Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 210 Luns, 6 de novembro de 2017 Páx. 51076

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

ORDE do 5 de outubro de 2017 pola que se modifica a relación de postos de traballo do Instituto de Medicina Legal de Galicia.

Mediante Orde do 18 de febreiro de 2015, da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, publicouse a relación de postos de traballo do Instituto de Medicina Legal de Galicia, creado e regulado polo Decreto 119/2005, do 6 de maio, como órgano técnico ao servizo da Administración de xustiza que ten como función auxiliar os xulgados, tribunais, fiscalías e oficinas do Rexistro Civil en materia de medicina forense.

De acordo co artigo 523 da Lei 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, unha vez aprobadas as relacións de postos iniciais, a Comunidade Autónoma de Galicia ten competencia para aprobar as súas modificacións.

Polo exposto, consultadas as organizacións sindicais presentes na Mesa Sectorial de Negociación e o Consello Xeral do Poder Xudicial, e comunicada a modificación ao Ministerio de Xustiza,

DISPOÑO:

Artigo único

Aprobar a modificación da relación de postos de traballo do Instituto de Medicina Legal de Galicia que figuran no anexo da presente orde.

Santiago de Compostela, 5 de outubro de 2017

Alfonso Rueda Valenzuela
Vicepresidente e conselleiro de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza

ANEXO
Imelga. Relación de postos de traballo

Centro de destino: Instituto de Medicina Legal de Galicia. Dirección

Localidade: Santiago de Compostela

Código do posto

Localidade

Denominación

Corpo

CXP

CE

Tipo de posto

Forma provisión

Méritos

Requisitos

Observacións

XG9251810015770301.01

Santiago de Compostela

Director/a

MF

18.691,32

9.048,36

Sing.

LD

01, 02, 06

5 anos MF

MF en activo gardas

XG9251810015770701.05

Santiago de Compostela

Secretario/a de dirección

CTPA

3.834,12

5.229,48

Sing.

LD

05, 06, 07

Centro de destino: Instituto de Medicina Legal de Galicia. Subdirección Territorial

Localidade: Santiago de Compostela

Código do posto

Localidade

Denominación

Corpo

CXP

CE

Tipo de posto

Forma provisión

Méritos

Requisitos

Observacións

XG9251820015770309.03

Santiago de Compostela

Xefe/a de servizo Área de Patoloxía Forense

MF

18.691,32

7.417,92

Sing.

CE

03, 05

5 anos MF

MF en activo gardas

XG9251820015770310.03

Santiago de Compostela

Xefe/a de servizo Área de Clínica Médico-Forense

MF

18.691,32

7.417,92

Sing.

CE

04, 05

5 anos MF

MF en activo gardas

XG9251820015770301.00

Santiago de Compostela

Médico/a forense

MF

18.691,32

5.229.48

Xenér.

CT

Gardas

XG9251820015770302.00

Santiago de Compostela

Médico/a forense

MF

18.691,32

5.229.48

Xenér.

CT

Gardas

XG9251820015770303.00

Santiago de Compostela

Médico/a forense

MF

18.691,32

5.229.48

Xenér.

CT

Gardas

XG9251820015770304.00

Santiago de Compostela

Médico/a forense

MF

18.691,32

5.229.48

Xenér.

CT

Gardas

XG9251820015770305.00

Santiago de Compostela

Médico/a forense

MF

18.691,32

5.229.48

Xenér.

CT

Gardas

XG9251820015770306.00

Santiago de Compostela

Médico/a forense

MF

18.691,32

5.229.48

Xenér.

CT

Gardas

XG9251820015770307.00

Santiago de Compostela

Médico/a forense

MF

18.691,32

5.229.48

Xenér.

CT

Gardas

XG9251820015770308.00

Santiago de Compostela

Médico/a forense

MF

18.691,32

5.229.48

Xenér.

CT

Gardas

Código do posto

Localidade

Denominación

corpo

CXP

CE

Tipo de posto

Forma provisión

Méritos

Requisitos

Observacións

XG9251820015770701.00

Santiago de Compostela

Tramitador/a procesual e administrativo/a

CTPA

3.834,12

5.229,48

Xenér.

CT

05, 06, 07

XG9251820015770801.00

Santiago de Compostela

Auxilio xudicial

CAX

3.077,64

5.229,48

Xenér.

