Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 202 Martes, 24 de outubro de 2017 Páx. 49340

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 13 de outubro de 2017 pola que se resolve a convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros non universitarios sostidos con fondos públicos para o curso 2017/18.

Mediante a Orde do 19 de maio de 2017 (DOG do 2 de xuño), a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convocou o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros non universitarios sostidos con fondos públicos para o curso 2017/18.

Reunida a comisión de valoración prevista no artigo décimo da devandita orde, de acordo coa proposta formulada por ela e de conformidade cos artigos primeiro, segundo e noveno da orde de referencia,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder as contías que se sinalan nos anexos I, II e III aos centros públicos incluídos no Plan de mellora de bibliotecas escolares durante o curso 2016/17, vistas as memorias de actividades levadas a cabo durante o devandito ano académico, así como as liñas prioritarias de actuación presentadas para o período 2017/18.

Segundo. Da mesma forma, conceder as contías que se sinalan no anexo IV aos centros privados concertados integrados no Plan de mellora de bibliotecas escolares ao abeiro da convocatoria de 2016, revisadas as memorias de actividades desenvolvidas durante o devandito ano académico, así como as liñas prioritarias de actuación presentadas para o curso 2017/18.

Terceiro. Integrar no Plan de mellora de bibliotecas escolares, para o curso 2017/18, os 30 novos centros públicos seleccionados que se relacionan no anexo V e os 6 centros privados concertados que se relacionan no anexo VI.

Cuarto. Asignar, por un importe total de 1.321.244 euros, as contías que se detallan nos ditos anexos, destinadas a apoiar os procesos de transformación das bibliotecas en centros de recursos de lectura, información e aprendizaxe, favorecer as actividades de fomento da lectura e de educación no acceso e uso da información (para o correcto desenvolvemento dos proxectos lectores de centro e apoio ao tratamento do currículo), e de acordo coas liñas prioritarias de actuación presentadas.

Quinto. Os gastos realizados xustificaranse segundo o previsto nos puntos 1 e 2 do artigo décimo terceiro da Orde do 19 de maio de 2017, antes do 10 de xuño de 2018. Con ese mesmo límite de datas, deberá cubrirse o formulario e entregarse a memoria sobre situación da biblioteca e actividades desenvolvidas, segundo o recollido no artigo 13, punto 3, da orde de convocatoria para o acceso ao Plan de mellora. O acceso ao formulario web seralle remitido desde a unidade de seguimento do Plan de mellora (asesoría de bibliotecas escolares).

Sexto. A non entrega da memoria e/ou da xustificación do gasto no prazo sinalado poderá ser causa de revogación das cantidades asignadas (ou das axudas concedidas no caso dos centros privados concertados), e o centro debe reintegrar a cantidade percibida, sen prexuízo das responsabilidades que se lle poidan exixir. Da mesma forma, o incumprimento total ou parcial dos programas ou das condicións que se tiveron en conta para a súa concesión poderá dar lugar á anulación ou modificación da contía do importe concedido.

Sétimo. Tanto a inspección educativa como as persoas responsables en materia de bibliotecas escolares da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos poderán supervisar e avaliar o funcionamento das bibliotecas adscritas ao Plan de mellora de bibliotecas escolares.

Oitavo. A participación do profesorado implicado neste programa de innovación educativa, en calidade de responsable da biblioteca escolar, con funcións de coordinación do equipo de apoio á biblioteca, e pola especial dedicación que require, recibirá unha certificación de innovación, equivalente a 30 horas de formación do profesorado por ano académico, ao abeiro do artigo 37 da Orde do 14 de maio de 2013 pola que se regula a convocatoria, o recoñecemento, a certificación e o rexistro das actividades de formación permanente do profesorado de Galicia.

Noveno. Os centros integrados no Plan de mellora de bibliotecas escolares en virtude desta convocatoria están obrigados a integrar o logo oficial deste programa nos seus espazos web e nos documentos que difundan actividades da biblioteca escolar, para o que lles será remitido o correspondente arquivo desde a unidade de seguimento do programa. Da mesma forma, a páxina web do centro deberá incluír, entre a información das súas instalacións, imaxes e unha descrición mínima da biblioteca escolar, así como dos seus principais recursos e servizos á comunidade educativa.

Santiago de Compostela, 13 de outubro de 2017

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Anexo I
Centros integrados no Plan de mellora de bibliotecas escolares en convocatorias 2005 a 2007
(Artigo 1.3.a.1), da Orde do 19 de maio de 2017)

Código

Centro

Concello

Provincia

Fondos

Mobiliario/equipamento

Total

15000107

CEIP A Maía

Ames

Coruña (A)

1.550

1.200

2.750

15025220

CEP Plurilingüe de Ventín

Ames

Coruña (A)

1.200

1.100

2.300

15027721

IES Plurilingüe de Ames

Ames

Coruña (A)

1.550

1.200

2.750

15023302

IES Manuel Murguía

Arteixo

Coruña (A)

1.550

1.200

2.750

15027733

IES de Arzúa

Arzúa

Coruña (A)

1.150

800

1.950

15001070

CPI de Cruz do Sar

Bergondo

Coruña (A)

1.600

1.400

3.000

15001148

IES As Mariñas

Betanzos

Coruña (A)

1.400

1.100

2.500

15032571

CRA de Boqueixón-Vedra Neira Vilas

Boqueixón

Coruña (A)

1.000

800

1.800

15026352

IES Brión

Brión

Coruña (A)

1.200

800

2.000

15027861

IES Plurilingüe Pedra da Aguia

Camariñas

Coruña (A)

1.150

900

2.050

15002165

CEIP Wenceslao Fernández Flórez

Cambre

Coruña (A)

1.200

1.100

2.300

15027873

IES Afonso X O Sabio

Cambre

Coruña (A)

1.400

1.100

2.500

15026704

IES David Buján

Cambre

Coruña (A)

1.200

800

2.000

15021354

CEIP Bergantiños

Carballo

Coruña (A)

1.400

1.100

2.500

15011661

CEIP Manuel Fraga Iribarne

Cariño

Coruña (A)

1.000

800

1.800

15002761

CEIP de Carnota

Carnota

Coruña (A)

1.000

800

1.800

15032959

CEIP Vicente Otero Valcárcel

Carral

Coruña (A)

1.200

1.100

2.300

15003224

IES Fernando Blanco

Cee

Coruña (A)

1.350

900

2.250

15003376

CPI Plurilingüe O Cruce

Cerceda

Coruña (A)

1.200

800

2.000

15023375

CEIP José Cornide Saavedra

Coruña (A)

Coruña (A)

1.000

800

1.800

15005257

IES Ramón Menéndez Pidal

Coruña (A)

Coruña (A)

1.400

1.100

2.500

15005828

CEIP Plurilingüe de Tarrío

Culleredo

Coruña (A)

1.550

1.200

2.750

15025633

CEIP Plurilingüe Os Casais

Fene

Coruña (A)

1.400

1.100

2.500

15032081

IES de Fene

Fene

Coruña (A)

1.350

1.200

2.550

15024227

CEIP de Pazos

Ferrol

Coruña (A)

1.150

900

2.050

15006845

CEIP Isaac Peral

Ferrol

Coruña (A)

1.200

1.100

2.300

15021834

CEIP Manuel Masdías

Ferrol

Coruña (A)

1.000

800

1.800

15006699

CEIP Recimil

Ferrol

Coruña (A)

1.150

800

1.950

15006754

CIFP Ferrolterra

Ferrol

Coruña (A)

1.400

1.100

2.500

15006687

IES de Catabois

Ferrol

Coruña (A)

1.150

900

2.050

15007400

CPI de Ponte Carreira

Frades

Coruña (A)

1.000

800

1.800

15026765

CEIP Milladoiro

Malpica de Bergantiños

Coruña (A)

1.400

1.100

2.500

15009071

CPI Castro Baxoi

Miño

Coruña (A)

1.200

1.100

2.300

15024951

CEIP Plurilingüe de Louro

Muros

Coruña (A)

1.400

1.100

2.500

15024239

CEIP dos Muíños

Muxía

Coruña (A)

1.150

900

2.050

15025268

IES As Telleiras

Narón

Coruña (A)

1.350

1.200

2.550

15027216

IES Fernando Esquío

Neda

Coruña (A)

