Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 13 Xoves, 18 de xaneiro de 2018 Páx. 3866

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2017, da Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 31 de maio de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións destinadas a confederacións, federacións e ás entidades de iniciativa social, non asociadas nin federadas, sen ánimo de lucro, para o desenvolvemento de proxectos de asesoramento e formación de persoas con discapacidade na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciada polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para os anos 2017 e 2018.

De conformidade co disposto no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e tendo en conta o disposto no artigo 17.1 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade ou finalidades da subvención.

Así, de conformidade coa normativa indicada, procédese á seguinte publicación:

Convocatoria: Orde do 31 de maio de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións destinadas a confederacións, federacións e ás entidades de iniciativa social, non asociadas nin federadas, sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de proxectos de asesoramento e formación de persoas con discapacidade na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciada polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020 e se procede á súa convocatoria para os anos 2017 e 2018.

Programa: 312E.

Crédito orzamentario: 12.04.312E.481.0.

Código proxecto 2016 00171, por importe de setecentos vinte mil seiscentos dez euros con sesenta e cinco céntimos (720.610,65 €).

Finalidade: contribuír á mellora da empregabilidade mediante a adquisición de habilidades e capacidades pre-laborais das persoas con discapacidade maiores de 16 anos e cun nivel de discapacidade igual ou superior ao 33 %, residentes na Comunidade Autónoma de Galicia, mediante o desenvolvemento de accións formativas.

Entidades beneficiarias e contía: as entidades beneficiarias e o importe concedido relaciónanse no anexo á resolución.

Santiago de Compostela, 29 de decembro de 2017

Fabiola García Martínez
Directora xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade

ANEXO

Número do proxecto

Entidade

Denominación do proxecto

CIF

Subvención concedida

01.01

Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami)

Formación en habilidades para o emprego na provincia da Coruña

G32115941

26.121,60 €

01.02

Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami)

Formación en habilidades para o emprego nas provincias de Ourense, Pontevedra e Lugo

G32115941

24.307,20 €

01.03

Agrupación Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami)-Asociación A Mariña Cogami

Formación prelaboral no medio rural

G32115941

13.690,56 €

01.04

Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami)

Formación en habilidades sociolaborais. A Coruña norte

G32115941

10.822,50 €

01.05

Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami)

Formación en habilidades para o emprego. Mos

G32115941

40.386,36 €

02.01

Federación Gallega de Asociaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (Fademga Plena inclusión Galicia)

Plena inclusión das persoas con discapacidade intelectual das provincias da Coruña e Lugo a través da formación sociolaboral

G36620037

33.670,00 €

02.02

Federación Gallega de Asociaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (Fademga Plena inclusión Galicia)

Plena inclusión das persoas con discapacidade intelectual das provincias de Pontevedra e Ourense a través da formación sociolaboral

G36620037

33.670,00 €

03.01

Agrupación Federación Gallega de Asociaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (Fademga Plena inclusión Galicia)-Asociación Comarcal de Educación Especial Santísimo Cristo del Amor (Aceesca)

Somos capaces

G36620037

19.994,52 €

04.01

Agrupación Federación Gallega de Asociaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (Fademga Plena inclusión Galicia)-Asociación Bata. Bayon Asociación para el Tratamiento del Autismo (Bata)

Operario de conservación de espazos naturais e zonas protexidas 1

G36620037

14.585,20 €

04.02

Agrupación Federación Gallega de Asociaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (Fademga Plena inclusión Galicia)-Asociación Bata. Bayon Asociación para el Tratamiento del Autismo (Bata)

Operario de conservación de espazos naturais e zonas protexidas 2

G36620037

14.585,20 €

05.01

Federación Gallega de Asociaciones de Atención a Personas con Parálisis Cerebral (Aspace)

Independente

G36344950

14.430,00 €

05.02

Federación Gallega de Asociaciones de Atención a Personas con Parálisis Cerebral (Aspace)

Carreira de fondo. Acompañamento e formación para a preparación de oposicións

G36344950

4.810,00 €

06.01

Asociación Coruñesa de Promoción del Sordo (Acopros)

Formación prelaboral na discapacidade auditiva

G15048762

60.000,00 €

07.01

Agrupación Federación Galega de Institucións para a Síndrome de Down (Down Galicia)-Asociación Síndrome de Down Teima-Asociación Síndrome de Down da Coruña

Formación e preparación de oposicións autonómicas e estatais para persoas con síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual

G15665144

59.982,78 €

07.02

Agrupación Federación Galega de Institucións para a Síndrome de Down (Down Galicia)-Asociación Síndrome de Down Teima-Down Vigo. Asociación para el Síndrome de Down

Alfabetización e formación básica en habilidades instrumentais para persoas coa síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual

G15665144

35.260,20 €

07.03

Agrupación Federación Galega de Institucións para a Síndrome de Down (Down Galicia)-Fundación Down Compostela-Down Pontevedra Xuntos Asociación Síndrome de Down

Formación prelaboral e estimulación cognitiva de persoas coa síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual

G15665144

25.330,73 €

08.01

Asociación Socio Cultural ASCM

EPA 2017 (Formación de mulleres adultas que fomenten a vida independente)

G15161573

24.480,98 €

10.01

Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG)

Adquisición de habilidades para a vida autónoma e mellora da empregabilidade

G15068091

14.742,65 €

10.02

Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG)

Inserción sociolaboral de persoas xordas de Pontevedra

G15068091

28.771,20 €

11.01

Feafes Galicia (Federación de Asociacións de Familiares e Enfermos Mentais de Galicia)

Itinerarios de formación prelaboral para a mellora da empregabilidade de persoas con enfermidade mental

G15545353

60.000,00 €

12.01

Federación Galega de Dano Cerebral (Fegadace)

Formación prelaboral e habilidades sociais para persoas con dano cerebral adquirido

G70191051

25.746,03 €

13.01

Fundación Integra para la Discapacidad Intelectual (Integra)

Futuro XXI 17-18

G36880615

24.050,00 €

15.01

Asociación Itínera

Apoio e orientación educativa

G15983570

16.000,00 €

15.02

Asociación Itínera

Habilidades prelaborais

G15983570

6.307,20 €

16.01

Fundación Amicos para a Protección de Persoas con Discapacidade Psíquica (Fundación Amicos)

Asesoramento e formación de persoas con discapacidade intelectual

G70169610

34.439,60 €

17.01

Asociación Xuvenil, Cultural, Deportiva, Mediambiental e de Promoción da Saúde Integrados/as (Asociación Integrados)

Formación sociolaboral para persoas con discapacidade

G15973357

34.439,60 €

18.01

Asociación para a Promoción de Persoas con Diversidade Funcional da Comarca da Limia (Asociación Limisi)

Emprendedores

G32302671

19.986,54 €