Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 181 Venres, 22 de setembro de 2017 Páx. 43486

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 8 de setembro de 2017 pola que se notifican as resolucións ditadas no expediente IG107.2016.1.105 e cinco máis.

Intentadas as notificacións persoais e devoltas polo servizo de Correos ao resultar imposible a súa práctica, de conformidade co establecido no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, pola presente resolución notifícaselles aos interesados o contido das resolucións, que figuran como anexo, para que poidan ter coñecemento del.

Os actos obxecto deste anuncio non se publican na súa integridade en virtude da cautela prevista no artigo 46 da Lei 39/2015. Advírteselles aos interesados que contra as resolucións, as cales esgotan a vía administrativa, poderán interpoñer un recurso contencioso-administrativo, ante os xulgados do contencioso-administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Boletín Oficial del Estado. Non obstante, previamente poderán interpoñer un recurso de reposición, ante o mesmo órgano que ditou a resolución impugnada, dentro do prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución. O expediente ponse de manifesto aos interesados neste centro directivo, sito en Santiago de Compostela; Complexo Administrativo San Lázaro, s/n.

Santiago de Compostela, 8 de setembro de 2017

Juan Manuel Cividanes Roger
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica

ANEXO

Nº expediente

Nome/razón social

Programa de axudas

Data resolución

Órgano que dita a resolución

Notificación

IG107.2016.1.105

Jul López, María del Carmen

Axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (Galicia Emprende) (Resolución do 28 de decembro de 2015; DOG nº 247, do 29 de decembro)

29.5.2017

Director da Área de Competitividade do Igape

Resolución de arquivamento por renuncia

IG179.2016.1.195

Congelados Ceromar, S.L.

Programa de apoio ao acceso ao financiamento operativo (activo corrente) das pemes (Re-Solve 2016) (Resolución do 16 de decembro de 2015; DOG nº 247, do 29 de decembro)

16.5.2017

Director xeral do Igape

Resolución de concesión de axuda

IG179.2016.1.200

Endoce Logística, S.L.

Programa de apoio ao acceso ao financiamento operativo (activo corrente) das pemes (Re-Solve 2016) (Resolución do 16 de decembro de 2015; DOG nº 247, do 29 de decembro)

16.5.2017

Director xeral do Igape

Resolución de concesión de axuda

IG190.2016.1.157.APCC

Ceo Aberto, S.L.

Axudas aos servizos de análise do potencial competitivo, profesionalización e desenvolvemento estratéxico (programa Re-Acciona), cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (Resolución do 19 de xullo de 2016; DOG nº 146, do 3 de agosto)

30.5.2017

Director da Área de Competitividade do Igape

Resolución de arquivamento por renuncia

IG190.2016.2.137.APCC

Wota, Marek Mariusz

Axudas aos servizos de análise do potencial competitivo, profesionalización e desenvolvemento estratéxico (programa Re-Acciona), cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (Resolución do 19 de xullo de 2016; DOG nº 146, do 3 de agosto)

30.5.2017

Director da Área de Competitividade do Igape

Resolución de arquivamento por renuncia

IG191.2016.1.129

Meniño Magán, Miguel Ángel

Programa de bolsas formativas para a realización de proxectos de mellora das pemes galegas (Resolución do 3 de xuño de 2016; DOG nº 114, do 16 de xuño)

26.6.2017

Director da Área de Competitividade do Igape

Resolución de arquivamento por renuncia