Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 203 Mércores, 25 de outubro de 2017 Páx. 49723

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Instituto Galego da Vivenda e Solo

ANUNCIO do 9 de outubro de 2017 polo que se dá publicidade da citación para o levantamento das actas de pagamento complementarias respecto dos bens e dereitos afectados polo expediente de expropiación forzosa para a execución do ámbito da modificación puntual do proxecto sectorial da Plataforma loxístico-industrial Salvaterra de Miño-As Neves (Plisan).

En virtude das resolucións xudiciais firmes da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ou, de ser o caso, resolucións do Xurado de Expropiación de Galicia, relativas ao incremento do prezo xusto dos bens e dereitos afectados polo expediente de expropiación forzosa, por taxación conxunta, para a execución da Plataforma loxístico-industrial Salvaterra de Miño-As Neves (Plisan), cítanse as persoas interesadas na data e nas horas indicadas no anexo desta resolución, para o levantamento das actas de pagamento complementarias daquelas sentenzas que xa foron estudadas e valoradas.

De conformidade co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, publicarase o anuncio no Boletín Oficial del Estado, o que servirá de notificación ás persoas propietarias descoñecidas e das cales se ignore o lugar de notificación, ou ben se, intentada esta, non se puidese efectuar. Así mesmo, o anuncio publicarase no taboleiro de edictos dos concellos de Salvaterra de Miño e das Neves.

Para o levantamento destas actas complementarias, deberán comparecer todas as persoas titulares personalmente, presentando NIF e copia, ou ben representados por persoa debidamente autorizada para actuar no seu nome, con poder notarial suficiente, do cal, igualmente, achegarán copia. Para os casos de sucesión dos dereitos derivados do expediente expropiatorio, achegarán ademais documentos suficientes acreditativos da sucesión alegada e da lexitimidade da persoa interesada para o cobramento das cantidades en cuestión (certificado de defunción, actos de última vontade, liquidación do imposto de sucesións, testamento, operacións particionais, etc).

No caso de non presentar a anterior documentación ou de incomparecencia no citado acto, a cantidade correspondente será depositada na Caixa Xeral de Depósitos da Consellería de Facenda da Xunta de Galicia en Pontevedra, conforme establece o artigo 50 da Lei de expropiación forzosa, do 16 de decembro de 1954, e 51 do regulamento que a desenvolve, ata a súa comparecencia na Área Provincial do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) de Pontevedra, coa documentación requirida e posterior comprobación da titularidade.

A convocatoria e citación das persoas titulares dos predios recollidos no anexo será para os días 14, 15, 16, 17, 28, 29 e 30 de novembro de 2017 e terá lugar no Centro Social do Concello das Neves, rúa Marquesa do Pazo, número 22, nos días, nas horas e na orde sinalados.

Notificaránselles individualmente ás persoas titulares dos predios que figuran na listaxe do anexo a data, a hora e o lugar en que se procederá ao levantamento das actas complementarias de pagamento.

Santiago de Compostela, 9 de outubro de 2017

Heriberto García Porto
Director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo

ANEXO

Listaxe de predios e persoas titulares para o levantamento das actas complementarias da Plisan

