Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 12 Mércores, 17 de xaneiro de 2018 Páx. 3722

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela

EDICTO (255/2017).

Eu, María Teresa Vázquez Abades, letrada da Administración de xustiza do Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela, fago saber que no procedemento de execución de títulos xudiciais 255/2017 deste xulgado do social, seguido por instancia de Rubén Iglesias Mayo contra SS Fernández Concesionario, S.L.U., Fogasa, se ditou a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva é do tenor literal seguinte:

«Decreto.

Letrada da Administración de xustiza: María Teresa Vázquez Abades.

Santiago de Compostela, 18 de decembro de 2017.

Parte dispositiva.

Acordo:

a) Declarar o executado SS Fernández Concesionario, S.L.U., en situación de insolvencia total por importe de 5.584 euros (4.655,28 euros en concepto de salarios, vacacións e indemnización, 806,04 euros en concepto de xuros do artigo 29.3 do ET sobre os conceptos salariais que comportan 3.146,58 euros, 122,68 euros en concepto de xuros do artigo 1108 do Código civil sobre a indemnización que comporta 1.508,70 euros), máis outros 558,4 euros que se fixan provisionalmente en concepto de xuros que, se é o caso, poidan percibirse durante a execución e as custas desta, sen prexuízo da súa posterior liquidación, insolvencia que se entenderá para todos os efectos como provisional.

b) Arquivar as actuacións logo de anotación no libro correspondente, sen prexuízo de reaperturar a execución, se a partir deste momento se coñecen novos bens do executado.

c) Unha vez asine a presente resolución, procédase á súa inscrición no rexistro correspondente.

d) Expedir os testemuños das resolucións procedentes que se entregarán á parte executante na oficina xudicial deste xulgado.

Modo de impugnación. Contra a presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interpoñerse ante quen dita a resolución no prazo de tres días hábiles seguintes á notificación desta con expresión da infracción cometida nesta a xuízo do recorrente, artigo 188 da LXS.

A letrada da Administración de xustiza».

E para que sirva de notificación en legal forma a SS Fernández Concesionario, S.L.U., en ignorado paradoiro, expido este edicto para a súa inserción no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 18 de decembro de 2017

A letrada da Administración de xustiza