Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 190 Xoves, 5 de outubro de 2017 Páx. 47006

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2017, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras do programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (Diario Oficial de Galicia número 248, do 30 de decembro).

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 20 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, a finalidade da subvención, o beneficiario e a cantidade concedida.

En virtude do anterior, a persoa titular da Secretaría Xeral de Emprego, por delegación do conselleiro,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas con cargo á aplicación orzamentaria 09.40.322C.470.3, código de proxecto 201600315, ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras do programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (Diario Oficial de Galicia número 248, do 30 de decembro).

Santiago de Compostela, 27 de setembro de 2017

Covadonga Toca Carús
Secretaria xeral de Emprego

ANEXO
TR 349F Axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación
indefinida de persoas asalariadas

Entidade beneficiaria

Concedido (2016)

Aplicación orzamentaria

Abalo Outón, Julio

3.000,00

09.40.322C.470.3

Alonso Fernández, José Francisco

6.000,00

09.40.322C.470.3

Alonso Vicente, Jorge

5.000,00

09.40.322C.470.3

Alvariña Marcos, Diego

5.000,00

09.40.322C.470.3

Amado Jove, María Consuelo

2.500,00

09.40.322C.470.3

Ameijeiras Cid, Antonieta

5.000,00

09.40.322C.470.3

Andión Folgueira, Rocío

5.000,00

09.40.322C.470.3

Aneiros Zaragoza, Juan Manuel

6.000,00

09.40.322C.470.3

Antelo Varela, Alfonso Javier

9.000,00

09.40.322C.470.3

Araújo Campo, María Dolores

2.400,00

09.40.322C.470.3

Arnaiz de las Revillas Mtnez., José María

2.500,00

09.40.322C.470.3

Baluja Pérez, Natalia

4.000,00

09.40.322C.470.3

Barral Agraso, Alberto

12.000,00

09.40.322C.470.3

Barral Fuentes, Javier

4.000,00

09.40.322C.470.3

Barreiro Añón, Manuel Carlos

9.600,00

09.40.322C.470.3

Blanco Dios, Alicia

5.000,00

09.40.322C.470.3

Blanco Fernández, José Adrián

5.000,00

09.40.322C.470.3

Blanco Pérez, Noelia

4.000,00

09.40.322C.470.3

Boquete Fernández, Alejandro

2.595,00

09.40.322C.470.3

Bouzas Martínez, Adolfo

5.000,00

09.40.322C.470.3

Caamaño Caamaño, Carlos

5.000,00

09.40.322C.470.3

Cabaleiro Fernández, María Carmen

2.000,00

09.40.322C.470.3

Cabaleiro Rodríguez, Enrique Manuel

5.000,00

09.40.322C.470.3

Cabo Pereiro, Vanessa

2.500,00

09.40.322C.470.3

Cabral Selegante, Olga

5.000,00

09.40.322C.470.3

Cal Martínez, Juan José

3.600,00

09.40.322C.470.3

Calvete Espasandín, Silvia

5.000,00

09.40.322C.470.3

Cambón Martínez, Iván

4.500,00

09.40.322C.470.3

Cardeña Fuentes, María Ángeles

5.000,00

09.40.322C.470.3

Carro Miñán, Mª Consuelo

5.000,00

09.40.322C.470.3

Casado Novoa, Vicente

2.500,00

09.40.322C.470.3

Casanova Veiga, Noelia

4.000,00

09.40.322C.470.3

Castrege Insua, Manuela

5.000,00

09.40.322C.470.3

Castro Díaz, Santiago

2.500,00

09.40.322C.470.3

Castro Mera, Juan

4.000,00

09.40.322C.470.3

Chenlo González, María José

4.000,00

09.40.322C.470.3

Cochón Cousido, José Daniel

4.000,00

09.40.322C.470.3

Conde Rial, María Concepció

4.000,00

09.40.322C.470.3

Cortón Teijo, Noel

5.000,00

09.40.322C.470.3

Cruz da Purificação, Vanessa Sofía

2.000,00

09.40.322C.470.3

Darriba Cervero, María Dolores

2.500,00

09.40.322C.470.3

De la Rosa Rosso, Alfri Antonio

6.000,00

09.40.322C.470.3

De Sousa, Ludymilla Ferre

2.000,00

09.40.322C.470.3

De Souza Pereira, Francine

5.000,00