Predio

Data e hora de citación

Núm. de procedemento TSXG/Núm. de Resolución XEG

Persoas titulares

Enderezo

Concello

Provincia

CP

4002

28.11.2017-11.15

10218/2008

Novoa Lamas, Mª Carmen

Barreiros núm. 5, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4003

28.11.2017-11.00

10217/2008

Novoa Lamas, Cecilia

Barreiros núm. 5, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4005

15.11.2017-9.45

10931/2008

Cambra Rocha, Mª Luisa

Barreiros núm. 3, Meder

Salvaterrade Miño

Pontevedra

36457

4010

29.11.2017-10.00

10175/2008

Francisco Estévez, Manuel

Chan núm. 49, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4010

29.11.2017-10.00

10175/2008

Rodríguez Cambra, Mª Carmen

Chan núm. 49, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4013

17.11.2017-10.45

8673/2008

González Rocha, Mª Carmen

Almas núm. 2, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4015

29.11.2017-10.45

10158/2008

Rodríguez Díaz, Manuel Alfredo

Coto núm. 3, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4016

30.11.2017-11.15

8348/2008

Ubeira Rodríguez, Luz

Miami Playa Islas Canarias, núm. 116

Tarragona

Tarragona

43896

4018

30.11.2017-9.30

8506/2008

Lago Araújo, José Ramón

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4018

30.11.2017-9.30

8506/2008

Araújo Fernández, Mª Rosa

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4018

30.11.2017-9.30

8506/2008

Lago Araújo, Manuel

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4018

30.11.2017-9.30

8506/2008

Lago Araújo, Benedicta

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4018

30.11.2017-9.30

8506/2008

Araújo Estévez, Clemente

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4018

30.11.2017-9.30

8506/2008

Rodríguez Vargas, Juana

Río Orinoco núm. 18, baixo

Madrid

Madrid

28038

4018

30.11.2017-9.30

8506/2008

Lago Araújo, Claudio Amadeo

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4019

14.11.2017-10.30

10214/2008

Alonso Rocha, Leandro

Iglesia núm. 18, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4022

14.11.2017-9.30

8421/2008

Alonso Alonso, Elvira

Venda núm. 22, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4024

30.11.2017-11.00

9295/2008

Ubeira Rodríguez, Amador

Praza Eugenio Fadrique núm. 9, 6º H

Vigo

Pontevedra

36208

4029

17.11.2017-12.15

10135/2008

Iglesias Francisco, José Manuel

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4029

17.11.2017-12.15

10135/2008

Iglesias Francisco, María del Carmen

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4029

17.11.2017-12.15

10135/2008

Iglesias Francisco, Saladina

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4030

15.11.2017-9.45

10930/2008

Cambra Rocha, Mª Luisa

Barreiros núm. 3, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4031

14.11.2017-9.30

8422/2008

Alonso Alonso, Elvira

Venda núm. 22, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4033

15.11.2017-11.15

9591/2008

Domínguez Alonso, Manuel

Chan núm. 33, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4034

15.11.2017-11.15

9592/2008

Domínguez Alonso, Manuel

Chan núm. 33, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4035

15.11.2017-11.15

9593/2008

Domínguez Alonso, Manuel

Chan núm. 33, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4037

14.11.2017-10.15

9629/2008

Alonso Rocha, Aquilino

Lorient núm. 14, 5º B

Vigo

Pontevedra

36210

4038

16.11.2017-9.30

10265/2008

Francisco Castro, Manuel

Monterreal núm. 8, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4039

14.11.2017-12.30

9320/2008

Araújo Simón, Lino

Curras núm. 5, Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4040

16.11.2017-12.45

8279/2008

González Alonso, Constante

Venda núm. 22, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4040

16.11.2017-12.45

8279/2008

González Alonso, Venancio

Venda núm. 22, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4042

14.11.2017-11.15

8701/2008

Alonso Ubeira, Aquilino

Ravelo núm. 40, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4044

28.11.2017-9.45

10499/2008

Mariño Fernández, Mª Saladina

Reguengo núm. 28, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4047

17.11.2017-11.45

9230/2007

Herdeiros de Alonso Estévez, Wenceslao

Iglesia núm. 52, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4047

17.11.2017-11.45

9230/2007

Alonso Estévez, Julia

Iglesia núm. 52, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4047

17.11.2017-11.45

9230/2007

González Alonso, José Luis

Iglesia, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4047

17.11.2017-11.45

9230/2007

González Alonso, María Sonia

Iglesia, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4047

17.11.2017-11.45

9230/2007

Herdeiros de Alonso Estévez, Florentino

Iglesia núm. 52, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4047

17.11.2017-11.45

9230/2007

González Alonso, María Isaura

Iglesia, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4047

17.11.2017-11.45

9230/2007

Alonso Estévez, Mª del Carmen

Confurco, Xinzo núm.8

Ponteareas

Pontevedra

36860

4048

15.11.2017-9.45

10929/2008

Cambra Rocha, Mª Luisa

Barreiros núm. 3, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4049

15.11.2017-9.45

10927/2008

Cambra Rocha, Mª Luisa

Barreiros núm. 3, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4050

16.11.2017-12.15

10390/2008

Gil Gil, Laura

O Ravelo, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4051

29.11.2017-11.00

11837/2008

Rodríguez Fernández, José Antonio

Pallotas núm. 1, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4053

16.11.2017-11.45

8848/2008

Gil Alonso, José

Iglesia núm. 13, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4057

15.11.2017-12.00

9054/2008

Estévez Novoa, Manuel

Iglesia núm. 12, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4061

29.11.2017-11.45

9361/2008

Rodríguez Francisco, Manuel

Venda núm. 13, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4064

29.11.2017-9.45

8377/2008

Rodríguez Avalle, Mª Elena

Iglesia núm. 38, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4064

29.11.2017-9.45

8377/2008

Rodríguez Avalle, Manuel

Iglesia núm. 44, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4065

30.11.2017-11.30

8339/2008

Ubeira Rodríguez, Manuel

Praza Eugenio Fabrique núm. 9, 6º H

Vigo

Pontevedra

36208

4066

29.11.2017-12.45

11333/2008

Rodríguez Pérez, José Francisco

Nicaragua núm. 12, 5º B

Vigo

Pontevedra

36203

4066

29.11.2017-12.45

11333/2008

Rodríguez Castro, María Concepción

Nicaragua núm. 12, 5º B

Vigo

Pontevedra

36203

4066

29.11.2017-12.45

11333/2008

Rodríguez Castro, María Alicia

Nicaragua núm. 12, 5º B

Vigo

Pontevedra

36203

4067

14.11.2017-10.30

10213/2008

Alonso Rocha, Leandro

Iglesia núm. 18, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4068

29.11.2017-10.00

10174/2008

Francisco Estévez, Manuel

Chan núm. 49, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4068

29.11.2017-10.00

10174/2008

Rodríguez Cambra, Mª Carmen

Chan núm. 49, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4070

28.11.2017-10.15

9980/2008

Rodríguez Castro, Rosa

Reguengo núm. 2, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4071

29.11.2017-10.00

10184/2008

Rodríguez Cambra, Mª Carmen

Chan núm. 49, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4071

29.11.2017-10.00

10184/2008

Francisco Estévez, Manuel

Chan núm. 49, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4072

15.11.2017-11.45

9632/2008

Estévez Lira, José

Carrasqueira núm. 26, Rubiós

As Neves

Pontevedra

36449

4074

30.11.2017-10.00

8772/2008

Soto Avalle, Gaspar

Iglesia núm. 43, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4075

17.11.2017-10.00

9605/2008

González Lira, Indalecio

Serafín Avendaño núm. 10, 4º C

Vigo

Pontevedra

36201

4076

28.11.2017-9.45

10501/2008

Mariño Fernández, Mª Saladina

Reguengo núm. 28, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4077

15.11.2017-10.15

10006/2008

Comunidade hereditaria de Alonso Rocha, María

Reguengo núm. 34, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4078

29.11.2017-9.15

X-4307/2006

Rodríguez Alonso, Domingo

Chan, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4082

28.11.2017-11.00

10320/2008

Moreda Rodríguez, Ana Belén

Casal de Abaixo, 18-2º

Vigo

Pontevedra

36206

4084

15.11.2017-10.15

10007/2008

Comunidade hereditaria de Alonso Rocha, María

Reguengo núm. 34, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4086

14.11.2017-10.30

10516/2008

Alonso Rocha, Laura

Lorient núm. 14, 5º B

Vigo

Pontevedra

36210

4087

28.11.2017-12.45

10284/2008

Rocha Rodríguez, Carmen

Julián Estévez núm. 16, 7º G

Vigo

Pontevedra

36200

4088

17.11.2017-12.15

10134/2008

Iglesias Francisco, José Manuel

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4088

17.11.2017-12.15

10134/2008

Iglesias Francisco, Saladina

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4088

17.11.2017-12.15

10134/2008

Iglesias Francisco, María del Carmen

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4089

30.11.2017-10.45

9822/2008

Ubeira González, Mª Teresa

Paredes núm. 47, Estación

As Neves

Pontevedra

36449

4089

30.11.2017-10.45

9822/2008

Ubeira González, José Modesto

Paredes núm. 47, Estación

As Neves

Pontevedra

36449

4090

14.11.2017-11.30

9762/2007

Álvarez Estévez, José Manuel

Redondelo núm. 11, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4092

16.11.2017-10.15

10228/2008

Francisco Francisco, Mª Carmen

Liñares núm. 1

As Neves

Pontevedra

36449

4093

16.11.2017-11.00

10241/2008

Francisco Rodríguez, Manuel

Chan núm. 45, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4094

17.11.2017-12.15

10133/2008

Iglesias Francisco, María del Carmen

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4094

17.11.2017-12.15

10133/2008

Iglesias Francisco, Saladina

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4094

17.11.2017-12.15

10133/2008

Iglesias Francisco, José Manuel

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4095

15.11.2017-12.00

9935/2008

Estévez Martínez, Rosa

Chan núm. 54, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4097

17.11.2017-10.45

8650/2008

González Novoa, Manuel

Cruz núm. 3, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4097

17.11.2017-10.45

8650/2008

González Lira, Carmen

Cruz núm. 3, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4098

30.11.2017-9.30

8521/2008

Araújo Estévez, Clemente

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4098

30.11.2017-9.30

8521/2008

Lago Araújo, José Ramón

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4098

30.11.2017-9.30

8521/2008

Lago Araújo, Benedicta

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4098

30.11.2017-9.30

8521/2008

Araújo Fernández, Mª Rosa

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4098

30.11.2017-9.30

8521/2008

Lago Araújo, Manuel

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4098

30.11.2017-9.30

8521/2008

Rodríguez Vargas, Juana

Río Orinoco núm. 18, baixo

Madrid

Madrid

28038

4098

30.11.2017-9.30

8521/2008

Lago Araújo, Claudio Amadeo

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4101

29.11.2017-11.15

9563/2008

Rodríguez Francisco, Esther

Souto núm. 2, Xinzo

Ponteareas

Pontevedra

36678

4102

16.11.2017-9.45

8937/2008

Francisco Castro, María

Cruceiro, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4103

17.11.2017-12.00

10495/2008

Iglesias Francisco, Mª Isabel

Liñares núm. 1

As Neves

Pontevedra

36449

4105

16.11.2017-10.15

10063/2008

Francisco Francisco, María

Liñares núm. 1

As Neves

Pontevedra

36449

4107

29.11.2017-9.00

9763/2007

Rodríguez Alonso, Amador

Camiño de Parada núm. 34, Chapela

Redondela

Pontevedra

36320

4108

14.11.2017-9.15

X-4344/2006

Alfonso Alonso, Encarnación

Travesía de Vigo núm. 213, 4ª planta, porta 94

Vigo

Pontevedra

36207

4111

29.11.2017-9.15

X-4347/2006

Rodríguez Alonso, Domingo

Chan, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4112

30.11.2017-10.00

8771/2008

Soto Avalle, Gaspar

Iglesia núm. 43, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4113

15.11.2017-11.45

9631/2008

Estévez Lira, José

Carrasqueira núm. 26, Rubiós

As Neves

Pontevedra

36449

4115

15.11.2017-11.00

9597/2008

Domínguez Alonso, Carmen

Cima de Vila núm. 22, Fornelos

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36459

4116

15.11.2017-12.45

10806/2008

Fernández Fernández, Ana María

Monte núm. 18, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4116

15.11.2017-12.45

10806/2008

Fernández Fernández, José Antonio

Lamela núm. 1, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4116

15.11.2017-12.45

10806/2008

Fernández Fernández, Sara

Monte núm. 18, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4116

15.11.2017-12.45

10806/2008

Fernández Fernández, María Encarnación

Monte núm. 18, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4117

16.11.2017-11.00

10242/2008

Francisco Rodríguez, Manuel

Chan núm. 45, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4119

16.11.2017-11.00

10243/2008

Francisco Rodríguez, Manuel

Chan núm. 45, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4121

16.11.2017-11.00

10249/2008

Francisco Rodríguez, Manuel

Chan núm. 45, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4122

29.11.2017-9.15

X-4361/2006

Rodríguez Alonso, Domingo

Chan, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4123

28.11.2017-9.15

X-4362/2006

Durán Alonso, Carmen

Redondelo núm. 14, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4123

28.11.2017-9.15

X-4362/2006

Lorenzo Fernández, José

Redondelo núm. 14, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4124

17.11.2017-12.15

10132/2008

Iglesias Francisco, José Manuel

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4124

17.11.2017-12.15

10132/2008

Iglesias Francisco, María del Carmen

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4124

17.11.2017-12.15

10132/2008

Iglesias Francisco, Saladina

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4126

16.11.2017-11.45

8847/2008

Gil Alonso, José

Iglesia núm. 13, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4127

16.11.2017-11.30

X-4366/2006

Francisco Rodríguez, Manuel

Chan núm. 45, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4127

16.11.2017-11.30

X-4366/2006

Garrido Fernández, Argentina

Chan núm. 45, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4133

29.11.2017-11.45

10467/2008

Rodríguez Francisco, Victorino

Chan núm. 19, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4135

16.11.2017-10.15

X-4374/2006

Francisco Pérez, Benito

Chan, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4136

15.11.2017-11.30

8578/2008

Estévez González, Marina

Costa núm. 15, Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36449

4138

16.11.2017-11.00

10247/2008

Francisco Rodríguez, Manuel

Chan núm. 45, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4139

14.11.2017-9.30

8423/2008

Alonso Alonso, Elvira

Venda núm. 22, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4140

28.11.2017-12.45

10351/2008

Rocha Rodríguez, Antonio

Redondelo núm. 17, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4141

14.11.2017-11.30

10330/2008

Álvarez Durán, Isabel

Tortoreos, lugar da Grela núm. 66

As Neves

Pontevedra

36400

4142

17.11.2017-12.45

9369/2008

Lamas Pintos, David

Risca núm. 39

O Porriño

Pontevedra

36400

4142

17.11.2017-12.45

9369/2008

Lamas Pintos, José Manuel

Risca núm. 39

O Porriño

Pontevedra

36400

4144

15.11.2017-10.00

8351/2008

Castro Antes, Eugenia

Venda núm. 10 B, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4146

29.11.2017-12.00

10223/2008

Rodríguez González, Victoria

Redondelo, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4146

29.11.2017-12.00

10223/2008

Estévez Avalle, Constantino

Redondelo, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4148

29.11.2017-10.00

10176/2008

Rodríguez Cambra, Mª Carmen

Chan núm. 49, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4148

29.11.2017-10.00

10176/2008

Francisco Estévez, Manuel

Chan núm. 49, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4149

14.11.2017-11.30

11690/2008

Álvarez Estévez, Manuel

La Fábrica núm. 19, 2º

Carballo

A Coruña

15100

4152

30.11.2017-10.15

8620/2008

Souto Lira, María

Venda núm. 15, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4154

30.11.2017-11.30

8341/2008

Ubeira Rodríguez, Manuel

Praza Eugenio Fabrique núm. 9, 6º H

Vigo

Pontevedra

36208

4158

15.11.2017-12.00

9882/2007

Estévez Martínez, Rosa

Chan núm. 54, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4164

30.11.2017-9.30

8509/2008

Lago Araújo, Manuel

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4164

30.11.2017-9.30

8509/2008

Lago Araújo, José Ramón

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4164

30.11.2017-9.30

8509/2008

Lago Araújo, Claudio Amadeo

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4164

30.11.2017-9.30

8509/2008

Lago Araújo, Benedicta

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4164

30.11.2017-9.30

8509/2008

Araújo Estévez, Clemente

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4164

30.11.2017-9.30

8509/2008

Araújo Fernández, Mª Rosa

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4164

30.11.2017-9.30

8509/2008

Rodríguez Vargas, Juana

Río Orinoco núm. 18, baixo

Madrid

Madrid

28038

4165

14.11.2017-9.45

10073/2008

Alonso Domínguez, José

Redondelo núm. 19, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4166

28.11.2017-12.15

8688/2008

Pérez Rodríguez, Feliciano

Grela núm. 11, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4166

28.11.2017-12.15

8688/2008

Pajarín Estévez, Mª Julia

Grela núm. 11, Liñares

As Neves

Pontevedra

36448

4170

14.11.2017-9.00

10095/2008

Alfaya Fontán, Ana María

Loureiros 14, 4º E

Caldas de Reis

Pontevedra

36650

4170

14.11.2017-9.00

10095/2008

Alfaya Fontán, José

La Palma núm. 27

Cuntis

Pontevedra

36670

4171

14.11.2017-12.15

11633/2008

Antes Estévez, Catalina

Avda. Joan XXIII núm. 9, at. 2

Barcelona

Barcelona

8028

4171

14.11.2017-12.15

11633/2008

Antes Estévez, Javier

Avda. Joan XXIII núm. 9, at. 2

Barcelona

Barcelona

8028

4171

14.11.2017-12.15

11633/2008

Antes Estévez, Josefa

Avda. Joan XXIII núm. 9, at. 2

Barcelona

Barcelona

8028

4179

15.11.2017-11.00

9598/2008

Domínguez Alonso, Carmen

Cima de Vila núm. 22, Fornelos

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36459

4180

17.11.2017-10.00

8775/2008

González Lira, Natividad

Iglesia núm. 43, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4181

28.11.2017-12.45

10282/2008

Rocha Rodríguez, Carmen

Julián Estévez núm. 16, 7º G

Vigo

Pontevedra

36200

4184

29.11.2017-11.45

9700/2008

Rodríguez Francisco, María Herminia

Roxelio Groba núm. 17, baixo

Ponteareas

Pontevedra

36860

4185

17.11.2017-12.15

10131/2008

Iglesias Francisco, Saladina

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4185

17.11.2017-12.15

10131/2008

Iglesias Francisco, José Manuel

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4185

17.11.2017-12.15

10131/2008

Iglesias Francisco, María del Carmen

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4190

29.11.2017-11.00

X-4434/2006

Rodríguez Fernández, José Antonio

Pallotas núm. 1, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4191

30.11.2017-9.30

8510/2008

Lago Araújo, Benedicta

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4191

30.11.2017-9.30

8510/2008

Rodríguez Vargas, Juana

Río Orinoco núm. 18, baixo

Madrid

Madrid

28038

4191

30.11.2017-9.30

8510/2008

Lago Araújo, Manuel

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4191

30.11.2017-9.30

8510/2008

Lago Araújo, Claudio Amadeo

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4191

30.11.2017-9.30

8510/2008

Araújo Fernández, Mª Rosa

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4191

30.11.2017-9.30

8510/2008

Araújo Estévez, Clemente

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4191

30.11.2017-9.30

8510/2008

Lago Araújo, José Ramón

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4193

15.11.2017-12.45

10816/2008

Fernández Fernández, José Antonio

Lamela núm. 1, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4196

16.11.2017-11.45

8850/2008

Gil Alonso, José

Iglesia núm. 13, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4199

15.11.2017-12.15

10081/2008

Feijoo Alonso, María del Carmen

Gandarón núm. 101

Vigo

Pontevedra

36214

4199

15.11.2017-12.15

10081/2008

Feijoo Alonso, Concepción

Gandarón núm. 101