1.550

1.100

2.650

15026391

IES Xulián Magariños

Negreira

Coruña (A)

1.200

800

2.000

15010681

CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso

Noia

Coruña (A)

1.150

800

1.950

15010812

IES Virxe do Mar

Noia

Coruña (A)

1.200

1.100

2.300

15027228

IES María Casares

Oleiros

Coruña (A)

1.400

1.100

2.500

15027939

IES Plurilingüe Maruxa Mallo

Ordes

Coruña (A)

1.300

900

2.200

15011567

CEIP de Sigüeiro

Oroso

Coruña (A)

1.350

900

2.250

15027976

IES Poeta Añón

Outes

Coruña (A)

1.400

1.100

2.500

15026406

IES Eduardo Pondal

Ponteceso

Coruña (A)

1.200

800

2.000

15023430

CEP Xosé María Brea Segade

Rianxo

Coruña (A)

1.400

1.100

2.500

15021731

CEIP Plurilingüe de Frións

Ribeira

Coruña (A)

1.550

1.100

2.650

15014465

CEIP Plurilingüe de Palmeira

Ribeira

Coruña (A)

1.150

800

1.950

15014829

CEIP Pedro Barrié de la Maza

Sada

Coruña (A)

1.200

1.100

2.300

15026029

IES Isaac Díaz Pardo

Sada

Coruña (A)

1.200

800

2.000

15026777

CEIP Plurilingüe Pepe de Xan Baña

Santa Comba

Coruña (A)

1.400

1.100

2.500

15022589

CEIP Lamas de Abade

Santiago de Compostela

Coruña (A)

1.600

1.400

3.000

15025074

CEIP da Igrexa

Somozas (As)

Coruña (A)

1.000

800

1.800

15017107

CEIP da Ramallosa

Teo

Coruña (A)

1.350

900

2.250

15020921

CEIP de Présaras

Vilasantar

Coruña (A)

1.400

1.100

2.500

27013922

CEIP do Castro de Ouro

Alfoz

Lugo

1.000

800

1.800

27007958

CPI Luís Díaz Moreno

Baralla

Lugo

1.400

1.100

2.500

27015751

CEIP Plurilingüe Vista Alegre

Burela

Lugo

1.550

1.100

2.650

27015891

IES da Terra Chá, José Trapero Pardo

Castro de Rei

Lugo

1.150

800

1.950

27015301

CEIP de Cervo

Cervo

Lugo

1.400

1.100

2.500

27003151

IES Lama das Quendas

Chantada

Lugo

1.300

900

2.200

27002997

CPI Plurilingüe Virxe do Monte

Cospeito

Lugo

1.150

800

1.950

27020562

IES de Foz

Foz

Lugo

1.350

1.200

2.550

27016200

IES Poeta Díaz Castro

Guitiriz

Lugo

1.000

800

1.800

27014008

CPI Tino Grandío

Guntín

Lugo

1.000

800

1.800

27006383

CEIP A Ponte

Lugo

Lugo

1.300

900

2.200

27006541

IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

Lugo

Lugo

1.400

1.100

2.500

27016455

IES Sanxillao

Lugo

Lugo

1.550

1.200

2.750

27015311

IES A Pinguela

Monforte de Lemos

Lugo

1.200

1.100

2.300

27007259

IES Río Cabe

Monforte de Lemos

Lugo

1.200

800

2.000

27012036

IES Gregorio Fernández

Sarria

Lugo

1.550

1.100

2.650

27013636

IES María Sarmiento

Viveiro

Lugo

1.400

1.100

2.500

32001658

CEIP Julio Gurriarán Canalejas

Barco de Valdeorras (O)

Ourense

1.550

1.100

2.650

32015116

CEIP Plurilingüe Condesa de Fenosa

Barco de Valdeorras (O)

Ourense

1.600

1.100

2.700

32002951

CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo

Carballiño (O)

Ourense

1.200

1.100

2.300

32015037

IES Manuel Chamoso Lamas

Carballiño (O)

Ourense

1.200

800

2.000

32003771

CEIP Plurilingüe Curros Enríquez

Celanova

Ourense

1.150

800

1.950

32016625

IES Celanova Celso Emilio Ferreiro

Celanova

Ourense

1.550

1.100

2.650

32005305

CPI Laureano Prieto

Gudiña (A)

Ourense

1.000

800

1.800

32015220

CEIP Vistahermosa

Ourense

Ourense

1.000

800

1.800

32016765

CIFP Portovello

Ourense

Ourense

1.550

1.200

2.750

32008941

IES Eduardo Blanco Amor

Ourense

Ourense

1.550

1.200

2.750

32011135

CEIP Rogelio García Yáñez

Ramirás

Ourense

1.000

800

1.800

32013612

IES Xesús Taboada Chivite

Verín

Ourense

1.200

1.100

2.300

32014801

IES Cidade de Antioquía

Xinzo de Limia

Ourense

1.600

1.100

2.700

32015232

IES Lagoa de Antela

Xinzo de Limia

Ourense

1.600

1.100

2.700

36000031

CEIP Antonio Carpintero

Arbo

Pontevedra

1.000

800

1.800

36000341

CEIP Plurilingüe A Pedra

Bueu

Pontevedra

1.600

1.100

2.700

36015093

CEIP San Tomé

Cambados

Pontevedra

1.200

800

2.000

36000934

CEIP do Castrillón-Coiro

Cangas

Pontevedra

1.200

800

2.000

36001033

CEIP Plurilingüe de San Roque de Darbo

Cangas

Pontevedra

1.600

1.400

3.000

36019475

IES de Rodeira

Cangas

Pontevedra

1.400

1.100

2.500

36001148

CPI da Cañiza

Cañiza (A)

Pontevedra

1.350

1.200

2.550

36002773

CEIP do Foxo

Estrada (A)

Pontevedra

1.000

800

1.800

36014854

CEIP Plurilingüe de Oca

Estrada (A)

