Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 171 Venres, 8 de setembro de 2017 Páx. 42039

VI. Anuncios

c) Outros anuncios

Centro Universitario da Defensa - Escola Naval Militar de Marín

ANUNCIO do 1 de setembro de 2017 polo que se procede a dar publicidade á resolución da mesma data pola que se convoca concurso público para a contratación de personal docente (CPD11).

A dirección do Centro Universitario da Defensa (en diante, CUD) na Escola Naval Militar de Marín (en diante, ENM), no uso das súas competencias, recibida autorización do Ministerio de Facenda e Función Pública (escrito do 15 de marzo de 2017), resolve proceder ao anuncio da convocatoria de concurso público, polo procedemento de urxencia, para cubrir as necesidades docentes existentes mediante a contratación en réxime laboral de persoal docente, para as seguintes categorías:

Categoría de profesor

Número de prazas

Axudante doutor

2

Este concurso rexerase polo disposto na Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades (LOU), modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, así como polo Real decreto 898/1985, do 30 de abril, sobre réxime do profesorado universitario; a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (en diante, Ley 39/2015); a Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público (en diante, Lei 40/2015), e pola normativa reguladora do procedemento para a provisión de prazas de persoal docente e investigador do CUD na ENM, aprobada na reunión do Padroado do 8 de marzo de 2010.

A información completa (bases da convocatoria, modelo de solicitude, etc.) pode consultarse no taboleiro de anuncios do Centro Universitario da Defensa-Escola Naval Militar (praza de España, s/n, 36920, Marín, Pontevedra) así como na páxina web do Centro Universitario da Defensa (http://cud.uvigo.es - Persoal - Persoal docente e investigador (PDI) - Concursos de profesorado - Décimo primeira concurso de persoal docente contratado (código CPD11).

O prazo de presentación de solicitudes é de dez días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia, e deberán dirixilas ao director do Centro Universitario da Defensa no modelo oficial; obrigatoriamente irán acompañadas dos documentos acreditativos previstos na convocatoria.

Marín, 1 de setembro de 2017

José María Pousada Carballo
Director do Centro Universitario da Defensa-Escola Naval Militar de Marín