Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 35 Luns, 19 de febreiro de 2018 Páx. 10757

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ACORDO do 1 febreiro de 2018, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se lle dá publicidade ao inicio de vinte e tres expedientes de reintegro de axudas ao estudo.

De conformidade co disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, procédese a dar publicidade á parte substantiva dos acordos da comisión provincial do 1 de abril de 2016.

«Primeiro. Iniciar o procedemento de reintegro das bolsas concedidas, identificadas no anexo desta resolución.

Segundo. Pór á disposición dos interesados os expedientes para que, conforme o previsto no artigo 84 da Lei 30/1992, do 26 de novembro (BOE do 27 de novembro), de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, no prazo de dez (10) días, contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no BOE, aleguen e presenten os documentos e as xustificacións que coiden pertinentes ante a Sección de Bolsas da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, situado na rúa do Concello, 11, 32872 Ourense (teléfono 988 38 66 51/52).

Transcorrido este prazo, a Dirección Xeral de Formación e Orientación Universitaria do Ministerio de Educación, de ser o caso, ditará resolución que determine tanto a procedencia do reintegro como a liquidación dos xuros de demora correspondentes desde o momento do pagamento da bolsa.

Non obstante, no suposto de que o interesado estea conforme coa obriga do reintegro, poderá facer efectivo o reintegro en calquera banco ou caixa de aforros, facendo uso dos documentos habilitados para o efecto, dándose así por concluído o expediente».

Ourense, 1 febreiro de 2018

Mª Luz Fernández Quintas
Xefa territorial de Ourense

ANEXO
Convocatoria xeral

Interesado: Alcequiez Abreu, Raymon Javier. R/ San Sebastián, 23-1º esq. (Xinzo de Limia).

NIF: 34634269H.

Importe: 2.248,82 €.

2014/15.

Causa: 1.10. Non ter superado o 50 % das materias ou créditos matriculados.

Interesado: Borrajo Cadavid, Miguel José. Avenida da Estación, 12-6º D (O Barco de Valdeorras).

NIF: 45147398P.

Importe: 849,03 €.

Curso: 2014/15.

Causa: 1.10. Non ter superado o 50 % das materias ou créditos matriculados.

Interesado: Cartujo Jiménez, Adrián. Estrada Xagoaza, 31 (O Barco de Valdeorras).

NIF: 49572336E.

Importe: 260,00 €.

Curso: 2014/15.

Causa: 1.10. Non ter superado o 50 % das materias ou créditos matriculados.

Interesada: Díaz Murias, Andrea. R/ Blanco Amor, 15-1º esq. (Ourense).

NIF:44497828G.

Importe: 2.318,46 €.

Curso: 2014/15.

Causa: 1.10. Non ter superado o 50 % das materias ou créditos matriculados.

Interesado: Dobbs Pedreira, Miguel. R/ San Bartolomeu, 7 (Boborás).

NIF: 76736106X.

Importe: 260,00 €.

Curso: 2014/15.

Causa: 1.10. Non ter superado o 50 % das materias ou créditos matriculados,

Interesado: Domínguez Melero, Juan Manuel. R/ Porta Falsa, 5 (Manzaneda).

NIF: 21076007A.

Importe: 260,00 €.

Curso: 2014/15.

Causa: 1.10. Non ter superado o 50 % das materias ou créditos matriculados.

Interesado: Eddahaoui, Imad. R/ A Coruña, 14-4º B (Ourense).

NIF: X8332581A.

Importe: 2.310,70 €.

Curso: 2014/15.

Causa: 1.10. Non ter superado o 50 % das materias ou créditos matriculados.

Interesada: Galán Gómez, María. R/ Pena Corneira, 3-3º C (Ourense).

NIF: 53745306X.

Importe: 793,58 €.

Curso: 2014/15.

Causa: 1.10. Non ter superado o 50 % das materias ou créditos matriculados.

Interesada: González Laso, Lidia. R/ Bispo Blanco Nñajera, 9 (Ourense).

NIF: 45148976E.

Importe: 2.225,15 €.

Curso: 2014/15.