Pontevedra

1.000

800

1.800

36017703

CEIP Souto-Donas

Gondomar

Pontevedra

1.000

800

1.800

36018987

CRA Antía Cal

Gondomar

Pontevedra

1.000

800

1.800

36004101

CEIP Xesús Golmar

Lalín

Pontevedra

1.400

1.100

2.500

36013758

IES Laxeiro

Lalín

Pontevedra

1.600

1.400

3.000

36004137

IES Ramón Mª Aller Ulloa

Lalín

Pontevedra

1.600

1.400

3.000

36016590

CEIP de Abelendo

Moaña

Pontevedra

1.400

1.100

2.500

36016607

CEIP de Quintela

Moaña

Pontevedra

1.400

1.100

2.500

36013552

CEIP de Seara

Moaña

Pontevedra

1.550

1.100

2.650

36005245

CEIP Mestre Martínez Alonso

Mos

Pontevedra

1.300

900

2.200

36013564

CEIP Pena de Francia

Mos

Pontevedra

1.150

800

1.950

36005956

CEIP Carlos Casares

Nigrán

Pontevedra

1.150

800

1.950

36007539

CEIP Fermín Bouza Brey

Ponteareas

Pontevedra

1.200

1.100

2.300

36006833

CEIP San Martiño

Pontevedra

Pontevedra

1.400

1.100

2.500

36006420

CEP Campolongo

Pontevedra

Pontevedra

1.200

1.100

2.300

36019611

CEP Marcos da Portela

Pontevedra

Pontevedra

1.600

1.100

2.700

36007709

CEIP de Santo Paio de Abaixo

Redondela

Pontevedra

1.550

1.100

2.650

36014738

CEIP de Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

1.400

1.100

2.500

36020337

IES de Salvaterra de Miño

Salvaterra de Miño

Pontevedra

1.350

1.200

2.550

36008878

CEIP Plurilingüe Cruceiro

Sanxenxo

Pontevedra

1.150

800

1.950

36020349

IES de Sanxenxo

Sanxenxo

Pontevedra

1.150

800

1.950

36019256

IES de Vilalonga

Sanxenxo

Pontevedra

1.600

1.400

3.000

36020350

IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

Silleda

Pontevedra

1.200

800

2.000

36018471

CEIP de Rebordáns

Tui

Pontevedra

1.000

800

1.800

36009846

CEIP Plurilingüe nº 1

Tui

Pontevedra

1.550

1.100

2.650

36024112

CRA Mestra Clara Torres

Tui

Pontevedra

1.150

900

2.050

36020362

IES de Valga

Valga

Pontevedra

1.600

1.100

2.700

36010228

CEIP A Paz

Vigo

Pontevedra

1.300

900

2.200

36009974

CEIP de Coutada-Beade

Vigo

Pontevedra

1.300

900

2.200

36010241

CEIP Illas Cíes

Vigo

Pontevedra

1.300

900

2.200

36010150

CEIP Mestres Goldar

Vigo

Pontevedra

1.300

900

2.200

36015366

CEIP O Pombal

Vigo

Pontevedra

1.600

1.100

2.700

36015354

CEIP Plurilingüe da Carrasqueira

Vigo

Pontevedra

1.350

900

2.250

36016051

CEIP Seis do Nadal

Vigo

Pontevedra

1.600

1.400

3.000

36010009

CEIP Virxe do Rocío

Vigo

Pontevedra

1.550

1.100

2.650

36010711

CEP Dr. Fleming

Vigo

Pontevedra

1.600

1.400

3.000

36010691

CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares

Vigo

Pontevedra

1.150

900

2.050

36013448

CIFP Manuel Antonio

Vigo

Pontevedra

1.400

1.100

2.500

36011798

IES Alexandre Bóveda

Vigo

Pontevedra

1.800

1.400

3.200

36012742

CEIP de Vilaxoán

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.150

800

1.950

36015652

CEIP O Piñeiriño

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.600

1.100

2.700

36013771

IES Fermín Bouza Brey

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.350

1.200

2.550

Anexo II
Centros integrados no Plan de mellora de bibliotecas escolares nas convocatorias 2008 a 2015
(Artigo 1.3.a.2) da Orde do 19 de maio de 2017)

Código

Centro

Concello

Provincia

Fondos

15000016

CEIP Plurilingüe San Marcos

Abegondo

Coruña (A)

1.500

15032625

CEIP Agro do Muíño

Ames

Coruña (A)

1.700

15000338

CPI As Mirandas

Ares

Coruña (A)

1.700

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

Arteixo

Coruña (A)

1.900

15020933

EEI de Barrionovo

Arteixo

Coruña (A)

1.400

15032376

EEI de Vilarrodís-Oseiro

Arteixo

Coruña (A)

1.000

15032145

IES de Pastoriza

Arteixo

Coruña (A)

1.300

15023314

IES de Sabón

Arteixo

Coruña (A)

1.400

15000612

CEIP de Arzúa

Arzúa

Coruña (A)

1.200

15001124

CEIP Francisco Vales Villamarín

Betanzos

Coruña (A)

1.900

15001136

IES Francisco Aguiar

Betanzos

Coruña (A)

1.900

15001239

CPI Armando Cotarelo Valledor

Boimorto

Coruña (A)

1.100

15027149

CEIP de Cespón

Boiro

Coruña (A)

1.100

15001616

CEIP de Escarabote

Boiro

Coruña (A)

1.300

15023338

IES Praia Barraña

Boiro

Coruña (A)

1.700

15001665

CPI Plurilingüe Antonio Orza Couto

Boqueixón

Coruña (A)

1.200

15001847

CEIP Plurilingüe de Pedrouzos

Brión

Coruña (A)

1.700

15001926

CPI As Revoltas

Cabana de Bergantiños

Coruña (A)

1.200

15002025

CEIP Eladia Mariño

Cabanas

Coruña (A)

1.100

15032426

CEIP Plurilingüe Graxal

Cambre

Coruña (A)

1.300

15020969

CEIP Mosteiro de Caaveiro

Capela (A)

Coruña (A)

1.000

15023077

CEIP de Gándara-Sofán

Carballo

Coruña (A)

1.100

15027307

IES Isidro Parga Pondal

Carballo

Coruña (A)

1.900

15021755

IES Cabo Ortegal

Cariño

Coruña (A)

1.100

15027885

IES Lamas de Castelo

Carnota

Coruña (A)

1.000

15003054

CEIP Nicolás del Río

Cedeira

Coruña (A)

1.700

15003212

IES Agra de Raíces

Cee

Coruña (A)

1.300

15003534

CEIP da Barqueira

Cerdido

Coruña (A)

1.000

15002670

CEIP Canosa-Rus

Coristanco

Coruña (A)

1.500

15003807

CEIP de Bormoio-Agualada

Coristanco

Coruña (A)

1.000

15003881

CPI Alcalde Xosé Pichel

Coristanco

Coruña (A)

1.300

15019323

CEIP Alborada

Coruña (A)

Coruña (A)

1.300

15004976

CEIP Curros Enríquez

Coruña (A)

Coruña (A)

1.200

15021721

CEIP de Zalaeta

Coruña (A)

Coruña (A)

1.200

15027241

CEIP Juan Fernández Latorre

Coruña (A)

Coruña (A)

1.300

15005518

CEIP María Pita

Coruña (A)

Coruña (A)

1.300

15005521

CEIP Ramón de la Sagra

Coruña (A)

Coruña (A)

1.500

15005014

CEIP Raquel Camacho

Coruña (A)

Coruña (A)

1.300

15005361

CEIP Rosalía de Castro

Coruña (A)

Coruña (A)

1.200

15025025

CEIP San Francisco Javier

Coruña (A)

Coruña (A)

1.300

15005026

CEIP Sanjurjo de Carricarte

Coruña (A)

Coruña (A)

1.200

15021536

CEIP Víctor López Seoane

Coruña (A)

Coruña (A)

1.500

15022607

CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

Coruña (A)

Coruña (A)

1.700

15027770

IES A Sardiñeira

Coruña (A)

Coruña (A)

1.300

15005397

IES Fernando Wirtz Suárez

Coruña (A)

Coruña (A)

1.900

15005245

IES Monelos

Coruña (A)

Coruña (A)

1.500

15025611

IES Monte das Moas

Coruña (A)

Coruña (A)

1.500

15026716

IES Plurilingüe Adormideras

Coruña (A)

Coruña (A)

1.300

15005579

IES Plurilingüe Elviña

Coruña (A)

Coruña (A)

1.200

15026421

IES Plurilingüe Rafael Dieste

Coruña (A)

Coruña (A)

1.300

15005002

IES Ramón Otero Pedrayo

Coruña (A)

Coruña (A)

1.400

15005211

IES Salvador de Madariaga

Coruña (A)

Coruña (A)

1.500

15005269

IES Urbano Lugrís

Coruña (A)

Coruña (A)

1.500

15027253

CEIP Isaac Díaz Pardo

Culleredo

Coruña (A)

1.300

15021809

CEIP Sofía Casanova

Culleredo

Coruña (A)

1.700

15032480

CRA de Culleredo

Culleredo

Coruña (A)

1.000

15027903

IES Eduardo Blanco Amor

Culleredo

Coruña (A)

1.500

15005749

IES Universidade Laboral

Culleredo

Coruña (A)

1.900

15005932

CEIP de Curtis

Curtis

Coruña (A)

1.100

15022620

IES de Curtis

Curtis

Coruña (A)

1.500

15023399

CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón

Dodro

Coruña (A)

1.300

15032492

CRA de Dodro

Dodro

Coruña (A)

1.400

15020982

CEIP Plurilingüe O Ramo

Fene

Coruña (A)

1.300

15024938

CEIP de Esteiro

Ferrol

Coruña (A)

1.200

15026960

CEIP de Ponzos

Ferrol

Coruña (A)

1.200

15027617

CMUS Profesional Xan Viaño

Ferrol

Coruña (A)

1.700

15026546

EOI de Ferrol

Ferrol

Coruña (A)

1.500

15006742

IES Concepción Arenal

Ferrol

Coruña (A)

1.900

15006791

IES Saturnino Montojo

Ferrol

Coruña (A)

1.300

15006730

IES Sofía Casanova

Ferrol

Coruña (A)

1.700

15027915

IES Fin do Camiño

Fisterra

Coruña (A)

1.200

15025256

CEIP Alfredo Brañas

Laracha (A)

Coruña (A)

1.100

15007621

CPI Plurilingüe Cabo da Area

Laxe

Coruña (A)

1.600

15008039

CPI Cernadas de Castro

Lousame

Coruña (A)