Vigo

Pontevedra

36214

4203

29.11.2017-11.00

X-4451/2006

Rodríguez Fernández, José Antonio

Pallotas núm. 1, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4204

15.11.2017-12.45

7126/2012

Fernández Cuña, Ernestina

Pallotas núm. 5, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4205

14.11.2017-9.30

8424/2008

Alonso Alonso, Elvira

Venda núm. 22, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4209

15.11.2017-12.00

9934/2008

Estévez Martínez, Rosa

Chan núm. 54, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4220

16.11.2017-10.15

10219/2008

Francisco Francisco, Mª Carmen

Liñares núm. 1

As Neves

Pontevedra

36449

4221

14.11.2017-12.15

11634/2008

Antes Estévez, Javier

Avda. Joan XXIII núm. 9, at. 2

Barcelona

Barcelona

8028

4221

14.11.2017-12.15

11634/2008

Antes Estévez, Catalina

Avda. Joan XXIII núm. 9, at. 2

Barcelona

Barcelona

8028

4221

14.11.2017-12.15

11634/2008

Antes Estévez, Josefa

Avda. Joan XXIII núm. 9, at. 2

Barcelona

Barcelona

8028

4224

28.11.2017-12.00

13925/2008

Pérez Carballo, Isolina

Nogueiro núm. 15, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4224

28.11.2017-12.00

13925/2008

Fontán Martínez, Manuel

Nogueiro núm. 15, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4226

29.11.2017-9.15

X-4471/2006

Rodríguez Alonso, Domingo

Chan, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4227

17.11.2017-10.15

X-4472/2006

González Méndez, Carmen

Coto núm. 9, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4230

15.11.2017-10.00

9051/2008

Carballido Novoa, José Manuel

Grela núm. 17, Liñares

As Naves

Pontevedra

36449

4236

16.11.2017-11.00

10259/2008

Francisco Rodríguez, Manuel

Chan núm. 45, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4238

15.11.2017-10.00

9050/2008

Carballido Novoa, José Manuel

Grela núm. 17, Liñares

As Naves

Pontevedra

36449

4247

17.11.2017-12.15

10128/2008

Iglesias Francisco, Saladina

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4247

17.11.2017-12.15

10128/2008

Iglesias Francisco, María del Carmen

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4247

17.11.2017-12.15

10128/2008

Iglesias Francisco, José Manuel

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4254

16.11.2017-11.00

10260/2008

Francisco Rodríguez, Manuel

Chan núm. 45, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4255

14.11.2017-12.45

9356/2008

Avalle Álvarez, Francisco Gabriel

Iglesia núm. 15, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4255

14.11.2017-12.45

9356/2008

Avalle Álvarez, Casimiro

Iglesia núm. 15, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4256

28.11.2017-12.45

8645/2008

Pérez Rodríguez, Feliciano

Grela núm. 11, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4256

28.11.2017-12.45

8645/2008

Pajarín Estévez, Mª Julia

Grela núm. 11, Liñares

As Neves

Pontevedra

36448

4265

30.11.2017-9.30

8511/2008

Araújo Fernández, Mª Rosa

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4265

30.11.2017-9.30

8511/2008

Lago Araújo, Benedicta

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4265

30.11.2017-9.30

8511/2008

Lago Araújo, Manuel

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4265

30.11.2017-9.30

8511/2008

Araújo Estévez, Clemente

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4265

30.11.2017-9.30

8511/2008

Lago Araújo, José Ramón

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4265

30.11.2017-9.30

8511/2008

Rodríguez Vargas, Juana

Río Orinoco núm. 18, baixo

Madrid

Madrid

28038

4265

30.11.2017-9.30

8511/2008

Lago Araújo, Claudio Amadeo

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4268

16.11.2017-9.15

8373/2008

Fernández Tielas, Adelaida

Ermitas núm. 5

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36459

4269

29.11.2017-10.30

8861/2008

Rodríguez Díaz, Mª Ángeles

Grela núm. 8, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4271

16.11.2017-11.00

9771/2008

Francisco Rodríguez, Manuel

Chan núm. 45, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4276

17.11.2017-10.45

8655/2008

González Lira, Carmen

Cruz núm. 3, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4276

17.11.2017-10.45

8655/2008

González Novoa, Manuel

Cruz núm. 3, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4277

29.11.2017-10.30

9109/2008

Rodríguez Díaz, Mª Ángeles

Grela núm. 8, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4279

15.11.2017-9.30

X-4532/2006

Boente Rodríguez, Montserrat

Barrío do Souto, Xinzo

Ponteareas

Pontevedra

36678

4281

16.11.2017-12.15

10517/2008

Gil Gil, Laura

O Ravelo, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4282

16.11.2017-12.15

10518/2008

Gil Gil, Laura

O Ravelo, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4286

16.11.2017-12.00

7435/2008

Gil Cambra, Carmen

Bouzas núm. 12, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4289

17.11.2017-12.15

10127/2008

Iglesias Francisco, José Manuel

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4289

17.11.2017-12.15

10127/2008

Iglesias Francisco, María del Carmen

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4289

17.11.2017-12.15

10127/2008

Iglesias Francisco, Saladina

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4291

17.11.2017-11.45

8981/2008

González Alonso, José Luis

Iglesia, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4291

17.11.2017-11.45

8981/2008

Alonso Estévez, Julia

Iglesia núm. 52, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4291

17.11.2017-11.45

8981/2008

González Alonso, María Sonia

Iglesia, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4291

17.11.2017-11.45

8981/2008

Alonso Estévez, Mª del Carmen

Confurco, Xinzo núm. 8

Ponteareas

Pontevedra

36860

4291

17.11.2017-11.45

8981/2008

Herdeiros de Alonso Estévez, Florentino

Iglesia núm. 52, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4291

17.11.2017-11.45

8981/2008

González Alonso, María Isaura

Iglesia, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4291

17.11.2017-11.45

8981/2008

Herdeiros de Alonso Estévez, Wenceslao

Iglesia núm. 52, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4294

30.11.2017-11.15

9159/2008

Ubeira Rodríguez, Eladio

Praza Eugenio Fadrique núm. 9, 6º A

Vigo

Pontevedra

36208

4295

30.11.2017-11.15

9160/2008

Ubeira Rodríguez, Eladio

Praza Eugenio Fadrique núm. 9, 6º A

Vigo

Pontevedra

36208

4301

16.11.2017-10.15

9938/2008

Francisco Francisco, Mª Carmen

Liñares núm. 1

As Neves

Pontevedra

36449

4302

29.11.2017-12.30

10232/2008

Rodríguez Novoa, Hermenegildo

Víctor Cervera Mercadillo núm. 2

Pontevedra

Pontevedra

36004

4302

29.11.2017-12.30

10232/2008

Rodríguez Novoa, Mª Carmen

Víctor Cervera Mercadillo núm. 2

Pontevedra

Pontevedra

36004

4305

16.11.2017-10.15

10227/2008

Francisco Francisco, Mª Carmen

Liñares núm. 1

As Neves

Pontevedra

36449

4308

14.11.2017-12.45

8433/2008

Avalle Alonso, Andrés

Iglesia núm. 40, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4309

16.11.2017-10.15

10221/2008

Francisco Francisco, Mª Carmen

Liñares núm. 1

As Neves

Pontevedra

36449

4311

17.11.2017-12.00

10497/2008

Iglesias Francisco, Mª Isabel

Liñares núm. 1

As Neves

Pontevedra

36449

4313

14.11.2017-10.30

9830/2008

Alonso Rocha, Leandro

Iglesia núm. 18, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4316

16.11.2017-10.30

9942/2008

Francisco Pérez, Laura

Redondelo, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4317

14.11.2017-12.30

8764/2008

Avalle Alcántara, Carmen

Iglesia núm. 44, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4318

14.11.2017-9.45

10072/2008

Alonso Domínguez, José

Redondelo núm. 19, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4319

30.11.2017-9.30

8549/2008

Otero Rodríguez, Pilar

Redondelo núm. 3, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4319

30.11.2017-9.30

8549/2008

Rodríguez Ubeira, Manuel

Redondelo núm. 3, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4322

16.11.2017-12.45

8280/2008

González Alonso, Venancio

Venda núm. 22, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4322

16.11.2017-12.45

8280/2008

González Alonso, Constante

Venda núm. 22, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4324

15.11.2017-12.00

8332/2008

Estévez Novoa, Manuel

Iglesia núm. 12, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4325

17.11.2017-10.45

9105/2008

González Rocha, Mª Carmen

Almas núm. 2, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4329

17.11.2017-10.45

8651/2008

González Novoa, Manuel

Cruz núm. 3, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4329

17.11.2017-10.45

8651/2008

González Lira, Carmen

Cruz núm. 3, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4330

16.11.2017-11.15

8572/2008

Francisco Ubeira, José

Grela, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4332

29.11.2017-9.45

8392/2008

Rodríguez Avalle, Mª Elena

Iglesia núm. 38, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4332

29.11.2017-9.45

8392/2008

Rodríguez Avalle, Manuel

Iglesia núm. 44, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4334

15.11.2017-9.00

9032/2008

Avalle González, Pablo

Rocío núm. 65, 1º B

Vigo

Pontevedra

36208

4334

15.11.2017-9.00

9032/2008

Avalle González, María

Manolo Martínez, 16, 4º B

Vigo

Pontevedra

36210

4335

14.11.2017-9.15

9022/2008

Alfonso Alonso, Antonio

Travesía de Vigo núm. 213, 4ª planta, porta 94

Vigo

Pontevedra

36207

4336

29.11.2017-9.00

10456/2008

Rodríguez Alonso, Amador

Camiño de Parada núm. 34, Chapela

Redondela

Pontevedra

36320

4338

16.11.2017-9.00

X-4609/2006

Fernández Gil, Argentino

Pereira núm. 13, Corzáns

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4340

14.11.2017-9.15

9023/2008

Alfonso Alonso, Antonio

Travesía de Vigo núm. 213, 4ª planta, porta 94

Vigo

Pontevedra

36207

4341

15.11.2017-9.00

8908/2008

Avalle González, María

Manolo Martínez, núm. 16, 4º B

Vigo

Pontevedra

36210

4341

15.11.2017-9.00

8908/2008

Avalle González, Pablo

Rocío núm. 65, 1º B

Vigo

Pontevedra

36208

4342

15.11.2017-10.15

X-4614/2006

Rodríguez Cobas, Manuel

Barrio de Coto núm. 4, Vide

As Neves

Pontevedra

36449

4342

15.11.2017-10.15

X-4614/2006

Rodríguez Álvarez, Emérita

Conde de Torrecedeira núm. 21, 6º C

Vigo

Pontevedra

36202

4342

15.11.2017-10.15

X-4614/2006

Rodríguez Álvarez, Mª Teresa

Conde de Torrecedeira núm. 21, 6º C

Vigo

Pontevedra

36202

4342

15.11.2017-10.15

X-4614/2006

Rodríguez Álvarez, Constante

Conde de Torrecedeira núm. 21, 6º C

Vigo

Pontevedra

36202

4342

15.11.2017-10.15

X-4614/2006

Rodríguez Cobas, Aurelia

Barrio de Coto núm. 4, Vide

As Neves

Pontevedra

36449

4342

15.11.2017-10.15

X-4614/2006

Cobas Marcelino, Concepción Aurelia

Barrio de Coto núm. 4, Vide

As Neves

Pontevedra

36449

4342

15.11.2017-10.15

X-4614/2006

Rodríguez Cobas, Victoria

Barcela

Barcela

Pontevedra

36435

4342

15.11.2017-10.15

X-4614/2006

Rodríguez Álvarez, Rosa

Conde de Torrecedeira núm. 21, 6º C

Vigo

Pontevedra

36202

4342

15.11.2017-10.15

X-4614/2006

Rodríguez Álvarez, Felicidad

Conde de Torrecedeira núm. 21, 6º C

Vigo

Pontevedra

36202

4342

15.11.2017-10.15

X-4614/2006

Rodríguez Cobas, Asunción

Barrio de Coto núm. 4, Vide

As Neves

Pontevedra

36449

4342

15.11.2017-10.15

X-4614/2006

Rodríguez Cobas, María

La Riera núm. 4, 1º, porta B

Oviedo

Oviedo

33011

4342

15.11.2017-10.15

X-4614/2006

Rodríguez Cobas, Fernando

Barrío de Coto núm. 4, Vide

As Neves

Pontevedra

36449

4342

15.11.2017-10.15

X-4614/2006

Rodríguez Álvarez, Mª del Pilar

Conde de Torrecedeira núm. 21, 6º C

Vigo

Pontevedra

36202

4343

30.11.2017-10.30

10344/2008

Tiago González, Constante

Chan núm. 67, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4346

14.11.2017-10.30

10327/2008

Alonso Rocha, Laura

Lorient núm. 14, 5º B

Vigo

Pontevedra

36210

4347

15.11.2017-9.15

8239/2008

Avalle Reijas, Flora

Pereiro núm. 48, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4349

30.11.2017-11.15

8347/2008

Ubeira Rodríguez, Luz

Miami Playa Islas Canarias núm. 116

Tarragona

Tarragona

43896

4352

17.11.2017-10.45

8647/2008

González Lira, Carmen

Cruz núm. 3, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4353

29.11.2017-11.45

9698/2008

Rodríguez Francisco, María Herminia

Roxelio Groba núm. 17, baixo

Ponteareas

Pontevedra

36860

4354

29.11.2017-11.30

9556/2008

Rodríguez Francisco, José

Outeiriño núm. 1, Sotolobre

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4355

29.11.2017-10.00

10161/2008

Francisco Estévez, Manuel

Chan núm. 49, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4356

29.11.2017-11.45

9697/2008

Rodríguez Francisco, María Herminia

Roxelio Groba núm. 17, baixo

Ponteareas

Pontevedra

36860

4358

16.11.2017-12.45

8281/2008

González Alonso, Constante

Venda núm. 22, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4358

16.11.2017-12.45

8281/2008

González Alonso, Venancio

Venda núm. 22, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4360

28.11.2017-12.15

8684/2008

Pérez Rodríguez, Feliciano

Grela núm. 11, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4362

28.11.2017-10.00

10430/2008

Mariño Souto, Marcos

Reguengo núm. 9, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4363

28.11.2017-10.45

10440/2008

Miranda González, Pilar

Sanjurjo núm. 67, Fermoselle

Zamora

Zamora

49220

4363

28.11.2017-10.45

10440/2008

Alonso Miranda, Alberto

Sanjurjo núm. 67, Fermoselle

Zamora

Zamora

49220

4364

17.11.2017-12.00

10496/2008

Iglesias Francisco, Mª Isabel

Liñares núm. 1

As Neves

Pontevedra

36449

4365

15.11.2017-12.15

10087/2008

Feijoo Alonso, María del Carmen

Gandarón núm. 101

Vigo

Pontevedra

36214

4366

16.11.2017-11.45

9322/2008

Gil Alonso, José

Iglesia núm. 13, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4367

16.11.2017-11.30

9949/2008

Garrido Fernández, Argentina

Chan núm. 45, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4367

16.11.2017-11.30

9949/2008

Francisco Rodríguez, Manuel

Chan núm. 45, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4371

15.11.2017-9.15

8240/2008

Avalle Reijas, Flora

Pereiro núm. 48, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4373

17.11.2017-9.00

X-4649/2006

González Araújo, Perfecto

Pereiro núm. 51, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4373

17.11.2017-9.00

X-4649/2006

González Antes, Manuel

Pereiro núm. 51, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4375

17.11.2017-12.15

10126/2008

Iglesias Francisco, José Manuel

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4375

17.11.2017-12.15

10126/2008

Iglesias Francisco, María del Carmen

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4375

17.11.2017-12.15

10126/2008

Iglesias Francisco, Saladina

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4376

16.11.2017-11.00

9748/2008

Francisco Rodríguez, Manuel

Chan núm. 45, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4377

30.11.2017-9.30

8492/2008

Lago Araújo, Manuel

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4377

30.11.2017-9.30

8492/2008

Lago Araújo, José Ramón

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4377

30.11.2017-9.30

8492/2008

Araújo Fernández, Mª Rosa

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4377

30.11.2017-9.30

8492/2008

Lago Araújo, Claudio Amadeo

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4377

30.11.2017-9.30

8492/2008

Araújo Estévez, Clemente

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4377

30.11.2017-9.30

8492/2008

Rodríguez Vargas, Juana

Río Orinoco núm. 18, baixo

Madrid

Madrid

28038

4377

30.11.2017-9.30

8492/2008

Lago Araújo, Benedicta

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4382

16.11.2017-11.00

9769/2008

Francisco Rodríguez, Manuel

Chan núm. 45, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4384

16.11.2017-11.30

9770/2008

Francisco Rodríguez, Manuel

Chan núm. 45, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4384

16.11.2017-11.30

9770/2008

Garrido Fernández, Argentina

Chan núm. 45, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4385

28.11.2017-9.15

X-4666/2006

Lorenzo Fernández, José

Redondelo núm. 14, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4385

28.11.2017-9.15

X-4666/2006

Durán Alonso, Carmen

Redondelo núm. 14, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4386

16.11.2017-10.15

10062/2008

Francisco Francisco, María

Liñares núm. 1

As Neves

Pontevedra

36449

4388

16.11.2017-12.45

8284/2008

González Alonso, Venancio

Venda núm. 22, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4388

16.11.2017-12.45

8284/2008

González Alonso, Constante

Venda núm. 22, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4389

17.11.2017-12.15

9877/2008

Iglesias Francisco, María del Carmen

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4389

17.11.2017-12.15

9877/2008

Iglesias Francisco, José Manuel

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4389

17.11.2017-12.15

9877/2008

Iglesias Francisco, Saladina

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4397

29.11.2017-9.00

9156/2008

Rodríguez Antes, Saladina

Doctor Casanovas núm. 2

La Pobla de Segur

Lleida

25500

4397

29.11.2017-9.00

9156/2008

Rodríguez Antes, Carmen

Lugar de Grela, núm. 12, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4397

29.11.2017-9.00

9156/2008

Rodríguez Antes, Amador

Miguel Hernández, núm. 2-3º C, Las Vegas

Corvera de Asturias

Asturias

33404

4397

29.11.2017-9.00

9156/2008

Rodríguez Alonso, Ana María

Avda. Castelao, núm. 25-3º B

Ponteareas

Pontevedra

36860

4397

29.11.2017-9.00

9156/2008

Rodríguez Alonso, Manuel Benjamín

Barrio de Pereiro núm. 52, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4397

29.11.2017-9.00

9156/2008

Rodríguez Antes, Julio

Lugar de Luceira núm. 9, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4401

16.11.2017-10.30

8409/2008

Francisco Pérez, Iván

Currás núm. 16, Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4401

16.11.2017-10.30

8409/2008

Francisco Pérez, Óscar

Currás núm. 16, Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4403

15.11.2017-9.45

9885/2008

Cambra Rocha, Manuel

Urbanización Lamazanes núm. 26

Ponteareas

Pontevedra

36860

4404

14.11.2017-11.30

10028/2008

Álvarez Estévez, José Manuel

Redondelo núm. 11, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4405

14.11.2017-10.30

10326/2008

Alonso Rocha, Laura

Lorient núm. 14, 5º B

Vigo

Pontevedra

36210

4406

28.11.2017-9.45

10500/2008

Mariño Fernández, Mª Saladina

Reguengo núm. 28, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4407

15.11.2017-10.15

10005/2008

Comunidade hereditaria de Alonso Rocha, María

Reguengo núm. 34, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4408

28.11.2017-10.00

10422/2008

Mariño Souto, Víctor Fernando

Reguengo núm. 9, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4413

14.11.2017-12.30

8942/2008

Antes Rodríguez, Elvira

Vía Carpetana núm. 73, 4º A

Madrid

Madrid

28047

4414

14.11.2017-12.30

8995/2008

Antes Rodríguez, Elvira

Vía Carpetana núm. 73, 4º A

Madrid

Madrid

28047

4415

29.11.2017-9.30

9906/2008

Rodríguez Antes, Carlos

Chan núm. 24, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4419

17.11.2017-12.00

10210/2008

Iglesias Francisco, Mª Isabel

Liñares núm. 1

As Neves

Pontevedra

36449

4422

16.11.2017-11.00

9778/2008

Francisco Rodríguez, Manuel

Chan núm. 45, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4425

29.11.2017-11.45

10188/2008

Rodríguez Francisco, Victorino

Chan núm. 19, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4428

29.11.2017-11.15

9564/2008

Rodríguez Francisco, Esther

Souto núm. 2, Xinzo

Ponteareas

Pontevedra

36678

4429

16.11.2017-11.30

11812/2008

Garrido Fernández, Argentina

Chan núm. 45, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4429

16.11.2017-11.30

11812/2008

Francisco Rodríguez, Manuel

Chan núm. 45, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4430

14.11.2017-9.30

8425/2008

Alonso Alonso, Elvira

Venda núm. 22, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4431

15.11.2017-12.00

10211/2008

Estévez Martínez, Rosa

Chan núm. 54, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4432

14.11.2017-9.30

8426/2008

Alonso Alonso, Elvira

Venda núm. 22, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4433

16.11.2017-10.15

10061/2008

Francisco Francisco, María

Liñares núm. 1

As Neves

Pontevedra

36449

4434

16.11.2017-9.15

X-4728/2006

Fernández Rodríguez, María del Carmen

Pumasevil núm. 14, 1º esq.