CT

06, 07

Centro de destino: Instituto de Medicina Legal de Galicia. Subdirección Territorial

Localidade: A Coruña

Código do posto

Localidade

Denominación

Corpo

CXP

CE

Tipo de posto

Forma provisión

Méritos

Requisitos

Observacións

XG9251820015001310.02

A Coruña

Subdirector/a

MF

18.691,32

7.743,96

Sing.

LD

01, 02, 06

5 anos MF

MF en activo gardas

XG9251820015001311.04

A Coruña

Xefe/a de sección Área de Patoloxía Forense

MF

18.691,32

6.765,60

Sing.

CE

03, 05

5 anos MF

MF en activo gardas

XG9251820015001312.04

A Coruña

Xefe/a de sección Área de Clínica Médico-Forense

MF

18.691,32

6.765,60

Sing.

CE

04, 05

5 anos MF

MF en activo gardas

XG9251820015001301.00

A Coruña

Médico/a forense

MF

18.691,32

5.229,48

Xenér.

CT

Gardas

XG9251820015001302.00

A Coruña

Médico/a forense

MF

18.691,32

5.229,48

Xenér.

CT

Gardas

XG9251820015001303.00

A Coruña

Médico/a forense

MF

18.691,32

5.229,48

Xenér.

CT

Gardas

XG9251820015001304.00

A Coruña

Médico/a forense

MF

18.691,32

5.229,48

Xenér.

CT

Gardas

XG9251820015001305.00

A Coruña

Médico/a forense

MF

18.691,32

5.229,48

Xenér.

CT

Gardas

XG9251820015001306.00

A Coruña

Médico/a forense

MF

18.691,32

5.229,48

Xenér.

CT

Gardas

XG9251820015001307.00

A Coruña

Médico/a forense

MF

18.691,32

5.229,48

Xenér.

CT

Gardas

XG9251820015001308.00

A Coruña

Médico/a forense

MF

18.691,32

5.229,48

Xenér.

CT

Gardas

XG9251820015001309.00

A Coruña

Médico/a forense

MF

18.691,32

5.229,48

Xenér.

CT

Gardas

XG9251820015001701.00

A Coruña

Tramitador/a procesual e administrativo/a

CTPA

3.834,12

5.229,48

Xenér.

CT

05, 06, 07

XG9251820015001702.00

A Coruña

Tramitador/a procesual e administrativo/a

CTPA

3.834,12

5.229,48

Xenér.

CT

05, 06, 07

XG9251820015001801.00

A Coruña

Auxilio xudicial

CAX

3.077,64

5.229,48

Xenér.

CT

06, 07

Centro de destino: Instituto de Medicina Legal de Galicia. Subdirección Territorial

Localidade: Ferrol

Código do posto

Localidade

Denominación

Corpo

CXP

CE

Tipo de posto

Forma provisión

Méritos

Requisitos

Observacións

XG9251820015350305.02

Ferrol

Subdirector/a

MF

18.691,32

7.743,96

Sing.

LD

01, 02, 06

5 anos MF

MF en activo gardas

XG9251820015350301.00

Ferrol

Médico/a forense

MF

18.691,32

5.229,48

Xenér.

CT

Gardas

XG9251820015350302.00

Ferrol

Médico/a forense

MF

18.691,32

5.229,48

Xenér.

CT

Gardas

XG9251820015350303.00

Ferrol

Médico/a forense

MF

18.691,32

5.229,48

Xenér.

CT

Gardas

XG9251820015350304.00

Ferrol

Médico/a forense

MF

18.691,32

5.229,48

Xenér.

CT

Gardas

XG9251820015350701.00

Ferrol

Tramitador/a procesual e administrativo/a

CTPA

3.834,12

5.229,48

Xenér.

CT

05, 06, 07

Centro de destino: Instituto de Medicina Legal de Galicia. Subdirección Territorial

Localidade: Lugo

Código do posto

Localidade

Denominación

Corpo

CXP

CE

Tipo de posto

Forma provisión

Méritos

Requisitos

Observacións

XG9251820027001306.02

Lugo

Subdirector/a

MF

18.691,32

7.743,96

Sing.

LD

01, 02, 06

5 anos MF

MF en activo gardas

XG9251820027001307.04

Lugo

Xefe/a de sección Área de Patoloxía Forense

MF

18.691,32

6.765,60

Sing.