1.300

15021861

CEIP Joaquín Rodríguez Otero

Malpica de Bergantiños

Coruña (A)

1.200

15008301

IES Urbano Lugrís

Malpica de Bergantiños

Coruña (A)

1.100

15008659

CEIP Plurilingüe de Pino de Val

Mazaricos

Coruña (A)

1.000

15008490

CEIP Víctor Sáenz

Mazaricos

Coruña (A)

1.200

15008714

CPI da Picota

Mazaricos

Coruña (A)

1.100

15008805

CEIP de Melide nº 1

Melide

Coruña (A)

1.200

15008817

IES de Melide

Melide

Coruña (A)

1.500

15020854

CPI de Xanceda

Mesía

Coruña (A)

1.100

15009081

CEIP de San Ramón

Moeche

Coruña (A)

1.200

15009241

CPI Plurilingüe Virxe da Cela

Monfero

Coruña (A)

1.100

15009391

CEIP Santiago Apóstolo

Mugardos

Coruña (A)

1.200

15009445

CEIP Unión Mugardesa

Mugardos

Coruña (A)

1.500

15025657

IES de Mugardos

Mugardos

Coruña (A)

1.200

15009810

CEIP Plurilingüe Ricardo Tobío

Muros

Coruña (A)

1.500

15009998

CEIP Ramón de Artaza y Malvárez

Muros

Coruña (A)

1.200

15026388

IES Plurilingüe Fontexería

Muros

Coruña (A)

1.200

15009597

CEIP de Vilarmide-Eduardo Noya

Muxía

Coruña (A)

1.000

15023740

CEIP A Solaina

Narón

Coruña (A)

1.300

15023508

CEIP Plurilingüe Virxe do Mar

Narón

Coruña (A)

1.200

15022577

CEIP de Maciñeira

Neda

Coruña (A)

1.100

15010848

CEIP Felipe de Castro

Noia

Coruña (A)

1.300

15026731

IES Campo de San Alberto

Noia

Coruña (A)

1.300

15027952

IES Miraflores

Oleiros

Coruña (A)

1.500

15026121

IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

Oleiros

Coruña (A)

1.200

15011336

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Ordes

Coruña (A)

1.300

15011105

CEIP de Mesón do Vento

Ordes

Coruña (A)

1.100

15027782

IES nº 1

Ordes

Coruña (A)

1.300

15011981

CEIP José María Lage

Ortigueira

Coruña (A)

1.200

15021780

CEIP Plurilingüe Bragade

Oza-Cesuras

Coruña (A)

1.000

15019347

CPI Camiño de Santiago

Pino (O)

Coruña (A)

1.300

15023417

CEP Pilar Maestu Sierra

Pobra do Caramiñal (A)

Coruña (A)

1.100

15013199

CEP Salustiano Rey Eiras

Pobra do Caramiñal (A)

Coruña (A)

1.500

15013163

EEI Fernández Varela

Pobra do Caramiñal (A)

Coruña (A)

1.000

15025530

IES da Pobra do Caramiñal

Pobra do Caramiñal (A)

Coruña (A)

1.300

15013503

CEIP Couceiro Freijomil

Pontedeume

Coruña (A)

1.700

15024963

CEIP Plurilingüe de Andrade

Pontedeume

Coruña (A)

1.500

15025682

IES Fraga do Eume

Pontedeume

Coruña (A)

1.500

15013591

CEIP Plurilingüe Santa María

Pontes de García Rodríguez (As)

Coruña (A)

1.100

15025694

IES Moncho Valcarce

Pontes de García Rodríguez (As)

Coruña (A)

1.500

15027691

IES de Porto do Son

Porto do Son

Coruña (A)

1.700

15014180

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Rianxo

Coruña (A)

1.700

15027551

CRA de Rianxo

Rianxo

Coruña (A)

1.500

15026807

IES Félix Muriel

Rianxo

Coruña (A)

1.700

15025281

CEIP de Olveira

Ribeira

Coruña (A)

1.500

15014261

CEIP Heroínas de Sálvora

Ribeira

Coruña (A)

1.400

15014271

CEIP Plurilingüe de Artes

Ribeira

Coruña (A)

1.000

15014544

CEIP Plurilingüe O Grupo

Ribeira

Coruña (A)

1.500

15014556

CIFP Coroso

Ribeira

Coruña (A)

1.300

15014568

IES nº 1

Ribeira

Coruña (A)

1.900

15014799

CEIP Plurilingüe de Pumar-Urdilde

Rois

Coruña (A)

1.100

15014738

CPI Plurilingüe dos Dices

Rois

Coruña (A)

1.400

15014957

CPI de San Sadurniño

San Sadurniño

Coruña (A)

1.300

15026030

IES Terra de Xallas

Santa Comba

Coruña (A)

1.300

15016085

CEIP Arquitecto Casas Novoa

Santiago de Compostela

Coruña (A)

1.100

15027332

CEIP das Fontiñas

Santiago de Compostela

Coruña (A)

1.300

15015676

CEIP de Prácticas López Ferreiro

Santiago de Compostela

Coruña (A)

1.875

15016292

CEIP Mestre Rodríguez Xixirei

Santiago de Compostela

Coruña (A)

1.500

15024975

CEIP Pío XII

Santiago de Compostela

Coruña (A)

1.500

15016012

CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios

Santiago de Compostela

Coruña (A)

1.300

15015688

CEIP Raíña Fabiola

Santiago de Compostela

Coruña (A)

1.200

15026753

IES A Pontepedriña

Santiago de Compostela

Coruña (A)

1.500

15025712

IES Antonio Fraguas Fraguas

Santiago de Compostela

Coruña (A)

1.500

15015743

IES Arcebispo Xelmírez I

Santiago de Compostela

Coruña (A)

1.500

15025301

IES Arcebispo Xelmírez II

Santiago de Compostela

Coruña (A)

1.300

15025724

CEIP Os Tilos

Teo

Coruña (A)

1.700

15027411

IES de Cacheiras

Teo

Coruña (A)

1.900

15021317

CPI Pecalama

Tordoia

Coruña (A)

1.100

15018148

CPI de Atios

Valdoviño

Coruña (A)

1.300

15019372

CEIP San Vicenzo

Vimianzo

Coruña (A)

1.200

15026418

IES Terra de Soneira

Vimianzo

Coruña (A)

1.400

15019086

CEIP Labarta Pose

Zas

Coruña (A)

1.300

15027368

IES Maximino Romero de Lema

Zas

Coruña (A)

1.200

27000629

CEIP San Xoán

Becerreá

Lugo

1.100

27016315

IES de Becerreá

Becerreá

Lugo

1.500

27002584

CEIP Virxe do Carme

Burela

Lugo

1.700

27013958

IES Monte Castelo

Burela

Lugo

1.500

27013934

IES Perdouro

Burela

Lugo

1.300

27002249

CPI de Castroverde

Castroverde

Lugo

1.300

27016509

IES Marqués de Sargadelos

Cervo

Lugo

1.500

27003655

CPI Poeta Uxío Novoneira

Folgoso do Courel

Lugo

1.000

27004428

CEIP de Foz nº 1

Foz

Lugo

1.100

27004519

CEIP Fondo Nois

Foz

Lugo

1.100

27004635

CPI Dr. López Suárez

Friol

Lugo

1.100

27005020

CEIP Plurilingüe Lagostelle

Guitiriz

Lugo

1.200

27006164

CEIP Albeiros

Lugo

Lugo

1.300

27006048

CEIP Manuel Mallo Mallo

Lugo

Lugo

1.500

27016467

CEIP Menéndez Pelayo

Lugo

Lugo

1.500

27006449

CEIP Rosalía de Castro

Lugo

Lugo

1.300

27006401

CEIP Sagrado Corazón

Lugo

Lugo

1.200

27015761

IES Ánxel Fole

Lugo

Lugo

1.300

27016704

IES Leiras Pulpeiro

Lugo

Lugo

1.500

27006531

IES Lucus Augusti

Lugo

Lugo

1.900

27016303

IES Pedregal de Irimia

Meira

Lugo

1.100

27006954

CEIP Álvaro Cunqueiro Mora

Mondoñedo

Lugo

1.100

27006966

IES Plurilingüe San Rosendo

Mondoñedo

Lugo

1.400

27014860

CEIP A Gándara

Monforte de Lemos

Lugo

1.400

27016662

CEIP de Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Lugo

1.200

27007247

IES Francisco Daviña Rey

Monforte de Lemos

Lugo

1.300

27016248

IES de Monterroso

Monterroso

Lugo

1.200

27009608

CEIP O Salvador

Pastoriza (A)

