Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 237 Venres, 15 de decembro de 2017 Páx. 56893

VI. Anuncios

b) Administración local

Deputación Provincial de Ourense

ANUNCIO de licitación do procedemento aberto para a contratación do servizo consistente na organización, xestión e impartición do itinerario formativo especialista en atención sociosanitaria a persoas dependentes en domicilio e institucións no ámbito territorial do municipio do Pereiro de Aguiar.

No perfil do contratante publícanse íntegros os pregos de condicións do procedemento aberto para a contratación do servizo consistente na organización, xestión e impartición do itinerario formativo especialista en atención sociosanitaria a persoas dependentes en domicilio e institucións no ámbito territorial do municipio do Pereiro de Aguiar, cun tipo de licitación de 110.880,00 € (todos os impostos e gastos incluídos). As proposicións presentaranse ata as 14 horas do décimo quinto (15) día natural contado desde o seguinte ao da publicación do anuncio de licitación no DOG, a través da plataforma www.leal.gal, única e exclusivamente. A apertura de proposicións terá lugar de conformidade co disposto na cláusula XIII do prego de condicións. A documentación necesaria e demais datos figuran no prego de condicións ao que poderá accederse gratuitamente a través do perfil do contratante na web da Deputación www.depourense.es, ou na plataforma www.leal.gal. As solicitudes de información poderán formularse telefonicamente 988 31 75 40 perante o Servizo de Contratación.

Sen prexuízo de calquera outro recurso que se considere procedente, o prego de condicións, os anuncios de licitación e os demais documentos contractuais que establezan as condicións que teñan de rexer a licitación, serán susceptibles de recurso potestativo de reposición ante a Presidencia da Deputación no prazo dun mes e, alternativamente, de recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense no prazo de dous meses, contados ambos os prazos desde o día seguinte ao da publicación dos anuncios de licitación ou, se for o caso, da última publicación (se non fosen simultáneos).

Ourense, 23 de novembro de 2017

José Manuel Baltar Blanco
Presidente da Deputación Provincial de Ourense