La Foz de Morcín

Oviedo

33161

4436

15.11.2017-11.30

8667/2008

Estévez Alonso, Ana María

Iglesia Cruz núm. 12, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4440

16.11.2017-10.15

9939/2008

Francisco Francisco, Mª Carmen

Liñares núm. 1

As Neves

Pontevedra

36449

4445

14.11.2017-9.00

10093/2008

Alfaya Fontán, Ana María

Loureiros 14, 4º E

Caldas de Reis

Pontevedra

36650

4445

14.11.2017-9.00

10093/2008

Alfaya Fontán, José

La Palma, núm. 27

Cuntis

Pontevedra

36670

4448

14.11.2017-12.30

9147/2008

Avalle Alcántara, María Luz

Pereiro núm. 39, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4451

14.11.2017-11.00

8224/2008

Alonso Rodríguez, José Luis

Iglesia núm. 32, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4451

14.11.2017-11.00

8224/2008

Alonso Rodríguez, María de los Ángeles

Iglesia núm. 35, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4451

14.11.2017-11.00

8224/2008

Alonso Rodríguez, Manuel

Iglesia núm. 32, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4454

30.11.2017-11.00

9296/2008

Ubeira Rodríguez, Amador

Praza Eugenio Fadrique núm. 9, 6º H

Vigo

Pontevedra

36208

4455

14.11.2017-9.00

10094/2008

Alfaya Fontán, Ana María

Loureiros 14, 4º E

Caldas de Reis

Pontevedra

36650

4455

14.11.2017-9.00

10094/2008

Alfaya Fontán, José

La Palma, núm. 27

Cuntis

Pontevedra

36670

4457

29.11.2017-9.00

10638/2008

Rodríguez Alonso, Amador

Camiño de Parada núm. 34, Chapela

Redondela

Pontevedra

36320

4458

15.11.2017-9.00

8909/2008

Avalle González, María

Manolo Martínez, núm. 16-4º B

Vigo

Pontevedra

36210

4458

15.11.2017-9.00

8909/2008

Avalle González, Pablo

Rocío núm. 65, 1º B

Vigo

Pontevedra

36208

4459

30.11.2017-10.00

8770/2008

Soto Avalle, Gaspar

Iglesia núm. 43, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4461

29.11.2017-9.45

8385/2008

Rodríguez Avalle, Mª Elena

Iglesia núm. 38, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4461

29.11.2017-9.45

8385/2008

Rodríguez Avalle, Manuel

Iglesia núm. 44, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4463

14.11.2017-10.15

9572/2008

Alonso Rocha, Aquilino

Lorient núm. 14, 5º B

Vigo

Pontevedra

36210

4466

17.11.2017-12.15

9878/2008

Iglesias Francisco, María del Carmen

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4466

17.11.2017-12.15

9878/2008

Iglesias Francisco, Saladina

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4466

17.11.2017-12.15

9878/2008

Iglesias Francisco, José Manuel

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4469

16.11.2017-11.00

10245/2008

Francisco Rodríguez, Manuel

Chan núm. 45, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4470

14.11.2017-10.15

9630/2008

Alonso Rocha, Aquilino

Lorient núm. 14, 5º B

Vigo

Pontevedra

36210

4471

16.11.2017-10.15

9940/2008

Francisco Francisco, Mª Carmen

Liñares núm. 1

As Neves

Pontevedra

36449

4472

30.11.2017-11.00

9297/2008

Ubeira Rodríguez, Amador

Praza Eugenio Fadrique núm. 9, 6º H

Vigo

Pontevedra

36208

4474

29.11.2017-11.15

10301/2008

Rodríguez Francisco, Amadeo

Chan núm. 57, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4475

14.11.2017-10.45

8411/2008

Alonso Rocha, Manuel

Requeixo núm. 5, Vide

As Neves

Pontevedra

36446

4476

17.11.2017-9.00

X-4773/2006

González Araújo, Perfecto

Pereiro núm. 51, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4476

17.11.2017-9.00

X-4773/2006

González Antes, Mª Carmen

Vilanova núm. 49, Rubiós

As Neves

Pontevedra

36449

4477

28.11.2017-10.45

10439/2008

Alonso Miranda, Alberto

Sanjurjo núm. 67, Fermoselle

Zamora

Zamora

49220

4477

28.11.2017-10.45

10439/2008

Miranda González, Pilar

Sanjurjo núm. 67, Fermoselle

Zamora

Zamora

49220

4479

17.11.2017-12.15

10130/2008

Iglesias Francisco, José Manuel

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4479

17.11.2017-12.15

10130/2008

Iglesias Francisco, Saladina

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4479

17.11.2017-12.15

10130/2008

Iglesias Francisco, María del Carmen

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4480

30.11.2017-11.15

8346/2008

Ubeira Rodríguez, Luz

Miami Playa Islas Canarias núm. 116

Tarragona

Tarragona

43896

4481

29.11.2017-9.45

8378/2008

Rodríguez Avalle, Mª Elena

Iglesia núm. 38, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4481

29.11.2017-9.45

8378/2008

Rodríguez Avalle, Manuel

Iglesia núm. 44, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4482

29.11.2017-10.00

10173/2008

Francisco Estévez, Manuel

Chan núm. 49, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4482

29.11.2017-10.00

10173/2008

Rodríguez Cambra, Mª Carmen

Chan núm. 49, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4485

17.11.2017-12.15

9876/2008

Iglesias Francisco, María del Carmen

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4485

17.11.2017-12.15

9876/2008

Iglesias Francisco, Saladina

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4485

17.11.2017-12.15

9876/2008

Iglesias Francisco, José Manuel

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4487

14.11.2017-10.30

10325/2008

Alonso Rocha, Laura

Lorient núm. 14, 5º B

Vigo

Pontevedra

36210

4491

17.11.2017-12.15

9875/2008

Iglesias Francisco, Saladina

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4491

17.11.2017-12.15

9875/2008

Iglesias Francisco, María del Carmen

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4491

17.11.2017-12.15

9875/2008

Iglesias Francisco, José Manuel

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4492

16.11.2017-11.00

10244/2008

Francisco Rodríguez, Manuel

Chan núm. 45, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4497

30.11.2017-11.30

11559/2008

Ubeira Rodríguez, Mercedes

Castelao núm. 79, 3º

Vigo

Pontevedra

36209

4501

29.11.2017-11.30

9562/2008

Rodríguez Francisco, José

Outeiriño núm. 1, Sotolobre

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4502

14.11.2017-9.30

8415/2008

Alonso Alonso, Elvira

Venda núm. 22, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4505

15.11.2017-9.15

8229/2008

Avalle Reijas, Flora

Pereiro núm. 48, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4506

14.11.2017-9.30

11687/2008

Allain, Nadine Carmen

Grela, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4506

14.11.2017-9.30

11687/2008

Pichón, Martine

Grela, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4506

14.11.2017-9.30

11687/2008

Pichón, Georges José

Grela, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4506

14.11.2017-9.30

11687/2008

Álvarez Pajarín, Manuel

Grela, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4506

14.11.2017-9.30

11687/2008

Álvarez Pajarín, Celia

Grela, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4506

14.11.2017-9.30

11687/2008

Álvarez Pajarín, Carmen

Grela, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4508

14.11.2017-11.00

9609/2008

Alonso Rodríguez, Laura

Gandarón núm. 101

Vigo

Pontevedra

36214

4509

29.11.2017-9.30

9905/2008

Rodríguez Antes, Carlos

Chan núm. 24, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4510

29.11.2017-10.30

7508/2008

Rodríguez Díaz, Mª Ángeles

Grela núm. 8, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4512

29.11.2017-9.15

X-4815/2006

Rodríguez Alonso, Domingo

Chan, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4515

17.11.2017-11.15

8246/2008

González Soto, Mª Carmen

Cruz núm. 11, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4521

28.11.2017-12.45

10350/2008

Rocha Rodríguez, Antonio

Redondelo núm. 17, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4522

14.11.2017-11.45

8527/2008

Álvarez Estévez, Pilar

La Fábrica núm. 19, 2º

Carballo

A Coruña

15100

4524

28.11.2017-10.45

9437/2008

Moldes Rodríguez, Natalia Belén

Sanjurjo Badía núm. 161- 1º B

Vigo

Pontevedra

36207

4525

14.11.2017-9.45

9720/2008

Alonso Domínguez, José

Redondelo núm. 19, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4528

30.11.2017-9.30

8493/2008

Araújo Fernández, Mª Rosa

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4528

30.11.2017-9.30

8493/2008

Rodríguez Vargas, Juana

Río Orinoco núm. 18, baixo

Madrid

Madrid

28038

4528

30.11.2017-9.30

8493/2008

Lago Araújo, Benedicta

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4528

30.11.2017-9.30

8493/2008

Lago Araújo, José Ramón

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4528

30.11.2017-9.30

8493/2008

Lago Araújo, Manuel

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4528

30.11.2017-9.30

8493/2008

Araújo Estévez, Clemente

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4528

30.11.2017-9.30

8493/2008

Lago Araújo, Claudio Amadeo

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4529

17.11.2017-10.45

9104/2008

González Rocha, Mª Carmen

Almas núm. 2, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4531

14.11.2017-11.00

8220/2008

Alonso Rodríguez, Manuel

Iglesia núm. 32, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4531

14.11.2017-11.00

8220/2008

Alonso Rodríguez, María de los Ángeles

Iglesia núm. 35, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4531

14.11.2017-11.00

8220/2008

Alonso Rodríguez, José Luis

Iglesia núm. 32, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4533

16.11.2017-11.00

9779/2008

Francisco Rodríguez, Manuel

Chan núm. 45, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4534

30.11.2017-10.45

9821/2008

Ubeira González, Mª Teresa

Paredes núm. 47, Estación

As Neves

Pontevedra

36449

4534

30.11.2017-10.45

9821/2008

Ubeira González, José Modesto

Paredes núm. 47, Estación

As Neves

Pontevedra

36449

4540

30.11.2017-11.15

9158/2008

Ubeira Rodríguez, Eladio

Praza Eugenio Fadrique núm. 9, 6º A

Vigo

Pontevedra

36208

4544

28.11.2017-11.15

10470/2008

Novoa Novoa, Manuel

Rañada núm. 23, Cabreira

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4545

16.11.2017-9.15

9072/2008

Fernández Tielas, Mª Carmen

Regueiras, Oleiros 7

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4546

14.11.2017-10.45

8412/2008

Alonso Rocha, Manuel

Requeixo núm. 5, Vide

As Neves

Pontevedra

36446

4549

30.11.2017-9.30

8494/2008

Araújo Estévez, Clemente

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4549

30.11.2017-9.30

8494/2008

Lago Araújo, Benedicta

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4549

30.11.2017-9.30

8494/2008

Rodríguez Vargas, Juana

Río Orinoco núm. 18, baixo

Madrid

Madrid

28038

4549

30.11.2017-9.30

8494/2008

Lago Araújo, Manuel

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4549

30.11.2017-9.30

8494/2008

Lago Araújo, José Ramón

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4549

30.11.2017-9.30

8494/2008

Araújo Fernández, Mª Rosa

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4549

30.11.2017-9.30

8494/2008

Lago Araújo, Claudio Amadeo

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4550

28.11.2017-9.30

9397/2008

MVMC de Tortoreos

Fontiñas núm. 2, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4553

30.11.2017-9.45

9110/2008

San Martín Rodríguez, José Luis

Cañada núm. 63, 4º B

Torrejón de Ardoz

Madrid

28850

4553

30.11.2017-9.45

9110/2008

San Martín Moreno, Jesús

Avda. de Circunvalación núm. 17, 3º C

Torrejón de Ardoz

Madrid

28850

4553

30.11.2017-9.45

9110/2008

San Martín Rodríguez, Tibisay

Mirador del Vallejo núm. 5, baixo B

Azuqueca de Henares

Guadalajara

19200

4559

14.11.2017-11.30

11686/2008

Álvarez Estévez, Manuel

La Fabrica núm. 19, 2º

Carballo

A Coruña

15100

4561

14.11.2017-9.00

X- 4864/2006

Agudo García, Antonio

Ponteareas

Ponteareas

Pontevedra

36860

4562

14.11.2017-9.30

8419/2008

Alonso Alonso, Elvira

Venda núm. 22, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4564

15.11.2017-9.00

8910/2008

González Ubeira, Mª Guillermina

Rocío núm. 65, 1º B

Vigo

Pontevedra

36208

4564

15.11.2017-9.00

8910/2008

Avalle González, Pablo

Rocío núm. 65, 1º B

Vigo

Pontevedra

36208

4564

15.11.2017-9.00

8910/2008

Avalle González, María

Manolo Martínez, 16-4º B

Vigo

Pontevedra

36210

4565

29.11.2017-9.45

8379/2008

Rodríguez Avalle, Manuel

Iglesia núm. 44, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4565

29.11.2017-9.45

8379/2008

Rodríguez Avalle, Mª Elena

Iglesia núm. 38, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4566

14.11.2017-9.45

9883/2008

Alonso Domínguez, José

Redondelo núm. 19, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4567

15.11.2017-11.15

9589/2008

Domínguez Alonso, Manuel

Chan núm. 33, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4570

17.11.2017-11.45

8946/2008

González Alonso, María Isaura

Iglesia, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4570

17.11.2017-11.45

8946/2008

González Alonso, José Luis

Iglesia, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4570

17.11.2017-11.45

8946/2008

Herdeiros de Alonso Estévez, Wenceslao

Iglesia núm. 52, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4570

17.11.2017-11.45

8946/2008

Herdeiros de Alonso Estévez, Florentino

Iglesia núm. 52, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4570

17.11.2017-11.45

8946/2008

Alonso Estévez, Mª del Carmen

Confurco, Xinzo núm. 8

Ponteareas

Pontevedra

36860

4570

17.11.2017-11.45

8946/2008

Alonso Estévez, Julia

Iglesia núm. 52, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4570

17.11.2017-11.45

8946/2008

González Alonso, María Sonia

Iglesia, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4573

17.11.2017-10.45

8656/2008

González Novoa, Manuel

Cruz núm. 3, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4573

17.11.2017-10.45

8656/2008

González Lira, Carmen

Cruz núm. 3, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4574

16.11.2017-12.45

8282/2008

González Alonso, Constante

Venda núm. 22, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4574

16.11.2017-12.45

8282/2008

González Alonso, Venancio

Venda núm. 22, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4575

30.11.2017-10.30

8793/2008

Steve Steve, José

Chans núm. 12, Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4577

15.11.2017-12.15

10080/2008

Feijoo Alonso, María del Carmen

Gandarón, núm. 101

Vigo

Pontevedra

36214

4577

15.11.2017-12.15

10080/2008

Feijoo Alonso, Concepción

Gandarón, núm. 101

Vigo

Pontevedra

36214

4578

15.11.2017-9.15

8231/2008

Avalle Reijas, Flora

Pereiro núm. 48, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4580

17.11.2017-10.00

9319/2008

González Lira, José

Venda núm. 2, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4581

15.11.2017-11.15

8710/2008

Estévez Alonso, Alsira

Ermitas núm. 6

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4582

17.11.2017-10.00

8406/2008

González Lira, José

Venda núm. 2, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4583

16.11.2017-11.15

8571/2008

Francisco Ubeira, José

Grela, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4584

29.11.2017-12.30

10230/2008

Rodríguez Novoa, Hermenegildo

Víctor Cervera Mercadillo núm. 2

Pontevedra

Pontevedra

36004

4584

29.11.2017-12.30

10230/2008

Rodríguez Novoa, Mª Carmen

Víctor Cervera Mercadillo núm. 2

Pontevedra

Pontevedra

36004

4585

16.11.2017-11.00

9776/2008

Francisco Rodríguez, Manuel

Chan núm. 45, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4587

14.11.2017-12.45

8437/2008

Avalle Alonso, Andrés

Iglesia núm. 40, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4589

16.11.2017-11.00

9777/2008

Francisco Rodríguez, Manuel

Chan núm. 45, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4590

28.11.2017-9.15

X-4900/2006

Lorenzo Fernández, José

Redondelo núm. 14, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4590

28.11.2017-9.15

X-4900/2006

Durán Alonso, Carmen

Redondelo núm. 14, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4591

16.11.2017-11.00

9745/2008

Francisco Rodríguez, Manuel

Chan núm. 45, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4592

17.11.2017-12.00

10209/2008

Iglesias Francisco, Mª Isabel

Liñares núm. 1

As Neves

Pontevedra

36449

4596

16.11.2017-10.15

X-4906/2006

Francisco Pérez, Benito

Chan, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4597

16.11.2017-11.00

9746/2008

Francisco Rodríguez, Manuel

Chan núm. 45, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4598

28.11.2017-12.45

10349/2008

Rocha Rodríguez, Antonio

Redondelo núm. 17, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4599

29.11.2017-10.30

9057/2008

Rodríguez Díaz, Mª Ángeles

Grela núm. 8, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4605

15.11.2017-9.15

8232/2008

Avalle Reijas, Flora

Pereiro núm. 48, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4607

16.11.2017-12.45

8313/2008

González Alonso, Venancio

Venda núm. 22, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4607

16.11.2017-12.45

8313/2008

González Alonso, Constante

Venda núm. 22, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4608

14.11.2017-11.45

9198/2008

Álvarez Estévez, Pilar

La Fábrica núm. 19, 2º

Carballo

A Coruña

15100

4609

14.11.2017-10.30

10324/2008

Alonso Rocha, Laura

Lorient núm. 14, 5º B

Vigo

Pontevedra

36210

4610

14.11.2017-9.30

11689/2008

Allain, Nadine Carmen

Grela, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4610

14.11.2017-9.30

11689/2008

Álvarez Pajarín, Carmen

Grela, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4610

14.11.2017-9.30

11689/2008

Pichón, Georges José

Grela, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4610

14.11.2017-9.30

11689/2008

Pichón, Martine

Grela, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4610

14.11.2017-9.30

11689/2008

Álvarez Pajarín, Celia

Grela, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4610

14.11.2017-9.30

11689/2008

Álvarez Pajarín, Manuel

Grela, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4612

28.11.2017-10.00

10114/2008

Mariño Souto, Marcos

Reguengo núm. 9, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4615

28.11.2017-10.00

10113/2008

Mariño Souto, Marcos

Reguengo núm. 9, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4616

28.11.2017-10.00

10112/2008

Mariño Souto, Marcos

Reguengo núm. 9, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4617

17.11.2017-10.45

9388/2008

González Rocha, Mª Carmen

Almas núm. 2, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4622

16.11.2017-11.00

9747/2008

Francisco Rodríguez, Manuel

Chan núm. 45, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4623

15.11.2017-9.15

8241/2008

Avalle Reijas, Flora

Pereiro núm. 48, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4624

14.11.2017-12.45

8750/2008

Avalle Álvarez, Casimiro

Iglesia núm. 15, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4624

14.11.2017-12.45

8750/2008

Avalle Álvarez, Francisco Gabriel

Iglesia núm. 15, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4628

30.11.2017-10.30

10293/2008

Tiago González, Constante

Chan núm. 67, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4632

30.11.2017-10.30

11816/2008

Tiago González, Constante

Chan núm. 67, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4632

30.11.2017-10.30

11816/2008

Simón López, Aurora Dolores

Chan núm. 67, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4636

14.11.2017-10.30

10212/2008

Alonso Rocha, Leandro

Iglesia núm. 18, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4637

14.11.2017-10.30

9831/2008

Alonso Rocha, Leandro

Iglesia núm. 18, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4638

16.11.2017-10.15

9839/2008

Francisco Francisco, María

Liñares núm. 1

As Neves

Pontevedra

36449

4642

14.11.2017-9.00

10092/2008

Alfaya Fontán, José

La Palma, núm. 27

Cuntis

Pontevedra

36670

4642

14.11.2017-9.00

10092/2008

Alfaya Fontán, Ana María

Loureiros 14, 4º E

Caldas de Reis

Pontevedra

36650

4662

30.11.2017-10.30

9529/2008

Tiago González, Constante

Chan núm. 67, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4662

30.11.2017-10.30

9529/2008

Simón López, Aurora Dolores

Chan núm. 67, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4667

14.11.2017-9.45

9464/2007

Alonso Domínguez, José

Redondelo núm. 19, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4675

30.11.2017-9.30

9319/2007

Lago Araújo, José Ramón

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4675

30.11.2017-9.30

9319/2007

Lago Araújo, Manuel

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4675

30.11.2017-9.30

9319/2007

Lago Araújo, Claudio Amadeo

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4675

30.11.2017-9.30

9319/2007

Lago Araújo, Benedicta

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4675

30.11.2017-9.30

9319/2007

Araújo Estévez, Clemente

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4675

30.11.2017-9.30

9319/2007

Araújo Fernández, Mª Rosa

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4675

30.11.2017-9.30

9319/2007

Rodríguez Vargas, Juana

Río Orinoco núm. 18, baixo

Madrid

Madrid

28038

4677

15.11.2017-11.00

10522/2008

Díaz Rodríguez, Mª Ángeles

Casimiro Gómez núm. 12, 6º A

Pontevedra

Pontevedra

36002

4678

15.11.2017-9.15

9320/2007

Avalle Reijas, Flora

Pereiro núm. 48, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4680

15.11.2017-9.15

9321/2007

Avalle Reijas, Flora

Pereiro núm. 48, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4681

28.11.2017-9.30

9322/2007

MVMC de Tortoreos

Fontiñas núm. 2, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4684

29.11.2017-9.45

8393/2008

Rodríguez Avalle, Manuel

Iglesia núm. 44, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4684

29.11.2017-9.45

8393/2008

Rodríguez Avalle, Mª Elena

Iglesia núm. 38, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4685

17.11.2017-10.45

9323/2007

González Rocha, Mª Carmen

Almas núm. 2, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4687

17.11.2017-12.15

9892/2008

Iglesias Francisco, José Manuel

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4687

17.11.2017-12.15

9892/2008

Iglesias Francisco, Saladina

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4687

17.11.2017-12.15

9892/2008

Iglesias Francisco, María del Carmen

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4688

17.11.2017-10.30

8989/2008

González Novoa, Antonio

Venda núm. 15, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4690

28.11.2017-10.00

10426/2008

Mariño Souto, Víctor Fernando

Reguengo núm. 9, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4691

17.11.2017-12.30

9282/2008

Iglesias Sousa, José

Reguengo, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4692

15.11.2017-9.45

9886/2008

Cambra Rocha, Manuel

Urbanización Lamazanes núm. 26

Ponteareas

Pontevedra

36860

4693

16.11.2017-12.45

9324/2007

González Alonso, Constante

Venda núm. 22, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4693

16.11.2017-12.45

9324/2007