Lugo

1.100

27010155

CEIP da Pobra de Brollón

Pobra do Brollón (A)

Lugo

1.400

27010325

CEIP Plurilingüe da Pontenova

Pontenova (A)

Lugo

1.400

27015189

IES de Quiroga

Quiroga

Lugo

1.200

27016613

IES Río Miño

Rábade

Lugo

1.200

27010891

CEIP Gregorio Sanz

Ribadeo

Lugo

1.300

27020902

IES de Ribadeo Dionisio Gamallo

Ribadeo

Lugo

1.300

27011032

CEIP de San Clodio

Ribas de Sil

Lugo

1.000

27012048

IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

Sarria

Lugo

1.500

27012474

CEIP Plurilingüe Virxe do Carme

Sober

Lugo

1.400

27012826

CEIP Santa María do Valadouro

Valadouro (O)

Lugo

1.100

27013338

CEIP Antonio Insua Bermúdez

Vilalba

Lugo

1.300

27015827

CEIP Terra Chá

Vilalba

Lugo

1.000

27014094

EEI de Vilalba

Vilalba

Lugo

1.000

27013326

IES Lois Peña Novo

Vilalba

Lugo

1.300

27013314

IES Santiago Basanta Silva

Vilalba

Lugo

1.700

27013387

CEIP Antonio Pedrosa Latas

Viveiro

Lugo

1.300

27016406

CEIP Plurilingüe de Covas

Viveiro

Lugo

1.500

27016170

CEIP Plurilingüe Santa Rita

Viveiro

Lugo

1.100

27016674

CEP Luís Tobío

Viveiro

Lugo

1.400

27014100

EEI San Roque

Viveiro

Lugo

1.100

27013648

IES Vilar Ponte

Viveiro

Lugo

1.300

27005691

CEIP Plurilingüe Pedro Caselles Rollán

Xove

Lugo

1.100

27016625

IES Illa de Sarón

Xove

Lugo

1.300

32000058

CEIP Padre Feijoo

Allariz

Ourense

1.300

32016339

IES de Allariz

Allariz

Ourense

1.200

32000708

CEIP Virxe de Guadalupe

Avión

Ourense

1.000

32001002

CEIP Xoaquín Lourenzo Xocas

Bande

Ourense

1.000

32020781

CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro

Barbadás

Ourense

1.300

32001725

IES Lauro Olmo

Barco de Valdeorras (O)

Ourense

1.500

32001683

IES Martaguisela

Barco de Valdeorras (O)

Ourense

1.700

32002122

CEIP Nosa Señora de Xuvencos

Boborás

Ourense

1.200

32003001

IES nº 1

Carballiño (O)

Ourense

1.300

32015682

CEIP de Castrelo do Val

Castrelo do Val

Ourense

1.000

32015918

CEIP Carmen García Carrasco

Cenlle

Ourense

1.000

32004118

CPI Antonio Faílde

Coles

Ourense

1.300

32014902

CEIP Santa María A Real

Entrimo

Ourense

1.000

32006358

CEIP do Xurés

Lobios

Ourense

1.200

32006929

CPI Terras de Maside

Maside

Ourense

1.200

32007272

CEIP Augusto Assía

Mezquita (A)

Ourense

1.000

32008173

CEIP de Oímbra

Oímbra

Ourense

1.200

32015463

CEE Miño

Ourense

Ourense

1.200

32016327

CEIP A Ponte

Ourense

Ourense

1.300

32015219

CEIP Manuel Sueiro

Ourense

Ourense

1.400

32008847

CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso

Ourense

Ourense

1.700

32009360

CPI José García García

Ourense

Ourense

1.200

32009116

IES 12 de Outubro

Ourense

Ourense

1.300

32009190

IES As Lagoas

Ourense

Ourense

1.500

32016455

IES Julio Prieto Nespereira

Ourense

Ourense

1.100

32015207

IES O Couto

Ourense

Ourense

1.500

32008951

IES Ramón Otero Pedrayo

Ourense

Ourense

1.500

32016029

CEIP Ben-Cho-Shey

Pereiro de Aguiar (O)

Ourense

1.200

32010601

CEIP Plurilingüe Manuel Bermúdez Couso

Pobra de Trives (A)

Ourense

1.300

32015876

IES Xermán Ancochea Quevedo

Pobra de Trives (A)

Ourense

1.100

32011032

CEIP Carlos Cid Arregui

Rairiz de Veiga

Ourense

1.000

32020628

CRA Amencer

Ribadavia

Ourense

1.200

32011755

CEIP Manuel Respino

Rúa (A)

Ourense

1.200

32016637

IES Cosme López Rodríguez

Rúa (A)

Ourense

1.200

32011901

CEIP Virxe do Camiño

Rubiá

Ourense

1.000

32012103

CPI Virxe da Saleta

San Cristovo de Cea

Ourense

1.100

32012711

CEIP Saco e Arce

Toén

Ourense

1.400

32016790

IES Castro de Baronceli

Verín

Ourense

1.100

32013661

CEIP Bibei

Viana do Bolo

Ourense

1.100

32016777

IES Carlos Casares

Viana do Bolo

Ourense

1.300

32014151

CEIP Plurilingüe de Vilar de Barrio

Vilar de Barrio

Ourense

1.400

32004830

CEIP Carlos Casares

Xinzo de Limia

Ourense

1.300

32004829

CEIP Rosalía de Castro

Xinzo de Limia

Ourense

1.300

32005691

CEIP Padre Crespo

Xunqueira de Ambía

Ourense

1.000

36003480

CEIP de Agolada

Agolada

Pontevedra

1.400

36018963

CEIP de Belesar

Baiona

Pontevedra

1.100

36014921

CEIP de Fontes-Baíña

Baiona

Pontevedra

1.100

36000302

CEP de Sabarís

Baiona

Pontevedra

1.300

36000247

CPI de Cova Terreña

Baiona

Pontevedra

1.300

36019657

IES Primeiro de Marzo

Baiona

Pontevedra

1.300

36000181

CEIP Amor Ruibal

Barro

Pontevedra

1.400

36000375

CEIP da Torre-Cela

Bueu

Pontevedra

1.500

36000326

CEIP Montemogos

Bueu

Pontevedra

1.500

36020246

IES Illa de Ons

Bueu

Pontevedra

1.100

36019463

IES Johan Carballeira

Bueu

Pontevedra

1.300

36016127

IES Plurilingüe Aquis Celenis

Caldas de Reis

Pontevedra

1.500

36000648

CEIP Enrique Barreiro Piñeiro

Cambados

Pontevedra

1.500

36000508

CEIP Plurilingüe de Castrelo

Cambados

Pontevedra

1.300

36000478

CEP Antonio Magariños Pastoriza

Cambados

Pontevedra

1.400

36019396

IES Francisco Asorey

Cambados

Pontevedra

1.500

36000685

CEIP Pedro Antonio Cerviño

Campo Lameiro

Pontevedra

1.000

36018975

CEIP A Rúa

Cangas

Pontevedra

1.300

36001057

CEIP do Hío

Cangas

Pontevedra

1.500

36000879

CEIP Nazaret

Cangas

Pontevedra

1.300

36015950

CEIP Plurilingüe da Espiñeira-Aldán

Cangas

Pontevedra

1.000

36000922

IES María Soliño

Cangas

Pontevedra

1.300

36018501

IES Monte Carrasco

Cangas

Pontevedra

1.100

36001252

CPI do Progreso

Catoira

Pontevedra

1.300

36001550

CEIP Plurilingüe de Carballedo

Cotobade

Pontevedra

1.400

36001707

CEIP Plurilingüe Manuel Sieiro

Crecente

Pontevedra

1.200

36002220

CEIP Cabada Vázquez

Estrada (A)

Pontevedra

1.200

36013618

CEIP de Figueiroa

Estrada (A)

Pontevedra

1.700

36002359

IES Antón Losada Diéguez

Estrada (A)

Pontevedra

1.300

36002335

IES Manuel García Barros

Estrada (A)