CE

03, 05

5 anos MF

MF en activo gardas

XG9251820027001308.04

Lugo

Xefe/a de sección Área de Clínica Médico-Forense

MF

18.691,32

6.765,60

Sing.

CE

04, 05

5 anos MF

MF en activo gardas

XG9251820027001301.00

Lugo

Médico/a forense

MF

18.691,32

5.229,48

Xenér.

CT

Gardas

XG9251820027001302.00

Lugo

Médico/a forense

MF

18.691,32

5.229,48

Xenér.

CT

Gardas

XG9251820027001303.00

Lugo

Médico/a forense

MF

18.691,32

5.229,48

Xenér.

CT

Gardas

XG9251820027001304.00

Lugo

Médico/a forense

MF

18.691,32

5.229,48

Xenér.

CT

Gardas

XG9251820027001305.00

Lugo

Médico/a forense

MF

18.691,32

5.229,48

Xenér.

CT

Gardas

XG9251820027001701.00

Lugo

Tramitador/a procesual e administrativo/a

CTPA

3.834,12

5.229,48

Xenér.

CT

05, 06, 07

XG9251820027001801.00

Lugo

Auxilio xudicial

CAX

3.077,64

5.229,48

Xenér.

CT

06, 07

Centro de destino: Instituto de Medicina Legal de Galicia. Subdirección Territorial

Localidade: Ourense

Código do posto

Localidade

Denominación

Corpo

CXP

CE

Tipo de posto

Forma provisión

Méritos

Requisitos

Observacións

XG9251820032001306.02

Ourense

Subdirector/a

MF

18.691,32

7.743,96

Sing.

LD

01, 02, 06

5 anos MF

MF en activo gardas

XG9251820032001307.04

Ourense

Xefe/a de sección Área de Patoloxía Forense

MF

18.691,32

6.765,60

Sing.

CE

03, 05

5 anos MF

MF en activo gardas

XG9251820032001308.04

Ourense

Xefe/a de sección Área de Clínica Médico-Forense

MF

18.691,32

6.765,60

Sing.

CE

04, 05

5 anos MF

MF en activo gardas

XG9251820032001301.00

Ourense

Médico/a forense

MF

18.691,32

5.229,48

Xenér.

CT

Gardas

XG9251820032001302.00

Ourense

Médico/a forense

MF

18.691,32

5.229,48

Xenér.

CT

Gardas

XG9251820032001303.00

Ourense

Médico/a forense

MF

18.691,32

5.229,48

Xenér.

CT

Gardas

XG9251820032001304.00

Ourense

Médico/a forense

MF

18.691,32

5.229,48

Xenér.

CT

Gardas

XG9251820032001305.00

Ourense

Médico/a forense

MF

18.691,32

5.229,48

Xenér.

CT

Gardas

XG9251820032001701.00

Ourense

Tramitador/a procesual e administrativo/a

CTPA

3.834,12

5.229,48

Xenér.

CT

05, 06, 07

XG9251820032001801.00

Ourense

Auxilio xudicial

CAX

3.077,64

5.229,48

Xenér.

CT

06, 07

Centro de destino: Instituto de Medicina Legal de Galicia. Subdirección Territorial

Localidade: Pontevedra

Código do posto

Localidade

Denominación

Corpo

CXP

CE

Tipo de posto

Forma provisión

Méritos

Requisitos

Observacións

XG9251820036001306.02

Pontevedra

Subdirector/a

MF

18.691,32

7.743,96

Sing.

LD

01, 02, 06

5 anos MF

MF en activo gardas

XG9251820036001307.04

Pontevedra

Xefe/a de sección Área de Patoloxía Forense

MF

18.691,32

6.765,60

Sing.

CE

03, 05

5 anos MF

MF en activo gardas

XG9251820036001308.04

Pontevedra

Xefe/a de sección Área de Clínica Médico-Forense

MF

18.691,32

6.765,60

Sing.

CE

04, 05

5 anos MF

MF en activo gardas

XG9251820036001301.00

Pontevedra

Médico/a forense

MF

18.691,32

5.229,48

Xenér.

CT

Gardas

XG9251820036001302.00

Pontevedra

Médico/a forense

MF

18.691,32

5.229,48

Xenér.

CT

Gardas

XG9251820036001303.00

Pontevedra

Médico/a forense

MF

18.691,32

5.229,48

Xenér.

