Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 18 Xoves, 25 de xaneiro de 2018 Páx. 5616

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 4 de xaneiro de 2018, da Dirección Xeral de Inclusión Social, pola que se procede á publicación das entidades beneficiarias e o importe das axudas concedidas en virtude da Orde do 18 de xullo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras de subvencións para o investimento en centros de inclusión e emerxencia social e de programas que desenvolverán as corporacións locais para a inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión, e se procede á súa convocatoria para os exercicios 2017-2018, cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e Fondo Social Europeo 2014-2020.

De conformidade co disposto no artigo 18.1 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, se procede á publicación das entidades beneficiarias e o importe das axudas concedidas, segundo o establecido no artigo 27 da Orde do 18 de xullo de 2017, pola que se establecen as bases reguladoras de subvencións para o investimento en centros de inclusión e emerxencia social e de programas que desenvolverán as corporacións locais para a inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión, e se procede á súa convocatoria para os exercicios 2017/2018, cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e Fondo Social Europeo 2014-2020.

Finalidade da axuda: a presente orde regula a convocatoria de subvencións ás corporacións locais para o cofinanciamento de programas desenvolvidos polos servizos sociais de titularidade municipal dirixidos á inclusión sociolaboral da poboación xitana, da poboación inmigrante e outras persoas en risco de exclusión residentes en Galicia.

Norma reguladora: Orde do 18 de xullo de 2017, pola que se establecen as bases reguladoras de subvencións para o investimento en centros de inclusión e emerxencia social e de programas que desenvolverán as corporacións locais para a inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión, e se procede á súa convocatoria para os exercicios 2017/2018, cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e Fondo Social Europeo 2014-2020 (Diario Oficial de Galicia, núm. 114, do 24 de xullo de 2017).

Crédito orzamentario:

Aplicación

Importe 2017

Importe 2018

Importe total

12.03.313C.760,0

418.093,94

254.625,00

672.718,94

12.03.313C.460.1

477.239,45

417.584,52

894.823,97

12.03.312C.460.0

553.294,32

484.132,53

1.037.426,85

12.03.313C.460.2

1.774.035,16

1.178.002,00

2.952.037,16

Total

3.222.662,87

2.334.344,05

5.557.006,92

Santiago de Compostela, 4 de xaneiro de 2018

Arturo Parrado Puente
Director xeral de Inclusión Social

ANEXO

a) Programas dirixidos á inclusión social da comunidade xitana:

Expediente

Corporación local

Importe concedido 2017

Importe concedido 2018

Total concedido

BS623C 2017/10

Concello do Porriño

16.035,46 €

23.297,72 €

39.333,18 €

BS623C 2017/11

Concello de Ourense

3.844,55 €

4.959,20 €

8.803,75 €

BS623C 2017/12

Concello de Pontevedra

3.509,28 €

2.266,41 €

5.775,69 €

BS623C 2017/14

Concello de Ribadavia

7.666,63 €

6.705,69 €

14.372,32 €

BS623C 2017/16

Concello de Narón

20.405,81 €

25.196,51 €

45.602,32 €

BS623C 2017/17

Concello de Santa Comba

1.315,98 €

3.168,10 €

4.484,08 €

BS623C 2017/18

Concello de Arteixo

5.531,99 €

8.480,76 €

14.012,75 €

BS623C 2017/19

Concello de Maside

24.448,23 €

21.683,77 €

46.132,00 €

BS623C 2017/21

Concello de Verín

13.056,25 €

14.936,35 €

27.992,60 €

BS623C 2017/26

Concello de Santiago de Compostela

19.782,83 €

20.952,67 €

40.735,50 €

BS623C 2017/27

Concello de Viveiro

20.763,80 €

36.435,55 €

57.199,35 €

BS623C 2017/29

Concello de Lugo

45.795,69 €

41.972,82 €

87.768,51 €

BS623C 2017/33

Concello de Monforte de Lemos

10.904,58 €

9.149,82 €

20.054,40 €

BS623C 2017/34

Concello de Xinzo da Limia

30.544,28 €

30.119,41 €

60.663,69 €

BS623C 2017/38

Concello de Marín

8.209,45 €

11.269,74 €

19.479,19 €

BS623C 2017/44

Concello de Maceda

0,00 €

4.142,90 €

4.142,90 €

BS623C 2017/46

Concello da Coruña

47.921,66 €

41.905,34 €

89.827,00 €

BS623C 2017/5

Concello de Quiroga

13.452,24 €

13.354,76 €

26.807,00 €

BS623C 2017/7

Concello do Carballiño

5.925,78 €

5.507,98 €

11.433,76 €

b) Programas dirixidos á inclusión social da poboación inmigrante:

Expediente

Corporación local

Importe concedido 2017

Importe concedido 2018

Total

BS623C 2017/11

Concello de Ourense

38.374,41 €

40.518,85 €

78.893,26 €

BS623C 2017/15

Concello de Vilaboa

23.189,70 €

27.706,91 €

50.896,61 €

BS623C 2017/18

Concello de Arteixo

8.781,08 €

15.693,55 €

24.474,63 €

BS623C 2017/21

Concello de Verín

14.964,90 €

14.562,52 €

29.527,42 €

BS623C 2017/24

Concello de Ribeira

609,25 €

1.827,75 €

2.437,00 €

BS623C 2017/27

Concello de Viveiro

43.921,62 €

42.090,34 €

86.011,96 €

BS623C 2017/29

Concello de Lugo

13.707,23 €

18.824,84 €

32.532,07 €

BS623C 2017/31

Concello de Vigo

13.020,00 €

6.063,60 €

19.083,60 €

BS623C 2017/34

Concello de Xinzo da Limia

27.877,67 €

28.218,85 €

56.096,52 €

BS623C 2017/35

Concello de Burela

19.980,84 €

31.501,08 €

51.481,92 €

BS623C 2017/36

Concello de Lalín

0,00 €

19.844,50 €

19.844,50 €

BS623C 2017/37

Concello de Ames

558,00 €

2.285,76 €

2.843,76 €

BS623C 2017/38

Concello de Marín

9.434,90 €

11.454,10 €

20.889,00 €

BS623C 2017/46

Concello da Coruña

11.656,62 €

20.952,67 €

32.609,29 €

BS623C 2017/7

Concello do Carballiño

11.106,50 €

9.560,56 €

20.667,06 €

BS623C 2017/9

Consorcio As Mariñas

12.534,00 €

10.967,25 €

23.501,25 €

c) Programas dirixidos á inclusión social de persoas en situación ou risco de exclusión:

Expediente

Entidade

Importe concedido 2017

Importe concedido 2018

Total

BS623C 2017/11

Concello de Ourense

0,00 €

38.992,00 €

38.992,00 €

BS623C 2017/12

Concello de Pontevedra

48.154,66 €

54.100,77 €

102.255,43 €

BS623C 2017/26

Concello de Santiago de Compostela

14.142,53 €

20.952,67 €

35.095,20 €

BS623C 2017/31

Concello de Vigo

13.891,85 €

21.182,46 €

35.074,31 €

BS623C 2017/46

Concello da Coruña

23.960,83 €

20.952,67 €

44.913,50 €

BS623C 2017/9

Consorcio As Mariñas

23.960,83 €

26.435,92 €

50.396,75 €

d) Programas complementarios de educación e apoio familiar dirixidos á inclusión social dos menores a cargo:

Expediente

Corporación local

Importe concedido 2017

Importe concedido 2018

Total

BS623C 2017/1

Concello da Bola

0,00 €

15.354,15 €

15.354,15 €

BS623C 2017/13

Concello de Carballo

0,00 €

17.610,27 €

17.610,27 €

BS623C 2017/14

Concello de Ribadavia

15.040,80 €

20.785,55 €

35.826,35 €

BS623C 2017/15

Concello de Vilaboa

2.694,81 €

3.593,08 €

6.287,89 €

BS623C 2017/17

Concello de Santa Comba

2.193,45 €

5.118,05 €

7.311,50 €

BS623C 2017/19

Concello de Maside

22.226,96 €

20.952,67 €

43.179,63 €

BS623C 2017/2

Concello de Esgos

3.655,75 €

3.133,50 €

6.789,25 €

BS623C 2017/22

Concello de Rois

0,00 €

13.035,36 €

13.035,36 €

BS623C 2017/23

Mancomunidade de concellos do Carballiño

46.982,76 €

53.017,24 €

100.000,00 €

BS623C 2017/25

Concello de Guitiriz

4.282,45 €

3.237,95 €

7.520,40 €

BS623C 2017/26

Concello de Santiago de Compostela

19.009,90 €

20.952,67 €

39.962,57 €

BS623C 2017/27

Concello de Viveiro

12.534,00 €

15.040,80 €

27.574,80 €

BS623C 2017/28

Concello de Vilalba

22.707,43 €

19.991,73 €

42.699,16 €

BS623C 2017/3

Concello de Valga

3.989,99 €

4.491,35 €

8.481,34 €

BS623C 2017/30

Concello de Castrelo de Miño

0,00 €

20.952,67 €

20.952,67 €

BS623C 2017/32

Concello de Baños de Molgas

0,00 €

7.896,42 €

7.896,42 €

BS623C 2017/35

Concello de Burela

16.043,52 €

14.351,43 €

30.394,95 €

BS623C 2017/38

Concello de Marín

8.000,87 €

6.998,15 €

14.999,02 €

BS623C 2017/39

Concello de Teo

2.882,82 €

6.810,14 €

9.692,96 €

BS623C 2017/4

Concello de Nogueira de Ramuín

11.489,50 €

9.400,50 €

20.890,00 €

BS623C 2017/40

Concello de Chantada

23.835,49 €

21.934,50 €

45.769,99 €

BS623C 2017/41

Concello de Rubiá

6.789,25 €

15.667,50 €

22.456,75 €

BS623C 2017/42

Concello de Bueu

0,00 €

20.952,67 €

20.952,67 €

BS623C 2017/43

Concello de Boiro

0,00 €

1.253,40 €

1.253,40 €

BS623C 2017/44

Concello de Maceda

11.489,50 €

10.653,90 €

22.143,40 €

BS623C 2017/45

Concello de Cerdedo-Cotobade

0,00 €

20.952,67 €

20.952,67 €

BS623C 2017/46

Concello da Coruña

13.682,95 €

20.952,67 €

34.635,62 €

BS623C 2017/47

Concello de Allariz

25.736,48 €

22.602,98 €

48.339,46 €

BS623C 2017/6

Concello de Porto do Son

0,00 €

11.698,40 €

11.698,40 €

BS623C 2017/7

Concello do Carballiño

0,00 €

20.952,67 €

20.952,67 €

BS623C 2017/8

Concello de Noia

0,00 €

7.771,08 €

7.771,08 €

e) Investimento en centros:

Expediente

Corporación local

Importe concedido 2017

Importe concedido 2018

Total

BS623C 2017/31

Concello de Vigo

0,00 €

26.136,00 €

26.136,00 €