Pontevedra

1.300

36020258

IES nº 1

Estrada (A)

Pontevedra

1.100

36003170

CEIP de Soutelo de Montes

Forcarei

Pontevedra

1.000

36003388

CEIP Doutor Suárez

Fornelos de Montes

Pontevedra

1.000

36003662

CEIP Chano Piñeiro

Gondomar

Pontevedra

1.300

36014672

CEIP Serra-Vincios

Gondomar

Pontevedra

1.500

36018631

CEP Xosé Neira Vilas

Gondomar

Pontevedra

1.100

36014878

CEIP de Conmeniño

Grove (O)

Pontevedra

1.100

36003807

CEIP Rosalía de Castro

Grove (O)

Pontevedra

1.400

36020271

IES Plurilingüe As Bizocas

Grove (O)

Pontevedra

1.100

36015135

CEIP A Sangriña

Guarda (A)

Pontevedra

1.600

36003959

CEIP Manuel Rodríguez Sinde

Guarda (A)

Pontevedra

1.300

36018653

CEIP Plurilingüe As Solanas - Nicolás Gutiérrez Campo

Guarda (A)

Pontevedra

1.100

36019244

IES A Sangriña

Guarda (A)

Pontevedra

1.500

36013011

CEIP da Torre-Illa

Illa de Arousa (A)

Pontevedra

1.500

36020283

IES da Illa de Arousa

Illa de Arousa (A)

Pontevedra

1.100

36004095

CEIP Manuel Rivero

Lalín

Pontevedra

1.200

36004174

CEIP Plurilingüe Vicente Arias de la Maza

Lalín

Pontevedra

1.000

36004149

CEIP Xoaquín Loriga

Lalín

Pontevedra

1.100

36014611

CEIP A Lama

Lama (A)

Pontevedra

1.400

36004484

CEIP da Laxe

Marín

Pontevedra

1.100

36004681

CEIP de Seixo

Marín

Pontevedra

1.300

36004472

CEIP do Carballal

Marín

Pontevedra

1.600

36004551

IES Illa de Tambo

Marín

Pontevedra

1.300

36020295

IES Mestre Landín

Marín

Pontevedra

1.100

36004691

CEIP de Coirón-Dena

Meaño

Pontevedra

1.400

36015871

CEIP Plurilingüe de Meaño-As Covas

Meaño

Pontevedra

1.500

36004708

CPI de Mosteiro-Meis

Meis

Pontevedra

1.300

36019438

CEIP A Guía

Moaña

Pontevedra

1.100

36004711

CEIP Plurilingüe Domaio

Moaña

Pontevedra

1.100

36018999

IES As Barxas

Moaña

Pontevedra

1.300

36004745

IES Plurilingüe A Paralaia

Moaña

Pontevedra

1.500

36004927

CPI de Mondariz

Mondariz

Pontevedra

1.500

36016619

CEIP de Atín-Cela

Mos

Pontevedra

1.300

36017648

CEIP Mestre Valverde Mayo

Mos

Pontevedra

1.600

36020131

IES de Mos

Mos

Pontevedra

1.300

36019402

IES Pazo da Mercé

Neves (As)

Pontevedra

1.600

36024756

CEE de Panxón

Nigrán

Pontevedra

1.000

36016620

CEIP da Cruz

Nigrán

Pontevedra

1.200

36018434

CEIP Mallón

Nigrán

Pontevedra

1.300

36005865

CPI de Panxón

Nigrán

Pontevedra

1.300

36015160

EEI As Dunas Panxón

Nigrán

Pontevedra

1.200

36006067

CEIP Mestre Manuel García

Oia

Pontevedra

1.300

36015895

CEIP de Espedregada

Poio

Pontevedra

1.000

36015202

CEIP de Lourido

Poio

Pontevedra

1.200

36007242

CEIP de Viñas

Poio

Pontevedra

1.000

36020143

IES de Poio

Poio

Pontevedra

1.300

36007591

CEIP Manuel Cordo Boullosa

Ponte Caldelas

Pontevedra

1.400

36020313

IES de Ponte Caldelas

Ponte Caldelas

Pontevedra

1.200

36007370

CEIP Feliciano Barrera

Ponteareas

Pontevedra

1.500

36016954

CEIP Mestre Ramiro Sabell Mosquera

Ponteareas

Pontevedra

1.300

36007497

CEIP Nosa Señora dos Remedios

Ponteareas

Pontevedra

1.300

36014520

IES Pedra da Auga

Ponteareas

Pontevedra

1.500

36013692

IES Val do Tea

Ponteareas

Pontevedra

1.300

36007621

CPI de Pontecesures

Pontecesures

Pontevedra

1.500

36006195

CEIP A Carballeira

Pontevedra

Pontevedra

1.400

36006122

CEIP A Xunqueira nº 1

Pontevedra

Pontevedra

1.300

36015172

CEIP A Xunqueira nº 2

Pontevedra

Pontevedra

1.300

36006377

CEIP Álvarez Limeses

Pontevedra

Pontevedra

1.300

36018690

CEIP de Cabanas

Pontevedra

Pontevedra

1.400

36019608

CEIP de Marcón

Pontevedra

Pontevedra

1.100

36006109

CEIP de Parada-Campañó

Pontevedra

Pontevedra

1.500

36006778

CEIP de Ponte Sampaio

Pontevedra

Pontevedra

1.100

36006353

CEIP de Vilaverde-Mourente

Pontevedra

Pontevedra

1.300

36006390

CEIP Manuel Vidal Portela

Pontevedra

Pontevedra

1.700

36006407

CEIP Plurilingüe Froebel

Pontevedra

Pontevedra

1.600

36006134

CEIP Plurilingüe San Benito de Lérez

Pontevedra

Pontevedra

1.100

36017661

CEIP Praza de Barcelos

Pontevedra

Pontevedra

1.500

36006316

CEIP Príncipe Felipe

Pontevedra

Pontevedra

1.300

36014994

EEI Concepción Crespo Rivas

Pontevedra

Pontevedra

1.600

36013837

EEI Fina Casalderrey

Pontevedra

Pontevedra

1.100

36018689

EOI de Pontevedra

Pontevedra

Pontevedra

1.500

36018872

EPAPU Río Lérez

Pontevedra

Pontevedra

1.300

36018379

IES A Xunqueira II

Pontevedra

Pontevedra

1.500

36019268

IES Gonzalo Torrente Ballester

Pontevedra

Pontevedra

1.500

36018677

IES Luís Seoane

Pontevedra

Pontevedra

1.900

36006729

IES Valle-Inclán

Pontevedra

Pontevedra

1.500

36017685

CEIP da Ribeira

Porriño (O)

Pontevedra

1.600

36017715

CEIP Plurilingüe Antonio Palacios

Porriño (O)

Pontevedra

1.300

36007011

IES Pino Manso

Porriño (O)

Pontevedra

1.300

36019529

IES Ribeira do Louro

Porriño (O)

Pontevedra

1.700

36007035

CPI Domingo Fontán

Portas

Pontevedra

1.300

36015007

CEIP de Cedeira

Redondela

Pontevedra

1.500

36016644

CEIP de Laredo

Redondela

Pontevedra

1.300

36007631

CEIP de Porto Cabeiro

Redondela

Pontevedra

1.500

36014881

CEIP Plurilingüe Alexandre Bóveda

Redondela

Pontevedra

1.600

36014817

CEIP Plurilingüe da Igrexa-Chapela

Redondela

Pontevedra

1.000

36007643

CEIP Plurilingüe Outeiro das Penas

Redondela

Pontevedra

1.400

36018410

CEIP Quintela

Redondela

Pontevedra

1.500

36007710

CEP Santa Mariña

Redondela

Pontevedra

1.300

36007734

IES Mendiño

Redondela

Pontevedra

1.700

36016656

IES Pedro Floriani

Redondela

Pontevedra

1.300

36013576

CPI Manuel Suárez Marquier

Rosal (O)

Pontevedra

1.700

36024173

CRA María Zambrano

Rosal (O)

