Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 184 Mércores, 27 de setembro de 2017 Páx. 44024

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

RESOLUCIÓN do 18 de setembro de 2017, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Mar, pola que se lle dá publicidade a unha encomenda de xestión á empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., filial do medio propio Empresa de Transformación Agraria, S.A., para executar durante o ano 2017.

De conformidade co artigo 8 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, dáse publicidade á seguinte encomenda coas seguintes características:

Resolución do 17 de agosto de 2017, da Consellería do Mar, pola que se lle encarga ao medio propio Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. (Tragsatec) a realización do estudo de valoración dos proxectos subvencionables a través do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) 2014-2020.

– Actividade: traballos para a fixación dos criterios técnicos para a realización das tarefas necesarias para o estudo do cálculo dos investimentos máximos subvencionables dos proxectos para os cales se solicita financiamento a través do FEMP.

– Natureza e alcance da xestión encomendada: encomenda de xestión a medios propios ao ter a empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., filial da Empresa de Transformación Agraria, S.A., a consideración de medio propio instrumental e de servizo técnico da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, en cumprimento do establecido nos artigos 10 e 47 e seguintes da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

– Prazo de vixencia: ata o 31 de decembro de 2017.

– Financiamento: tramitación con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017, aplicación orzamentaria 14.02.723A.640.1, e con código de proxecto 2016 00287 e foi cofinanciada polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca nun 75 % na medida 7: asistencia técnica.

Santiago de Compostela, 18 de setembro de 2017

Mª Isabel Concheiro Rodríguez-Segade
Secretaria xeral técnica da Consellería do Mar