González Alonso, Venancio

Venda núm. 22, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4694

17.11.2017-12.00

9325/2007

Iglesias Francisco, Mª Isabel

Liñares núm. 1

As Neves

Pontevedra

36449

4695

14.11.2017-10.30

X-5005/2006

Alonso Rocha, Leandro

Iglesia núm. 18, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4697

15.11.2017-10.45

9327/2007

Seoane Amil, José

Carrasqueira, Rubiós

As Neves

Pontevedra

36449

4697

15.11.2017-10.45

9327/2007

Cuña Cuña, Consuelo

Carrasqueira, Rubiós

As Neves

Pontevedra

36449

4699

14.11.2017-9.30

9328/2007

Alonso Alonso, Elvira

Venda núm. 22, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4700

14.11.2017-10.30

9329/2007

Alonso Rocha, Leandro

Iglesia núm. 18, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4701

17.11.2017-11.45

8853/2008

Herdeiros de González Lira, Juan Ramón

Cruz núm. 11, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4702

14.11.2017-9.45

9330/2007

Alonso Domínguez, José

Redondelo núm. 19, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4703

17.11.2017-12.15

9331/2007

Iglesias Francisco, Saladina

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4703

17.11.2017-12.15

9331/2007

Iglesias Francisco, María del Carmen

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4703

17.11.2017-12.15

9331/2007

Iglesias Francisco, José Manuel

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4704

30.11.2017-9.00

8365/2008

Rodríguez Rocha, Enrique

Iglesia núm. 48, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4708

14.11.2017-9.00

9332/2007

Alfaya Fontán, Ana María

Loureiros 14, 4º E

Caldas de Reis

Pontevedra

36650

4708

14.11.2017-9.00

9332/2007

Alfaya Fontán, José

La Palma, núm. 27

Cuntis

Pontevedra

36670

4709

15.11.2017-12.30

9333/2007

Fernández Cambra, Isabel

Cancela núm. 7, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4716

15.11.2017-9.15

9335/2007

Avalle Reijas, Flora

Pereiro núm. 48, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4719

15.11.2017-9.15

9179/2008

Beceiro Beceiro, Andrés

Gregorio Espino núm. 27, 3º A

Vigo

Pontevedra

36207

4721

16.11.2017-11.00

9893/2008

Francisco Rodríguez, Manuel

Chan núm. 45, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4723

16.11.2017-10.15

X-5032/2006

Francisco Pérez, Benito

Chan, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4726

30.11.2017-10.30

9530/2008

Tiago González, Constante

Chan núm. 67, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4729

17.11.2017-12.30

9339/2007

Iglesias Sousa, José

Reguengo, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4730

29.11.2017-10.00

10172/2008

Rodríguez Cambra, Mª Carmen

Chan núm. 49, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4730

29.11.2017-10.00

10172/2008

Francisco Estévez, Manuel

Chan núm. 49, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4736

28.11.2017-9.00

X-5046/2006

Lira Pérez, María

Freixendo núm. 10

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36450

4738

16.11.2017-12.45

8218/2008

González Alonso, Venancio

Venda núm. 22, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4738

16.11.2017-12.45

8218/2008

González Alonso, Constante

Venda núm. 22, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4740

17.11.2017-10.45

9342/2007

González Rocha, Mª Carmen

Almas núm. 2, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4742

15.11.2017-11.30

9638/2008

Estévez Avalle, Mª Dolores

Almas, Liñares, 4

As Neves

Pontevedra

36449

4745

30.11.2017-10.30

X-5058/2006

Steve Steve, José

Chans núm. 12, Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4746

16.11.2017-12.45

10647/2008

González Álvarez, Divina

Coutadas, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4747

15.11.2017-9.15

9192/2008

Beceiro Beceiro, Andrés

Gregorio Espino núm. 27, 3º A

Vigo

Pontevedra

36207

4756

14.11.2017-11.45

9200/2008

Álvarez Estévez, Pilar

La Fábrica núm. 19, 2º

Carballo

A Coruña

15100

4757

30.11.2017-11.30

11560/2008

Ubeira Rodríguez, Mercedes

Castelao núm. 79, 3º

Vigo

Pontevedra

36209

4761

30.11.2017-10.15

8619/2008

Souto Lira, María

Venda núm. 15, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4768

14.11.2017-11.30

11688/2008

Álvarez Estévez, Manuel

La Fábrica núm. 19, 2º

Carballo

A Coruña

15100

4769

15.11.2017-12.45

8780/2008

Fernández Domínguez, Manuel

Calvo Sotelo núm. 5, 2º D

Mondariz

Pontevedra

36870

4770

30.11.2017-11.15

9161/2008

Ubeira Rodríguez, Eladio

Praza Eugenio Fadrique núm. 9, 6º A

Vigo

Pontevedra

36208

4773

14.11.2017-9.15

9224/2007

Alfonso Fernández, Manuel Joaquín

Rosalía de Castro núm. 17, 1º B

Ponteareas

Pontevedra

36860

4775

15.11.2017-9.15

9347/2007

Beceiro Beceiro, Andrés

Gregorio Espino núm. 27, 3º A

Vigo

Pontevedra

36207

4776

16.11.2017-10.15

10056/2008

Francisco Francisco, María

Liñares núm. 1

As Neves

Pontevedra

36449

4778

15.11.2017-9.45

9349/2007

Carballido Méndez, Antonio

Reguengo núm. 28, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4779

29.11.2017-10.30

9058/2008

Rodríguez Díaz, Mª Ángeles

Grela núm. 8, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4789

30.11.2017-11.30

11563/2008

Ubeira Rodríguez, Mercedes

Castelao núm. 79, 3º

Vigo

Pontevedra

36209

4790

15.11.2017-12.00

9353/2007 - 10257/2008

Estévez Martínez, Rosa

Chan núm. 54, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4791

29.11.2017-10.00

10171/2008

Rodríguez Cambra, Mª Carmen

Chan núm. 49, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4791

29.11.2017-10.00

10171/2008

Francisco Estévez, Manuel

Chan núm. 49, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4792

16.11.2017-12.30

9271/2008

Gil González, Carmen

Avda. Castelao núm. 23, portal 2-2º F, Rocha, Xinzo

Ponteareas

Pontevedra

36860

4793

15.11.2017-12.15

10088/2008

Feijoo Alonso, María del Carmen

Gandarón núm. 101

Vigo

Pontevedra

36214

4795

16.11.2017-12.15

9127/2008

Gil Gil, Erundina

Ravelo núm. 40, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4798

17.11.2017-12.00

11241/2008

Iglesias Cuña, Josefina

Regueiro núm. 9, 3º B

Vigo

Pontevedra

36211

4801

16.11.2017-10.15

X-5124/2006

Francisco Francisco, Mª Carmen

Liñares núm. 1

As Neves

Pontevedra

36449

4806

30.11.2017-11.45

10454/2008

Vicente Domínguez, José Luis

Monte núm. 5, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4806

30.11.2017-11.45

10454/2008

Vicente Domínguez, Consuelo

Monte núm. 5, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4807

29.11.2017-11.00

X-5148/2006

Rodríguez Fernández, José Antonio

Pallotas núm. 1, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4808

30.11.2017-9.00

9241/2007

Rodríguez Pérez, Mª Jesús

Antóns núm. 9, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4808

30.11.2017-9.00

9241/2007

Rodríguez Pérez, Alicia

Antóns núm. 9, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4810

30.11.2017-9.00

9242/2007

Rodríguez Pérez, Alicia

Antóns núm. 9, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4810

30.11.2017-9.00

9242/2007

Rodríguez Pérez, Mª Jesús

Antóns núm. 9, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4811

30.11.2017-11.45

X-5152/2006

Veiga Amil, Jesús

Monte núm. 2, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4811

30.11.2017-11.45

X-5152/2006

Amil Rodríguez, Herminia

Monte núm. 2, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4812

15.11.2017-12.45

10811/2008

Fernández Fernández, Ana María

Monte núm. 18, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4813

16.11.2017-9.00

X-5154/2006

Fernández Gil, Argentino

Pereira núm. 13, Corzáns

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4815

28.11.2017-12.45

9395/2007

Rocha Rodríguez, Mª Pilar

Carrasqueira, Rubiós

As Neves

Pontevedra

36449

4816

15.11.2017-12.45

10808/2008

Fernández Fernández, Sara

Monte núm. 18, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4817

28.11.2017-9.00

9396/2007

Martínez Cuña, Manuel

Folgar, 9, Troáns

Cuntis

Pontevedra

36675

4817

28.11.2017-9.00

9396/2007

Liméns Campaño, Josefina

Folgar, 9, Troáns

Cuntis

Pontevedra

36675

4818

16.11.2017-9.00

X-5159/2006

Fernández Gil, Argentino

Pereira núm. 13, Corzáns

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4821

15.11.2017-12.45

10807/2008

Fernández Fernández, Sara

Monte núm. 18, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4822

17.11.2017-12.30

9272/2008

Iglesias Rodríguez, María Josefa

Entrada A Salgueira núm. 1, 1º interior

Vigo

Pontevedra

36204

4823

29.11.2017-12.45

9397/2007

Rodríguez Pérez, José Francisco

Nicaragua núm. 12, 5º B

Vigo

Pontevedra

36203

4823

29.11.2017-12.45

9397/2007

Rodríguez Castro, María Concepción

Nicaragua núm. 12, 5º B

Vigo

Pontevedra

36203

4823

29.11.2017-12.45

9397/2007

Rodríguez Castro, María Alicia

Nicaragua núm. 12, 5º B

Vigo

Pontevedra

36203

4824

30.11.2017-11.45

7122/2012

Veiga Amil, Manuel Guillermo

Monte núm. 2, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4824

30.11.2017-11.45

7122/2012

Amil Rodríguez, Herminia

Monte núm. 2, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4828

15.11.2017-9.45

9884/2008

Cambra Rocha, Manuel

Urbanización Lamazanes núm. 26

Ponteareas

Pontevedra

36860

4830

17.11.2017-9.00

10020/2008

González Cabanelas, Basilisa

Carrasqueira núm. 14, Rubiós

As Neves

Pontevedra

36449

4834

28.11.2017-10.00

10433/2008

Mariño Souto, Víctor Fernando

Reguengo núm. 9, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4839

30.11.2017-11.45

7124/2012

Veiga Amil, Jesús

Monte núm. 2, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4839

30.11.2017-11.45

7124/2012

Amil Rodríguez, Herminia

Monte núm. 2, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4840

29.11.2017-11.00

X-5205/2006

Rodríguez Fernández, José Antonio

Pallotas núm. 1, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4841

30.11.2017-11.45

X-5206/2006

Veiga Amil, Jesús

Monte núm. 2, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4842

17.11.2017-11.45

9403/2007

Herdeiros de Araújo Fernández, Clemente

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4843

30.11.2017-10.00

8773/2008

Soto Avalle, Gaspar

Iglesia núm. 43, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4844

15.11.2017-11.45

9633/2008

Estévez Lira, José

Carrasqueira núm. 26, Rubiós

As Neves

Pontevedra

36449

4847

16.11.2017-11.00

9404/2007

Francisco Rodríguez, Manuel

Chan núm. 45, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4853

16.11.2017-11.00

9407/2007

Francisco Rodríguez, Manuel

Chan núm. 45, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4855

14.11.2017-12.00

X-5222/2006

Álvarez Míguez, José Manuel

Tapia núm. 14, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4861

16.11.2017-9.00

10587/2008

Pino Lorenzo, Sara

Corzáns, Feira núm. 13

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4861

16.11.2017-9.00

10587/2008

Fernández Pino, José Carlos

Corzáns, Feira núm. 13

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4861

16.11.2017-9.00

10587/2008

Fernández Pino, Pilar

Corzáns Feira núm. 13

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4861

16.11.2017-9.00

10587/2008

Fernández Pino, Rosa

Corzáns Feira núm. 13

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4863

14.11.2017-10.15

X-5231/2006

Alonso Rocha, Javier

Chan núm. 47, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4866

30.11.2017-10.45

10850/2008

García Estévez, Clemente José

Pizarro núm. 5, baixo

Vigo

Pontevedra

36204

4866

30.11.2017-10.45

10850/2008

Tomás Pina, Consuelo

Pizarro núm. 5, baixo

Vigo

Pontevedra

36204

4867

16.11.2017-9.00

10584/2008

Pino Lorenzo, Sara

Corzáns, Feira núm. 13

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4867

16.11.2017-9.00

10584/2008

Fernández Pino, José Carlos

Corzáns, Feira núm. 13

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4867

16.11.2017-9.00

10584/2008

Fernández Pino, Pilar

Corzáns, Feira núm. 13

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4867

16.11.2017-9.00

10584/2008

Fernández Pino, Rosa

Corzáns, Feira núm. 13

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4872

16.11.2017-9.00

10589/2008

Fernández Pino, José Carlos

Corzáns, Feira núm. 13

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4872

16.11.2017-9.00

10589/2008

Fernández Pino, Rosa

Corzáns, Feira núm. 13

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4872

16.11.2017-9.00

10589/2008

Fernández Pino, Pilar

Corzáns, Feira núm. 13

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4872

16.11.2017-9.00

10589/2008

Pino Lorenzo, Sara

Corzáns, Feira núm. 13

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4873

16.11.2017-10.00

10888/2008

Francisco Fernández, María

Covelo núm. 3, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4874

15.11.2017-10.30

11080/2008

Cordero Domínguez, Eva

Pesqueiras

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36456

4874

15.11.2017-10.30

11080/2008

Cordero Domínguez, Mª Teresa

Pesqueiras

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36456

4874

15.11.2017-10.30

11080/2008

Cordero Domínguez, Cándida

Pesqueiras

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36456

4874

15.11.2017-10.30

11080/2008

Cordero Domínguez, Ana María

Pesqueiras

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36456

4874

15.11.2017-10.30

11080/2008

Cordero Domínguez, Alejandro

Pesqueiras

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36456

4877

28.11.2017-10.15

11409/2008

Martínez Álvarez, Mª Nieves

Estrada Salvaterra núm. 6, 4º E

Ponteareas

Pontevedra

36860

4879

28.11.2017-9.00

9300/2007

Martínez Cuña, Manuel

Folgar, 9, Troáns

Cuntis

Pontevedra

36675

4879

28.11.2017-9.00

9300/2007

Liméns Campaño, Josefina

Folgar, 9, Troáns

Cuntis

Pontevedra

36675

4880

28.11.2017-12.00

9301/2007

Pérez Carballo, Isolina

Nogueiro núm. 15, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4880

28.11.2017-12.00

9301/2007

Fontán Martínez, Manuel

Nogueiro núm. 15, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4884

17.11.2017-12.30

11149/2008

Iglesias Ubeira, José

Nogueiro núm. 45, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4885

16.11.2017-12.00

9303/2007

Gil Estévez, Mª Luz

Cascos núm. 5, Fornelos

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36459

4888

17.11.2017-9.45

9307/2007

González González, Elisa

Carrasqueira núm. 22, Rubiós

As Neves

Pontevedra

36449

4890

16.11.2017-9.30

10559/2008

Fontán Maceira, David

Codeseda núm.7, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4890

16.11.2017-9.30

10559/2008

Fontán Maceira, Benjamín

Codeseda núm. 7, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4890

16.11.2017-9.30

10559/2008

Fontán Maceira, Manuel

Codeseda núm. 7, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4891

28.11.2017-9.00

9308/2007

Martínez Cuña, Manuel

Folgar, 9, Troáns

Cuntis

Pontevedra

36675

4891

28.11.2017-9.00

9308/2007

Liméns Campaño, Josefina

Folgar, 9, Troáns

Cuntis

Pontevedra

36675

4892

30.11.2017-10.45

10851/2008

García Estévez, Clemente José

Pizarro núm. 5, baixo

Vigo

Pontevedra

36204

4893

17.11.2017-11.15

9310/2007

González Ubeira, José Francisco

Entrecines núm. 7

As Neves

Pontevedra

36440

4894

17.11.2017-9.15

10013/2008

González Cabanelas, Digna

Serradela núm. 6, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4898

28.11.2017-10.30

9305/2007

Méndez Rocha, Constantino

Toledo núm. 104

Vigo

Pontevedra

36205

4901

29.11.2017-12.15

9306/2007

Rodríguez Méndez, Enrique

Ravelo núm. 19, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4904

17.11.2017-11.00

X-5284/2006

González Rodríguez, Julia

Vilanova núm. 11, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4905

14.11.2017-12.30

9199/2007

Araújo Fernández, Mª Rosa

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4914

16.11.2017-9.00

10597/2008

Pino Lorenzo, Sara

Corzáns, Feira núm. 13

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4914

16.11.2017-9.00

10597/2008

Fernández Pino, José Carlos

Corzáns, Feira núm. 13

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4914

16.11.2017-9.00

10597/2008

Fernández Pino, Rosa

Corzáns, Feira núm. 13

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4914

16.11.2017-9.00

10597/2008

Fernández Pino, Pilar

Corzáns, Feira núm. 13

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4916

16.11.2017-9.30

10558/2008

Fontán Maceira, Manuel

Codeseda núm. 7, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4916

16.11.2017-9.30

10558/2008

Fontán Maceira, David

Codeseda núm. 7, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4916

16.11.2017-9.30

10558/2008

Fontán Maceira, Benjamín

Codeseda núm. 7, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4917

16.11.2017-10.00

10889/2008

Francisco Fernández, María

Covelo núm. 3, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4922

30.11.2017-10.00

9202/2007

Soto Avalle, Gaspar

Iglesia núm. 43, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4923

16.11.2017-12.15

9279/2007

Gil Gil, Erundina

Ravelo núm. 40, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4924

16.11.2017-9.00

10590/2008

Fernández Pino, Rosa

Corzáns, Feira núm. 13

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4924

16.11.2017-9.00

10590/2008

Fernández Pino, Pilar

Corzáns, Feira núm. 13

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4924

16.11.2017-9.00

10590/2008

Fernández Pino, José Carlos

Corzáns, Feira núm. 13

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4924

16.11.2017-9.00

10590/2008

Pino Lorenzo, Sara

Corzáns, Feira núm. 13

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4925

28.11.2017-10.45

9439/2008

Moldes Rodríguez, Natalia Belén

Sanjurjo Badía núm. 161-1º B

Vigo

Pontevedra

36207

4926

16.11.2017-9.00

10592/2008

Fernández Pino, Pilar

Corzáns, Feira núm. 13

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4926

16.11.2017-9.00

10592/2008

Fernández Pino, José Carlos

Corzáns, Feira núm. 13

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4926

16.11.2017-9.00

10592/2008

Pino Lorenzo, Sara

Corzáns, Feira núm. 13

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4926

16.11.2017-9.00

10592/2008

Fernández Pino, Rosa

Corzáns, Feira núm. 13

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4927

17.11.2017-9.30

11010/2008

González Fernández, Purificación

Barreiros núm. 2, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4929

28.11.2017-10.15

9280/2007

Mariño Tomé, José Manuel

Rozas núm. 8, Sela

Arbo

Pontevedra

36494

4932

16.11.2017-12.00

10274/2008

Gil Cambra, María

As Bouzas núm. 19, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4933

17.11.2017-9.00

10021/2008

González Cabanelas, Basilisa

Carrasqueira núm. 14, Rubiós

As Neves

Pontevedra

36449

4935

28.11.2017-10.15

9282/2007

Mariño Tomé, José Manuel

Rozas núm. 8, Sela

Arbo

Pontevedra

36494

4936

15.11.2017-10.45

9283/2007

Cuña Cuña, Divina Pastora

López Mora núm. 85, 1º D

Vigo

Pontevedra

36211

4937

15.11.2017-11.00

9284/2007

Cuña Cuña, Mª Araceli

Barreiro núm. 20, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4937

15.11.2017-11.00

9284/2007

Cuña Cuña, Manuel

Barreiro 20, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4939

16.11.2017-9.00

10585/2008

Fernández Pino, Pilar

Corzáns, Feira núm. 13

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4939

16.11.2017-9.00

10585/2008

Fernández Pino, José Carlos

Corzáns, Feira núm. 13

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4939

16.11.2017-9.00

10585/2008

Pino Lorenzo, Sara

Corzáns, Feira núm. 13

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4939

16.11.2017-9.00

10585/2008

Fernández Pino, Rosa

Corzáns, Feira núm. 13

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4940

15.11.2017-12.45

10810/2008

Fernández Fernández, Ana María

Monte núm. 18, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4944

16.11.2017-9.30

10561/2008

Fontán Maceira, David

Codeseda núm. 7, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4944

16.11.2017-9.30

10561/2008

Fontán Maceira, Benjamín

Codeseda núm. 7, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4944

16.11.2017-9.30

10561/2008

Fontán Maceira, Manuel

Codeseda núm. 7, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4947

15.11.2017-11.15

10417/2008

Domínguez Alonso, María

2 de Mayo núm. 43, 4º A, Móstoles

Móstoles

Madrid

28934

4949

30.11.2017-10.45

10536/2008

García Estévez, Clemente José

Pizarro núm. 5, baixo

Vigo

Pontevedra

36204

4949

30.11.2017-10.45

10536/2008

Tomas Pina, Consuelo

Pizarro núm. 5, baixo

Vigo

Pontevedra

36204

4950

16.11.2017-11.00

X-5343/2006

Francisco Rodríguez, Manuel

Chan núm. 45, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4956

30.11.2017-9.45

9375/2008

San Martín Moreno, Jesús

Avda. de Circunvalación núm. 17, 3º C

Torrejón de Ardoz

Madrid

28850

4956

30.11.2017-9.45

9375/2008

San Martín Rodríguez, José Luis

Cañada núm. 63, 4º B

Torrejón de Ardoz

Madrid

28850

4956

30.11.2017-9.45

9375/2008

San Martín Rodríguez, Tibisay

Mirador del Vallejo núm. 5, baixo B

Azuqueca de Henares

Guadalajara

19200

4957

30.11.2017-11.00

X-5351/2006

Veiga Amil, Jesús

Monte núm. 2, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4958

29.11.2017-11.00

X-5352/2006

Rodríguez Fernández, José Antonio

Pallotas núm. 1, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4961

16.11.2017-9.00

X-5355/2006

Fernández Gil, Argentino

Pereira núm. 13, Corzáns

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4964

30.11.2017-11.30

11564/2008

Ubeira Rodríguez, Mercedes

Castelao núm. 79, 3º

Vigo

Pontevedra

36209

4965

17.11.2017-10.15

9207/2007

González Méndez, Josefa

Salamanca núm. 17, 2º A

Vigo

Pontevedra

36211

4967

15.11.2017-10.45

9859/2008

Cruces Cuña, Teresa

Santas núm. 8, Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4975

28.11.2017-10.15

9212/2007

Mariño Tomé, José Manuel

Rozas núm. 8, Sela

Arbo

Pontevedra

36494

4976

28.11.2017-12.15

10287/2008

Pérez Oliveira, Carmen

Dos Carballos 7, portal 5-6º J

Ponteareas

Pontevedra

36860

4979

28.11.2017-10.15

9213/2007

Rodríguez Castro, Rosa

Reguengo núm. 2, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4981

29.11.2017-12.15

10378/2008

Rodríguez Méndez, Enrique

Ravelo núm. 19, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4984

15.11.2017-9.00

X-5389/2006

Avalle Durán, Manuel

Iglesia núm. 14, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4984

15.11.2017-9.00

X-5389/2006

Avalle Durán, Guillermina

Iglesia núm. 14, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4984

15.11.2017-9.00

X-5389/2006

Avalle Durán, Enrique

Santa Bárbara núm. 1

As Neves

Pontevedra

36440

4984

15.11.2017-9.00

X-5389/2006

Avalle Durán, Abelardo

Avda. Remedios núm. 2, 2º esq.

