Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 55 Luns, 19 de marzo de 2018 Páx. 16137

III. Outras disposicións

Fondo Galego de Garantía Agraria

RESOLUCIÓN do 26 de febreiro de 2018 pola que se denegan determinadas solicitudes de dereitos de pagamento básico da reserva nacional correspondente á campaña 2016, solicitadas ao abeiro da Orde do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado de xestión e control.

Mediante a Orde do 29 de xaneiro de 2016 (DOG número 20, do 1 de febreiro de 2016) a Consellería do Medio Rural regulou a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e as axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado de xestión e control no ano 2016.

O artigo 27 da citada orde dispón que as resolucións poderán ser notificadas de acordo co establecido no artigo 59.6.b) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. De conformidade co establecido no dito artigo, a notificación realizarase mediante a publicación no Diario Oficial de Galicia.

O Fondo Galego de Garantía Agraria (en diante, Fogga), con base no disposto nos artigos 23 ao 27 do Real decreto 1076/2014, e de acordo coa Orde da Consellería do Medio Rural e do Mar, do 29 de xaneiro de 2016, tramitou as solicitudes de dereitos de pagamento básico da reserva nacional para a campaña 2016.

Por outra banda, de conformidade co artigo 7.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e co Decreto 7/2014, do 16 de xaneiro, polo que se aprobaron os estatutos do organismo autónomo Fogga, atribuíuselle á Dirección do Fogga a potestade de resolver os procedementos de concesión de axudas que se tramiten no ámbito das súas competencias.

Base legal:

Orde do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado de xestión e control.

Real decreto 1076/2014, do 19 de decembro, sobre asignación de dereitos de réxime de pagamento básico da política agrícola común.

Regulamento (UE) 1307/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, polo que se establecen normas aplicables aos pagamentos directos aos agricultores en virtude dos réximes de axuda incluídos no marco da política agrícola común e polo que se derrogan os regulamentos (CE) 637/2008 e (CE) 73/2009 do Consello.

RESOLVO:

Comunicar que, unha vez examinadas as solicitudes de dereitos de pagamento básico da reserva nacional para a campaña 2016 con base na normativa aplicable, o presidente do FEGA resolveu denegar as solicitudes relacionadas no anexo polos motivos indicados nel.

Contra esta resolución, que non esgota a vía administrativa, poderase interpor recurso de alzada perante a presidenta do Fogga, no prazo dun mes de conformidade co disposto no artigo 5.2 do Decreto 7/2014, do 16 de xaneiro, e nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. A presentación do recurso poderase facer en calquera dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Santiago de Compostela, 26 de febreiro de 2018

Belén María do Campo Piñeiro
Directora do Fondo Galego de Garantía Agraria

ANEXO
Listaxe de solicitudes denegadas de dereitos da reserva nacional
de pagamento básico. Campaña 2016

CIF/NIF

Solicitante

Tipo/Caso

Motivo

****35817

A Carreira, S.C.

320B

1106

****35817

A Carreira, S.C.

320B

1112

****87525

A Cova, S.C.

320B

1106

****64508

A Pedriña, S.C.

320A

1108

****64908

A Terra de Melle, S.C.

320B

1106

****64908

A Terra de Melle, S.C.

320B

1112

****1267Z

Abeledo Fernández, Francisco

320B

1107

****94137

Activity Control, S.L.

320B

1106

****94137

Activity Control, S.L.

320B

1107

****0801V

Agrelo López, Javier

320B

916202

****32285

Agro O Campo, S.C.

320B

1106

****45397

Agrogranxeiro, S.C.

320B

1106

****45397

Agrogranxeiro, S.C.

320B

1112

****05539

Agropegal, SAT

320B

1106

****05539

Agropegal, SAT

320B

1107

****82510

Albagueira, S.C.

320B

1106

****82510

Albagueira, S.C.

320B

1107

****82510

Albagueira, S.C.

320B

1112

****8910B

Alberto Gregorio Acebo

320B

1107

****5842Y

Alberto Guzmán Vilaboy

320B

1107

****0254X

Alonso Lamas, Luisa Josefa

320A

1108

****2680V

Álvarez López, Rubén

320B

1112

****8702P

Álvarez Neira, Iván

320A

1108

****5600J

Álvarez Pérez, José Guillermo

320B

1103

****5600J

Álvarez Pérez, José Guillermo

320B

1107

****1014F

Alvariño Gil, Mónica

320B

1107

****36718

Alvite SAT nº 1337 Xuga

320B

1106

****36718

Alvite SAT nº 1337 Xuga

320B

1107

****3559E

Ameneiros Martínez, Manuel

320A

1108

****9799K

Amorín Martin, Manuel

320A

1108

****9586H

Ana Belén Amarante Madriñán

320A

1108

****2742X

Ana Isabel Quiroga Pozo

320A

1108

****3340X

Ángel Manuel Díaz Castro

320A

1108

****8608Q

Antonia Picos Rouco

320A

1108

****9733R

Ares García, Francisco

320A

1109

****5709M

Arias Muras, Elena

320A

1108

****9113X

Armesto Rodríguez, Ángel

320B

1112

****3400G

Arnosos García, María Soraya

320A

1108

****18128

Ascariz, S.C.

320B

1106

****15657

Ases. y Ser. Vitivini. Menasa

320B

1107

****1765Y

Avelino Dono Astorga

320A

1108

****8542R

Baleato Vidal, Ana Begoña

320B

1107

****1762Z

Barcala Casal, Manuel

320B

1107

****7473A

Barreiro Andrade, Marcos

320B

1112

****99577

Baxoi, S.C.

320A

1108

****9936X

Becerra García, María Jesús

320B

1107

****1818K

Begoña López Arias

320B

916202

****6563Q

Bello Eirin, Esteban

320B

1112

****6446B

Belón Novelle, Beatriz

320B

1112

****14696

Berdon SAT 1156 Xuga

320B

1107

****6875A

Blanco Rodríguez, Pablo

320B

1107

****6066L

Bolaño Pérez, Jorge

320B

1112

****54933

Bretios, S.C.

