Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 17 Mércores, 24 de xaneiro de 2018 Páx. 5386

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Política Social

ANUNCIO do 22 de novembro de 2017, da Xefatura Territorial de Vigo, polo que se notifican diversas resolucións ditadas no procedemento BS210A (expediente VI-000000749 e vinte e dous máis).

De conformidade coa disposición transitoria terceira da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e ao abeiro dos artigos 59.5 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, tentada a notificación das resolucións ditadas pola xefatura territorial no último domicilio coñecido dos interesados sen que esta se puidese efectuar por causas non imputables á Administración, notifícanselles as resolucións ás persoas citadas no anexo, ou aos seus representantes debidamente acreditados, para que no prazo de dez (10) días, contados desde o día seguinte ao da data de publicación deste anuncio no Boletín Oficial del Estado (BOE), comparezan nas dependencias do Servizo de Dependencia e Autonomía Persoal da Xefatura Territorial da Consellería de Política Social, na Praza da Estrela s/n, 3º andar, de Vigo, en horario de mañá, entre as 9.00 e as 14.00 horas, de luns a venres, para os efectos de coñecer o texto íntegro da resolución e advertíndolles que, de non facelo así, se terán por notificados.

Contra estas resolucións, que non esgotan a vía administrativa, poderase interpoñer recurso de alzada no prazo dun mes, a partir do día seguinte ao da súa notificación, dirixido á persoa titular da Consellería de Política Social, conforme os artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Vigo, 22 de novembro de 2017

Marta Iglesias Bueno
Xefa territorial de Vigo

ANEXO

Procedemento

Nº de expediente

Apelidos e nome

DNI

Acto obxecto de notificación

Data do documento

BS210A

VI-000000749

Álvarez Sabucedo, Celsa (familia de)

34552296V

Resolución por falecemento e arquivamento

2.6.2017

BS210A

PO-000000760

Justo González, Rosa (familia de)

35982279K

Resolución por falecemento e arquivamento

11.5.2017

BS210A

VI-000036402

Casal Castro, Germán (familia de)

76843009D

Resolución por falecemento e arquivamento

19.10.2017

BS210A

PO-000000179

González Balado, Rita (familia de)

35898533H

Resolución por falecemento e arquivamento

19.10.2017

BS210A

VI-000013246

Riobó Rodríguez, Álvaro (familia de)

35371229N

Resolución por falecemento e arquivamento

19.10.2017

BS210A

VI-000016799

Díaz Company, Elisa (familia de)

35811272L

Resolución por falecemento e arquivamento

22.9.2017

BS210A

VI-000032467

Rodríguez González, Urbano (familia de)

35988501X

Resolución por falecemento e arquivamento

22.3.2017

BS210A

VI-000033444

Castro Lorenzo, Rosalía (familia de)

35804268F

Resolución por falecemento e arquivamento

22.3.2017

BS210A

VI-000034675

Nieto Pérez, Josefina (familia de)

32461557R

Resolución por falecemento e arquivamento

22.3.2017

BS210A

VI-000017004

Serrano Bajo, Concepción (familia de)

23194492G

Resolución por falecemento e arquivamento

2.3.2017

BS210A

VI-000003272

Suárez Silva, Clementina (familia de)

35802816G

Resolución por falecemento e arquivamento

22.3.2017

BS210A

VI-000002142

Domingo Palacios, Robustiana (familia de)

11209227Q

Resolución por falecemento e arquivamento

22.3.2017

BS210A

VI-000039976

Barciela Parada, Rosa (familia de)

35991934Q

Resolución por falecemento e arquivamento

19.10.2017

BS210A

VI-000041104

Lima Bamio, Margarita (familia de)

35992895B

Resolución por falecemento e arquivamento

25.4.2017

BS210A

VI-000043775

Collazo Fernández, Carmen (familia de)

35913376A

Resolución por falecemento e arquivamento

19.10.2017

BS210A

VI-000046025

Bernárdez Pereira, Eduarda (familia de)

35957426P

Resolución por falecemento e arquivamento

20.9.2017

BS210A

PO-000048759

Vales González, José (familia de)

76784989H

Resolución por falecemento e arquivamento

18.9.2017

BS210A

VI-000051744

Durán Pérez, Argentina (familia de)

35156732J

Resolución por falecemento e arquivamento

20.9.2017

BS210A

VI-000052668

Vidal Robelo, María Teresa (familia de)

32419943V

Resolución por falecemento e arquivamento

20.9.2017

BS210A

VI-000054174

Solleiro Martínez, Edmundo (familia de)

35494777G

Resolución por falecemento e arquivamento

19.10.2017

BS210A

VI-000054910

Freiría Álvarez, Anastasia (familia de)

35949101D

Resolución por falecemento e arquivamento

20.9.2017

BS210A

VI-000038292

Abalde Salgueiro, Rosa (familia de)

35955899E

Resolución por falecemento e arquivamento

19.10.2017

BS210A

VI-000043671

Fernández Fernández, Victoria (familia de)

10317553Y

Resolución por falecemento e arquivamento

19.10.2017