Rábade

Lugo

27370

4984

15.11.2017-9.00

X-5389/2006

Avalle Durán, Rosa

Iglesia núm. 14, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4985

28.11.2017-10.00

9721/2008

Mariño Pereira, Elvira

Coto núm. 2, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4988

14.11.2017-12.00

X-5394/2006

Álvarez Rodríguez, Celia

Nogueiro núm. 25, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4992

17.11.2017-9.30

11011/2008

González Fernández, Purificación

Barreiros núm. 2, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4997

16.11.2017-9.00

X-5403/2006

Fernández Gil, Argentino

Pereira núm. 13, Corzáns

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4998

29.11.2017-11.00

X-5404/2006

Rodríguez Fernández, José Antonio

Pallotas núm. 1, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5000

29.11.2017-11.00

X-5407/2006

Rodríguez Fernández, José Antonio

Pallotas núm. 1, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5002

15.11.2017-9.15

11670/2007

Lamas Gil, Cecilia Purificación

Monte núm. 2, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5002

15.11.2017-9.15

11670/2007

Bas Rodríguez, Antonio

Monte núm. 2, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5003

15.11.2017-9.15

7031/2008

Lamas Gil, Cecilia Purificación

Monte núm. 2, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5003

15.11.2017-9.15

7031/2008

Bas Rodríguez, Antonio

Monte núm. 2, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5004

15.11.2017-12.45

7125/2012

Fernández Cuña, Ernestina

Pallotas núm. 5, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5005

15.11.2017-12.45

7127/2012

Fernández Cuña, Ernestina

Pallotas núm. 5, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5006

29.11.2017-11.00

X-5414/2006

Rodríguez Fernández, José Antonio

Pallotas núm. 1, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5007

17.11.2017-12.45

8536/2008

Lara Rodríguez, Divina Pastora

Carrasqueira núm. 29, Rubiós

As Neves

Pontevedra

36449

5009

15.11.2017-12.45

X-5418/2006

Fernández Cuña, Ernestina

Pallotas núm. 5, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5012

17.11.2017-12.45

9467/2007

Lara Rodríguez, Divina Pastora

Carrasqueira núm. 29, Rubiós

As Neves

Pontevedra

36449

5013

30.11.2017-11.30

8342/2008

Ubeira Rodríguez, Manuel

Plaza Eugenio Fabrique núm. 9, 6º H

Vigo

Pontevedra

36208

5014

29.11.2017-10.00

10170/2008

Francisco Estévez, Manuel

Chan núm. 49, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5014

29.11.2017-10.00

10170/2008

Rodríguez Cambra, Mª Carmen

Chan núm. 49, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5015

30.11.2017-11.00

9299/2008

Ubeira Rodríguez, Amador

Praza Eugenio Fadrique núm. 9, 6º H

Vigo

Pontevedra

36208

5017

14.11.2017-12.30

9468/2007 e 9321/2008

Araújo Simón, Lino

Curras núm. 5, Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5018

29.11.2017-10.15

9469/2007

Rodríguez Castro, María

Guarda núm. 9, 12 B, Coia

Vigo

Pontevedra

36209

5022

15.11.2017-12.15

X-5431/2006

Fernández Álvarez, Mª Ángeles

Barrío de La Luz, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5024

29.11.2017-12.15

10377/2008

Rodríguez Méndez, Enrique

Ravelo núm. 19, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5025

29.11.2017-12.15

9471/2007

Rodríguez Méndez, Sila

Barxa núm. 4, Rubiós

As Neves

Pontevedra

36449

5026

15.11.2017-10.45

9472/2007

Cruces Cuña, Mª Clementina

Santas núm. 23, Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5028

29.11.2017-11.15

9841/2008

Rodríguez Francisco, Esther

Souto núm. 2, Xinzo

Ponteareas

Pontevedra

36678

5029

14.11.2017-11.00

8225/2008

Alonso Rodríguez, María de los Ángeles

Iglesia núm. 35, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5029

14.11.2017-11.00

8225/2008

Alonso Rodríguez, Manuel

Iglesia núm. 32, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5029

14.11.2017-11.00

8225/2008

Alonso Rodríguez, José Luis

Iglesia núm. 32, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5036

28.11.2017-10.45

10359/2008

Alonso Miranda, Alberto

Sanjurjo núm. 67, Fermoselle

Zamora

Zamora

49220

5036

28.11.2017-10.45

10359/2008

Miranda González, Pilar

Sanjurjo núm. 67, Fermoselle

Zamora

Zamora

49220

5041

17.11.2017-10.30

11695/2008

González Míguez, José

Monte núm. 4, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5042

15.11.2017-12.45

10805/2008

Fernández Fernández, Sara

Monte núm. 18, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5043

29.11.2017-9.45

11673/2007

Rodríguez Avalle, Manuel

Iglesia núm. 44, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5043

29.11.2017-9.45

11673/2007

Rodríguez Avalle, Mª Elena

Iglesia núm. 38, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5044

17.11.2017-12.45

8782/2008

Lara Rodríguez, Manuel

Barreiro, 2ª travesía, núm. 40, baixo

Vigo

Pontevedra

36215

5045

29.11.2017-9.45

9478/2007

Rodríguez Avalle, Manuel

Iglesia núm. 44, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5045

29.11.2017-9.45

9478/2007

Rodríguez Avalle, Mª Elena

Iglesia núm. 38, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5046

17.11.2017-10.30

11693/2008

González Míguez, José

Monte núm. 4, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5053

29.11.2017-12.45

9479/2007

Rodríguez Pérez, José Francisco

Nicaragua núm. 12, 5º B

Vigo

Pontevedra

36203

5053

29.11.2017-12.45

9479/2007

Rodríguez Castro, María Concepción

Nicaragua núm. 12, 5º B

Vigo

Pontevedra

36203

5053

29.11.2017-12.45

9479/2007

Rodríguez Castro, María Alicia

Nicaragua núm. 12, 5º B

Vigo

Pontevedra

36203

5055

30.11.2017-11.15

9138/2008

Ubeira Rodríguez, Luz

Miami Playa Islas Canarias núm. 116

Tarragona

Tarragona

43896

5056

17.11.2017-12.30

9480/2007

Iglesias Sousa, José

Reguengo, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5059

28.11.2017-9.45

10514/2008

Mariño Fernández, Mª Teresa

San Andrés de Comesaña, estrada Casas núm. 13

Vigo

Pontevedra

36213

5060

14.11.2017-12.00

X-5463/2006

Álvarez Rodríguez, Celia

Nogueiro núm. 25, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5061

16.11.2017-12.15

9482/2007

Gil Gil, Erundina

Ravelo núm. 40, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5062

28.11.2017-10.30

10555/2008

Martínez Méndez, María Isabel

Covelo núm. 27, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5062

28.11.2017-10.30

10555/2008

Martínez Méndez, Juan Carlos

Covelo núm. 27, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5062

28.11.2017-10.30

10555/2008

Martínez Cernadas, Antonio

Covelo núm. 27, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5065

17.11.2017-11.30

8941/2008

González Ubeira, María Jesusa

Esperanza núm. 34

As Neves

Pontevedra

36440

5066

17.11.2017-9.30

11009/2008

González Fernández, Purificación

Barreiros núm. 2, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5067

17.11.2017-9.15

10014/2008

González Cabanelas, Digna

Serradela núm. 6, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5068

29.11.2017-12.45

9484/2007

Rodríguez Pérez, José Francisco

Nicaragua núm. 12, 5º B

Vigo

Pontevedra

36203

5068

29.11.2017-12.45

9484/2007

Rodríguez Castro, María Alicia

Nicaragua núm. 12, 5º B

Vigo

Pontevedra

36203

5068

29.11.2017-12.45

9484/2007

Rodríguez Castro, María Concepción

Nicaragua núm. 12, 5º B

Vigo

Pontevedra

36203

5070

15.11.2017-11.15

9361/2007

Domínguez Gil, Victoria

Carrasqueira núm. 32, Rubiós

As Neves

Pontevedra

36449

5075

29.11.2017-9.30

9907/2008

Rodríguez Antes, Carlos

Chan núm. 24, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5080

16.11.2017-12.15

9765/2008

Gil Gil, Laura

O Ravelo, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5084

30.11.2017-9.00

9897/2008

Rodríguez Pérez, Mª Jesús

Antóns núm. 9, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5084

30.11.2017-9.00

9897/2008

Rodríguez Pérez, Alicia

Antóns núm. 9, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5085

30.11.2017-9.00

9896/2008

Rodríguez Pérez, Alicia

Antóns núm. 9, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5085

30.11.2017-9.00

9896/2008

Rodríguez Pérez, Mª Jesús

Antóns núm. 9, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5087

15.11.2017-12.45

10798/2008

Fernández Fernández, Ana María

Monte núm. 18, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5087

15.11.2017-12.45

10798/2008

Fernández Fernández, José Antonio

Lamela núm. 1, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5087

15.11.2017-12.45

10798/2008

Fernández Fernández, Sara

Monte núm. 18, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5087

15.11.2017-12.45

10798/2008

Fernández Fernández, María Encarnación

Monte núm.18, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5088

16.11.2017-12.00

9293/2007

Gil Estévez, Mª Luz

Cascos núm. 5, Fornelos

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36459

5090

30.11.2017-9.30

8520/2008

Araújo Estévez, Clemente

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

5090

30.11.2017-9.30

8520/2008

Lago Araújo, Claudio Amadeo

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

5090

30.11.2017-9.30

8520/2008

Lago Araújo, José Ramón

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

5090

30.11.2017-9.30

8520/2008

Lago Araújo, Manuel

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

5090

30.11.2017-9.30

8520/2008

Araújo Fernández, Mª Rosa

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

5090

30.11.2017-9.30

8520/2008

Lago Araújo, Benedicta

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

5090

30.11.2017-9.30

8520/2008

Rodríguez Vargas, Juana

Río Orinoco núm. 18, baixo

Madrid

Madrid

28038

5091

16.11.2017-9.45

X-5495/2006

Francisco Fernández, Aquilino

Ravelo, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5093

14.11.2017-11.30

10830/2008

Álvarez Domínguez, Constantina Ramona

Covelo núm. 36, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5094

14.11.2017-9.45

9291/2007

Alonso Carballido, Catalina

Reguengo núm. 31, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5098

15.11.2017-12.45

10809/2008

Fernández Fernández, José Antonio

Lamela núm. 1, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5099

30.11.2017-11.45

X-5501/2006

Veiga Amil, Jesús

Monte núm. 2, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5099

30.11.2017-11.45

X-5501/2006

Amil Rodríguez, Herminia

Monte núm. 2, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5101

29.11.2017-9.45

9289/2007

Rodríguez Avalle, Manuel

Iglesia núm. 44, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5101

29.11.2017-9.45

9289/2007

Rodríguez Avalle, Mª Elena

Iglesia núm. 38, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5102

16.11.2017-12.15

9374/2007

Gil Gil, Laura

O Ravelo, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5103

16.11.2017-12.15

9372/2007

Gil Gil, Milagros

Rabelo núm. 39, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5105

30.11.2017-11.45

10461/2008

Vicente Domínguez, José Luis

Monte núm. 5, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5105

30.11.2017-11.45

10461/2008

Vicente Domínguez, Consuelo

Monte núm. 5, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5108

17.11.2017-11.00

9370/2007

González Rodríguez, Daniel

Outeiro núm. 5, Rubiós

As Neves

Pontevedra

36449

5110

17.11.2017-11.00

9368/2007

González Rodríguez, Daniel

Outeiro núm. 5, Rubiós

As Neves

Pontevedra

36449

5113

15.11.2017-11.00

9367/2007

Cuña Cuña, Mª Araceli

Barreiro núm. 20, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5113

15.11.2017-11.00

9367/2007

Cuña Cuña, Manuel

Berreiro 20, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5114

17.11.2017-9.30

11012/2008

González Fernández, Concepción

Barreiros núm. 2, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5115

28.11.2017-12.15

9366/2007

Pérez Oliveira, Carmen

Dos Carballos 7, portal 5-6º J

Ponteareas

Pontevedra

36860

5116

28.11.2017-12.00

X-5518/2006

Pérez Díaz, Carmen

Conde de Torrecedeira núm. 63

Vigo

Pontevedra

36202

5117

15.11.2017-11.00

X-5519/2006

Cuña Cuña, Mª Araceli

Barreiro núm. 20, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5117

15.11.2017-11.00

X-5519/2006

Cuña Cuña, Manuel

Barreiro 20, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5123

16.11.2017-12.00

10511/2008

Gil Alonso, Rita

Rabelo núm. 39, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5125

28.11.2017-10.00

10431/2008

Mariño Souto, Víctor Fernando

Reguengo núm. 9, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5126

28.11.2017-11.45

X-5526/2006

Paz Cambra, Hermosinda

Coto núm. 8, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5126

28.11.2017-11.45

X-5526/2006

González Rodríguez, Modesto

Coto núm. 8, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5128

30.11.2017-11.00

9300/2008

Ubeira Rodríguez, Amador

Praza Eugenio Fadrique núm. 9, 6º H

Vigo

Pontevedra

36208

5129

14.11.2017-11.30

9362/2007

Alonso Ubeira, José

Rabelo núm. 39, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5134

14.11.2017-11.00

10701/2008

Alonso Rodríguez, Manuel

Barreiros núm. 2, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5136

30.11.2017-9.00

9243/2007

Rodríguez Pérez, Mª Jesús

Antóns núm. 9, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5136

30.11.2017-9.00

9243/2007

Rodríguez Pérez, Alicia

Antóns núm. 9, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5137

30.11.2017-9.00

9118/2007

Rodríguez Pérez, Mª Jesús

Antóns núm. 9, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5137

30.11.2017-9.00

9118/2007

Rodríguez Pérez, Alicia

Antóns núm. 9, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5138

17.11.2017-9.30

10705/2008

González Fernández, Luz

Barreiros núm. 2, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5139

30.11.2017-9.15

10475/2008

Rocha Estévez, Ángel

Ravelo, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5139

30.11.2017-9.15

10475/2008

Rodríguez Rodríguez, Cecilia

Ravelo, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5140

16.11.2017-12.00

10275/2008

Gil Cambra, María

As Bouzas núm. 19, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5144

14.11.2017-9.00

9245/2007

Abril Rodríguez, María del Carmen

Olímpica Conchita Puig núm. 11-9, porta C

Alcorcón

Madrid

28923

5144

14.11.2017-9.00

9245/2007

Abril Rodríguez, María Amparo

Praza de España núm. 1-6, porta A

Torrejón de Ardoz

Madrid

28850

5144

14.11.2017-9.00

9245/2007

Abril Rodríguez, Juan Manuel

Francos Rodríguez núm. 98-6º, porta B

Madrid

Madrid

28039

5144

14.11.2017-9.00

9245/2007

Abril Rodríguez, José Basilio

Polvoranca, 74, 6º, porta C

Alcorcón

Madrid

28923

5144

14.11.2017-9.00

9245/2007

Abril Rodríguez, Aurelio

Oleiros, Valdefoxos núm. 4

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5144

14.11.2017-9.00

9245/2007

Abril Rodríguez, Bernardo Martín

Río Bermaña núm. 4, 2º B

Caldas de Reis

Pontevedra

36650

5145

28.11.2017-11.00

10215/2008

Novoa Lamas, Cecilia

Barreiros núm. 5, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5146

15.11.2017-10.00

9246/2007

Carballido Novoa, José Manuel

Grela núm. 17, Liñares

As Naves

Pontevedra

36449

5147

14.11.2017-9.30

9247/2007

Alonso Alonso, Elvira

Venda núm. 22, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5149

16.11.2017-9.00

X-5553/2006

Fernández Gil, Argentino

Pereira núm. 13, Corzáns

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5150

17.11.2017-12.45

8783/2008

Lara Rodríguez, Manuel

Barreiro, 2ª Travesía núm. 40, baixo

Vigo

Pontevedra

36215

5151

29.11.2017-12.00

X-5555/2006

Rodríguez Groba, Gabino

General Rubín núm. 14, 7º D

Pontevedra

Pontevedra

36001

5155

16.11.2017-9.00

X-5560/2006

Fernández Gil, Argentino

Pereira núm. 13, Corzáns

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5156

14.11.2017-10.15

9577/2008

Alonso Rocha, Aquilino

Lorient núm. 14, 5º B

Vigo

Pontevedra

36210

5160

14.11.2017-11.00

8226/2008

Alonso Rodríguez, José Luis

Iglesia núm. 32, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5160

14.11.2017-11.00

8226/2008

Alonso Rodríguez, Manuel

Iglesia núm. 32, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5160

14.11.2017-11.00

8226/2008

Alonso Rodríguez, María de los Ángeles

Iglesia núm. 35, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5162

17.11.2017-10.15

10356/2008

González Méndez, Germán

Salamanca núm. 17, 2º A

Vigo

Pontevedra

36211

5163

28.11.2017-10.30

10193/2008

Martínez Méndez, María Isabel

Covelo núm. 27, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5163

28.11.2017-10.30

10193/2008

Martínez Méndez, Juan Carlos

Covelo, núm. 27, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5163

28.11.2017-10.30

10193/2008

Martínez Cernadas, Antonio

Covelo núm. 27, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5164

14.11.2017-10.15

9251/2007

Alonso Rocha, Aquilino

Lorient núm. 14, 5º B

Vigo

Pontevedra

36210

5166

28.11.2017-12.00

10424/2008

Pérez Díaz, Carmen

Conde de Torrecedeira núm. 63

Vigo

Pontevedra

36202

5168

28.11.2017-9.00

9252/2007

Liméns Campaño, Josefina

Folgar, 9, Troáns

Cuntis

Pontevedra

36675

5168

28.11.2017-9.00

9252/2007

Martínez Cuña, Manuel

Folgar, 9, Troáns

Cuntis

Pontevedra

36675

5170

28.11.2017-11.00

11166/2008

Novoa Iglesias, Palmira

Regueiro núm. 9, 3º B

Vigo

Pontevedra

36211

5170

28.11.2017-11.00

11166/2008

Novoa Iglesias, José Ignacio

Regueiro núm. 9, 3º B

Vigo

Pontevedra

36211

5172

17.11.2017-12.00

10498/2008

Iglesias Francisco, Mª Isabel

Liñares núm. 1

As Neves

Pontevedra

36449

5173

17.11.2017-9.45

9254/2007

González González, Adela

Pedrafurada núm. 15, Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5174

29.11.2017-10.00

10162/2008

Francisco Estévez, Manuel

Chan núm. 49, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5176

30.11.2017-10.45

9256/2007

Ubeira Alonso, Aquilino

Costa núm. 26 A, Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5177

30.11.2017-9.00

9257/2007

Rodríguez Pérez, Mª Jesús

Antóns núm. 9, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5177

30.11.2017-9.00

9257/2007

Rodríguez Pérez, Alicia

Antóns núm. 9, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5178

14.11.2017-11.00

10702/2008

Alonso Rodríguez, Manuel

Barreiros núm. 2, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5179

17.11.2017-9.00

10023/2008

González Cabanelas, Basilisa

Carrasqueira núm. 14, Rubiós

As Neves

Pontevedra

36449

5180

28.11.2017-12.00

10423/2008

Pérez Díaz, Carmen

Conde de Torrecedeira núm. 63

Vigo

Pontevedra

36202

5182

29.11.2017-11.30

9259/2007

Rodríguez Francisco, José

Outeiriño núm. 1, Sotolobre

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5186

29.11.2017-12.45

9260/2007

Rodríguez Pérez, José Francisco

Nicaragua núm. 12, 5º B

Vigo

Pontevedra

36203

5186

29.11.2017-12.45

9260/2007

Rodríguez Castro, María Alicia

Nicaragua núm. 12, 5º B

Vigo

Pontevedra

36203

5186

29.11.2017-12.45

9260/2007

Rodríguez Castro, María Concepción

Nicaragua núm. 12, 5º B

Vigo

Pontevedra

36203

5187

17.11.2017-9.45

9261/2007

González González, Elisa

Carrasqueira núm. 22, Rubiós

As Neves

Pontevedra

36449

5189

29.11.2017-12.45

9262/2007

Rodríguez Castro, María Alicia

Nicaragua núm. 12, 5º B

Vigo

Pontevedra

36203

5189

29.11.2017-12.45

9262/2007

Rodríguez Castro, María Concepción

Nicaragua núm. 12, 5º B

Vigo

Pontevedra

36203

5189

29.11.2017-12.45

9262/2007

Rodríguez Pérez, José Francisco

Nicaragua núm. 12, 5º B

Vigo

Pontevedra

36203

5190

15.11.2017-12.00

9263/2007

Estévez Martínez, Rosa

Chan núm. 54, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5194

17.11.2017-10.30

8988/2008

González Novoa, Antonio

Venda núm. 15, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5199

14.11.2017-12.00

9932/2008

Álvarez Gil, Mª Pilar

Lamas núm. 4, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5201

30.11.2017-10.15

8618/2008

Souto Lira, María

Venda núm. 15, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5204

29.11.2017-11.30

9266/2007

Rodríguez Francisco, José

Outeiriño núm. 1, Sotolobre

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5207

16.11.2017-9.30

10563/2008

Fontán Maceira, David

Codeseda núm. 7, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5207

16.11.2017-9.30

10563/2008

Fontán Maceira, Benjamín

Codeseda núm. 7, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5207

16.11.2017-9.30

10563/2008

Fontán Maceira, Manuel

Codeseda núm. 7, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5208

29.11.2017-12.45

11764/2008

Rodríguez Castro, María Concepción

Nicaragua núm. 12, 5º B

Vigo

Pontevedra

36203

5208

29.11.2017-12.45

11764/2008

Rodríguez Castro, María Alicia

Nicaragua núm. 12, 5º B

Vigo

Pontevedra

36203

5208

29.11.2017-12.45

11764/2008

Rodríguez Pérez, José Francisco

Nicaragua núm. 12, 5º B

Vigo

Pontevedra

36203

5210

17.11.2017-11.30

8993/2008

González Ubeira, María Jesusa

Esperanza núm. 34

As Neves

Pontevedra

36440

5212

16.11.2017-9.00

10140/2008

Herdeiros de Fernández Rodríguez, Marcelino

Salvaterra núm. 4, 7º B

Vigo

Pontevedra

36209

5213

17.11.2017-9.00

10026/2008

González Cabanelas, Basilisa

Carrasqueira núm. 14, Rubiós

As Neves

Pontevedra

36449

5215

30.11.2017-11.00

9292/2008

Ubeira Rodríguez, Amador

Praza Eugenio Fadrique núm. 9, 6º H

Vigo

Pontevedra

36208

5217

29.11.2017-9.00

10118/2008

Rodríguez Alonso, Amador

Camiño de Parada núm. 34, Chapela

Redondela

Pontevedra

36320

5218

16.11.2017-9.00

10593/2008

Fernández Pino, José Carlos

Corzáns, Feira núm. 13

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5218

16.11.2017-9.00

10593/2008

Pino Lorenzo, Sara

Corzáns, Feira núm. 13

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5218

16.11.2017-9.00

10593/2008

Fernández Pino, Pilar

Corzáns, Feira núm. 13

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5218

16.11.2017-9.00

10593/2008

Fernández Pino, Rosa

Corzáns, Feira núm. 13

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5221

29.11.2017-11.30

10137/2008

Rodríguez Francisco, Mª Nieves

Chan núm. 13, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5224

17.11.2017-12.30

9283/2008

Iglesias Sousa, José

Reguengo, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5226

17.11.2017-12.15

10129/2008

Iglesias Francisco, José Manuel

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5226

17.11.2017-12.15

10129/2008

Iglesias Francisco, María del Carmen

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5226

17.11.2017-12.15

10129/2008

Iglesias Francisco, Saladina

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5227

15.11.2017-12.45

10812/2008

Fernández Fernández, María Encarnación

Monte núm. 18, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5227

15.11.2017-12.45

10812/2008

Fernández Fernández, Sara

Monte núm. 18, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5227

15.11.2017-12.45

10812/2008

Fernández Fernández, José Antonio

Lamela núm. 1, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5227

15.11.2017-12.45

10812/2008

Fernández Fernández, Ana María

Monte núm. 18, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5228

15.11.2017-9.45

9894/2008

Cambra Rocha, Mª Luisa

Barreiros núm. 3, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5229

30.11.2017-11.15

8345/2008

Ubeira Rodríguez, Luz

Miami Playa Islas Canarias núm. 116

Tarragona

Tarragona

43896

5230

29.11.2017-10.00

10168/2008

Rodríguez Cambra, Mª Carmen

Chan núm. 49, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5230

29.11.2017-10.00

10168/2008

Francisco Estévez, Manuel

Chan núm. 49, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5232

14.11.2017-11.45

10529/2008

Álvarez Estévez, Miguel

Avda. Castrelos núm. 144, 5º B

Vigo

Pontevedra

36210

5234

16.11.2017-9.00

10139/2008

Herdeiros de Fernández Rodríguez, Marcelino

Salvaterra núm. 4, 7º B

Vigo

Pontevedra

36209

5235

30.11.2017-11.30

11561/2008

Ubeira Rodríguez, Mercedes

Castelao núm. 79, 3º

Vigo

Pontevedra

36209

5236

28.11.2017-10.00

9652/2008

Martínez Estévez, Hipólito

Reguengo núm. 2, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5236

28.11.2017-10.00

9652/2008

Rodríguez Castro, Rosa

Reguengo núm. 2, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5238

30.11.2017-11.30

11562/2008

Ubeira Rodríguez, Mercedes

Castelao núm. 79, 3º

Vigo

Pontevedra

36209

5239

16.11.2017-10.15

10052/2008

Francisco Francisco, María

Liñares núm. 1

As Neves

Pontevedra

36449

5246

17.11.2017-9.15

X-5667/2006

González Carballido, Carmen

Ravelo, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5247

28.11.2017-10.00

9122/2007

Mariño Souto, Víctor Fernando

Reguengo núm. 9, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5250

16.11.2017-12.45

8277/2008

González Alonso, Venancio

Venda núm. 22, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5250

16.11.2017-12.45

8277/2008

González Alonso, Constante

Venda núm. 22, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5255

29.11.2017-10.15

9981/2008

Rodríguez Castro, María

Guarda, núm. 9, 12 B, Coia

Vigo

Pontevedra

36209

5257

14.11.2017-9.00

10090/2008

Alfaya Fontán, José

La Palma núm. 27

Cuntis

Pontevedra

36670

5257

14.11.2017-9.00

10090/2008

Alfaya Fontán, Ana María

Loureiros 14, 4º E

Caldas de Reis

Pontevedra

36650

5258

14.11.2017-9.45

X-5680/2006

Alonso Díaz, Catalina

Reguengo, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5261

16.11.2017-10.15

X-5683/2006

Francisco Pérez, Benito

Chan, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5267

29.11.2017-9.15

X-5689/2006

Rodríguez Alonso, Domingo

Chan, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5268

28.11.2017-9.30

9391/2008

MVMC de Tortoreos

Fontiñas núm. 2, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5272

15.11.2017-12.30

8924/2008

Fernández Cambra, Isabel

Cancela núm. 7, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5274

16.11.2017-10.15

10224/2008

Francisco Francisco, Mª Carmen

Liñares núm. 1

As Neves

Pontevedra

36449

5275

17.11.2017-12.00

10237/2008

Iglesias Francisco, Mª Isabel

Liñares núm. 1

As Neves

Pontevedra

36449

5277

15.11.2017-11.00

10395/2008

Cuña Cuña, Mª Araceli

Barreiro núm. 20, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5277

15.11.2017-11.00

10395/2008

Cuña Cuña, Manuel

Barreiro núm. 20, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5281

28.11.2017-10.00

10428/2008

Mariño Souto, Víctor Fernando

Reguengo núm. 9, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5285

15.11.2017-11.30

10319/2008

Estévez Fernández, Mª Argentina

Coto, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5287

28.11.2017-11.30

9203/2008

Otero Rodríguez, Juan Carlos

Redondelo núm. 3, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5287

28.11.2017-11.30

9203/2008

Otero Rodríguez, Prudencio

Redondelo núm. 3, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5287

28.11.2017-11.30

9203/2008

Otero Rodríguez, Pilar

Redondelo núm. 3, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5289

28.11.2017-9.30

9395/2008

MVMC de Tortoreos

Fontiñas núm. 2, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5291

28.11.2017-9.30

9392/2008

MVMC de Tortoreos

Fontiñas núm. 2, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5292

30.11.2017-11.15

9162/2008

Ubeira Rodríguez, Eladio

Praza Eugenio Fadrique núm. 9, 6º A

Vigo

Pontevedra

36208

5293

29.11.2017-9.45

8382/2008

Rodríguez Avalle, Mª Elena

Iglesia núm. 38, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5293

29.11.2017-9.45

8382/2008

Rodríguez Avalle, Manuel

Iglesia núm. 44, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5294

30.11.2017-11.30

8358/2008

Ubeira Rodríguez, Manuel

Praza Eugenio Fabrique núm. 9, 6º H

Vigo

Pontevedra

36208

5298

29.11.2017-10.00

10167/2008

Rodríguez Cambra, Mª Carmen

Chan núm. 49, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5298

29.11.2017-10.00

10167/2008

Francisco Estévez, Manuel

Chan núm. 49, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5299

28.11.2017-9.30

9400/2008

MVMC de Tortoreos

Fontiñas núm. 2, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5300

16.11.2017-12.45

8283/2008

González Alonso, Constante

Venda núm. 22, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5300

16.11.2017-12.45

8283/2008

González Alonso, Venancio

Venda núm. 22, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5302

16.11.2017-11.00

9773/2008

Francisco Rodríguez, Manuel

Chan núm. 45, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5303

17.11.2017-10.30

8256/2008

González Novoa, Carmen

Iglesia núm. 40, Liñares

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5304

17.11.2017-10.45

8658/2008

González Lira, Carmen

Cruz núm. 3, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5304

17.11.2017-10.45

8658/2008

González Novoa, Manuel

Cruz núm. 3, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5305

28.11.2017-10.00

10537/2008

Alonso Miranda, Alberto

Sanjurjo núm. 67, Fermoselle

Zamora

Zamora

49220

5305

28.11.2017-10.00

10537/2008

Miranda González, Pilar

Sanjurjo núm. 67, Fermoselle

Zamora

Zamora

49220

5307

30.11.2017-9.30

8496/2008

Araújo Estévez, Clemente

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

5307

30.11.2017-9.30

8496/2008

Lago Araújo, Benedicta

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

5307

30.11.2017-9.30

8496/2008

Lago Araújo, Claudio Amadeo

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

5307

30.11.2017-9.30

8496/2008

Lago Araújo, José Ramón

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

5307

30.11.2017-9.30

8496/2008

Araújo Fernández, Mª Rosa

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

5307

30.11.2017-9.30

8496/2008

Rodríguez Vargas, Juana

Río Orinoco núm. 18, baixo

Madrid

Madrid

28038

5307

30.11.2017-9.30

8496/2008

Lago Araújo, Manuel

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

5316

16.11.2017-10.15

10353/2008

Francisco Francisco, María

Liñares núm. 1

As Neves

Pontevedra

36449

5318

14.11.2017-9.15

10381/2008

Alfonso Fernández, José Carlos

Campo núm. 2, San Cibrán de Ribarteme

As Neves

Pontevedra

36446

5320

16.11.2017-11.00

9636/2007

Francisco Rodríguez, Manuel

Chan núm. 45, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5321

15.11.2017-12.30

10055/2008

Fernández Álvarez, Manuel

Lg. Vila núm. 21

Arbo

Pontevedra

36430

5321

15.11.2017-12.30

10055/2008

Rodríguez Vidal, José Olindo

Carrero Juan Ramón núm. 11, 3º A

Madrid

Madrid

28025

5321

15.11.2017-12.30

10055/2008

Rodríguez Fernández, José Manuel

Venus núm. 11

Alcorcón

Madrid

28925

5321

15.11.2017-12.30

10055/2008

Rodríguez Fernández, María del Mar

Av. de las Naciones núm. 66

Rivas-Vaciamadrid

Madrid

28521

5321

15.11.2017-12.30

10055/2008

Fernández Rodríguez, José Antonio

Grela núm. 66, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5321

15.11.2017-12.30

10055/2008

Fernández Álvarez, Natalia

Camilo José Cela núm. 5, 1º C

Vigo

Pontevedra

36208

5321

15.11.2017-12.30

10055/2008

Rodríguez Fernández, Cristina

Carrero Juan Ramón núm. 11, 3º A

Madrid

Madrid

28025

5323

29.11.2017-9.00

8709/2008

Rodríguez Alonso, Manuel Benjamín

Barrio de Pereiro núm. 52, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5323

29.11.2017-9.00

8709/2008

Rodríguez Antes, Carmen

Lugar de Grela núm. 12, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5323

29.11.2017-9.00

8709/2008

Rodríguez Antes, Amador

Miguel Hernández, 2-3º C, Las Vegas

Corvera de Asturias

Asturias

33404

5323

29.11.2017-9.00

8709/2008

Rodríguez Antes, Julio

Lugar de Luceira núm. 9, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5323