320B

1106

****54933

Bretios, S.C.

320B

1107

****7607A

Cabrera López, Eladio

320A

1108

****36724

Cabuxa Natur, S.C

320B

1112

****38863

Cachenas do Xures, S.C.

320A

1108

****2778E

Camilo Miranda Liñares

320A

1108

****7707Y

Candia Gómez, Juan Antonio

320B

1112

****4338P

Capon Cabada, Manuel

320B

1107

****1633S

Capon García, Isabel

320B

1112

****37807

Carballeiras de Teibel, S.L.

320B

1107

****5825Q

Carballeiro Becerra, José Ramón

320B

1112

****1321K

Carballo Garrido, Pedro

320B

1112

****3355X

Carmen Díaz López

320A

1108

****17433

Cárnicas O Castro, S.L.

320B

1106

****6894Z

Carracedo Rodríguez, Iván

320B

1107

****6623G

Carral Cid, Orlando

320B

1103

****6623G

Carral Cid, Orlando

320B

1112

****52773

Carrebar, S.C.

320A

1108

****6230V

Carreira Fernández, José Manuel

320A

1108

****32707

Cas de Pedro, S.C.

320B

1106

****32707

Cas de Pedro, S.C.

320B

1107

****72000

Casa Aldea 2015, S.C.

320B

1106

****72000

Casa Aldea 2015, S.C.

320B

1107

****48091

Casa Anlleiro, S.C

320B

1112

****12469

Casa Casanova, S.C

320B

1106

****12469

Casa Casanova, S.C

320B

1112

****94469

Casa Cesáreo, S.C.

320A

1108

****86113

Casa de Baixo, S.C.

320B

1106

****86113

Casa de Baixo, S.C.

320B

1107

****86113

Casa de Baixo, S.C.

320B

1112

****64334

Casa de Neira, S.C.

320B

1106

****64334

Casa de Neira, S.C.

320B

1107

****64334

Casa de Neira, S.C.

320B

1112

****47713

Casa Farraqueiras, S.C.

320B

1106

****47713

Casa Farraqueiras, S.C.

320B

1112

****35116

Casa Fidalgo, S.C.

320B

1106

****35116

Casa Fidalgo, S.C.

320B

1107

****17906

Casa José María, S.C.

320B

1107

****17906

Casa José María, S.C.

320B

1112

****62233

Casa Louzao, S.C.

320A

1108

****62233

Casa Louzao, S.C.

320A

1112

****19435

Casa Pedro, S.C.

320B

1106

****19435

Casa Pedro, S.C.

320B

1107

****80369

Casa Pepe de Eirexe, S.C.

320B

1106

****80369

Casa Pepe de Eirexe, S.C.

320B

1107

****01047

Casa Rubén, S.C.

320B

1106

****01047

Casa Rubén, S.C.

320B

1107

****34752

Casa Torre, S.C

320B

1112

****54727

Casa Venancio

320B

1106

****59736

Casa Villeriño de Gosolfre, S.C.

320B

1106

****59736

Casa Villeriño de Gosolfre, S.C.

320B

1107

****59736

Casa Villeriño de Gosolfre, S.C.

320B

1112

****82125

Casagrandesat 1097 Xuga

320A

1108

****7483N

Casavella López, Noelia

320B

1107

****73797

Castiñeira Pequena, S.C.

320B

1106

****9502T

Castosa Rivas, Óscar

320B

1107

****3444Z

Castro Pérez, Marcos

320B

1107

****36189

Castro, S.C.

320B

1106

****36189

Castro, S.C.

320B

1107

****4027N

Catalina Otero Caaveiro

320B

1107

****9390W

Cejo Ferreiro, Luis

320B

1107

****9725Y

Cereijo Fernández, Lucía

320B

1107

****9856C

Cernadas Sánchez, María Marta

320B

1107

****8859S

Coello Coello, Julio Antonio

320B

1112

****7052B

Corbelle Castro, José Manuel

320A

1108

****7635G

Cordero Rodríguez, Guillermo

320B

1112

****2287C

Cordero Souto, Miguel

320A

1108

****1773Z

Cordido García, Javier

320B

916202

****8780J

Corral Lazara, Rocío

320B

1112

****6877M

Costa Formoso, José Ramón

320A

1108

****32871

Costureiro Nova, S.C.

320B

916202

****9976E

Couselo Castro, María del Carmen

320B

916202

****36944

Covas Vegetal, S.C.

320B

1106

****9150R

Cristina Bayo Pérez

320A

1108

****88901

Daniberto, SAT

320B

1107

****5235H

Daniel Lozano Penabad

320A

1108

****4367W

David González Gómez

320B

1107

****1244V

David Souto Novo

320B

916202

****7711R

Delmiro Cid Fernández

320A

1101

****7711R

Delmiro Cid Fernández

320A

1108

****1590B

Díaz Calvo, Roberto

320B

1107

****6546R

Díaz Fernández, José Antonio

320B

1103

****0637P

Díaz López, Carlos

320B

916202

****9130G

Díaz Mata, Vanesa

320B

916202

****0004D

Díaz Mon, María Elena

320A

916202

****8594F

Díaz Ramil, María Luz

320A

1108

****0594L

Díaz Ramil, Juan Carlos

320A

916202

****5636Y

Díaz Rodríguez, Pilar

320B

1112

****1595J

Digon Valcarce, Julio

320B

1112

****8680R

Dorado Prados, José Antonio

320B

1107

****2918B

Doval Acevedo, Manuel

320B

1112

****45873

Eirñledo, S.C.

320B

1106

****45873

Eirñledo, S.C.

