Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 6 Martes, 9 de xaneiro de 2018 Páx. 1632

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Cedeira

ANUNCIO do cambio de uso de terreo dotacional sito na rúa Ortigueira.

O Pleno da Corporación, por maioría absoluta do número legal de membros, en sesión extraordinaria realizada con data do 31.10.2017, adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

Primeiro. Levantar a nota de reparo emitida pola Intervención municipal.

Segundo. Aprobar o cambio de uso da parcela sita na rúa Ortigueira conforme o seguinte:

Ref. catastral:

6449202NJ7364N0001TY

Superficie da parcela:

1.061 m2

Situación:

rúa Ortigueira

Titularidade:

Concello de Cedeira

Lindeiros:

Norte: rúa Río Lamas

Sur: rúa Río Condomiñas

Leste: avenida de Zumalacárregui

Oeste: rúa Ortigueira

PXOU

Proposta

Uso principal:

Equipamento educativo

Equipamento sanitario-asistencial

Usos complementarios:

Equipamento socio-cultural

Terceiro. Modificar a inscrición do ben terreo dotacional que consta no Inventario de bens, debendo constar a seguinte descrición:

Ben: Ft180704004.

Nome: Escola de Música.

Natureza do inmoble: urbana.

Situación: r/ Ortigueira, Cedeira, 15350 A Coruña.

Lindeiros: Manuel López Fraguela, es.: Josefa López Fraguela, fo.: José Fernández Cagiga, front.: camiño veciñal Esteiro-San Román.

Natureza de dominio: patrimonial.

Destino: equipamento sanitario-asistencial (principal).

equipamento socio-cultural (complementario).

Dtos. reais:

Dtos. persoais:

Froitos e rendas:

– Datos do soar:

Superficie do soar: 832 m2.

Data de adquisición: 29.7.1967.

Título: 100 % do pleno dominio con carácter privativo.

Acordo: certificación de dominio.

Rex. Prop.: Ortigueira. Tomo: 202. Libro: 26. Folio: 274. Predio: 2838. Inscrición: 1.

Observacións:

– Datos da construcción:

Superficie da construción: 556 m2.

Data de adquisición: 29.7.1967.

Descrición: edificio antigo de dúas alturas, planta rectangular con pequeno xardín valado de acceso ao inmueble, teito a catro augas con cuberta de tella e grandes ventanais en fachadas exteriores.

Título: 100 % do pleno dominio.

Acordo: certificación de dominio.

Rex. Prop.: Ortigueira. Tomo: 202. Libro: 26. Folio: 274. Predio: 2838. Inscrición: 1.

Observacións:

– Datos económicos:

Custo adquisición construción: 3.642,13 €.

Custo adquisición solo:

Valor mercado construción (2008): 145.970,00 €.

Valor mercado terreo (2008): 26.750,00 €.

Valor catastral (2007):

Referencia catastral: 6449202NJ7364N0001TY.

Ben: Ft180704005.

Nome: Escola Infantil.

Natureza do inmoble: urbana.

Situación: r/ Ortigueira, Cedeira, 15350 A Coruña.

Lindeiros:

Natureza de dominio: patrimonial.

Destino: equipamento sanitario-asistencial (principal).

equipamento socio-cultural (complementario).

Dtos. reais:

Dtos. persoais:

Froitos e rendas:

– Datos do soar:

Superficie do soar: 403 m2.

Data de adquisición: 1.7.1960.

Título: 100 % do pleno dominio con carácter privativo.

Acordo:

Rex. Prop.:      Tomo:      Libro:      Folio:      Predio:      Inscrición:

Observacións:

– Datos da construción:

Superficie da construción: 556 m2.

Data de adquisición: 1.7.1960.

Descrición: edificio antigo rehabilitado de dúas alturas, planta rectangular con pequeno xardín valado de acceso ao inmueble, teito a catro augas con cuberta de tella e grandes ventanais en fachadas exteriores.

Título: 100 % do pleno dominio con carácter privativo.

Acordo:

Rex. Prop.:      Tomo:      Libro:      Folio:      Predio:      Inscrición:

Observacións:

– Datos económicos:

Custo adquisición construción:

Custo adquisición solo:

Valor mercado construción (2008): 146.120,00 €.

Valor mercado terreo (2008): 26.750,00 €.

Valor catastral (2007):

Referencia catastral: 6449202NJ7364N0001TY.

Cuarto. Publicar anuncio do acordo do cambio de uso da parcela no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial da provincia.

Quinto. Comunicar o acordo de cambio de uso á consellería competente en materia de urbanismo para efectos da inscrición no Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia.

Sexto. Comunicar ao Catastro, así como ao Rexistro da Propiedade, as modificacións efectuadas.

Cedeira, 3 de novembro de 2017

Pablo Diego Moreda Gil
Alcalde