Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 33 Xoves, 15 de febreiro de 2018 Páx. 10383

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Política Social

CÉDULA do 15 de xaneiro de 2018, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se notifican os actos administrativos relacionados co procedemento BS626F competencia desta xefatura (expediente 15002001616 e trinta e catro máis).

De conformidade co disposto nos artigos 44 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e no uso da competencia atribuída a esta xefatura territorial, intentada a notificación do requirimento de documentación no último domicilio dos/das interesados/as citados/as no anexo sen que esta se puidese efectuar, notifícaselles para que, no prazo de dez (10) días, contados desde o seguinte ao da data de publicación desta cédula no Boletín Oficial del Estado, comparezan para teren coñecemento do contido íntegro do acto, advertíndolles que, de non o facer, se terán por notificados/as.

Así mesmo, advírteselles ás persoas interesadas que poden comparecer persoal ou debidamente representadas na Xefatura Territorial da Consellería de Política Social da Coruña, Servizo de Prestacións, Inclusión e Inmigración (avenida Salvador de Madariaga, 9, 1ª planta), das 9.00 ás 14.00 horas, para examinaren o contido dos seus expedientes.

Transcorrido o prazo que se indique no requirimento sen teren presentado a documentación, continuará a tramitación dos expedientes, sen prexuízo da adopción das medidas que procedan, de conformidade co disposto no artigo 43 e seguintes da Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia.

A Coruña, 15 de xaneiro de 2018

A xefa territorial da Coruña
P.S. (Artigo 31.2 do Decreto 176/2015, do 3 de decembro)
Francisco Javier Abad Pardo
Xefe do Servizo de Coordinación Administrativa

ANEXO

Interesado/a

DNI/NIE

Nº expediente

Acto administrativo requirimento de emenda/data

Documento/s

requirido/s

Rocío Ferreruela Ferreruela

46091390B

15002001616

30.10.2017

1

Evelyn Yolanda Fernández Morales

77974786W

15002002616

30.10.2017

1

Mª Montserrat Mosquera Barreiro

53162240V

15005000916

30.10.2017

1

Estrella Barrul Barrul

47384069K

15005004216

30.10.2017

1

Cristiana Monteiro

Y2973841R

15005006016

30.10.2017

1

María Montoya Giménez

54131491W

15019001114

30.10.2017

1

Mª Yolanda Espasandín Martínez

79339350E

15019005215

11.1.2017

1

José Antonio González Viña

76350604B

15019005814

30.11.2017

3

Manuela Rojo Pérez

46899874E

15019007415

9.1.2018

1

Serigne Kane Gadiaga

49474386Y

15030001413

22.11.2017

2, 5, 7, 8, 9

Vanessa Jiménez Jiménez

47360077H

15030002916

30.10.2017

1

Roberto Tallos Pardo

32808337X

15030003514

30.10.2017

1

Ahmed Alanti

X5473560C

15030006014

30.10.2017

1

Mohamed Cisse

X8499589P

15030006716

30.10.2017

1

Luz Eidy Osorio Velásquez

49918482H

15030007112

27.11.2017

1

Mª Fernanda Saca Guzmán

49675478D

15030007816

30.10.2017

1

Eva Mª Porto Amado

46902501G

15030009016

20.12.2017

1

Verónica dos Santos dos Anjos

47388094K

15030012030

13.9.2017

2

Txomin Urrecho Rivas

50100964H

15030014816

30.10.2017

1

Jacinto Domingo Calderín Quesada

42831627S

15030015816

30.10.2017

1

Leonor Roo Bargo

33255017F

15030022915

30.10.2017

1

José Luis Cerdeiro Cerdeira

32810084D

15030023116

30.10.2017

1

Mª del Carmen Ramos Sueiro

32750935Q

15030024115

30.10.2017

1

Mª Covadonga Vilar Hernández

53301254L

15030024416

29.12.2017

1

Jean Carlos Parihuaman Quispe

Y4112515Z

15030025316

30.10.2017

1

Raquel Hernández Jiménez

47376058Z

15030027414

20.11.2017

4, 5, 6

Yureiqui Mariño Gasmoriz

58038488N

15030029514

30.10.2017

1

Chaffica Valencia Castrillón

48119637A

15030030516

30.10.2017

1

Luis Manuel Baselga Mor

77615443B

15030033616

30.10.2017

1

Manuel Moisés Blanco Soutiño

32778697V

15030035714

30.10.2017

1

Francisco José Pazos Pazos

32768140V

15030036216

30.10.2017

1

Bilar Boukssa

X4312800R

15030041911

30.10.2017

1

Komlan Magloire Kpelehounsi

Y3970096B

15030042716

12.12.2017

1

Jaime Alejandro Gálvez Leal

72974854V

15030068117

4.12.2017

2

José Manuel Parada González

52453609Q

15030081713

16.11.2017

7, 10

Documentación requirida

Descrición do requirimento

D.1

Comunicación de inicio do trámite de revisión anual, coa obriga de acudir aos servizos sociais comunitarios do concello de residencia e presentar o modelo de declaración responsable debidamente cuberto, así como a documentación acreditativa de continuar reunindo os requisitos para percibir a Risga, ou calquera outra que xustifique a variación das circunstancias

D.2

Copia da/s nómina/s

D.3

Acreditación documental dos ingresos das persoas con obriga legal de prestar alimentos

D.4

Autorización para a consulta de datos

D.5

Acreditación da asistencia á actividade educativa/formativa

D.6

Acreditación do réxime de uso domiciliario

D.7

Movementos bancarios

D.8

Copia do DNI/NIE/pasaporte

D.9

Copia do contrato de alugamento