Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 45 Luns, 5 de marzo de 2018 Páx. 12773

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 9 de xaneiro de 2018, da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña, pola que se fai pública a formalización da contratación do servizo de mantemento integral de dous citómetros de fluxo (expediente NB-EIC1-17-015).

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Xerencia de Xestión Integrada da Coruña.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Contratación.

c) Número de expediente: NB-EIC1-17-015.

d) Enderezo da internet do perfil do contratante: www.sergas.es

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: servizos.

b) Descrición do obxecto: servizo de mantemento integral de dous citómetros de fluxo da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña.

c) Lotes: non.

d) CPA (referencia de nomenclatura): 33.13.12.

e) CPV (referencia de nomenclatura): 50421000-2.

f) Acordo marco (se procede): non.

g) Sistema dinámico de adquisicións (se procede): non.

h) Medio de publicación do anuncio de licitación: invitación.

i) Data de publicación do anuncio de licitación: remisión invitación: 17.8.2017.

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: negociado (artigo 170.d) do TRLCSP).

4. Valor estimado do contrato:

Valor estimado do contrato sen IVE: 44.100,00 euros.

5. Orzamento base de licitación:

Orzamento sen IVE: 22.050,00 euros.

Orzamento con IVE: 26.680,50 euros.

6. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 30.10.2017.

b) Data de formalización do contrato: 2.11.2017.

c) Contratistas: Becton Dickinson, S.A. (A-50140706).

d) Importe de adxudicación:

Importe sen IVE: 22.050,00 euros.

Importe con IVE: 26.680,50 euros.

A Coruña, 9 de xaneiro de 2018

Luis Verde Remeseiro
Xerente de Xestión Integrada da Coruña