Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 232 Xoves, 7 de decembro de 2017 Páx. 55594

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 29 de novembro de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se determina a composición da comisión avaliadora do concurso de traslados entre persoal funcionario docente.

Logo de realizado o sorteo para a composición da comisión avaliadora a que fai referencia a Orde do 24 de outubro de 2017 pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación (Diario Oficial de Galicia núm. 210, do 6 de novembro), de acordo co que establece a súa disposición vixésimo quinta, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

DISPÓN:

Primeiro. Constituirase a comisión que figura no anexo desta resolución.

Segundo. Actuará como secretario ou secretaria da comisión o/a vogal con menor antigüidade na función pública docente como persoal funcionario de carreira, agás que a comisión acorde determinalo doutro xeito.

Terceiro. A comisión avaliadora poderá solicitar o asesoramento que considere oportuno.

Cuarto. Os membros da comisión terán dereito a percibir asistencias de acordo co previsto no Decreto 144/2001, do 7 de xuño (DOG do 25 de xuño), modificado polo Decreto 144/2008, do 26 de xuño (DOG do 18 de xuño), e polo Decreto 96/2011, do 5 de maio (DOG do 30 de maio, Corrección de erros do 1 de xuño), e conforme as clasificacións que recolle, esta comisión considérase incluída na categoría primeira.

Santiago de Compostela, 29 de novembro de 2017

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO
Comisión de avaliación
Orde do 24 de outubro de 2017 (DOG núm. 210, do 6 de novembro)

Posto

DNI

Primeiro apelido

Segundo apelido

Nome

Presidente/a titular

33843526S

Fernández

Fraga

Fernando

Vogal titular 1

33241371T

García

Rodríguez

María Carmen

Vogal titular 2

34992842K

Veiga

Cid

Rafael

Vogal titular 3

10042361D

Yebra

Folgueral

María Jesús

Vogal titular 4

33239271Q

Fianza

Castro

Francisco

Vogal titular 5

76866739A

Carbón

Puente

María Inmaculada

Vogal titular 6

32758161C

Novio

López

Valentín

Vogal titular 7

42746549Z

Carpintero

Troncoso

María Elena Luz

Vogal titular 8

33235917C

Martínez

Gómez

Enrique J.

Vogal titular 9

76517359Q

Rodríguez

González

Mª del Mar

Presidente/a suplente

33858240D

Guerra

Fernández

Manuel

Vogal suplente 1

32766887Y

Plana

Galán

María Beatriz

Vogal suplente 2

33230259C

Paradela

Rodríguez

Rafael

Vogal suplente 3

33244273G

Pensado

Banet

Cecilia

Vogal suplente 4

33251210H

Moure

Beiroa

Manuel

Vogal suplente 5

33297674E

Moralejo

Gárate

Teresa Iciar

Vogal suplente 6

32799362M

Vizoso

Pérez

Miguel

Vogal suplente 7

76618427E

Viñas

González-Zaera

María Concepción

Vogal suplente 8

76620479G

Fafián

Lemos

Fernando

Vogal suplente 9

33291356Y

Martínez

Penas

Ana Cristina