320B

1112

****3562T

Elena Soto López

320B

1107

****0123W

Elena Yáñez Rivas

320B

1107

****4060E

Escariz Sánchez, Carlos

320B

916202

****82145

Escuadro SAT 859 Xuga

320A

1108

****7346S

Estua Fernández, Iván

320B

1112

****82892

Exp. Agrícola Ríos Rodríguez A Cost.

320B

1106

****82892

Exp. Agrícola Ríos Rodríguez A Cost.

320B

1107

****86014

Explotacións Agrogandeiras da Veiga, S.C.

320B

1106

****86014

Explotacións Agrogandeiras da Veiga, S.C.

320B

1107

****24736

Explotación Eirís, S.C.

320B

1106

****24736

Explotación Eirís, S.C.

320B

1107

****35118

Explotación Gandeira Rey, S.C.

320B

1107

****39649

Explotación Quinteiro, S.C.

320B

1106

****39649

Explotación Quinteiro, S.C.

320B

1107

****71259

Fabas Alma do Val, S.C.

320B

1106

****71259

Fabas Alma do Val, S.C.

320B

1107

****9093V

Feijoo Saburido Tito

320A

1108

****19456

Fentegar, S.C.

320B

1106

****19456

Fentegar, S.C.

320B

1107

****2762V

Fernández Álvarez, Eladio

320B

1107

****3132G

Fernández Alves, Samantha

320B

1112

****2140Q

Fernández Arias, Eric

320B

1112

****2310Z

Fernández Blanco, José Ramón

320B

1103

****9180P

Fernández Blanco, María José

320B

1112

****3423L

Fernández Chicano, Jaime

320B

1107

****2583J

Fernández Domínguez, Manica

320B

1112

****4805H

Fernández García, Marcos

320B

1107

****1461V

Fernández López, Martín

320B

1112

****7748Y

Fernández Mato, Pablo

320B

1107

****6285B

Fernández Rey, Carlos

320B

1112

****6656Y

Fernández Rodríguez, Andrés

320B

1107

****8188S

Fernández Santin, Marcos

320B

1112

****7792Z

Fernández Valencia, José Luis

320B

1103

****7792Z

Fernández Valencia, José Luis

320B

1107

****7954R

Fernández Vázquez, Carlos

320B

916202

****7329F

Fernández Veiga, Manuel

320A

1108

****0212M

Fernando Pereiro Diéguez

320A

1108

****12588

Ferradas Hermida, S.C.

320B

1106

****12588

Ferradas Hermida, S.C.

320B

1107

****12588

Ferradas Hermida, S.C.

320B

1112

****8428Z

Ferradas Ramos, Juan Antonio

320B

1107

****35759

Ferreiro, S.C.

320B

1106

****5541A

Fidalgo Prieto, María José

320B

1107

****2080L

Filloy Muras, José Manuel

320B

916202

****57894

Finca Bermun, S.L.

320A

1108

****57894

Finca Bermun, S.L.

320A

1112

****35419

Finca Curros, S.C.

320B

1106

****35419

Finca Curros, S.C.

320B

1112

****01244

Finca Freitoso, S.C.

320A

1108

****11219

Finca Tarreo, S.L.

320B

1107

****5315V

Fernández Rodríguez, Miguel

320B

1112

****09465

Foilebar, S.C.

320B

1106

****09465

Foilebar, S.C.

320B

1112

****1847R

Fojon Caruncho, José Enrique

320B

1112

****1431X

Fojon Orizales, Roberto

320B

1112

****3966S

Fontal Arias, José Antonio

320B

1107

****82799

Forrajes Condomiñas, S.C.

320B

1106

****82799

Forrajes Condomiñas, S.C.

320B

1107

****9662G

Fraga Seoane, Roberto

320B

1112

****5330W

Francisco Rodríguez Anca

320A

1108

****8758S

Freire Leiras, Alberto

320B

1107

****0374Y

Fuentes González, Óscar

320B

1107

****2112F

Gámez Gámez, Maroa Teresa

320A

1109

****36049

Ganadería Alberto, S.C.

320B

1106

****66754

Ganadería Arcos, S.C.

320A

1108

****47986

Ganadería Balgos, S.C.

320B

1106

****12794

Ganadería Balseiro, S.L.

320B

1106

****12794

Ganadería Balseiro, S.L.

320B

1107

****78650

Ganadería Bolaño, S.C.

320A

1108

****34943

Ganadería Caldelas, S.C.

320B

1106

****34943

Ganadería Caldelas, S.C.

320B

1107

****60872

Ganadería Canles, S.C.

320B

1106

****60872

Ganadería Canles, S.C.

320B

1107

****60872

Ganadería Canles, S.C.

320B

1112

****10109

Ganadería Capador, S.C.

320B

1106

****10109

Ganadería Capador, S.C.

320B

1107

****97090

Ganadería Caraves, S.C.

320B

1106

****26846

Ganadería Carballal García, S.C.

320B

1106

****26846

Ganadería Carballal García, S.C.

320B

1112

****54966

Ganadería Casa Liñares, S.C.

320B

1107

****58504

Ganadería Casa Lorenzo, S.C.

320B

1106

****58504

Ganadería Casa Lorenzo, S.C.

320B

1107

****80076

Ganadería Casa Pardo, S.C.

320B

1106

****80076

Ganadería Casa Pardo, S.C.

320B

1112

****10208

Ganadería Casa Serra, S.C.

320B

1106

****10208

Ganadería Casa Serra, S.C.

320B

1107

****56367

Ganadería Cascalleira, S.C.

320B

1106

****56367

Ganadería Cascalleira, S.C.

320B

1107

****56367

Ganadería Cascalleira, S.C.

320B

1112

****20272

Ganadería Casisaldo, S.C.

320B

1112

****62367

Ganadería Conde, S.C.

320B

1107

****51632

Ganadería Costamoura, S.C.

