Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 14 Venres, 19 de xaneiro de 2018 Páx. 4479

VI. Anuncios

c) Outros anuncios

Sociedade Galega do Medio Ambiente, S.A.

ANUNCIO polo que se convoca licitación pública para a prestación do servizo de xestión integral das plantas de transferencia de Sogama (NC 0014/2017).

1. Entidade adxudicadora: Sociedade Galega do Medio Ambiente, S.A.

Obtención de documentación e información:

Enderezo da internet do perfil do contratante: http://www.contratosdegalicia.es.

2. Obxecto do contrato: servizo.

División por lotes: non.

3. Tramitación e procedemento:

Tramitación: ordinaria.

Procedemento: aberto.

Criterios de adxudicación: os especificados no prego de condicións.

4. Valor estimado do contrato: 24.308.100,00 euros sen IVE.

5. Garantías exixidas:

Provisoria: 729.279,00 euros.

Definitiva: 5 % do importe de adxudicación, excluído o IVE.

6. Presentación de ofertas:

– Data límite de presentación: 8 de marzo de 2018, ás 13.00 horas.

– Lugar de presentación: Morzós, 10 (As Encrobas), 15187 Cerceda, A Coruña.

7. Apertura de ofertas:

Para a apertura dos sobres B observarase o disposto no prego de condicións.

8. Gastos de publicidade: o custo dos gastos de publicidade será por conta do adxudicatario.

9. Este anuncio enviouse ao DOUE o 15 de xaneiro de 2018.

Cerceda, 15 de xaneiro de 2018

Javier Domínguez Lino
Presidente da Sociedade Galega do Medio Ambiente, S.A.