29.11.2017-9.00

8709/2008

Rodríguez Antes, Saladina

Doctor Casanovas núm. 2º

La Pobla de Segur

Lleida

25500

5323

29.11.2017-9.00

8709/2008

Rodríguez Alonso, Ana María

Avda. Castelao, 25-3º B

Ponteareas

Pontevedra

36860

5324

16.11.2017-9.30

10156/2008

Francisco Castro, Manuel

Monterreal núm. 8, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5325

30.11.2017-11.45

X-5776/2006

Amil Rodríguez, Herminia

Monte núm. 2, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5325

30.11.2017-11.45

X-5776/2006

Veiga Amil, Manuel Guillermo

Monte núm. 2, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5325

30.11.2017-11.45

X-5776/2006

Veiga Amil, Jesús

Monte núm. 2, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5326

29.11.2017-9.15

X-5777/2006

Rodríguez Álvarez, José Ángel

Barreiros núm. 6, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5327

17.11.2017-12.45

9638/2007

Lara Rodríguez, Manuel

Barreiro, 2ª Travesía, núm. 40, baixo

Vigo

Pontevedra

36215

5328

30.11.2017-11.45

7123/2012

Veiga Amil, Jesús

Monte núm. 2, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5328

30.11.2017-11.45

7123/2012

Amil Rodríguez, Herminia

Monte núm. 2, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5328

30.11.2017-11.45

7123/2012

Veiga Amil, Manuel Guillermo

Monte núm. 2, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5329

30.11.2017-9.00

8362/2008

Rodríguez Rocha, Enrique

Iglesia núm. 48, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5330

14.11.2017-12.30

9639/2007

Araújo Simón, Lino

Curras núm. 5, Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5331

30.11.2017-11.45

9445/2008

Ubeira Rodríguez, Mercedes

Castelao núm. 79, 3º

Vigo

Pontevedra

36209

5332

15.11.2017-9.45

10928/2008

Cambra Rocha, Mª Luisa

Barreiros núm. 3, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5334

15.11.2017-12.45

10813/2008

Fernández Fernández, María Encarnación

Monte núm. 18, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5336

28.11.2017-12.15

9640/2007

Piñeiro Lamas, María del Pilar

Monte núm. 2, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5336

28.11.2017-12.15

9640/2007

Piñeiro Lamas, Concepción

Monte núm. 2, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5340

16.11.2017-12.30

9993/2007

Gil González, Mª Dolores

Avda. Camelias núm. 96, 3º D

Vigo

Pontevedra

36211

5340

16.11.2017-12.30

9993/2007

Gil González, Basilio

Avda. Camelias núm. 96, 3º D

Vigo

Pontevedra

36211

5340

16.11.2017-12.30

9993/2007

Gil González, Alfredo

Avda. Camelias núm. 96, 3º D

Vigo

Pontevedra

36211

5340

16.11.2017-12.30

9993/2007

Gil González, Manuel

Avda. Camelias núm. 96, 3º D

Vigo

Pontevedra

36211

5341

30.11.2017-12.00

X-5792/2006

Fernández Gil, Argentino

Pereira núm. 13, Corzáns

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5345

16.11.2017-10.45

X-5797/2006

Francisco Rodríguez, Mª Esther

Avda. 18 de Julio núm. 17, 3º E

Ponteareas

Pontevedra

36860

5347

16.11.2017-10.45

X-5799/2006

Francisco Rodríguez, José Antonio

Lamas núm. 7, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5348

16.11.2017-10.30

X-5800/2006

Francisco Rodríguez, Cesar Constantino

Edificio Torre núm. 2, 2º A, Puxeiros, Tameiga

Mos

Pontevedra

36416

5350

29.11.2017-9.30

10048/2008

Rodríguez Antes, Carlos

Chan núm. 24, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5353

16.11.2017-10.00

10903/2008

Francisco Fernández, María

Covelo núm. 3, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5354

16.11.2017-10.30

X-5805/2006

Francisco Rodríguez, Cesar Constantino

Edificio Torre núm. 2, 2º A Puxeiros, Tameiga

Mos

Pontevedra

36416

5356

16.11.2017-10.00

10896/2008

Francisco Fernández, María

Covelo núm. 3, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5358

30.11.2017-11.45

10463/2008

Vicente Domínguez, Consuelo

Monte núm. 5, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5358

30.11.2017-11.45

10463/2008

Vicente Domínguez, José Luis

Monte núm. 5, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5360

16.11.2017-10.45

X-5811/2006

Francisco Rodríguez, José Antonio

Lamas núm. 7, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5361

29.11.2017-12.00

X-5812/2006

Rodríguez Groba, Gabino

General Rubín núm. 14, 7º D

Pontevedra

Pontevedra

36001

5364

15.11.2017-11.15

8711/2008

Estévez Alonso, Alsira

Ermitas núm. 6

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5369

17.11.2017-11.00

10479/2008

González Rodríguez, Daniel

Outeiro núm. 5, Rubiós

As Neves

Pontevedra

36449

5370

28.11.2017-12.30

9508/2008

Puente Vidal, Benito Rosendo

Sanjurjo Badía núm. 149

Vigo

Pontevedra

36207

5371

30.11.2017-11.45

10464/2008

Vicente Domínguez, Consuelo

Monte núm. 5, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5371

30.11.2017-11.45

10464/2008

Vicente Domínguez, José Luis

Monte núm. 5, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5373

29.11.2017-12.00

7117/2012

Rodríguez Groba, Gabino

General Rubín núm. 14, 7º D

Pontevedra

Pontevedra

36001

5376

30.11.2017-11.45

10465/2008

Vicente Domínguez, José Luis

Monte núm. 5, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5376

30.11.2017-11.45

10465/2008

Vicente Domínguez, Consuelo

Monte núm. 5, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5378

15.11.2017-10.15

10329/2008

Comunidade hereditaria de Alonso Rocha, María

Reguengo, núm. 34, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5381

14.11.2017-10.00

8755/2008

Alonso González, Mª Rosario

Alfonso XIII núm. 27, Soto

Vigo

Pontevedra

36201

5383

14.11.2017-10.00

10012/2008

Alonso González, Mª Celia

Alfonso XII núm. 27, Soto

Vigo

Pontevedra

36202

5386

15.11.2017-10.00

11196/2008

Cardoso González, José Manuel

Salgosa núm. 31, Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5386

15.11.2017-10.00

11196/2008

Cardoso González, Miguel

Salgosa núm. 31, Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5386

15.11.2017-10.00

11196/2008

González Ubeira, María Luisa

Salgosa núm. 31, Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5389

15.11.2017-11.30

X-5842/2006

Estévez Alonso, Rosa

Grela núm. 14, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5391

14.11.2017-12.45

8436/2008

Avalle Alonso, Andrés

Iglesia núm. 40, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5395

29.11.2017-11.15

9842/2008

Rodríguez Francisco, Esther

Souto núm. 2, Xinzo

Ponteareas

Pontevedra

36678

5396

28.11.2017-11.15

8534/2008

Novoa Montero, Jorge Luis

Chan de Vide núm. 19, Vide

As Neves

Pontevedra

36446

5397

14.11.2017-10.00

X-5857/2006

Alonso Fernández, José

San Cibrán de Ribarteme

As Neves

Pontevedra

36446

5400

28.11.2017-11.00

11168/2008

Novoa Iglesias, José Ignacio

Regueiro núm. 9-3º B

Vigo

Pontevedra

36211

5400

28.11.2017-11.00

11168/2008

Novoa Iglesias,Palmira

Regueiro núm. 9-3º B

Vigo

Pontevedra

36211

5406

14.11.2017-11.00

X-5867/2006

Alonso Rodríguez, Manuel

Iglesia núm. 32, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5406

14.11.2017-11.00

X-5867/2006

Alonso Rodríguez, María de los Ángeles

Iglesia núm. 35, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5406

14.11.2017-11.00

X-5867/2006

Alonso Rodríguez, José Luis

Iglesia núm. 32, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5407

29.11.2017-10.30

9059/2008

Rodríguez Díaz, Mª Ángeles

Grela núm. 8, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5413

14.11.2017-11.15

10855/2008 - 10858/2008

Silva Estévez, Divina

Medóns núm. 13, Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5413

14.11.2017-11.15

10855/2008 - 10858/2008

Alonso Silva, Antonio

Medóns núm. 13, Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5413

14.11.2017-11.15

10855/2008 - 10858/2008

Alonso Silva, Marcos

Medóns núm. 13, Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5414

28.11.2017-9.30

9119/2008

Mariño Cuña, Eduardo

Avda. Esteiro núm. 6-8, 2º C

Ferrol

A Coruña

15403

5414

28.11.2017-9.30

9119/2008

Mariño Cuña, José

Avda. Esteiro núm. 6-8, 2º C

Ferrol

A Coruña

15403

5414

28.11.2017-9.30

9119/2008

Mariño Cuña, María Inés

Avda. Esteiro núm. 6-8, 2º C

Ferrol

A Coruña

15403

5414

28.11.2017-9.30

9119/2008

Mariño Cuña, María de los Ángeles

Avda. Esteiro núm. 6-8, 2º C

Ferrol

A Coruña

15403

5414

28.11.2017-9.30

9119/2008

Mariño Cuña, Julio

Avda. Esteiro núm. 6-8, 2º C

Ferrol

A Coruña

15403

5416

15.11.2017-10.30

11079/2008

Cordero Domínguez, Cándida

Pesqueiras

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36456

5421

14.11.2017-9.15

10368/2008

Alfonso Fernández, José Carlos

Campo núm. 2, San Cibrán de Ribarteme

As Neves

Pontevedra

36446

5422

14.11.2017-11.15

10859/2008

Alonso Silva, Marcos

Medóns núm. 13, Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5422

14.11.2017-11.15

10859/2008

Silva Estévez, Divina

Medóns núm. 13, Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5422

14.11.2017-11.15

10859/2008

Alonso Silva, Antonio

Medóns núm. 13, Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5424

14.11.2017-12.15

11637/2008

Antes Estévez, Catalina

Avda. Joan XXIII núm. 9, at. 2

Barcelona

Barcelona

8028

5424

14.11.2017-12.15

11637/2008

Antes Estévez, Josefa

Avda. Joan XXIII núm. 9, at. 2

Barcelona

Barcelona

8028

5424

14.11.2017-12.15

11637/2008

Antes Estévez, Javier

Avda. Joan XXIII núm. 9, at. 2

Barcelona

Barcelona

8028

5425

17.11.2017-12.00

10235/2008

Iglesias Francisco, Mª Isabel

Liñares núm. 1

As Neves

Pontevedra

36449

5426

28.11.2017-10.45

10535/2008

Miranda González, Pilar

Sanjurjo núm. 67, Fermoselle

Zamora

Zamora

49220

5426

28.11.2017-10.45

10535/2008

Alonso Miranda, Alberto

Sanjurjo núm. 67, Fermoselle

Zamora

Zamora

49220

5429

30.11.2017-9.00

8366/2008

Rodríguez Rocha, Enrique

Iglesia núm. 48, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5430

17.11.2017-10.00

8407/2008

González Lira, José

Venda núm. 2, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5431

29.11.2017-11.00

X-5901/2006

Rodríguez Fernández, José Antonio

Pallotas núm. 1, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5431

29.11.2017-11.00

X-5901/2006

Núñez Ubeira, Mª del Carmen

Coto núm. 2, Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5433

29.11.2017-11.00

X-5902/2006

Núñez Ubeira, Mª del Carmen

Coto núm. 2, Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5433

29.11.2017-11.00

X-5902/2006

Rodríguez Fernández, José Antonio

Pallotas núm. 1, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5434

29.11.2017-11.00

X-5903/2006

Núñez Ubeira, Mª del Carmen

Coto núm. 2, Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5434

29.11.2017-11.00

X-5903/2006

Rodríguez Fernández, José Antonio

Pallotas núm. 1, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5436

16.11.2017-10.30

X-5905/2006

Francisco Rodríguez, César Constantino

Edificio Torre núm. 2, 2º A, Puxeiros, Tameiga

Mos

Pontevedra

36416

5437

16.11.2017-10.00

10895/2008

Francisco Fernández, María

Covelo núm. 3, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5445

16.11.2017-9.30

10564/2008

Fontán Maceira, Manuel

Codeseda núm. 7, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5445

16.11.2017-9.30

10564/2008

Fontán Maceira, Benjamín

Codeseda núm. 7, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5445

16.11.2017-9.30

10564/2008

Fontán Maceira, David

Codeseda núm. 7, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5446

30.11.2017-11.00

10458/2008

Vicente Domínguez, José Luis

Monte núm. 5, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5446

30.11.2017-11.00

10458/2008

Vicente Domínguez, Consuelo

Monte núm. 5, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5447

14.11.2017-11.15

10149/2008

Alonso Soto, Elisa

Iglesia, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5449

29.11.2017-12.00

9094/2007

Rodríguez Groba, Gabino

General Rubín núm. 14, 7º D

Pontevedra

Pontevedra

36001

5452

14.11.2017-11.15

10857/2008

Alonso Silva, Antonio

Medóns núm. 13, Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5452

14.11.2017-11.15

10857/2008

Alonso Silva, Marcos

Medóns núm. 13, Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5452

14.11.2017-11.15

10857/2008

Silva Estévez, Divina

Medóns núm. 13, Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5454

17.11.2017-11.00

10315/2008

González Rodríguez, Daniel

Outeiro núm. 5, Rubiós

As Neves

Pontevedra

36449

5456

16.11.2017-10.45

X-5926/2006

Francisco Rodríguez, José Antonio

Lamas núm. 7, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5461

29.11.2017-12.00

7112/2012

Rodríguez Groba, Gabino

General Rubín núm. 14, 7º D

Pontevedra

Pontevedra

36001

5462

29.11.2017-10.45

X-5933/2006

Rodríguez Álvarez, José Ángel

Barreiros núm. 6, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5462

29.11.2017-10.45

X-5933/2006

Rodríguez Durán, María de los Ángeles

Barreiros núm. 6, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5462

29.11.2017-10.45

X-5933/2006

Rodríguez Durán, José Carlos

Barreiros núm. 6, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5465

29.11.2017-10.00

10166/2008

Francisco Estévez, Manuel

Chan núm. 49, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5465

29.11.2017-10.00

10166/2008

Rodríguez Cambra, Mª Carmen

Chan núm. 49, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5466

17.11.2017-9.30

X-5937/2006

González Fernández, Encarnación

Monte núm. 17, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5467

14.11.2017-11.30

10828/2008

Álvarez Domínguez, Constantina Ramona

Covelo núm. 36, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5473

29.11.2017-9.30

9633/2007

Rodríguez Antes, Carlos

Chan núm. 24, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5477

17.11.2017-12.15

9971/2008

Iglesias Francisco, Saladina

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5477

17.11.2017-12.15

9971/2008

Iglesias Francisco, José Manuel

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5477

17.11.2017-12.15

9971/2008

Iglesias Francisco, María del Carmen

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5478

30.11.2017-9.00

9635/2007

Rodríguez Rocha, Enrique

Iglesia núm. 48, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5480

29.11.2017-10.45

10157/2008

Rodríguez Díaz, Manuel Alfredo

Coto núm. 3, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5481

16.11.2017-9.30

10567/2008

Fontán Maceira, Manuel

Codeseda núm. 7, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5481

16.11.2017-9.30

10567/2008

Fontán Maceira, Benjamín

Codeseda núm. 7, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5481

16.11.2017-9.30

10567/2008

Fontán Maceira, David

Codeseda núm. 7, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5482

28.11.2017-11.45

9658/2008

Pérez Abril, Ramón

Oleiros

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5485

29.11.2017-9.30

10046/2008

Rodríguez Antes, Carlos

Chan núm. 24, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5486

16.11.2017-9.30

10566/2008

Fontán Maceira, David

Codeseda núm. 7, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5486

16.11.2017-9.30

10566/2008

Fontán Maceira, Manuel

Codeseda núm. 7, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5486

16.11.2017-9.30

10566/2008

Fontán Maceira, Benjamín

Codeseda núm. 7, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5487

29.11.2017-10.00

10165/2008

Francisco Estévez, Manuel

Chan núm. 49, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5487

29.11.2017-10.00

10165/2008

Rodríguez Cambra, Mª Carmen

Chan núm. 49, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5488

30.11.2017-11.00

9294/2008

Ubeira Rodríguez, Amador

Praza Eugenio Fadrique núm. 9, 6º H

Vigo

Pontevedra

36208

5490

17.11.2017-9.30

9235/2007

González Fernández, Purificación

Barreiros núm. 2, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5491

29.11.2017-9.30

10563/2007

Rodríguez Antes, Carlos

Chan núm. 24, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5493

15.11.2017-10.30

11081/2008

Cordero Domínguez, Cándida

Pesqueiras

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36456

5495

15.11.2017-12.45

10799/2008

Fernández Fernández, Sara

Monte núm. 18, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5495

15.11.2017-12.45

10799/2008

Fernández Fernández, Ana María

Monte núm. 18, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5495

15.11.2017-12.45

10799/2008

Fernández Fernández, José Antonio

Lamela núm. 1, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5495

15.11.2017-12.45

10799/2008

Fernández Fernández, María Encarnación

Monte núm.18, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5498

15.11.2017-12.30

X-5977/2006

Fernández Álvarez, Purificación

Covelo núm. 34, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5501

29.11.2017-10.30

8860/2008

Rodríguez Díaz, Mª Ángeles

Grela núm. 8, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5502

28.11.2017-11.00

10039/2008

Novoa Lamas, Cecilia

Barreiros núm. 5, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5503

28.11.2017-11.45

X-5982/2006

González Rodríguez, Modesto

Coto núm. 8, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5503

28.11.2017-11.45

X-5982/2006

Paz Cambra, Hermosinda

Coto núm. 8, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5504

28.11.2017-11.45

X-5983/2006

Paz Cambra, Hermosinda

Coto núm. 8, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5504

28.11.2017-11.45

X-5983/2006

González Rodríguez, Modesto

Coto núm. 8, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5506

30.11.2017-11.45

10459/2008

Vicente Domínguez, Consuelo

Monte núm. 5, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5506

30.11.2017-11.45

10459/2008

Vicente Domínguez, José Luis

Monte núm. 5, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5508

29.11.2017-9.30

10044/2008

Rodríguez Antes, Carlos

Chan núm. 24, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5509

15.11.2017-10.30

11078/2008

Cordero Domínguez, Cándida

Pesqueiras

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36456

5510

29.11.2017-12.00

X-5989/2006

Rodríguez Groba, Gabino

General Rubín núm. 14, 7º D

Pontevedra

Pontevedra

36001

5513

30.11.2017-11.15

8344/2008

Ubeira Rodríguez, Luz

Miami Playa Islas Canarias núm. 116

Tarragona

Tarragona

43896

5514

29.11.2017-9.30

10043/2008

Rodríguez Antes, Carlos

Chan núm. 24, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5518

15.11.2017-11.00

11755/2008

Díaz Gómez, Mª Rosa

Redondelo núm. 24

As Neves

Pontevedra

36449

5523

28.11.2017-12.15

10291/2008

Pérez Oliveira, Carmen

Dos Carballos núm. 7, portal 5, 6º J

Ponteareas

Pontevedra

36860

5527

14.11.2017-10.30

9834/2008

Alonso Rocha, Leandro

Iglesia núm. 18, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5528

14.11.2017-10.30

10143/2008

Alonso Rocha, Laura

Lorient núm. 14, 5º B

Vigo

Pontevedra

36210

5529

30.11.2017-10.00

9047/2008

Soto Avalle, Gaspar

Iglesia núm. 43, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5531

30.11.2017-11.45

10457/2008

Vicente Domínguez, Consuelo

Monte núm. 5, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5531

30.11.2017-11.45

10457/2008

Vicente Domínguez, José Luis

Monte núm. 5, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5532

29.11.2017-9.30

10042/2008

Rodríguez Antes, Carlos

Chan núm. 24, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5533

29.11.2017-12.00

10662/2008

Rodríguez González, Mª Socorro

Cacharal núm. 2-5º C

Ponteareas

Pontevedra

36860

5541

28.11.2017-10.30

10194/2008

Martínez Cernadas, Antonio

Covelo núm. 27, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5541

28.11.2017-10.30

10194/2008

Martínez Méndez, María Isabel

Covelo núm. 27, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5541

28.11.2017-10.30

10194/2008

Martínez Méndez, Juan Carlos

Covelo núm. 27, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5542

15.11.2017-11.45

8663/2008

Estévez Lira, Antonio

Liñares núm. 4

As Neves

Pontevedra

36449

5543

17.11.2017-10.30

8259/2008

González Novoa, Carmen

Iglesia núm. 40, Liñares

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5547

17.11.2017-11.30

8994/2005

González Ubeira, María Jesusa

Esperanza núm. 34

As Neves

Pontevedra

36440

5549

28.11.2017-10.30

10552/2008

Martínez Cernadas, Antonio

Covelo núm. 27, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5549

28.11.2017-10.30

10552/2008

Martínez Méndez, María Isabel

Covelo núm. 27, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5549

28.11.2017-10.30

10552/2008

Martínez Méndez, Juan Carlos

Covelo, núm. 27, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5552

17.11.2017-11.15

8249/2008

González Soto, Mª Carmen

Cruz núm. 11 Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5554

28.11.2017-11.30

11670/2008

Otero Pérez, Juan Manuel

Trovador Xoán de Guillade, Edif. Trovador núm. 9, 2º B

Ponteareas

Pontevedra

36860

5557

17.11.2017-12.15

10077/2008

Iglesias Francisco, José Manuel

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5557

17.11.2017-12.15

10077/2008

Iglesias Francisco, María del Carmen

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5557

17.11.2017-12.15

10077/2008

Iglesias Francisco, Saladina

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5558

16.11.2017-11.00

9955/2008

Francisco Rodríguez, Manuel

Chan núm. 45, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5559

15.11.2017-12.00

10255/2008

Estévez Martínez, Rosa

Chan núm. 54, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5561

17.11.2017-12.15

9095/2007

Iglesias Francisco, José Manuel

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5561

17.11.2017-12.15

9095/2007

Iglesias Francisco, Saladina

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5561

17.11.2017-12.15

9095/2007

Iglesias Francisco, María del Carmen

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5562

16.11.2017-11.00

9097/2007

Francisco Rodríguez, Manuel

Chan núm. 45, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5570

17.11.2017-9.00

X-6053/2006

González Antes, Mª Carmen

Vilanova núm. 49, Rubiós

As Neves

Pontevedra

36449

5570

17.11.2017-9.00

X-6053/2006

González Araújo, Perfecto

Pereiro núm. 51, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5573

29.11.2017-10.30

8950/2008

Rodríguez Díaz, Mª Ángeles

Grela núm. 8, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5576

16.11.2017-11.00

9957/2008

Francisco Rodríguez, Manuel

Chan núm. 45, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5579

28.11.2017-11.45

8414/2008

Pereira Barbeitos, Amalia

Requeixo núm. 5, Vide

As Neves

Pontevedra

36446

5579

28.11.2017-11.45

8414/2008

Alonso Rocha, Manuel

Requeixo núm. 5, Vide

As Neves

Pontevedra

36446

5580

28.11.2017-9.30

9401/2008

MVMC de Tortoreos

Fontiñas núm. 2, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5581

15.11.2017-10.00

8361/2008

Castro Antes, Eugenia

Venda núm. 10 B, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5584

28.11.2017-10.00

10427/2008

Mariño Souto, Víctor Fernando