320A

1108

****54420

Ganadería Cruzado, S.C.

320B

1106

****54420

Ganadería Cruzado, S.C.

320B

1107

****54420

Ganadería Cruzado, S.C.

320B

1112

****83074

Ganadería de Pazos, S.C.G.

320B

1107

****54610

Ganadería Díaz Fernández, S.C.

320B

1106

****54610

Ganadería Díaz Fernández, S.C.

320B

1112

****66739

Ganadería Facomar, S.C.

320B

1106

****28198

Ganadería Fiuza, S.C.

320B

1106

****28198

Ganadería Fiuza, S.C.

320B

1112

****61587

Ganadería Freire, S.C.

320A

1108

****09125

Ganadería Gaiolo, S.C.

320B

1106

****47138

Ganadería Garduñeira, S.C.

320B

1106

****47138

Ganadería Garduñeira, S.C.

320B

1112

****63454

Ganadería Gómez Luaces, S.C.

320B

1106

****63454

Ganadería Gómez Luaces, S.C.

320B

1112

****71861

Ganadería Iva de Pidre, S.C.

320B

1106

****69980

Ganadería Lagoa, S.C.

320B

1106

****69980

Ganadería Lagoa, S.C.

320B

1112

****32762

Ganadería Ledeiron, S.C.

320B

1106

****32762

Ganadería Ledeiron, S.C.

320B

1107

****17187

Ganadería López Arnejo, S.C.

320B

1112

****17278

Ganadería Manolito, S.C.

320B

1106

****19098

Ganadería Manteiga, S.C.

320B

1106

****19098

Ganadería Manteiga, S.C.

320B

1107

****34380

Ganadería Mesa López, S.C.

320B

1106

****92786

Ganadería Moiron Ramallal, S.C.

320B

1106

****92786

Ganadería Moiron Ramallal, S.C.

320B

1107

****29436

Ganadería Moledo Núñez, S.C.

320B

1106

****29436

Ganadería Moledo Núñez, S.C.

320B

1107

****29436

Ganadería Moledo Núñez, S.C.

320B

1112

****10190

Ganadería Morade, S.C.

320B

1106

****10190

Ganadería Morade, S.C.

320B

1107

****28248

Ganadería Mosquera Álvarez, S.C.

320B

1106

****63985

Ganadería Novelle, S.C.

320B

1107

****01256

Ganadería O Salgueiron, S.C.

320B

1107

****98136

Ganadería O Sevillano, S.C.

320B

1112

****81795

Ganadería Os Pichons, S.C.

320B

1106

****85610

Ganadería Otero-Fondevila, S.C.

320B

1106

****85610

Ganadería Otero-Fondevila, S.C.

320B

1112

****79104

Ganadería Pacam, S.L.

320B

1106

****63146

Ganadería Pereiron, S.L.

320B

1106

****63146

Ganadería Pereiron, S.L.

320B

1107

****77092

Ganadería Pernas, S.C.

320B

1106

****77092

Ganadería Pernas, S.C.

320B

1107

****99324

Ganadería Porto Sánchez, S.C.

320B

1112

****54537

Ganadería Previsor, S.C.

320A

1108

****54537

Ganadería Previsor, S.C.

320A

1112

****85990

Ganadería Pucho, S.C.

320B

1106

****10679

Ganadería Rego, S.C.

320B

1112

****15813

Ganadería Res Carboentes, S.C.

320B

916202

****01716

Ganadería Ríos Otero, S.C.

320B

1112

****62365

Ganadería Rojo, S.C.

320B

1106

****62365

Ganadería Rojo, S.C.

320B

1112

****80542

Ganadería Rovian, S.C.

320B

1106

****80542

Ganadería Rovian, S.C.

320B

1107

****36825

Ganadería Santa María do Campo, S.C.

320B

1106

****36825

Ganadería Santa María do Campo, S.C.

320B

1107

****33428

Ganadería Santo, S.C.

320B

1106

****33428

Ganadería Santo, S.C.

320B

1107

****64595

Ganadería Sogeyma, S.C.

320B

1106

****64595

Ganadería Sogeyma, S.C.

320B

1107

****83866

Ganadería Suárez Mesías, S.C.

320B

1106

****83866

Ganadería Suárez Mesías, S.C.

320B

1107

****34836

Ganadería Turiña, S.C.

320B

1106

****34836

Ganadería Turiña, S.C.

320B

1112

****59615

Ganadería Valiñas Núñez, S.C.

320B

1106

****59615

Ganadería Valiñas Núñez, S.C.

320B

1107

****59615

Ganadería Valiñas Núñez, S.C.

320B

1112

****18300

Ganadería Vega, S.C.

320B

1106

****85602

Ganadería Xaviel, S.C.

320B

1106

****62734

Ganadería Xilo, S.C.

320B

1106

****62734

Ganadería Xilo, S.C.

320B

1107

****54511

Ganadería Xuana, S.C.

320B

1106

****54511

Ganadería Xuana, S.C.

320B

1107

****78288

Ganadería Xuiz, S.C.

320B

916202

****63373

Ganaderías Ferpar, S.C.

320B

1106

****63373

Ganaderías Ferpar, S.C.

320B

1107

****70343

Ganadería Fernandin, S.C.

320B

1106

****18609

Ganadería Leban, S.C.

320B

1106

****18609

Ganadería Leban, S.C.

320B

1107

****55776

Ganados A Barreira, S.C.

320B

1112

****52092

Ganados Campiño, S.L.

320B

1106

****52092

Ganados Campiño, S.L.

320B

1112

****80908

Ganados Ivasa, S.L.

320A

1108

****34644

Ganados Molina Quiza, S.C.

320B

1106

****34644

Ganados Molina Quiza, S.C.

320B

1107

****50876

Ganados Sabugueiro, S.C.

320B

1106

****50876

Ganados Sabugueiro, S.C.