Causa: 1.10. Non ter superado o 50 % das materias ou créditos matriculados.

Interesado: Halioui, Nabil. R/ Curros Enríquez, 25-3º (Xinzo de Limia).

NIF: X5791027H.

Importe: 2.375,41 €.

Curso: 2014/15.

Causa: 1.1 Baixa no centro.

Interesado: Horta Pereira, Caio Junior. R/ Penas Forcadas, 8-1º (O Barco Valdeorras).

NIF: X9862758J.

Importe: 2.145,49 €.

Curso: 2014/15.

Causa: 1.10. Non ter superado o 50 % das materias ou créditos matriculados.

Interesado: Iglesias Pérez, Roberto. Praza 1000, 12-2º C (Ourense).

NIF: 44488929Y.

Importe: 260,00 €.

Curso: 2014/15.

Causa: 1.10. Non ter superado o 50 % das materias ou créditos matriculados.

Interesado: Jiménez Nocelo, José Antonio. R/ Noelo, 12 (Baltar).

NIF: 34631933M.

Importe: 2.257,77 €.

Curso: 2014/15.

Causa: 1.10. Non ter superado o 50 % das materias ou créditos matriculados.

Interesado: Jove Carrera, Milton Josué. Avenida de Zamora, 135, 2º (Ourense).

NIF: 25742124H.

Importe: 2.230,09 €.

Curso: 2014/15.

Causa: 1.1 Baixa no centro.

Interesada: Lorenzo Pérez, Joana. R/ Abaixo. A Pedrosa, 8A-23 (Cualedro).

NIF: 01648434R.

Importe: 2.153,39 €.

Curso: 2014/15.

Causa: 1.10. Non ter superado o 50 % das materias ou créditos matriculados.

Interesado: Martínez Fernández, Borja. Estrada Nacional, 120-3-4º A (Ribadavia).

NIF: 44656595W.

Importe: 2.145,66 €.

Curso: 2014/15.

Causa:1.10. Non ter superado o 50 % das materias ou créditos matriculados.

Interesada: Ortega Gomes, Estefanía. R/ O Vinte e un, 19-2º C (Ourense).

NIF: 45141148Z.

Importe: 260,00 €.

Curso: 2014/15.

Causa:1.10. Non ter superado o 50 % das materias ou créditos matriculados.

Interesado: Piñeiro Couto, Antón. R/ Mende, 4 (Ourense).

NIF: 36147046Q.

Importe: 2.339,18 €.

Curso: 2014/15.

Causa:1.10. Non ter superado o 50 % das materias ou créditos matriculados.

Interesado: Ribeiro Pereira, Gabriela. R/ Celso Emilio Ferreiro, 25-3º A (Ourense).

NIF: 49706374Q.

Importe: 2.322,25 €.

Curso: 2014/15.

Causa:1.10. Non ter superado o 50 % das materias ou créditos matriculados.

Interesada: Rosario Sánchez, Ligia Elena. R/ Vicente Risco, 36-2º dta. (Ourense).

NIF: Y0692938P.

Importe: 2.130,75 €.

Curso: 2014/15.

Causa: 1.10. Non ter superado o 50 % das materias ou créditos matriculados.

Interesada: Santamaría Roldán, Iris. R/ Reboredo de Calvelle, San Miguel, 31 B (O Pereiro de Aguiar).

NIF: 49181116D.

Importe: 2.113,49 €.

Curso: 2014/15.

Causa: 1.10. Non ter superado o 50 % das materias ou créditos matriculados.

Educación especial

Interesado: Osorio Heredia, Samuel. R/ Velázquez, 38 D (Ourense).

NIF: 45147309B.

Importe: 913,00 €.

Curso: 2014/15.

Causa: 7.27 Non asistir ás clases de reeducación da linguaxe.

Interesado: Villar Ferreira, Breixo. R/ Santa Eufemia, 13 (Ourense).

NIF: 49711916S.

Importe: 1.278,20 €.

Curso: 2014/15.

Causa: 7.26. Non destinar a totalidade da axuda á finalidade para a cal se concedeu.