Reguengo núm. 9, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5585

15.11.2017-12.00

10254/2008

Estévez Martínez, Rosa

Chan núm. 54, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5596

14.11.2017-12.45

8435/2008

Avalle Alonso, Andrés

Iglesia núm. 40, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5599

17.11.2017-11.30

10591/2008

González Ubeira, María Luisa

Salgosa núm. 31, Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5602

28.11.2017-9.00

9281/2008

Martínez Cuña, Manuel

Folgar, 9, Troáns

Cuntis

Pontevedra

36675

5605

14.11.2017-10.00

8756/2008

Alonso González, Mª Rosario

Alfonso XIII núm. 27, Soto

Vigo

Pontevedra

36201

5608

14.11.2017-11.00

8222/2008

Alonso Rodríguez, María de los Ángeles

Iglesia núm. 35, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5608

14.11.2017-11.00

8222/2008

Alonso Rodríguez, José Luis

Iglesia núm. 32, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5608

14.11.2017-11.00

8222/2008

Alonso Rodríguez, Manuel

Iglesia núm. 32, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5609

14.11.2017-9.15

10367/2008

Alfonso Fernández, José Carlos

Campo núm. 2, San Cibrán de Ribarteme

As Neves

Pontevedra

36446

5610

16.11.2017-11.00

9958/2008

Francisco Rodríguez, Manuel

Chan núm. 45, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5613

14.11.2017-10.45

8410/2008

Alonso Rocha, Manuel

Requeixo núm. 5, Vide

As Neves

Pontevedra

36446

5616

14.11.2017-9.45

9880/2008

Alonso Domínguez, José

Redondelo núm. 19, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5617

28.11.2017-9.45

9724/2008

Mariño Martorell, Xabier

Crer des Galio núm. 13-H 2, 51

Cala Dór Santanyi

Palma de Mallorca

7660

5617

28.11.2017-9.45

9724/2008

Mariño Mariño, Manuel

Coto, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5618

28.11.2017-12.45

8370/2008

San Martín Moreno, Jesús

Avda. de Circunvalación núm. 17, 3º C

Torrejón de Ardoz

Madrid

28850

5618

28.11.2017-12.45

8370/2008

San Martín Rodríguez, José Luis

Cañada núm. 63, 4º B

Torrejón de Ardoz

Madrid

28850

5618

28.11.2017-12.45

8370/2008

San Martín Rodríguez, Tibisay

Mirador del Vallejo núm. 5, baixo B

Azuqueca de Henares

Guadalajara

19200

5619

28.11.2017-11.15

10469/2008

Novoa Novoa, Manuel

Rañada núm. 23, Cabreira

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5622

15.11.2017-12.00

10253/2008

Estévez Martínez, Rosa

Chan núm. 54, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5626

16.11.2017-10.15

10352/2008

Francisco Francisco, María

Liñares núm. 1

As Neves

Pontevedra

36449

5631

14.11.2017-10.45

X-6111/2006

Alonso Rodríguez, Aurelia

Cancela núm. 11, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5637

17.11.2017-12.30

9360/2008

Iglesias Sousa, José

Reguengo, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5641

17.11.2017-9.00

X-6120/2006

González Antes, Mª Carmen

Vilanova núm. 49, Rubiós

As Neves

Pontevedra

36449

5641

17.11.2017-9.00

X-6120/2006

González Araújo, Perfecto

Pereiro núm. 51, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5642

29.11.2017-11.15

9843/2008

Rodríguez Francisco, Esther

Souto núm. 2, Xinzo

Ponteareas

Pontevedra

36678

5643

29.11.2017-10.30

8951/2008

Rodríguez Díaz, Mª Ángeles

Grela núm. 8, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5648

17.11.2017-10.45

8659/2008

González Novoa, Manuel

Cruz núm. 3, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5651

14.11.2017-12.15

11638/2008

Antes Estévez, Catalina

Avda. Joan XXIII núm. 9, at. 2

Barcelona

Barcelona

8028

5651

14.11.2017-12.15

11638/2008

Antes Estévez, Josefa

Avda. Joan XXIII núm. 9, at. 2

Barcelona

Barcelona

8028

5651

14.11.2017-12.15

11638/2008

Antes Estévez, Javier

Avda. Joan XXIII núm. 9, at. 2

Barcelona

Barcelona

8028

5652

29.11.2017-9.15

X-6134/2006

Rocha Oliveira, Rosa

Chan, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5654

17.11.2017-11.15

9874/2008

González Ubeira, José Francisco

Entrecines núm. 7

As Neves

Pontevedra

36440

5655

28.11.2017-9.30

9398/2008

MVMC de Tortoreos

Fontiñas núm. 2, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5657

28.11.2017-9.30

9402/2008

MVMC de Tortoreos

Fontiñas núm. 2, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5660

16.11.2017-11.00

9959/2008

Francisco Rodríguez, Manuel

Chan núm. 45, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5661

16.11.2017-11.00

9960/2008

Francisco Rodríguez, Manuel

Chan núm. 45, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5672

14.11.2017-12.00

X-6153/2006

Álvarez Novoa, Antonio

Fiolledo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36450

5673

29.11.2017-11.00

X-6154/2006

Rodríguez Fernández, José Antonio

Pallotas núm. 1, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5675

29.11.2017-9.30

9869/2008

Rodríguez Antes, Carlos

Chan núm. 24, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5676

16.11.2017-11.00

9772/2008

Francisco Rodríguez, Manuel

Chan núm. 45, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5680

28.11.2017-9.30

9399/2008

MVMC de Tortoreos

Fontiñas núm. 2, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5681

29.11.2017-10.30

8871/2008

Rodríguez Díaz, Mª Ángeles

Grela núm. 8, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5682

29.11.2017-10.30

8869/2008

Rodríguez Díaz, Mª Ángeles

Grela núm. 8, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5683

14.11.2017-11.45

8524/2008

Álvarez Estévez, Pilar

La Fábrica núm. 19, 2º

Carballo

A Coruña

15100

5684

29.11.2017-10.30

8870/2008

Rodríguez Díaz, Mª Ángeles

Grela núm. 8, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5687

29.11.2017-10.30

8868/2008

Rodríguez Díaz, Mª Ángeles

Grela núm. 8, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5688

14.11.2017-12.45

8749/2008

Avalle Álvarez, Casimiro

Iglesia núm. 15, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5688

14.11.2017-12.45

8749/2008

Avalle Álvarez, Francisco Gabriel

Iglesia núm. 15, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5689

28.11.2017-12.00

X-6169/2006

Pérez Francisco, Rosa

Pías núm. 3, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5690

30.11.2017-10.00

8355/2008

Soto Avalle, Perpetua

Iglesia núm. 38, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5691

29.11.2017-11.15

10302/2008

Rodríguez Francisco, Amadeo

Chan núm. 57, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5692

30.11.2017-10.30

9805/2008

Tiago González, Constante

Chan núm. 67, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5695

29.11.2017-11.45

9699/2008

Rodríguez Francisco, María Herminia

Roxelio Groba núm. 17, baixo

Ponteareas

Pontevedra

36860

5696

29.11.2017-10.00

10163/2008

Francisco Estévez, Manuel

Chan núm. 49, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5698

28.11.2017-9.30

X-6179/2006

MVMC de Tortoreos

Fontiñas núm. 2, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5699

29.11.2017-11.15

9840/2008

Rodríguez Francisco, Esther

Souto núm. 2, Xinzo

Ponteareas

Pontevedra

36678

5701

16.11.2017-10.15

10004/2008

Francisco Moreno, Montserrat

Pedroso núm. 13, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5701

16.11.2017-10.15

10004/2008

Francisco Moreno, Carlos

Pedroso núm. 13, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5701

16.11.2017-10.15

10004/2008

Francisco Moreno, Javier

Pedroso núm. 13, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5702

29.11.2017-11.30

10138/2008

Rodríguez Francisco, Mª Nieves

Chan núm. 13, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5703

29.11.2017-11.45

9362/2008

Rodríguez Francisco, Manuel

Venda núm. 13, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5704

15.11.2017-12.00

10252/2008

Estévez Martínez, Rosa

Chan núm. 54, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5710

28.11.2017-11.30

12344/2008

Otero Estévez, Paz

Pontenova núm. 48, Atios

O Porriño

Pontevedra

36418

5710

28.11.2017-11.30

12344/2008

Otero Estévez, Mª Esther

Pontenova núm. 48, Atios

O Porriño

Pontevedra

36418

5710

28.11.2017-11.30

12344/2008

Otero Estévez, Plácido José

Pontenova núm. 48, Atios

O Porriño

Pontevedra

36418

5712

29.11.2017-9.00

8703/2008

Rodríguez Antes, Saladina

Doctor Casanovas núm. 2

La Pobla de Segur

Lleida

25500

5712

29.11.2017-9.00

8703/2008

Rodríguez Antes, Amador

Miguel Hernández, 2-3º C, Las Vegas

Corvera de Asturias

Asturias

33404

5712

29.11.2017-9.00

8703/2008

Rodríguez Antes, Carmen

Lugar de Grela núm. 12, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5712

29.11.2017-9.00

8703/2008

Rodríguez Alonso, Ana María

Avda. Castelao, 25-3º B

Ponteareas

Pontevedra

36860

5712

29.11.2017-9.00

8703/2008

Rodríguez Alonso, Manuel Benjamín

Barrio de Pereiro núm. 52, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5712

29.11.2017-9.00

8703/2008

Rodríguez Antes, Julio

Lugar de Luceira núm. 9, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5714

30.11.2017-9.30

8497/2008

Lago Araújo, Benedicta

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

5714

30.11.2017-9.30

8497/2008

Rodríguez Vargas, Juana

Río Orinoco núm. 18, baixo

Madrid

Madrid

28038

5714

30.11.2017-9.30

8497/2008

Lago Araújo, Manuel

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

5714

30.11.2017-9.30

8497/2008

Araújo Fernández, Mª Rosa

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

5714

30.11.2017-9.30

8497/2008

Lago Araújo, José Ramón

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

5714

30.11.2017-9.30

8497/2008

Araújo Estévez, Clemente

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

5714

30.11.2017-9.30

8497/2008

Lago Araújo, Claudio Amadeo

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

5716

15.11.2017-12.00

10250/2008

Estévez Martínez, Rosa

Chan núm. 54, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5719

16.11.2017-10.15

9837/2008

Francisco Francisco, María

Liñares núm. 1

As Neves

Pontevedra

36449

5721

28.11.2017-12.00

X-6209/2006

Pérez González, Mª Nieves

A Venda, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5723

29.11.2017-10.30

8865/2008

Rodríguez Díaz, Mª Ángeles

Grela núm. 8, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5725

29.11.2017-10.30

8867/2008

Rodríguez Díaz, Mª Ángeles

Grela núm. 8, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5728

29.11.2017-10.30

8751/2008

Rodríguez Díaz, Mª Ángeles

Grela núm. 8, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

5730

29.11.2017-11.15

10303/2008

Rodríguez Francisco, Amadeo

Chan núm. 57, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5732

29.11.2017-11.15

9568/2008

Rodríguez Francisco, Esther

Souto núm. 2, Xinzo

Ponteareas

Pontevedra

36678

5733

29.11.2017-11.15

10304/2008

Rodríguez Francisco, Amadeo

Chan núm. 57, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5735

16.11.2017-9.00

X-6225/2006

Fernández Gil, Argentino

Pereira núm. 13, Corzáns

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

5803

17.11.2017-12.15

9891/2008

Iglesias Francisco, María del Carmen

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5803

17.11.2017-12.15

9891/2008

Iglesias Francisco, Saladina

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

5803

17.11.2017-12.15

9891/2008

Iglesias Francisco, José Manuel

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6014

17.11.2017-11.15

8866/2008

González Soto, José

Cruz núm. 11, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

6014

17.11.2017-11.15

8866/2008

González Soto, Josefa

Cruz núm. 11, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

6014

17.11.2017-11.15

8866/2008

González Soto, Marcial

Cruz núm. 11, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

6014

17.11.2017-11.15

8866/2008

González Soto, Amador

Cruz núm. 11, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

6014

17.11.2017-11.15

8866/2008

González Soto, Mª Carmen

Cruz núm. 11, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

6087

29.11.2017-9.15

X-6590/2006

Rocha Oliveira, Rosa

Chan, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6087

29.11.2017-9.15

X-6590/2006

Rodríguez Alonso, Domingo

Chan, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6088

30.11.2017-10.30

10347/2008

Tiago González, Constante

Chan núm. 67, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6100

29.11.2017-11.15

9810/2008

Rodríguez Francisco, Esther

Souto núm. 2, Xinzo

Ponteareas

Pontevedra

36678

6216

30.11.2017-11.45

10346/2008

Tiago González, Constante

Chan núm. 67, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6216

30.11.2017-11.45

10346/2008

Simón López, Aurora Dolores

Chan núm. 67, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6647

28.11.2017-9.30

9127/2007

MVMC de Tortoreos

Fontiñas núm. 2, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

6648

28.11.2017-12.15

8685/2008

Pérez Rodríguez, Feliciano

Grela núm. 11, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4016-A

14.11.2017-11.00

9961/2008

Alonso Rodríguez, Laura

Gandarón núm. 101

Vigo

Pontevedra

36214

4054-A

15.11.2017-12.15

10082/2008

Feijoo Alonso, Concepción

Gandarón núm. 101

Vigo

Pontevedra

36214

4054-A

15.11.2017-12.15

10082/2008

Feijoo Alonso, María del Carmen

Gandarón núm. 101

Vigo

Pontevedra

36214

4055-A

14.11.2017-11.45

8525/2008

Álvarez Estévez, Pilar

La Fábrica núm. 19, 2º

Carballo

A Coruña

15100

4083-A

15.11.2017-10.45

X-4313/2006

Estévez Novoa, María Carmen

Coruña núm. 52, 6º D

Vigo

Pontevedra

36208

4083-A

15.11.2017-10.45

X-4313/2006

Cruces Céspedes, Adriano

Coruña núm. 52, 6º D

Vigo

Pontevedra

36208

4097-A

17.11.2017-10.30

8260/2008

González Novoa, Carmen

Iglesia núm. 40, Liñares

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4098-A

17.11.2017-9.15

X-4331/2006

González Carballido, Antonio

Redondelo núm. 8, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4101-A

30.11.2017-9.30

8398/2008

Araújo Fernández, Mª Rosa

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4101-A

30.11.2017-9.30

8398/2008

Rodríguez Vargas, Juana

Río Orinoco núm. 18, baixo

Madrid

Madrid

28038

4101-A

30.11.2017-9.30

8398/2008

Lago Araújo, Claudio Amadeo

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4101-A

30.11.2017-9.30

8398/2008

Lago Araújo, Manuel

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4101-A

30.11.2017-9.30

8398/2008

Lago Araújo, José Ramón

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4101-A

30.11.2017-9.30

8398/2008

Araújo Estévez, Clemente

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4101-A

30.11.2017-9.30

8398/2008

Lago Araújo, Benedicta

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4106-A

30.11.2017-11.30

8340/2008

Ubeira Rodríguez, Manuel

Praza Eugenio Fabrique núm. 9, 6º H

Vigo

Pontevedra

36208

4106-B

28.11.2017-12.30

X-4342/2006

Represas Rodríguez, Gabino

Lomba núm.1, Áreas

Ponteareas

Pontevedra

38861

4106-B

28.11.2017-12.30

X-4342/2006

Represas Prego, Jorge

Lomba núm.1, Áreas

Ponteareas

Pontevedra

38861

4106-B

28.11.2017-12.30

X-4342/2006

Represas Prego, Mª del Pilar

Lomba núm.1, Áreas

Ponteareas

Pontevedra

38861

4106-B

28.11.2017-12.30

X-4342/2006

Represas Prego, Gabino

Lomba núm.1, Áreas

Ponteareas

Pontevedra

38861

4116-B

15.11.2017-12.45

10818/2008

Fernández Fernández, José Antonio

Lamela núm. 1, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4116-B

15.11.2017-12.45

10818/2008

Fernández Fernández, María Encarnación

Monte núm.18, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4116-B

15.11.2017-12.45

10818/2008

Fernández Fernández, Sara

Monte núm. 18, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4116-B

15.11.2017-12.45

10818/2008

Fernández Fernández, Ana María

Monte núm. 18, Meder

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36457

4120-A

16.11.2017-11.00

X-4359/2006

Francisco Rodríguez, Manuel

Chan núm. 45, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4159-A

30.11.2017-9.30

8507/2008

Rodríguez Vargas, Juana

Río Orinoco núm. 18, baixo

Madrid

Madrid

28038

4159-A

30.11.2017-9.30

8507/2008

Lago Araújo, Manuel

Virgen de los Remedios núm. 8, 3ºesq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4159-A

30.11.2017-9.30

8507/2008

Araújo Estévez, Clemente

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4159-A

30.11.2017-9.30

8507/2008

Lago Araújo, José Ramón

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4159-A

30.11.2017-9.30

8507/2008

Lago Araújo, Claudio Amadeo

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4159-A

30.11.2017-9.30

8507/2008

Lago Araújo, Benedicta

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4159-A

30.11.2017-9.30

8507/2008

Araújo Fernández, Mª Rosa

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4161-A

30.11.2017-9.30

9884/2007

Lago Araújo, Manuel

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4161-A

30.11.2017-9.30

9884/2007

Araújo Estévez, Clemente

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4161-A

30.11.2017-9.30

9884/2007

Lago Araújo, Claudio Amadeo

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4161-A

30.11.2017-9.30

9884/2007

Lago Araújo, José Ramón

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4161-A

30.11.2017-9.30

9884/2007

Lago Araújo, Benedicta

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4161-A

30.11.2017-9.30

9884/2007

Araújo Fernández, Mª Rosa

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4161-A

30.11.2017-9.30

9884/2007

Rodríguez Vargas, Juana

Río Orinoco núm. 18, baixo

Madrid

Madrid

28038

4171-A

14.11.2017-11.15

10148/2008

Alonso Soto, Elisa

Iglesia, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4179-A

28.11.2017-11.45

10686/2007

Pajarín Estévez, Mª Julia

Grela núm. 11, Liñares

As Neves

Pontevedra

36448

4179-A

28.11.2017-11.45

10686/2007

Pérez Rodríguez, Feliciano

Grela núm. 11, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4185-A

29.11.2017-11.15

9567/2008

Rodríguez Francisco, Esther

Souto núm. 2, Xinzo

Ponteareas

Pontevedra

36678

4194-A

14.11.2017-10.45

X-4440/2006

Alonso Rodríguez, Aurelia

Cancela núm. 11, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4196-A

14.11.2017-10.45

8413/2008

Alonso Rocha, Manuel

Requeixo núm. 5, Vide

As Neves

Pontevedra

36446

4207-A

28.11.2017-12.30

X-4457-2006

Represas Prego, Mª del Pilar

Lomba núm.1, Áreas

Ponteareas

Pontevedra

38861

4207-A

28.11.2017-12.30

X-4457-2006

Represas Rodríguez, Gabino

Lomba núm.1, Áreas

Ponteareas

Pontevedra

38861

4207-A

28.11.2017-12.30

X-4457-2006

Represas Prego, Gabino

Lomba núm.1, Áreas

Ponteareas

Pontevedra

38861

4207-A

28.11.2017-12.30

X-4457-2006

Represas Prego, Jorge

Lomba núm.1, Áreas

Ponteareas

Pontevedra

38861

4209-A

30.11.2017-9.30

8513/2008

Araújo Estévez, Clemente

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4209-A

30.11.2017-9.30

8513/2008

Araújo Fernández, Mª Rosa

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4209-A

30.11.2017-9.30

8513/2008

Lago Araújo, Benedicta

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4209-A

30.11.2017-9.30

8513/2008

Lago Araújo, Manuel

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4209-A

30.11.2017-9.30

8513/2008

Lago Araújo, José Ramón

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4209-A

30.11.2017-9.30

8513/2008

Rodríguez Vargas, Juana

Río Orinoco núm. 18, baixo

Madrid

Madrid

28038

4209-A

30.11.2017-9.30

8513/2008

Lago Araújo, Claudio Amadeo

Virgen de los Remedios núm. 8, 3º esq.

Ponteareas

Pontevedra

36860

4219-A

15.11.2017-11.45

8714/2008

Estévez Lira, Antonio

Liñares núm. 4

As Neves

Pontevedra

36449

4220-A

15.11.2017-10.45

X-4465/2006

Estévez Novoa, María Carmen

Coruña núm. 52, 6º D

Vigo

Pontevedra

36208

4220-A

15.11.2017-10.45

X-4465/2006

Cruces Céspedes, Adriano

Coruña núm. 52, 6º D

Vigo

Pontevedra

36208

4256-A

29.11.2017-9.00

X-4505/2006

Rodríguez Antes, Amador

Miguel Hernández, 2, 3º C, Las Vegas

Corvera de Asturias

Asturias

33404

4256-A

29.11.2017-9.00

X-4505/2006

Rodríguez Alonso, Ana María

Avda. Castelao, 25-3º B

Ponteareas

Pontevedra

36860

4256-A

29.11.2017-9.00

X-4505/2006

Rodríguez Alonso, Manuel Benjamín

Barrio de Pereiro núm. 52, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4256-A

29.11.2017-9.00

X-4505/2006

Rodríguez Antes, Julio

Lugar de Luceira núm. 9, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4256-A

29.11.2017-9.00

X-4505/2006

Rodríguez Antes, Carmen

Lugar de Grela núm. 12, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4256-A

29.11.2017-9.00

X-4505/2006

Rodríguez Antes, Saladina

Doctor Casanovas núm. 2

La Pobla de Segur

Lleida

25500

4260-A

17.11.2017-10.00

X-4510/2006

González Méndez, Carmen

Coto núm. 9, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4265-A

30.11.2017-10.15

8615/2008

Souto Lira, María

Venda núm. 15, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4292-A

30.11.2017-11.15

9157/2008

Ubeira Rodríguez, Eladio

Praza Eugenio Fadrique núm. 9, 6º A

Vigo

Pontevedra

36208

4302-A

30.11.2017-9.30

9205/2008

Rodríguez Ubeira, Manuel

Redondelo núm. 3, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4302-A

30.11.2017-9.30

9205/2008

Otero Rodríguez, Pilar

Redondelo núm. 3, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4305-A

28.11.2017-10.00

10432/2008

Mariño Souto, Víctor Fernando

Reguengo núm. 9, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4305-B

17.11.2017-12.15

9973/2008

Iglesias Francisco, Saladina

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4305-B

17.11.2017-12.15

9973/2008

Iglesias Francisco, María del Carmen

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4305-B

17.11.2017-12.15

9973/2008

Iglesias Francisco, José Manuel

Chan núm. 41, Tortoreos

As Neves

Pontevedra

36449

4309-A

15.11.2017-9.15

8230/2008

Avalle Reijas, Flora

Pereiro núm. 48, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4316-A

29.11.2017-9.00

9155/2008

Rodríguez Alonso, Ana María

Avda. Castelao, 25, 3º B

Ponteareas

Pontevedra

36860

4316-A

29.11.2017-9.00

9155/2008

Rodríguez Antes, Amador

Miguel Hernández, 2-3º C, Las Vegas

Corvera de Asturias

Asturias

33404

4316-A

29.11.2017-9.00

9155/2008

Rodríguez Antes, Saladina

Doctor Casanovas núm. 2

La Pobla de Segur

Lleida

25500

4316-A

29.11.2017-9.00

9155/2008

Rodríguez Antes, Carmen

Lugar de Grela núm. 12, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4316-A

29.11.2017-9.00

9155/2008

Rodríguez Antes, Julio

Lugar de Luceira núm. 9, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4316-A

29.11.2017-9.00

9155/2008

Rodríguez Alonso, Manuel Benjamín

Bar Río de Pereiro núm. 52, Liñares

As Neves

Pontevedra

36449

4316-B

14.11.2017-12.15

11635/2008

Antes Estévez, Catalina

Avda. Joan XXIII núm. 9, at. 2

Barcelona

Barcelona

8028

4316-B

14.11.2017-12.15

11635/2008

Antes Estévez, Javier

Avda. Joan XXIII núm. 9, at. 2

Barcelona

Barcelona

8028

4316-B

14.11.2017-12.15

11635/2008

Antes Estévez, Josefa

Avda. Joan XXIII núm. 9, at. 2

Barcelona

Barcelona

8028

4320-A

29.11.2017-9.45

8394/2008

Rodríguez Avalle, Manuel