320B

1112

****80763

Ganados y Forraje Conde 2016, S.L.

320B

1107

****21411

Gandeiría Agrelos, S.C.

320B

1106

****21411

Gandeiría Agrelos, S.C.

320B

1107

****03282

Gandeiría Arnova, S.C.

320B

1112

****17472

Gandeiría Beiro, S.C.

320B

1112

****05717

Gandeiría Candido, S.C.

320B

1106

****05717

Gandeiría Candido, S.C.

320B

1112

****37637

Gandeiría Conde Cuñarro, S.C.

320B

1106

****37637

Gandeiría Conde Cuñarro, S.C.

320B

1107

****37637

Gandeiría Conde Cuñarro, S.C.

320B

1112

****02290

Gandeiría Espiño, S.C.

320B

1112

****55993

Gandeiría Gómez do Cruceiro

320B

1106

****55993

Gandeiría Gómez do Cruceiro

320B

1107

****55993

Gandeiría Gómez do Cruceiro

320B

1112

****20708

Gandeiría Juiz Cidre, S.C.

320B

1106

****20708

Gandeiría Juiz Cidre, S.C.

320B

1107

****36082

Gandeiría Lamado, S.C.

320B

1106

****36082

Gandeiría Lamado, S.C.

320B

1107

****92080

Gandeiría Louzao, S.C.

320B

1106

****92080

Gandeiría Louzao, S.C.

320B

1107

****08410

Gandeiría Merelas, S.C.

320B

1106

****08410

Gandeiría Merelas, S.C.

320B

1107

****08410

Gandeiría Merelas, S.C.

320B

1112

****54602

Gandeiría Navallos, S.C.

320A

1108

****54602

Gandeiría Navallos, S.C.

320A

1112

****38260

Gandeiría O Río, S.C.

320B

916202

****63779

Gandeiría Paicamiño, S.C.

320B

1106

****63779

Gandeiría Paicamiño, S.C.

320B

1107

****25467

Gandeiría Pais, S.C.

320B

1106

****25467

Gandeiría Pais, S.C.

320B

1107

****28156

Gandeiría Ponte, S.C.

320B

1112

****77890

Gandeiría Sar de Serrans, S.C.

320B

1112

****05337

Gandeiría Soto, S.C.

320B

1106

****05337

Gandeiría Soto, S.C.

320B

1107

****62611

Gandeiría Toñita, S.C.

320B

1112

****40613

Gandeiría Xan Blanco, S.C.

320B

1107

****96633

Gandeiría de la Fuente, S.C.

320B

1106

****96633

Gandeiría de la Fuente, S.C.

320B

1107

****96633

Gandeiría de la Fuente, S.C.

320B

1112

****62357

Gandería Arriba do Río, S.C.

320B

1106

****62357

Gandería Arriba do Río, S.C.

320B

1107

****96930

Gandería Barros, S.C.

320B

1106

****96930

Gandería Barros, S.C.

320B

1112

****96484

Gandería Cachanete, S.C.

320B

1112

****64516

Gandería Carrala, S.C.

320B

1106

****64516

Gandería Carrala, S.C.

320B

1112

****64508

Gandería Charo Cangado, S.C.

320B

1106

****64508

Gandería Charo Cangado, S.C.

320B

1112

****37456

Gandería Fariña de Grixoa, S.C.

320B

1106

****37456

Gandería Fariña de Grixoa, S.C.

320B

1112

****84831

Gandería Monteiro, S.C.

320B

1106

****84831

Gandería Monteiro, S.C.

320B

1107

****05451

Gandería O Campo, S.C.

320A

1108

****19812

Gandería Os Bravos, S.C.

320B

1106

****19812

Gandería Os Bravos, S.C.

320B

1107

****37660

Gandería Palomo, S.C.

320B

1106

****37660

Gandería Palomo, S.C.

320B

1112

****65240

Gandería Res, S.C.

320B

1106

****65240

Gandería Res, S.C.

320B

1112

****38189

Gandería Rosende, S.C.

320B

1106

****38189

Gandería Rosende, S.C.

320B

1107

****94772

Gandería Xulián, S.C.

320B

1107

****65385

Gandería Zapateiro, S.C.

320A

1108

****65385

Gandería Zapateiro, S.C.

320A

1112

****5562R

García Balboa, José Luis

320B

1107

****5184R

García Calvo, Javier

320B

1107

****7524P

García Díaz, José Antonio

320B

1107

****0698C

García Diéguez, Francisco Javier

320B

916202

****7967H

García García, Adelina

320B

1112

****9350G

García Iglesias, Laura

320B

1112

****4514B

García Lombardero, Xosé Lois

320B

1107

****4960N

García López, Manuel

320A

1108

****2423Q

García Picazo, Daniel

320B

1112

****1903D

García Pose, Erica

320B

916202

****9569B

García Rouco, Luis

320B

1107

****1838A

García Teijeiro, José Antonio

320B

1107

****9034X

Garda Queijo, Marina

320B

1112

****8429K

Gato Castro, Óscar

320B

1112

****0837L

Gayoso Gallego, Diego

320B

916202

****0196A

Gil Canabal, Laura

320B

1107

****7306S

Gil Carral, Ana María

320B

1107

****6661Z

Gil Rodríguez, Iván

320B

1112

****0180R

Gloria García Arias

320A

1108

****0540V

Gómez Fernández, Elías

320A

1108

****5129M

Gómez Fernández, Marta

320A

1108

****9220K

Gómez García, Miguel

320A

1108

****5122L

Gómez López, Ana Isabel

320B

916201

****5122L

Gómez López, Ana Isabel

320B

916202

****5122L

Gómez López, Ana Isabel

320B

916204

****9073K

Gómez Varela, José Manuel

320B

1112

****3448K

González Argiz, Iván

320B

916202

****4611W

González Bugallo, Benito José

320B

1103

****1114S

González González, José

320B

1112

****9156L

González Iglesias, Cesáreo

320B

1107

****3161R

González Nogueira, Elisa

320A

1108

****2271V

González Rodríguez, Ana Belén

320B

1107

****2180G

González Rodríguez, José Ramón

320B

1103

****2180G

González Rodríguez, José Ramón

320B

1107

****0329N

González Sobrado, Raquel

320A

1109

****19417

González, S.C.

