso móbil, plataforma elevadora

Non cumprir requisitos: Resfor non actualizado en prazo

15270009/2017

Madeiras O Incio, S.C.

Investimentos en serradoiro

Puntuación de 220 puntos, igual que a puntuación de corte, non aprobado por criterios de desempate

15270011/2017

José Antonio González Vázquez

Rozadora e trituradora

Non cumprimento de requisitos: actividade da empresa non subvencionable por esta liña de axudas

15270022/2017

Costiña, S.L.

Investimentos en aserradoiro

Non emendou a documentación requirida

15270027/2017

Maderas Suarna, S.L.

Tractor, coitela, cabrestante, remolque, proteccións

Puntuación de 200 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220.
Tractor non subvencionable

15270028/2017

Forestal Maraxial, S.L.

Procesadora

Puntuación de 220 puntos, igual que a puntuación de corte, non aprobado por criterios de desempate

15270036/2017

Noel Cortón Teijo

Tractocargador

Puntuación de 220 puntos, igual que a puntuación de corte, non aprobado por criterios de desempate

15270038/2017

Jesús Fidel Amil Casal

Trituradora

Puntuación de 210 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220

15270039/2017

Maderas Barcia, S.L.

Guindastre forestal

Puntuación de 200 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220

15270040/2017

Servicios Forestales Prieto Vale, S.L.

Remolque con guindastre

Puntuación de 180 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220

15270041/2017

Maderas Orol, S.L.

Cabezal cortador, remolque, guindastre e adaptacións

Puntuación de 210 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220

15270045/2017

Excavaciones Goni, S.L.

Remolque con guindastre, cabrestante e proteccións

Non cumprimento de requisitos: Resfor non actualizado en prazo

15270046/2017

Forestal Lamarcide

Autocargador

Non cumprimento de requisitos: empresa non inscrita no Resfor

15270053/2017

Maderas Santa Cruz-Ribadeo, S.L.

Cabezal talador

Puntuación de 210 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220

15270053/2017

Maderas Santa Cruz-Ribadeo, S.L.

Forcípula dixital

Puntuación de 210 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220

15270053/2017

Maderas Santa Cruz-Ribadeo, S.L.

Hipsómetro

Puntuación de 210 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220

15270054/2017

Jesús Reimondo González

2 cabezais procesadoras

Puntuación de 210 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220

15270055/2017

Francisco Javier Rodríguez González

2 rozadoras

Non emendou correctamente a documentación requirida

15270056/2017

Javier Raposo Rodríguez

Serradoiro portátil

Renuncia do beneficiario

15320005/2017

Auxiliar de Servicios Forestales Gallegos, S.L.

Rozadora

Non cumprir requisitos: actividade da empresa non subvencionable por esta liña de axudas

15320007/2017

Cruceiro Explotaciones Forestales, S.L.

Procesadora

Non cumprimento de requisitos: artigo 2.2.h)

15320008/2017

Hermanos Delgado, S.L.

Carretilla elevadora

Non emendou a documentación requirida

15320009/2017

Maderas Frebas, S.L.

Tractocargador

Non emendou a documentación requirida

15360001/2017

Maderas Romero Baulo, S.L.

Tractocargador

Non cumprir requisitos: non acada o mínimo de 50 puntos de baremo de empresa

15360002/2017

Agro Forestal Xaneiro, S.L.

Rozadora e trituradora

Non cumprimento de requisitos: non acada o mínimo de 180 puntos de baremo total

15360006/2017

Serrerías Cabreira, S.L.

Secadoiro de madeira

Non emendou a documentación requirida

15360010/2017

Manuel Novas Salgueiro

Procesadora

Puntuación de 180 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220

15360013/2017

Brandao Araújo Exploraçao Forestal, S.L.

Autocargador, procesadora

Non cumprir requisitos: investimentos non subvencionables

15360014/2017

José Cruces Bernárdez

Remolque con guindastre

Non cumprir requisitos: non acada o mínimo de 180 puntos de baremo total

15360015/2017

Emdesfor 2002, S.L.

Implantación e certificación ISO 18001

Non cumprir requisitos: actividade da empresa non subvencionable por esta liña de axudas

15360016/2017

Excavaciones y Desbroces Rocha, S.L.

Equipo cortador, certificacións ISO

Non cumprir requisitos: artigo 2.2.h)

15360019/2017

Maderas Jorge Rey, S.L.

Procesadora

Puntuación de 180 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220

15360020/2017

Maderas San Lorenzo, C.B.

Tractocargador

Non cumprir requisitos: non acada o mínimo de 50 puntos de baremo de empresa

15360021/2017

Maderas Fraga, S.L.

Tractocargador

Non emendou a documentación requirida

15360023/2017

Daniel Martínez Almeida

Tractocargador

Puntuación de 220 puntos, igual que a puntuación de corte, non aprobado por criterios de desempate

15360024/2017

Puente Traballos Agrarios, S.L.

Trituradora

Puntuación de 180 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220

15360026/2017

Fernando Vilanova Souto

Rozadora

Puntuación de 180 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220