Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 16 Martes, 23 de xaneiro de 2018 Páx. 5126

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Santiago de Compostela

ANUNCIO da oferta de emprego público para o ano 2017.

A Xunta de Goberno Local, en sesión que tivo lugar o día 22 de decembro de 2017, aprobou a oferta de emprego do Concello de Santiago de Compostela para o ano 2017, co seguinte detalle:

Oferta de emprego 2017

A) Quenda libre.

Persoal funcionario

Nº prazas

Denominación

Escala

Subescala

Clase

Grupo

2

Técnico/a de xestión

Adm. xeral

Xestión

A2

1

Administrativo/a

Adm. xeral

Administrativa

C1

1

Letrado/a

Adm. especial

Técnica

Técnicos superiores

A1

1

Aparellador (arquitecto/a técnico/a)

Adm. especial

Técnica

Técnicos medios

A2

2

Oficial albanel

Adm. especial

Servizos especiais

Persoal oficios

C2

3

Bombeiro-condutor

Adm. especial

Servizos especiais

Extinción incendios

C2

2

Policía Local* (unha delas por mobilidade)

Adm. especial

Servizos especiais

Policía local

C1

10

Auxiliar administrativo (sentenza)

Adm. xeral

Auxiliar

C2

2

Músicos (clarinete e frauta) (sentenza)

Adm. especial

Servizos especiais

Banda de Música

A2

1

Músico (trombón), sentenza

Adm. especial

Servizos especiais

Banda de Música

C1

1

Técnico en informática (programador, axudante técnico mantemento), sentenza

Adm. especial

Técnica

Técnicos auxiliares

C1

Persoal laboral

Denominación

Escala

Grupo

3

Psicólogo/a (2 sentenza e 1 estabilización emprego temporal)

Persoal laboral

A1

2

Educador/a familiar (sentenza)

Persoal laboral

A2

3

Traballador/a social (sentenza)

Persoal laboral

A2

1

Axente desenvolvemento local (sentenza)

Persoal laboral

A2

1

Técnico/a de orientación laboral (sentenza)

Persoal laboral

A2

1

Coordinador/a de centro sociocultural (sentenza)

Persoal laboral

A2

6

Animador/a sociocultural (sentenza)

Persoal laboral

C1

B) Promoción interna.

Persoal funcionario

Nº prazas

Denominación

Escala

Subescala

Clase

Grupo

1

Conserxe

Adm. xeral

Subalterna

C2

Persoal laboral

Denominación

Escala

Grupo

1

Conserxe

Persoal laboral

C2

Reserva para persoas con discapacidade.

Ao abeiro do disposto no artigo 59.1 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto básico do empregado público, e tendo en conta que o número total de prazas ofertadas para a quenda libre é de 44, dado que se deberán reservar tres das prazas ofertadas para persoas con discapacidade, proponse a reseva das seguintes 4 prazas para persoas con discapacidade, ampliando así nun efectivo o mínimo marcado pola normativa aplicable.

• Una praza de administrativo de Administración xeral (persoal funcionario).

• Unha praza de técnico/a de xestión (persoal funcionario).

• Una praza de oficial albanel (persoal funcionario).

• Unha praza de auxiliar administrativo (persoal funcionario). Reserva para discapacidade intelectual.

O que se publica para os efectos oportunos.

Santiago de Compostela, 22 de decembro de 2017

O alcalde
P.D. (Decreto do 28.6.2017)
María Rozas Pérez
Concelleira-delegada de Economía, Facenda e Administración