Pontevedra

1.100

36008489

CEP Altamira

Salceda de Caselas

Pontevedra

1.700

36024628

IES Pedras Rubias

Salceda de Caselas

Pontevedra

1.200

36008751

CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón

Salvaterra de Miño

Pontevedra

1.300

36008866

CEIP Plurilingüe A Florida

Sanxenxo

Pontevedra

1.400

36019104

CEIP Plurilingüe Nantes

Sanxenxo

Pontevedra

1.000

36009135

CEIP de Silleda

Silleda

Pontevedra

1.300

36009032

CEIP Ramón de Valenzuela

Silleda

Pontevedra

1.100

36019049

CEIP de Barrantes

Tomiño

Pontevedra

1.000

36015238

CEIP de Sobrada

Tomiño

Pontevedra

1.500

36009411

CEIP Pintor Antonio Fernández

Tomiño

Pontevedra

1.100

36024045

CRA Mestre Manuel Garcés

Tomiño

Pontevedra

1.100

36009755

CEIP de Pazos de Reis

Tui

Pontevedra

1.300

36014775

CEIP Plurilingüe de Guillarei

Tui

Pontevedra

1.300

36009895

CEIP Plurilingüe nº 2

Tui

Pontevedra

1.700

36014544

IES Indalecio Pérez Tizón

Tui

Pontevedra

1.300

36009901

IES San Paio

Tui

Pontevedra

1.900

36009913

CEIP Plurilingüe de Baño-Xanza

Valga

Pontevedra

1.300

36018161

CEP Plurilingüe Xesús Ferro Couselo

Valga

Pontevedra

1.000

36010733

CEE Saladino Cortizo

Vigo

Pontevedra

1.400

36010162

CEIP A Canicouva

Vigo

Pontevedra

1.200

36010460

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Vigo

Pontevedra

1.200

36015068

CEIP Balaídos

Vigo

Pontevedra

1.500

36010137

CEIP da Igrexa-Candeán

Vigo

Pontevedra

1.400

36015032

CEIP de Chans-Bembrive

Vigo

Pontevedra

1.600

36009998

CEIP de Mosteiro-Bembrive

Vigo

Pontevedra

1.200

36010587

CEIP de Sárdoma-Moledo

Vigo

Pontevedra

1.100

36010484

CEIP Eduardo Pondal

Vigo

Pontevedra

1.200

36010708

CEIP Emilia Pardo Bazán

Vigo

Pontevedra

1.500

36017697

CEIP Escultor Acuña

Vigo

Pontevedra

1.500

36015251

CEIP Frián-Teis

Vigo

Pontevedra

1.300

36010459

CEIP Josefa Alonso de Alonso

Vigo

Pontevedra

1.100

36009962

CEIP Otero Pedrayo

Vigo

Pontevedra

1.100

36010204

CEIP Párroco Don Camilo

Vigo

Pontevedra

1.100

36010083

CEIP Plurilingüe Carballal-Cabral

Vigo

Pontevedra

1.500

36018185

CEIP Plurilingüe Pintor Laxeiro

Vigo

Pontevedra

1.700

36010472

CEIP Plurilingüe Ría de Vigo

Vigo

Pontevedra

1.600

36010666

CEIP San Salvador

Vigo

Pontevedra

1.500

36015241

CEP Celso Emilio Ferreiro

Vigo

Pontevedra

1.600

36024471

CMUS Profesional de Vigo

Vigo

Pontevedra

1.500

36014787

EEI Monte da Guía

Vigo

Pontevedra

1.000

36018941

EOI de Vigo

Vigo

Pontevedra

1.500

36014601

IES Álvaro Cunqueiro

Vigo

Pontevedra

1.300

36011567

IES Castelao

Vigo

Pontevedra

1.500

36019670

IES do Castro

Vigo

Pontevedra

1.900

36018461

IES República Oriental do Uruguai

Vigo

Pontevedra

1.300

36011592

IES Santa Irene

Vigo

Pontevedra

1.900

36012377

CEIP de Cerdeiriñas

Vila de Cruces

Pontevedra

1.000

36020386

IES Marco do Camballón

Vila de Cruces

Pontevedra

1.400

36016991

CEP Plurilingüe de Riomaior

Vilaboa

Pontevedra

1.500

36013588

CPI do Toural

Vilaboa

Pontevedra

1.300

36019451

CEIP A Escardia

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.200

36012407

CEIP A Lomba

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.300

36012419

CEIP Arealonga

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.300

36015263

CEIP de Rubiáns

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.300

36012584

CEIP Plurilingüe Rosalía de Castro

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.300

36019669

IES Armando Cotarelo Valledor

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.500

36012471

IES Castro Alobre

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.700

36018380

IES Miguel Ángel González Estévez

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.300

36013096

CEIP de San Bartolomé

Vilanova de Arousa

Pontevedra

1.200

36013023

CEIP de San Roque

Vilanova de Arousa

Pontevedra

1.675

36019414

IES A Basella

Vilanova de Arousa

Pontevedra

1.500

36024203

IES Faro das Lúas

Vilanova de Arousa

Pontevedra

1.100

Anexo III
Centros públicos integrados no Plan de mellora de bibliotecas escolares na convocatoria 2016
(Artigo 1.3.a.3), da Orde do 19 de maio de 2017)

Código

Centro

Concello

Provincia

Fondos

Mobiliario/equipamento

Gtos.

Fto. BE

Total

15032807

IES do Milladoiro

Ames

Coruña (A)

1.600

2.900

500

5.000

15021500

CEIP Santa Baia

Boiro

Coruña (A)

2.200

3.700

500

6.400

15032212

CRA Os Remuíños

Cabana de Bergantiños

Coruña (A)

1.400

3.300

500

5.200

15021524

CEIP A Cristina

Carballo

Coruña (A)

1.600

3.500

500

5.600

15002591

IES Monte Neme

Carballo

Coruña (A)

2.200

3.700

500

6.400

15026376

IES Punta Candieira

Cedeira

Coruña (A)

1.800

3.700

500

6.000

15023363

CEIP Plurilingüe Manuel Murguía

Coruña (A)

Coruña (A)

1.400

2.700

500

4.600

15005221

IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

Coruña (A)

Coruña (A)

1.800

3.900

500

6.200

15032935

IES Rego de Trabe

Culleredo

Coruña (A)

1.400

2.700

500

4.600

15023405

CPI A Xunqueira

Fene

Coruña (A)

1.600

3.500

500

5.600

15006729

CEE Terra de Ferrol

Ferrol

Coruña (A)

1.400

3.300

500

5.200

15010575

CEIP O Coto

Negreira

Coruña (A)

1.800

3.700

500

6.000

15032509

CRA de Oroso

Oroso

Coruña (A)

1.200

2.500

500

4.200

15019359

CEIP Plurilingüe Monte dos Postes

Santiago de Compostela

Coruña (A)

1.800

3.700

500

6.000

15017041

CEIP A Igrexa-Calo

Teo

Coruña (A)

1.400

2.700

500

4.600

15020911

CPI Plurilingüe de Vedra

Vedra

Coruña (A)

1.600

3.500

500

5.600

15019281

CPI de Zas

Zas

Coruña (A)

1.200

2.500

500

4.200

27001609

CEIP Ramón Falcón

Castro de Rei

Lugo

1.800

3.300

500

5.600

27009050

CEIP Monte Baliño

Pantón

Lugo

1.200

2.500

500

4.200

27020690

EOI de Ribadeo

Ribadeo

Lugo

2.200

3.700

500

6.400

32005408

CEIP Virxe da Pena da Sela

Irixo (O)

Ourense

1.800

3.300

500

5.600

32015190

CEIP Plurilingüe Albino Núñez

Ourense

Ourense

1.400

2.700

500

4.600

32015475

IES O Ribeiro

Ribadavia

Ourense

1.400

2.700

500

4.600

32013521

CEIP Princesa de España

Verín

Ourense

1.400

2.700

500

4.600

36019323

IES Chano Piñeiro

Forcarei

Pontevedra

1.200

2.500

500

4.200

36003832

CEIP Valle-Inclán

Grove (O)

Pontevedra

2.000

3.500

500

6.000

36024604

CRA de Meis

Meis

Pontevedra

1.400

3.300

500

5.200

36004733

CEIP de Reibón

Moaña

Pontevedra

2.200

3.700

500

6.400

36005774

CEIP Humberto Juanes

Nigrán

Pontevedra

1.800

3.700

500

6.000

36007060

CEIP Plurilingüe de Chancelas

Poio

Pontevedra

2.000

3.500

500

6.000

36009524

CEP Pedro Caselles Beltrán

Tomiño

Pontevedra

1.400

2.700

500

4.600

36015020

CEIP de Randufe

Tui

Pontevedra

1.200

2.500

500

4.200

36015627

CEIP García Barbón

Vigo

Pontevedra

1.800

3.700

500

6.000

36010101

CEIP O Sello

Vigo

Pontevedra

1.200

2.500

500

4.200

36015810

CEIP Plurilingüe Sobreira-Valadares

Vigo

Pontevedra

1.400

3.300

500

5.200

36010071

CEIP Santa Mariña

Vigo

Pontevedra

1.200

2.500

500

4.200

36020374

IES Valadares

Vigo

Pontevedra

1.400

2.700

500

4.600

36013059

CEIP de Viñagrande-Deiro

Vilanova de Arousa

Pontevedra

1.800

3.300

500

5.600

Anexo IV
Centros concertados integrados no Plan de mellora de bibliotecas escolares na convocatoria 2016
(Artigo 1.3.b.2), da Orde do 19 de maio de 2017)

Ano 2017

Ano 2018

Código

Centro

Concello

Provincia

Fondos

Mobil/Equipam.

