Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 194 Mércores, 11 de outubro de 2017 Páx. 47843

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 4 de outubro de 2017 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 19 de maio de axudas dirixidas a escolas de música non dependentes desta consellería.

Pola Orde do 19 de maio de 2017 (DOG do 2 de xuño) publicouse a convocatoria de axudas dirixidas a escolas de música non dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Valoradas pola comisión as solicitudes e a documentación presentadas e elevada a proposta definitiva de concesión destas axudas, segundo prevén os puntos oitavo e noveno da orde de convocatoria, e en virtude das atribucións que ten conferidas a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria,

DISPOÑO:

Primeiro. Concederlles as axudas, nas contías que se sinalan, ás escolas de música públicas das cales sexan titulares os concellos que se relacionan no anexo I.A desta orde.

Segundo. Concederlles as axudas, nas contías que se sinalan, ás escolas de música dependentes de asociacións ou fundacións sen ánimo de lucro que se relacionan no anexo I.B desta orde.

Terceiro. O pagamento da subvención realizarase unha vez que o órgano concedente comprobe a xustificación presentada polo/a beneficiario/a da realización da actividade subvencionada. Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención poderá dar lugar á modificación desta resolución de concesión.

Cuarto. Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, os/as interesados/as poderán interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, segundo o disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben presentar directamente recurso contencioso-administrativo, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, conforme se establece na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 4 de outubro de 2017

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I.A

Concello

Escola de música

Importe

A Baña

Escola M. de Música da Baña

2.329,05 €

A Estrada

Escola M. de Música da Estrada

3.138,48 €

A Pontenova

Escola M. de Música da Pontenova

2.272,10 €

Abegondo

Escola M. de Música de Abegondo

4.962,81 €

Ames

Escola M. de Música de Ames

5.467,37 €

Arzúa

Escola M. de Música de Arzúa

2.733,06 €

Barbadás

Escola M. de Música de Barbadás

6.610,72 €

Brión

Escola M. de Música de Brión

5.663,08 €

Burela

Escola M. de Música de Burela

4.014,71 €

Cabana de Bergantiños

Escola M. de Música de Cabana de Bergantiños

2.771,51 €

Caldas de Reis

Escola M. de Música de Caldas de Reis

5.523,25 €

Cambados

Escola M. de Música de Cambados

4.800,69 €

Cangas

Escola M. de Música de Cangas

7.950,80 €

Carnota

Escola M. de Música de Carnota

4.129,91 €

Catoira

Escola M. de Música de Catoira

4.480,76 €

Cee

Escola M. de Música de Cee

4.606,98 €

Fornelos de Montes

Escola M. de Música de Fornelos de Montes

1.778,77 €

Foz

Escola M. de Música de Foz

4.223,27 €

Gondomar

Escola M. de Música de Gondomar

5.312,42 €

Guitiriz

Escola M. de Música de Guitiriz

3.599,88 €

Lousame

Escola M. de Música de Lousame

2.972,50 €

Maceda

Escola M. de Música de Maceda

4.591,08 €

Meaño

Escola M. de Música de Meaño

4.667,94 €

Meira

Escola M. de Música de Meira

3.517,36 €

Moaña

Escola M. de Música de Moaña

5.414,62 €

Mondariz

Escola M. de Música de Mondariz

4.384,78 €

Mondoñedo

Escola M. de Música de Mondoñedo

3.360,80 €

Monforte de Lemos

Escola M. de Música de Monforte de Lemos

5.658,81 €

Moraña

Escola M. de Música de Moraña

2.377,58 €

Mugardos

Escola M. de Música de Mugardos

2.875,73 €

Muros

Escola M. de Música de Muros

3.324,30 €

O Barco de Valdeorras

Escola M. de Música do Barco de Valdeorras

3.383,53 €

O Carballiño

Escola M. de Música do Carballiño

2.713,35 €

Oleiros

Escola M. de Música de Oleiros

9.285,27 €

Ortigueira

Escola M. de Música de Ortigueira

4.667,01 €

Ourense

Escola M. de Música de Ourense

8.822,32 €

Pobra de Trives, A

Escola M. de Música da Pobra de Trives

1.725,11 €

Pobra do Brollón, A

Escola M. de Música da Pobra do Brollón

2.854,64 €

Ponteareas

Escola M. de Música de Ponteareas

4.482,33 €

Porriño, O

Escola M. de Música do Porriño

5.173,70 €

Porto do Son

Escola M. de Música de Porto do Son

2.991,32 €

Ribadavia

Escola M. de Música de Ribadavia

2.979,56 €

Ribadeo

Escola M. de Música de Ribadeo

8.686,49 €

Rois

Escola M. de Música de Rois

3.668,94 €

Sada

Escola M. de Música de Sada

4.090,63 €

San Cibrao das Viñas

Escola M. de Música de San Cibrao das Viñas

2.892,67 €

Sanxenxo

Escola M. de Música de Sanxenxo

4.659,02 €

Sarria

Escola M. de Música de Sarria

5.220,96 €

Silleda

Escola M. de Música de Silleda

6.300,58 €

Sober

Escola M. de Música de Sober

3.309,32 €

Tui

Escola M. de Música de Tui

7.194,79 €

Valga

Escola M. de Música de Valga

9.015,98 €

Vila de Cruces

Escola M. de Música de Vila de Cruces

3.712,50 €

Vilagarcía de Arousa

Escola M. de Música de Vilagarcía de Arousa

10.161,99 €

Xove

Escola M. de Música de Xove

2.492,87 €

 

Total

250.000,00 €

ANEXO I.B

Concello

Escola de música

Importe

As Neves

Asociación Cultural Banda de Rubiós

2.490,10 €

Cambre

Sementeira Cambre

3.811,43 €

Celanova

Asociación de Amigos de la Banda de Música Municipal de Celanova

2.614,85 €

Gondomar

Agrupación Musical de Vincios

3.730,48 €

Lalín

Banda de Música de Lalín

2.425,71 €

Mos

Centro Recreativo e Cultural de Torroso

5.983,51 €

O Rosal

Agrupación Musical do Rosal

3.503,42 €

Rábade

Asociación Músico Crisanto

4.504,31 €

Redondela

Asociacion Cultural e Social de Chapela

4.414,50 €

Rianxo

Escola Música de Rianxo

3.997,10 €

Ribadavia

Asociación Cultural Liradavia

2.449,01 €

Vedra

Asociación Cultural de Ensino da Arte da Música

1.750,93 €

Vigo

Banda Escola de Música de Beade

3.493,13 €

Vigo

Unión Musical de Valadares de Vigo

3.172,26 €

Xinzo de Limia

Banda de Música Xuvenil de Xinzo

1.659,26 €

 

Total

50.000,00 €