09.40.322C.470.3

Díaz Abuín, José Manuel

4.000,00

09.40.322C.470.3

Díaz Blanco, Marta

5.000,00

09.40.322C.470.3

Díaz García, Pablo

5.000,00

09.40.322C.470.3

Díaz Marín, Leonardo José

5.000,00

09.40.322C.470.3

Diéguez Simón, Santiago

11.000,00

09.40.322C.470.3

Diz Portas, Patricia

6.000,00

09.40.322C.470.3

Dopazo Rodríguez, Celso

9.000,00

09.40.322C.470.3

Dorado Cabrera, Angelines

5.000,00

09.40.322C.470.3

Dorado López, Eva María

2.139,00

09.40.322C.470.3

Durán Cortegoso, María Cristina

5.000,00

09.40.322C.470.3

Escolante Salgado, José Antonio

3.000,00

09.40.322C.470.3

Fernández Martínez, Pablo

2.500,00

09.40.322C.470.3

Fernández Moreira, Melina

2.500,00

09.40.322C.470.3

Fernández Muñiz, José Luis

5.000,00

09.40.322C.470.3

Fernández Rodríguez, Javier

10.000,00

09.40.322C.470.3

Fernández Román, Roberto

4.000,00

09.40.322C.470.3

Fernández Ron, Rosario

6.000,00

09.40.322C.470.3

Fernández Varela, María Pilar

2.500,00

09.40.322C.470.3

Fernández Yus, José Antonio

4.000,00

09.40.322C.470.3

Ferreira Pastoriza, José

2.500,00

09.40.322C.470.3

Figueira Sobrino, Borja

6.789,00

09.40.322C.470.3

Folla Colmeiro, Estefanía

4.000,00

09.40.322C.470.3

Fuentes Peña, Armando Reginio

7.750,00

09.40.322C.470.3

García Fernández, Alberto

4.000,00

09.40.322C.470.3

García Gil, Marcos

1.500,00

09.40.322C.470.3

García Núñez, Marta

6.000,00

09.40.322C.470.3

García Seoane, Enrique

4.000,00

09.40.322C.470.3

García Vázquez, Mª del Carmen

4.000,00

09.40.322C.470.3

Gato Galego, María José

5.000,00

09.40.322C.470.3

Gómez Ayude, Rosa María

2.750,00

09.40.322C.470.3

Gómez López, Edgar

2.000,00

09.40.322C.470.3

González Bea, Catalina

2.500,00

09.40.322C.470.3

González Botana, Iria

5.000,00

09.40.322C.470.3

González Costas, Ana María

2.500,00

09.40.322C.470.3

González Díaz, María Esther

4.000,00

09.40.322C.470.3

González Domínguez, José Manuel

7.500,00

09.40.322C.470.3

González Pichel, Celsa

2.500,00

09.40.322C.470.3

González Rodríguez, Francisco Javier

4.000,00

09.40.322C.470.3

González Santalices, María del Carme

5.000,00

09.40.322C.470.3

González Vázquez, Iván

4.000,00

09.40.322C.470.3

Guerra Malvido, María Isabel

2.000,00

09.40.322C.470.3

Hermida Diéguez, José

2.500,00

09.40.322C.470.3

Hidalgo Germán, Ana Silvia

5.000,00

09.40.322C.470.3

Iglesias Gómez, Águeda

12.000,00

09.40.322C.470.3

Isla Iglesias, Marta Laura

4.000,00

09.40.322C.470.3

Lage Glez., David

4.176,00

09.40.322C.470.3

Lago Casais, Juan Carlos

5.000,00

09.40.322C.470.3

Lago Fernández, Bruno

5.000,00

09.40.322C.470.3

Lara Díaz, Mª Teresa

3.000,00

09.40.322C.470.3

Laso Olmo, Henry

2.000,00

09.40.322C.470.3

Leal Chantada, Miguel Ángel

4.000,00

09.40.322C.470.3

Leiva, Víctor Hugo

2.500,00

09.40.322C.470.3

López Abad, María Carmen

5.000,00

09.40.322C.470.3

López Hiebra, Jacobo

10.000,00

09.40.322C.470.3

López Rego, Mª Jesús

3.750,00

09.40.322C.470.3

López Rocha, Jorge Manuel

3.750,00

09.40.322C.470.3

López Vázquez, Eduardo

3.000,00

09.40.322C.470.3

López Vázquez, Eduardo

3.000,00

09.40.322C.470.3

Lorenzo Pazo, Sergio

4.122,00

09.40.322C.470.3

Loureiro Calviño, Cristóbal

4.000,00

09.40.322C.470.3

Lozano Losada, Ray

4.000,00

09.40.322C.470.3

Magisano González, Jonatan

4.000,00

09.40.322C.470.3

Martínez Balseiro, José Manuel

4.000,00

09.40.322C.470.3

Martínez Ferreiro, Teresa María

6.000,00

09.40.322C.470.3

Martínez Glez. de Lema, Borja

6.000,00

09.40.322C.470.3

Martínez Lomba, Mª del Carmen

4.000,00

09.40.322C.470.3

Martínez López, Juan Diego

1.250,00

09.40.322C.470.3