320B

916201

****19417

González, S.C.

320B

916202

****19417

González, S.C.

320B

916204

****2406B

González Álvarez, José Manuel

320B

1112

****40705

Granda Longa, S. Coop. Galega

320B

1106

****40705

Granda Longa, S. Coop. Galega

320B

1107

****5075N

Grandas López, Rubén

320B

916202

****70079

Granja A Pedreira, S.C.

320B

1106

****70079

Granja A Pedreira, S.C.

320B

1112

****71116

Granja Riogar, S.L.

320A

1108

****39854

Granxa A Costa, S.C.

320B

1106

****39854

Granxa A Costa, S.C.

320B

1107

****23407

Granxa Cancela de Alvite, S.C.

320B

1106

****23407

Granxa Cancela de Alvite, S.C.

320B

1107

****23407

Granxa Cancela de Alvite, S.C.

320B

1112

****18185

Granxa Carmian, S.C.

320B

1106

****18185

Granxa Carmian, S.C.

320B

1112

****02615

Granxa Fiais, S.C.

320A

1108

****02615

Granxa Fiais, S.C.

320A

1112

****34372

Granxa Ponte de Neira, S.C.

320B

1106

****34372

Granxa Ponte de Neira, S.C.

320B

1107

****18607

Granxa San Xoán, S.C.

320B

1106

****18607

Granxa San Xoán, S.C.

320B

1112

****29581

Granxas Losada, S.C.

320A

1108

****90475

Granxas Oreiro, S.C.

320B

1106

****90475

Granxas Oreiro, S.C.

320B

1107

****1271K

Grela Veiras, Jesús Manuel

320B

1107

****3833G

Guerra Rodríguez, Tania

320B

916202

****9868A

Guitian López, Alfonso

320B

1112

****22783

Guricha, S.C.

320B

1106

****22783

Guricha, S.C.

320B

1107

****7492L

Gustavo Osorio Fernández

320A

1108

****0825D

Gutiérrez Vázquez, Gonzalo

320A

1108

****1595C

Gutiérrez Villanueva, Alejandro

320A

1108

****7029X

Hermesindo Crespo Dobarro

320B

1107

****0318R

Hermida Díaz, María

320A

1108

****0318R

Hermida Díaz, María

320A

1112

****0156B

Hernández Hernández, José M.

320B

1103

****07648

Hortalizas Cambrelle, S.C.

320B

1106

****17740

Huerta Camba, S.C.

320B

1106

****17740

Huerta Camba, S.C.

320B

1112

****4669M

Iglesia Cabado, Gregorio

320B

1107

****2632C

Iglesias Dapena, Rubén

320B

1107

****35585

Iglesias Souto, S.C.

320B

1106

****35585

Iglesias Souto, S.C.

320B

1107

****6975S

Isabel Prada Meire

320A

916202

****8872K

Iván Ben Iglesias

320B

1107

****2488D

Iván Carro González

320A

1108

****3314L

Javier Peña Cabanas

320B

1107

****7789C

Jesus Pedreira Lago

320A

1108

****0561R

José Antonio Blanco Fernández

320A

1108

****6980A

José Fernández Vega

320A

1108

****3116J

José Luis Fernández Rodríguez

320A

1108

****2546K

José Manuel Fernández del Río

320B

1107

****6376D

José Manuel Veiga Ramos

320B

1107

****1447J

Juan Bautista Fernández Castrillón

320A

1108

****3869N

Juan Manuel Varela Rodríguez

320A

1108

****6192P

Judith Bolivar Jiménez

320B

1103

****6192P

Judith Bolivar Jiménez

320B

1107

****52941

Lagar de Ribela, S.L.

320B

1101

****52941

Lagar de Ribela, S.L.

320B

1106

****52941

Lagar de Ribela, S.L.

320B

1107

****3696K

Lamas Docal, Belén

320B

1112

****0332L

Lamelas Pérez, José Antonio

320A

1108

****5592Z

Lata Rey, Vanesa

320B

916202

****4233X

Lazara Moreda, Gerardo Luis

320A

1108

****4814V

Lemos Teijeiro, Fernando

320B

1103

****9560C

Leonor Álvarez, Joel

320B

1112

****34665

Lixeiro SAT nº 999 Xuga

320B

1106

****34665

Lixeiro SAT nº 999 Xuga

320B

1107

****8606Z

Lombardero Pérez, Antonia Eugenia

320B

1112

****56334

Lombei, S.C.

320B

1106

****56334

Lombei, S.C.

320B

1107

****9799Q

López Abella, Eladio

320A

1108

****8132A

López Abella, María del Carmen

320A

916204

****7567C

López Aira, Pablo

320B

916204

****9508Y

López Antas, Adrián

320B

916202

****5196G

López Bouza, María-Belén

320A

1108

****9821W

López Castro, Carlos

320B

1112

****1297R

López Castro, María Tania

320A

916202

****9727S

López Cordido, Pablo

320B

1107

****0623N

López Díaz, Manuel

320A

1108

****7592V

López Dovale, María Alejandra

320B

1107

****4143A

López Fernández, Guadalupe

320B

1107

****8226V

López García, José Antonio

320B

1107

****7568A

López García, Luis

320B

1107

****3591H

López López, Manuel

320B

1112

****3805H

López Méndez, Orlando

320A

1112

****4697C

López Pallares, Jesús

320B

1107

****1589M

López Quintas, José Manuel

320A

1112

****4855M

López Rico, Víctor Manuel

320B

1112

****3878E

López Rodríguez, Miguel

320B

1107

****5465N

López Saavedra, Benigno

320B

1103

****5499F

López Sánchez, Óscar

320B

1107

****5474X

López Souto, María

320A

1108

****6644R

López Vázquez, Borja

320B

1107

****16991

López Zolle, S.C.