CT

Gardas

XG9251820036001304.00

Pontevedra

Médico/a forense

MF

18.691,32

5.229,48

Xenér.

CT

Gardas

Código do posto

Localidade

Denominación

Corpo

CXP

CE

Tipo de posto

Forma provisión

Méritos

Requisitos

Observacións

XG9251820036001305.00

Pontevedra

Médico/a forense

MF

18.691,32

5.229,48

Xenér.

CT

Gardas

XG9251820036001701.00

Pontevedra

Tramitador/a procesual e administrativo/a

CTPA

3.834,12

5.229,48

Xenér.

CT

05, 06, 07

XG9251820036001702.00

Pontevedra

Tramitador/a procesual e administrativo/a

CTPA

3.834,12

5.229,48

Xenér.

CT

05, 06, 07

XG9251820036001801.00

Pontevedra

Auxilio xudicial

CAX

3.077,64

5.229,48

Xenér.

CT

06, 07

Centro de destino: Instituto de Medicina Legal de Galicia. Subdirección Territorial

Localidade: Vigo

Código do posto

Localidade

Denominación

Corpo

CXP

CE

Tipo de posto

Forma provisión

Méritos

Requisitos

Observacións

XG9251820036560310.02

Vigo

Subdirector/a

MF

18.691,32

7.743,96

Sing.

LD

01, 02, 06

5 anos MF

MF en activo gardas

XG9251820036560311.04

Vigo

Xefe/a de sección Área de Patoloxía Forense

MF

18.691,32

6.765,60

Sing.

CE

03, 05

5 anos MF

MF en activo gardas

XG9251820036560312.04

Vigo

Xefe/a de sección Área de Clínica Médico-Forense

MF

18.691,32

6.765,60

Sing.

CE

04, 05

5 anos MF

MF en activo gardas

XG9251820036560301.00

Vigo

Médico/a forense

MF

18.691,32

5.229,48

Xenér.

CT

Gardas

XG9251820036560302.00

Vigo

Médico/a forense

MF

18.691,32

5.229,48

Xenér.

CT

Gardas

XG9251820036560303.00

Vigo

Médico/a forense

MF

18.691,32

5.229,48

Xenér.

CT

Gardas

XG9251820036560304.00

Vigo

Médico/a forense

MF

18.691,32

5.229,48

Xenér.

CT

Gardas

XG9251820036560305.00

Vigo

Médico/a forense

MF

18.691,32

5.229,48

Xenér.

CT

Gardas

XG9251820036560306.00

Vigo

Médico/a forense

MF

18.691,32

5.229,48

Xenér.

CT

Gardas

XG9251820036560307.00

Vigo

Médico/a forense

MF

18.691,32

5.229,48

Xenér.

CT

Gardas

XG9251820036560308.00

Vigo

Médico/a forense

MF

18.691,32

5.229,48

Xenér.

CT

Gardas

XG9251820036560309.00

Vigo

Médico/a forense

MF

18.691,32

5.229,48

Xenér.

CT

Gardas

XG9251820036560701.00

Vigo

Tramitador/a procesual e administrativo/a

CTPA

3.834,12

5.229,48

Xenér.

CT

05, 06, 07

XG9251820036560702.00

Vigo

Tramitador/a procesual e administrativo/a

CTPA

3.834,12

5.229,48

Xenér.

CT

05, 06, 07

XG9251820036560801.00

Vigo

Auxilio xudicial

CAX

3.077,64

5.229,48

Xenér.

CT

06, 07

CXP

Complemento xeral do posto

CE

Complemento específico

MF

Médico/a forense

CTPA

Corpo de tramitación procesual e administrativa

CAX

Corpo de auxilio xudicial

Sing.

Singularizado

Xenér.

Xenérico

LD

Libre designación

CE

Concurso específico

CT

Concurso de traslados

Formación específica

01

Coñecementos específicos e experiencia nas áreas de actuación propias da medicina forense

02

Coñecementos en materia de organización do traballo e xestión de persoal

03

Coñecementos e experiencia en patoloxía forense

04

Coñecementos e experiencia en valoración de dano corporal e psiquiatría forense

05

Coñecementos de informática: sistemas operativos, tratamento de textos, folla de cálculo, base de datos, internet e correo electrónico

06

Formación en técnicas de comunicación e atención ao público

07

Coñecementos en materia de documentación, xestión administrativa e arquivos