Martínez Martínez, Matilde

5.000,00

09.40.322C.470.3

Martínez Piquenque, Severino Franci

4.000,00

09.40.322C.470.3

Martínez Rodríguez, Juan Carlos

3.000,00

09.40.322C.470.3

Martins Lorenzo, Juan Pablo

4.000,00

09.40.322C.470.3

Montezuma López, Migdalis Alejan

10.000,00

09.40.322C.470.3

Moreira dos Santos, Joaquim Manuel

9.000,00

09.40.322C.470.3

Moreira Villarín, Vanessa

11.000,00

09.40.322C.470.3

Mosquera Mosquera, Marissela

4.000,00

09.40.322C.470.3

Muíño Sánchez, José Manuel

11.000,00

09.40.322C.470.3

Noguerol González, Diego

4.000,00

09.40.322C.470.3

Núñez Domínguez, Antonio José

3.000,00

09.40.322C.470.3

Oitabén Farrapeira, Santiago

5.000,00

09.40.322C.470.3

Omrani, Zouhair

5.000,00

09.40.322C.470.3

Oreiro Mallón, Estefan

2.500,00

09.40.322C.470.3

Otero Somoza, José Luis

4.000,00

09.40.322C.470.3

Ouro Ferro, Laura

5.000,00

09.40.322C.470.3

Parga Fraga, Francisco

4.000,00

09.40.322C.470.3

Patiño Pérez, María Jesús

4.000,00

09.40.322C.470.3

Paz Ageitos, María Carmen

4.000,00

09.40.322C.470.3

Pena Permuy, Mª Mar

5.000,00

09.40.322C.470.3

Pérez Bermúdez, Noemi

2.000,00

09.40.322C.470.3

Pérez Hugen, Patricia

5.000,00

09.40.322C.470.3

Pérez Llamazares, Roberto

17.000,00

09.40.322C.470.3

Pérez-Griffo Ulloa, Margarita Crist

2.500,00

09.40.322C.470.3

Piñeiro López, Pablo César

4.200,00

09.40.322C.470.3

Piñeiro Nerga, Martín

6.000,00

09.40.322C.470.3

Platas Casal, Jorge

4.000,00

09.40.322C.470.3

Pusineri, Jorge Óscar

6.000,00

09.40.322C.470.3

Ribada Rei, Luis Miguel

3.750,00

09.40.322C.470.3

Río Fernández, María Carmen de

5.000,00

09.40.322C.470.3

Rivadulla Fins, Francisco José

2.500,00

09.40.322C.470.3

Rivadulla Rodal, David

4.000,00

09.40.322C.470.3

Rocha Maciel, Jorge

5.000,00

09.40.322C.470.3

Rodríguez Crespo, Rodrigo

4.000,00

09.40.322C.470.3

Rodríguez Domínguez, Sandra Mª

2.500,00

09.40.322C.470.3

Rodríguez López, María Flora

5.000,00

09.40.322C.470.3

Rodríguez Pérez, Nuria

5.000,00

09.40.322C.470.3

Rodríguez Rodríguez, José Ángel

11.000,00

09.40.322C.470.3

Rodríguez Varela, Cristian

3.000,00

09.40.322C.470.3

Romero Sestayo, Mª Ángeles

5.000,00

09.40.322C.470.3

Romero Sestayo, María de los An.

4.000,00

09.40.322C.470.3

Rosario Faure, Lucía

5.000,00

09.40.322C.470.3

Rumbo Vidal, M. Rosa

3.000,00

09.40.322C.470.3

Sabaris Viéitez, Eva María

12.000,00

09.40.322C.470.3

Salgado Vila, Elena

2.565,00

09.40.322C.470.3

Salgueiro Quintas, Carolina

2.500,00

09.40.322C.470.3

Salvado Freire, David

4.000,00

09.40.322C.470.3

Sánchez López, Everlides

5.000,00

09.40.322C.470.3

Seijo Romero, Beatriz

3.000,00

09.40.322C.470.3

Soto Laguna, María Victoria

17.000,00

09.40.322C.470.3

Taboada Rodríguez, Alejandro

17.000,00

09.40.322C.470.3

Tarrío Gil, Beatriz

2.500,00

09.40.322C.470.3

Tobío Vigo, Paula

5.000,00

09.40.322C.470.3

Torres López, Manuel Eusebio

5.000,00

09.40.322C.470.3

Touriño Iglesias, Carmen Gloria

5.000,00

09.40.322C.470.3

Trillo Santos, Elena

4.000,00

09.40.322C.470.3

Trujillo Ariza, Dionisia

5.000,00

09.40.322C.470.3

Váquez Quinteiro, Francisco

5.000,00

09.40.322C.470.3

Varela Cruz, María

5.000,00

09.40.322C.470.3

Varela Sáiz, José Juan

4.000,00

09.40.322C.470.3

Varela Sánchez, Guadalupe

3.000,00

09.40.322C.470.3

Vázquez Vivas, Virginio

5.000,00

09.40.322C.470.3

Vidal Meléndez, María del Carme

10.000,00

09.40.322C.470.3

Vigo Varela, Adolfo

5.000,00

09.40.322C.470.3

Vilar Guillín, María Alejandra

4.000,00

09.40.322C.470.3

Xavier Fernandes, Pedro Jorge

3.000,00

09.40.322C.470.3