320B

1106

****1510G

Lorenzo Ferradans, Carlos

320B

1107

****0005C

Losada Díaz, José Benito

320B

1112

****0617L

Losada Rey, Isaac

320B

1112

****3932J

Louzán Alonso, Roberto

320B

1107

****6564L

Lozano Prado, María Carmen

320B

1112

****9285V

Lucas Campos Gallego

320B

1107

****3446G

Lucas López López

320B

1107

****31451

Lulas, S.C.

320B

1106

****31451

Lulas, S.C.

320B

1112

****99698

Lupulo Gallego, S.L.

320A

1108

****66905

Lupulo Tecnología de Galicia, S.C.G.

320B

1106

****66905

Lupulo Tecnología de Galicia, S.C.G.

320B

1107

****37054

M. Barreal Augalevada, S.C.

320B

1106

****37054

M. Barreal Augalevada, S.C.

320B

1107

****4401F

Macia Domínguez, Melisa

320B

1112

****5028R

Manuel Fernández Iglesias

320B

1107

****0789N

Manuel Fernández López

320B

1107

****4484H

Manuel Prado González

320B

1107

****1323V

Marcos López Pajón

320B

916202

****1625C

Marcos Miguez Martínez

320B

1107

****3472Z

Marcos Vigo Fernández

320B

1107

****6677X

María Carmen Otero Codesal

320A

1108

****0700W

María Castiñeira Viña

320A

1108

****8132A

María del Carmen López Abella

320A

916201

****8132A

María del Carmen López Abella

320A

916202

****77770

María del Pilar Rama Campos, S.C.

320B

1106

****77770

María del Pilar Rama Campos, S.C.

320B

1107

****8533L

María Isabel López García

320A

1108

****5840T

María Jesús Martínez García

320A

1108

****9136E

María Jesús Mato Basteiro

320B

1107

****9536R

María José Pérez Loureiro

320A

916201

****9536R

María José Pérez Loureiro

320A

916202

****4711N

María Luisa Carballo Airas

320A

1108

****1033J

María Teresa García Díaz

320A

916202

****3585W

Mariño Limeres, Isabel María

320B

916202

****8587L

Mariño Martínez, Mónica

320B

1112

****1486L

Marón Díaz, Javier

320B

916201

****1486L

Marón Díaz, Javier

320B

916202

****1486L

Marón Díaz, Javier

320B

916204

****3669Z

Marques Martins, Carla Suzana

320A

1101

****3669Z

Marques Martins, Carla Suzana

320A

1108

****9967W

Marta Calviño Fernández

320A

1108

****0560M

Martina Alonso Docampo

320A

1108

****20280

Martins García, S.C.

320A

1108

****41211

Maser, S.C

320B

1112

****0172A

Mata Casas, Jorge

320B

1107

****6500T

Méndez Atanes, Antonio Ángel

320B

1107

****8079B

Méndez Teijeiro, Juan Carlos

320B

1107

****59874

Meruxa

320B

1106

****59874

Meruxa

320B

1112

****8525K

Miguel Suárez Pérez

320A

1108

****6295C

Míguez del Río, Cristina

320A

1108

****8612Z

Míguez Peñin, Rebeca Susana

320B

1107

****35692

Miravalles, S.C.

320B

1106

****7478Z

Montero Varela, Joaquín

320B

916202

****35684

Morado Castelao, S.C.

320B

1106

****35684

Morado Castelao, S.C.

320B

1112

****54198

Mourelos Valle, S.C.

320B

916202

****6589S

Mouro Ares, Gervasio

320B

1112

****7985Z

Muíño Reimúndez, Alejandro

320B

1112

****7713H

Murado Pérez, Mercedes

320B

916201

****7713H

Murado Pérez, Mercedes

320B

916202

****7713H

Murado Pérez, Mercedes

320B

916204

****8027X

Neira Gómez, José Manuel

320A

1108

****8734V

Neira Louzao, Carlos

320B

1107

****9011Z

Nogueira Trigas, María

320A

1108

****4669C

Núñez García, Ana María

320B

1112

****5139Q

Núñez Núñez, David

320B

1107

****69295

O Barrio e Bermun, S.C.

320B

1106

****38302

O Chuco, S.C.

320B

1106

****38302

O Chuco, S.C.

320B

1107

****38302

O Chuco, S.C.

320B

1112

****88893

O Louro SAT nº 1212 Xuga

320B

1106

****88893

O Louro SAT nº 1212 Xuga

320B

1107

****63686

O Noso Lar Souto, S.C.

320B

1106

****63686

O Noso Lar Souto, S.C.

320B

1112

****43688

O Odreiro, S.C.

320B

1106

****43688

O Odreiro, S.C.

320B

1112

****36379

O Pacio, S.C.

320B

1106

****36379

O Pacio, S.C.

320B

1107

****27216

Os Feituquiños, S.C.

320B

1106

****27216

Os Feituquiños, S.C.

320B

1112

****6900X

Otero Folgueira, Montserrat

320B

1103

****6900X

Otero Folgueira, Montserrat

320B

1107

****8611J

Otero López, Juan José

320B

1112

****6471N

Otero Rivas, Vanesa

320B

1107

****0834H

Otero Rodríguez, José Alberto

320B

1112

****2725D

Otero Senin, Juan Francisco

320B

1107

****31172

Oterovilar, S.C.

320B

1107

****31172

Oterovilar, S.C.

320B

1112

****96898

Ovino Capelle, S.C.

