Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 196 Luns, 16 de outubro de 2017 Páx. 48193

I. Disposicións xerais

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

CORRECCIÓN DE ERROS. Decreto 92/2017, do 7 de setembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Dourado, Prateado e Policromía.

Advertidos erros na orde que se cita, publicada no Diario Oficial de Galicia número 189, do 4 de outubro de 2017, cómpre efectuar as seguintes correccións:

Na páxina 46759, artigo 17.4, 2º parágrafo, onde di: «título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Técnicas Escultóricas», debe dicir: «título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Dourado, Prateado e Policromía».

Na mesma páxina, artigo 17.7, ao final despois da palabra «correspondentes», cómpre engadir a continuación: «e a fase de formación práctica en empresas, estudios e talleres».