Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 26 Martes, 6 de febreiro de 2018 Páx. 8560

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Xurado de Expropiación de Galicia

CÉDULA do 18 de xaneiro de 2018 pola que se notifica ás persoas interesadas o acordo de traslado do requirimento previo á vía contencioso-administrativa presentado polo Concello de Vigo relativo ao proxecto 01584, 1ª fase do sistema xeral Sx/eq-dc/c05/1 Cidade da Xustiza. Exp. 240/413 (expediente 2016000223 e sete máis).

De conformidade co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e dado que non foi posible practicar a notificación,

DISPOÑO:

1. Notificar mediante esta cédula ás persoas que se relacionan no anexo o acordo do traslado do requirimento previo á vía contencioso-administrativa presentado polo Concello de Vigo relativo ao proxecto 01584, 1ª fase do sistema xeral Sx/eq-dc/c05/1 Cidade da Xustiza. Exp. 240/413.

2. O texto íntegro do acordo referido nesta cédula está á disposición dos interesados nas dependencias do Xurado de Expropiación de Galicia, rúa Avelino Pousa Antelo, 1, Santiago de Compostela, 15781.

3. A eficacia desta notificación queda supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único do Boletín Oficial del Estado.

4. En consecuencia, para que conste e sirva de notificación ás persoas expropiadas, expido e asino esta cédula.

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2018

Patricia Ulloa Alonso
Presidenta do Xurado de Expropiación de Galicia

ANEXO

Proxecto: 01584, 1ª fase do sistema xeral Sx/eq-dc/c05/1 Cidade da Xustiza. Exp. 240/413. Tm Vigo.

Concello: Vigo. Provincia: Pontevedra.

Expropiante: Concello de Vigo (Xerencia Municipal de Urbanismo).

Beneficiario: Concello de Vigo (Xerencia Municipal de Urbanismo).

Acto notificado: traslado do requirimento previo á vía contencioso-administrativa.

Persoas que se notifican

Nº de expediente

Predio

Prezo xusto (€)

María Begoña González Salido

Pilar Pérez Eiroa

María González Chamadoira

Guillermo González Vázquez

Débora González Albores

Débora González Albores

María González Chamadoira

Guillermo González Vázquez

2016000223

2016000226

2016000217

2016000217

2016000217

2016000219

2016000219

2016000219

14

12 outras indemnizacións

06

06

06

09

09

09

258.931,62

40.942,00

135.553,99

135.553,99

135.553,99

345.732,31

345.732,31

345.732,31