Gastos

Total

Fondos

Mobil./Equipam.

Gtos.

Fto. BE

Total

Total convoc.

15000600

CPR Ntra. Sra. del Rosario

Arzúa

Coruña (A)

1.100

300

100

1.500

2.200

600

200

3.000

4.500

15004083

CPR Plurilingüe Compañía de María

Coruña (A)

Coruña (A)

1.375

600

100

2.075

2.750

1.200

200

4.150

6.225

15004794

CPR Plurilingüe Fogar de Santa Margarida

Coruña (A)

Coruña (A)

1.375

600

100

2.075

2.750

1.200

200

4.150

6.225

15006481

CPR Plurilingüe Compañía de María

Ferrol

Coruña (A)

1.100

300

100

1.500

2.200

600

200

3.000

4.500

15006882

CPR Plurilingüe Valle Inclán I

Ferrol

Coruña (A)

1.200

500

100

1.800

2.400

1.000

200

3.600

5.400

15010071

CPR Jorge Juan

Narón

Coruña (A)

1.100

300

100

1.500

2.200

600

200

3.000

4.500

32013557

CPR Plurilingüe María Inmaculada

Verín

Ourense

1.100

300

100

1.500

2.200

600

200

3.000

4.500

36006699

CPR Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús

Pontevedra

Pontevedra

1.275

400

100

1.775

2.550

800

200

3.550

5.325

36006997

CPR Santo Tomás

Porriño (O)

Pontevedra

1.100

300

100

1.500

2.200

600

200

3.000

4.500

36011142

CPR Plurilingüe María Auxiliadora

Vigo

Pontevedra

1.275

400

100

1.775

2.550

800

200

3.550

5.325

Anexo V
Centros públicos que se incorporan ao Plan de mellora de bibliotecas escolares para o curso 2017/18
(Artigo 1.3.a.4), da Orde do 19 de maio de 2017)

Codigo

Centro

Concello

Provincia

Fondos

Mobil./Equipam.

Gtos.

Fto. BE

Total

15026637

CEIP de Barouta

Ames

Coruña (A)

1.800

2.700

600

5.100

15001471

CEIP Praia Xardín

Boiro

Coruña (A)

1.800

2.700

600

5.100

15027393

CEIP Xesús San Luís Romero

Carballo

Coruña (A)

1.500

2.600

500

4.600

15004964

CEIP Plurilingüe Concepción Arenal

Coruña (A)

Coruña (A)

2.600

3.500

650

6.750

15005233

IES Agra do Orzán

Coruña (A)

Coruña (A)

2.200

3.100

650

5.950

15021858

CEIP Almirante Juan de Lángara y Huarte

Ferrol

Coruña (A)

2.200

3.100

600

5.900

15027526

CEIP Mestre Pastor Barral

Melide

Coruña (A)

1.200

2.300

500

4.000

15026455

IES Terra de Trasancos

Narón

Coruña (A)

2.200

3.100

650

5.950

15032868

CEIP Plurilingüe do Camiño Inglés

Oroso

Coruña (A)

1.800

2.700

600

5.100

15033101

CEIP de Outes

Outes

Coruña (A)

2.200

3.100

600

5.900

15012742

CEIP Flavia

Padrón

Coruña (A)

2.200

3.100

600

5.900

15013643

CEIP Plurilingüe A Magdalena

Pontes de García Rodríguez (As)

Coruña (A)

1.900

2.800

650

5.350

15032686

CEIP Plurilingüe O Mosteirón

Sada

Coruña (A)

1.800

2.700

600

5.100

15015652

CEIP Apóstolo Santiago

Santiago de Compostela

Coruña (A)

1.500

2.600

500

4.600

15017880

CPI Plurilingüe de Fonte-Díaz

Touro

Coruña (A)

2.200

3.100

600

5.900

15026789

CEIP Baíñas

Vimianzo

Coruña (A)

1.300

1.900

300

3.500

27005056

CEIP Plurilingüe Santo Estevo de Parga

Guitiriz

Lugo

1.000

2.200

300

3.500

27016728

CEIP Illa Verde

Lugo

Lugo

2.200

3.100

650

5.950

27015955

EOI de Lugo

Lugo

Lugo

2.600

3.500

650

6.750

27013703

CEIP de Quiroga

Quiroga

Lugo

1.500

2.600

500

4.600

32001671

CEIP Ramón Otero Pedrayo

Barco de Valdeorras (O)

Ourense

1.200

2.300

500

4.000

32011305

CEIP Tomás de Lemos

Ribadavia

Ourense

2.200

3.100

650

5.950

36015111

CPI Aurelio Marcelino Rey García

Cuntis

Pontevedra

1.900

2.800

650

5.350

36002347

CEIP Pérez Viondi

Estrada (A)

Pontevedra

1.900

2.800

650

5.350

36016796

EEI de Verducedo

Moaña

Pontevedra

1.200

2.000

300

3.500

36007199

CEIP Isidora Riestra

Poio

Pontevedra

1.800

2.700

600

5.100

36016942

CEIP de Santiago de Oliveira

Ponteareas

Pontevedra

1.900

3.000

500

5.400

36019621

ES de Conservación e Restauración de Bens Culturais

Pontevedra

Pontevedra

1.500

2.300

500

4.300

36016929

CEIP da Cruz-Budiño

Porriño (O)

Pontevedra

1.500

2.600

500

4.600

36015792

CEIP Xulio Camba

Vilanova de Arousa

Pontevedra

1.800

2.700

600

5.100

Anexo VI
Centros concertados que se incorporan ao Plan de mellora de bibliotecas escolares para o curso 2017/18
(Artigo 1.3.b.1), da Orde do 19 de maio de 2017)

Ano 2017

Ano 2018

Total convoc.

Código

Centro

Concello

Provincia

Fondos

Mobil./

Equipam.

Gtos. Fto. BE

Total

Fondos

Mobil./

Equipam.

Gtos. Fto. BE

Total

15004198

CPR Plurilingüe Hijas de Jesús

Coruña (A)

Coruña (A)

1.400,00

533,00

100,00

2.033,00

2.800,00

1.066,00

200,00

4.066,00

6.099,00

15007230

CPR Ntra.Sra. del Carmen

Fisterra

Coruña (A)

1.100,00

333,00

100,00

1.533,00

2.200,00

666,00

200,00

3.066,00

4.599,00

15015548

CPR Plurilingüe Divino Maestro

Santiago de Compostela

Coruña (A)

1.400,00

533,00

100,00

2.033,00

2.800,00

1.066,00

200,00

4.066,00

6.099,00

15015627

CPR Plurilingüe San José de Cluny

Santiago de Compostela

Coruña (A)

1.700,00

633,00

100,00

2.433,00

3.400,00

1.266,00

200,00

4.866,00

7.299,00

32016194

CPR Plurilingüe Guillelme Brown

Pereiro de Aguiar (O)

Ourense

1.100,00

333,00

100,00

1.533,00

2.200,00

666,00

200,00

3.066,00

4.599,00

36011312

CPR San Fermín

Vigo

Pontevedra

1.400,00

433,00

100,00

1.933,00

2.800,00

866,00

200,00

3.866,00

5.799,00