Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 221 Martes, 21 de novembro de 2017 Páx. 53473

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

ANUNCIO do 7 de novembro de 2017, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, polo que se notifica a resolución de autorización de nova plantación de viña.

De conformidade co artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, logo de ser intentada sen éxito a notificación persoal a través do servizo de Correos, notifícaselles ás persoas interesadas, que se sinalan no anexo deste anuncio, a resolución de autorización de nova plantación de viña.

As persoas interesadas poderán comparecer nas oficinas do Servizo de Explotacións e Asociacionismo Agrario, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, Consellería do Medio Rural (Edificio Administrativo San Caetano, Santiago de Compostela), de luns a venres, das 9.00 ás 14.00 horas, para o coñecemento íntegro da dita resolución e a constancia de tal coñecemento.

A resolución que se notifica esgota a vía administrativa e contra ela as persoas interesadas poderán interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante a conselleira do Medio Rural no prazo dun mes ou directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses. Todo isto consonte o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, e nos artigos 10 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Ambos os dous prazos computaranse a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, sen prexuízo de que as persoas interesadas poidan exercer calquera outro dereito que consideren pertinente. A eficacia do acto administrativo queda supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único do Boletín Oficial del Estado (TEU do BOE), polo que o devandito prazo para presentar os recursos se contará a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no TEU do BOE.

Santiago de Compostela, 7 de novembro de 2017

Belén Mª do Campo Piñeiro
Directora xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

ANEXO

Procedemento: expediente número PV/36/2017/000165 de autorización de nova plantación de viña.

Persoa interesada: Álvaro Otero Pita (XXXX7318P).

Acto de notificación: resolución de concesión.

Último enderezo coñecido: Cacheiro, 3, 36967 Meaño (Pontevedra).

Procedemento: expediente número PV/32/2017/000054 de autorización de nova plantación de viña.

Persoa interesada: Amando González Viana (XXXX3789M).

Acto de notificación: resolución de denegación.

Último enderezo coñecido: Roucos, 22, 32454 Cenlle (Ourense).

Procedemento: expediente número PV/36/2017/000160 de autorización de nova plantación de viña.

Persoa interesada: Carmelo Serantes Novo (XXXX3761W).

Acto de notificación: resolución de concesión.

Último enderezo coñecido: rúa Castelao, 5, 6º C, 36636 Pontevedra (Pontevedra).

Procedemento: expediente número PV/36/2017/000241 de autorización de nova plantación de viña.

Persoa interesada: Delia Calvo Paz (XXXX3097Y).

Acto de notificación: resolución de concesión.

Último enderezo coñecido: Besomaño, 36638 Ribadumia (Pontevedra).

Procedemento: expediente número PV/32/2017/000059 de autorización de nova plantación de viña.

Persoa interesada: Ignacio Rodrigo Torrealday Morahan (XXXX2732G).

Acto de notificación: resolución de concesión.

Último enderezo coñecido: rúa Venezuela, 24, 6º B, 36204 Vigo (Pontevedra).

Procedemento: expediente número PV/36/2017/000197 de autorización de nova plantación de viña.

Persoa interesada: Jaime Reboredo Costa (XXXX8730F).

Acto de notificación: resolución de concesión.

Último enderezo coñecido: Cruceiro, 1, 36633 Cambados (Pontevedra).

Procedemento: expediente número PV/36/2017/000068 de autorización de nova plantación de viña.

Persoa interesada: José Outeda Martínez (XXXX3098Q).

Acto de notificación: resolución de concesión.

Último enderezo coñecido: Couto de Arriba, s/n, Barrantes, 36636 Ribadumia (Pontevedra).

Procedemento: expediente número PV/36/2017/000272 de autorización de nova plantación de viña.

Persoa interesada: José Antonio Álvarez Monteiro (XXXX2268N).

Acto de notificación: resolución de concesión.

Último enderezo coñecido: A Cruz, 36635 Ribadumia (Pontevedra).

Procedemento: expediente número PV/36/2017/000102 de autorización de nova plantación de viña.

Persoa interesada: José Carmelo Fontán Martínez (XXXX7620T).

Acto de notificación: resolución de concesión.

Último enderezo coñecido: Couto de Arriba, 1, Barrantes, 36636 Ribadumia (Pontevedra).

Procedemento: expediente número PV/36/2017/000171 de autorización de nova plantación de viña.

Persoa interesada: Lucas Saborido Baulo (XXXX3850F).

Acto de notificación: resolución de concesión.

Último enderezo coñecido: Carrasqueira, 15, 36638 Ribadumia (Pontevedra).

Procedemento: expediente número PV/32/2017/000008 de autorización de nova plantación de viña.

Persoa interesada: Maderas Hermanos Vicente Mateo (XXXX0974).

Acto de notificación: resolución de denegación.

Último enderezo coñecido: avda. Conde de Fenosa, 80, 2º D, 32300 O Barco de Valdeorras (Ourense).

Procedemento: expediente número PV/32/2017/000068 de autorización de nova plantación de viña.

Persoa interesada: Magora Gkatro, S.L. (XXXX5189).

Acto de notificación: resolución de denegación.

Último enderezo coñecido: rúa García Barbón, 64, 14º A, 36201 Vigo (Pontevedra).

Procedemento: expediente número PV/36/2017/000307 de autorización de nova plantación de viña.

Persoa interesada: Mª Paz Pomares Otero (XXXX6978V).

Acto de notificación: resolución de concesión.

Último enderezo coñecido: Olmos, 15, 36630 Cambados (Pontevedra).

Procedemento: expediente número PV/27/2017/000014 de autorización de nova plantación de viña.

Persoa interesada: Miguel Pavón Reinoso (XXXX7223C).

Acto de notificación: resolución de concesión.

Último enderezo coñecido: Toldao, 13, 27559 Taboada (Lugo).

Procedemento: expediente número PV/36/2017/000223 de autorización de nova plantación de viña.

Persoa interesada: Sandra Abal Riveiro (XXXX6821J).

Acto de notificación: resolución de concesión.

Último enderezo coñecido: Acuña, 13, 36141 Vilaboa (Pontevedra).