Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 15 Luns, 22 de xaneiro de 2018 Páx. 4801

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Política Social

EDICTO do 5 de decembro de 2017, da Xefatura Territorial de Vigo, polo que se notifican as resolucións ditadas nos procedementos de competencia desta xefatura territorial (expediente 3600116-I/16 e doce máis).

No uso das competencias atribuídas a esta xefatura territorial e ao abeiro da disposición transitoria terceira da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e en virtude do disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ao seren devoltas polo servizo de Correos as notificacións enviadas no seu día coas resolucións ditadas por esta xefatura territorial nos procedementos instados polas persoas que se citan no anexo, notifícanse e emprázanse as persoas interesadas para compareceren, persoalmente ou debidamente representadas, no prazo de dez (10) días contados desde o seguinte ao da data de publicación deste edicto no Boletín Oficial del Estado (BOE), no Servizo de Prestacións, Inclusión e Inmigración da Xefatura Territorial da Consellería de Política Social de Vigo, rúa Concepción Arenal, 8, 1º andar, teléfono 986 81 72 30, en horario de mañá entre e as 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, para os efectos de coñecer o texto íntegro das ditas resolucións e advertíndolles que, de non facelo así se terán por notificadas.

Contra estas resolucións, que non esgotan a vía administrativa, poderán interpoñer reclamación previa á vía xurisdicional social, diante desta xefatura territorial, no prazo dos trinta (30) días seguintes á data da súa notificación segundo o disposto no artigo 71 da Lei 36/2011, do 10 de outubro, reguladora da xurisdición social.

Vigo, 5 de decembro de 2017

A xefa territorial de Vigo
P.A. (Decreto 176/2015, do 3 de decembro)
Susana Figueroa Martínez
Xefa do Servizo de Coordinación Administrativa

ANEXO
Procedemento BS650A

Apelidos e nome

Núm. DNI/NIE

Núm. expte.

Resolución e data

Félix dos Santos, Adriano Augusto

53115899K

3600116-I/16

Denegación 22.9.2017

Sene Sarr, El Hadji

77481151Q

3600539-I/13

Extinción 21.9.2017

Fernández Chapela, Jesús

76811408X

3600510-I/14

Caducidade 27.10.2017

Pimentel Alonso, Miguel

76904323M

3600197-I/00

Suspensión 16.10.2017

Alonso Fernández, David

53187661T

3600263-I/14

Suspensión 16.10.2017

Celada Quiroga, Aylen

53821564T

3600450-I/15

Caducidade 30.10.2017

Gordinho Machado, Amilcar Jorge

77970300R

3600693-I/14

Extinción 22.10.2017

Barros Rodríguez, María Luz

53191597A

3600786-I/14

Suspensión 16.10.2017

Procedemento BS650G

Apelidos e nome

Núm. DNI/NIE

Núm. expte.

Resolución e data

Alonso Vila, Matilde

35487730H

3600481-X/12

Modificación 18.9.2017

Baquer Checa, María Luzía

39486097L

3600536-X/16

Denegación 17.10.2017

Lamas Agras, José

35981441B

3600307-X/16

Denegación 17.10.2017

Dapena Tourón, Rosa María

35233213L

3600583-X/13

Extinción 19.10.2017

Fernández Álvarez, Evencio

34486423Q

3600809-X/16

Denegación 3.7.2017