Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 43 Xoves, 1 de marzo de 2018 Páx. 12403

VI. Anuncios

c) Outros anuncios

Sociedade Galega do Medio Ambiente, S.A.

ANUNCIO polo que se convoca licitación pública para a prestación do servizo de xestión integral da planta de clasificación de envases lixeiros (NC 0002/2018).

1. Entidade adxudicadora: Sociedade Galega do Medio Ambiente, S.A.

Obtención de documentación e información:

Enderezo da internet do perfil do contratante: http://www.contratosdegalicia.es.

2. Obxecto do contrato: servizo.

División por lotes: non.

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Criterios de adxudicación: os especificados no prego de condicións.

4. Valor estimado do contrato: 17.227.400,00 euros sen IVE.

5. Garantías exixidas:

Provisional: 366.672,00 euros.

Definitiva: 5 % do importe de adxudicación, excluído o IVE.

6. Presentación de ofertas:

– Data límite de presentación: o 19 de abril de 2018, ás 13.00 horas.

– Lugar de presentación: Morzós ,10 (Encrobas), 15187 Cerceda, A Coruña.

7. Apertura de ofertas:

Para a apertura dos sobres «B» observarase o disposto no prego de condicións.

8. Gastos de publicidade: o custo dos gastos de publicidade será por conta do adxudicatario.

9. Este anuncio enviouse ao DOUE o 23 de febreiro de 2018.

Cerceda, 23 de febreiro de 2018

Javier Domínguez Lino
Presidente da Sociedade Galega do Medio Ambiente, S.A.