Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 12 Mércores, 17 de xaneiro de 2018 Páx. 3482

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

EXTRACTO da Orde do 27 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións destinadas á creación de viveiros industriais de empresas en parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código do procedemento IN541A).

BDNS (Identif.): 380714.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo se pode consultar na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primeiro. Beneficiarios

Concellos da Comunidade Autónoma de Galicia.

Segundo. Obxecto

Construción, reforma e/ou equipamento interior de naves industriais co fin de crear un viveiro industrial de empresas.

Terceiro. Bases reguladoras

Orde do 27 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións destinadas á creación de viveiros industriais de empresas en parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código do procedemento IN541A).

Publicadas no Diario Oficial de Galicia.

Cuarto. Contía

Importe total da convocatoria: 589.862,00 €.

Intensidade das axudas: 80 % do importe total considerado como subvencionable, cun máximo de 240.000,00 € por solicitude (só se admite unha solicitude por concello).

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

Desde o día seguinte ao da publicación da Orde do 27 de decembro de 2017 no Diario Oficial de Galicia ata o 28 de febreiro de 2018.

Sexto. Outros datos

Poderase anticipar ata o 25 % do importe da subvención concedida.

Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2017

Francisco Conde López
Conselleiro de Economía, Emprego e Industria