320B

1106

****7567C

Pablo López Aira

320B

916201

****7567C

Pablo López Aira

320B

916202

****0466M

Pablo Vázquez Caneda

320A

1108

****44017

Pajón Carreira, S.C.

320B

1106

****44017

Pajón Carreira, S.C.

320B

1107

****7097H

Pardo Rodríguez, Carlos

320B

1107

****4476Z

Patricia Alvaredo Darriba

320A

1108

****2486N

Paula Pena López

320A

1108

****7125X

Paz Pérez, Vanesa

320B

1107

****43613

Pazo Coira, S.C.

320B

1106

****43613

Pazo Coira, S.C.

320B

1107

****3583S

Pedro González Rodríguez

320A

1108

****8140H

Pedro Luis Regueira Collazo

320B

1107

****91820

Pedron, S.C.

320B

916202

****3396B

Peleteiro García, Isidro

320A

1108

****3130N

Pena Cacheiro, Begoña Sara

320B

916202

****86219

Pena Fendida, S.L.

320B

1106

****86219

Pena Fendida, S.L.

320B

1107

****6403R

Penas Cernadas, Raquel

320B

1112

****3157K

Pereira Gutiérrez, Miguel Ángel

320A

1112

****7988J

Pérez Bello, José Benito

320B

1112

****7998V

Pérez Fernández, Óscar

320B

1112

****9536R

Pérez Loureiro, María José

320A

916204

****51442

Pérez Mouriz, S.C.

320B

916201

****51442

Pérez Mouriz, S.C.

320B

916202

****51442

Pérez Mouriz, S.C.

320B

916204

****4599E

Pérez Rivero, Félix

320B

1112

****63308

Pérez, S.C.

320B

1106

****63308

Pérez, S.C.

320B

1107

****9417S

Pérez Uz, Isidro

320B

1107

****8124F

Pin Álvarez, Alberto

320B

916202

****5831V

Pñez Cuba, Olimpia

320A

1108

****96035

Poleiro 2009, S.C.

320B

1106

****96035

Poleiro 2009, S.C.

320B

1107

****19623

Prado y Lozano, S.C.

320B

1107

****32826

Quintans Gandería, S.C.

320B

1106

****9807Y

Quiroga González, Héctor

320B

1112

****1396K

Quiroga López, Alberto

320B

1111

****7348R

Quiza Lago, María

320B

1112

****10539

Ramil de Friolfe, S.C.

320B

1106

****6550R

Ramudo Camba, Javier

320B

1103

****6550R

Ramudo Camba, Javier

320B

1112

****5322V

Raul Pérez Prieto

320B

1107

****5139S

Requeijo Cuba, Aníbal

320A

1108

****5553F

Rey Castro, Manuel

320B

1107

****05416

Rey Martínez, S.C.

320B

1106

****05416

Rey Martínez, S.C.

320B

1107

****05416

Rey Martínez, S.C.

320B

1112

****0007T

Ríos Velasco, Marizza Susana

320B

1107

****5152M

Rivero Fernández, Ana

320B

1103

****5152M

Rivero Fernández, Ana

320B

1112

****7142V

Roberto Gandoy Fonteboa

320B

1107

****8231V

Roca Bello, José Luis

320A

1108

****8194Y

Rodríguez Barreal, Javier

320B

1112

****0802C

Rodríguez Brey, Marcos

320B

1112

****5600K

Rodríguez Freire, Marisol

320A

1108

****2984Y

Rodríguez García, José Manuel

320B

1112

****8264F

Rodríguez González, Adrián

320B

916202

****3704X

Rodríguez Hermida, María Isabel

320A

1108

****9981D

Rodríguez Lado, Ana María

320B

1107

****0061J

Rodríguez López, Francisco

320B

1112

****8169Z

Rodríguez López, José Luis

320B

1107

****9785F

Rodríguez López, Servando

320A

1108

****8580E

Rodríguez Redondo, M. Montserrat

320B

1107

****6401N

Rodríguez Rodríguez, Rosa María

320A

1108

****4369L

Rodríguez Vázquez, Emilio

320B

916202

****7182S

Rodríguez Yáñez, Ángel

320A

1108

****8400L

Rodríguez Caldas, Marí

a Rosa

320B

1103

****4913Y

Rois Barrio, Luis Miguel

320A

916202

****9670P

Rosa María Alonso Touris

320B

1107

****9822K

Rosendo Díaz, Marful

320A

1108

****1327X

Rosendo García, Juan Carlos

320B

1103

****1327X

Rosendo García, Juan Carlos

320B

1107

****0371A

Rubén Rodríguez López

320B

1107

****9717M

Rubén Sayans Pego

320B

1107

****8429J

Rubén Varela Vilar

320A

1108

****67202

SAT Teixeiro 1107 Xuga

320B

1107

****79827

SAT Agosto Darriba nº 1160 Xuga

320B

1106

****79827

SAT Agosto Darriba 1160 Xuga

320B

1107

****79540

S.C. Vilagudin

320B

1106

****75254

SAT Gorgoso Xuga 1

320B

1107

****5166B

Saavedra Abelleira, Roberto

320A

1108

****9436L

Salgado Conde, José Manuel

320A

1108

****28688

San Remigio de Maceiras, S.C.

320B

1106

****28688

San Remigio de Maceiras, S.C.

320B

1107

****2534B

Sánchez Lamas, María del Carmen

320A

1109

****4902T

Sánchez López, David

320A

1108

****9579D

Sánchez Pena, Carlos

320A

916202

****9690Q

Sánchez Recouso, José Antonio

320B

1107

****4193N

Sandra Ascariz Espiñeira

320B

1107

****38078

Sangradoiro, S.C.

320B

1106

****38078

Sangradoiro, S.C.

320B

1107

****2632A

Santin González, Alberto

320B

1107

****80518

SAT A Vereda

320B

1106

****80518

SAT A Vereda

320B

1107

****54693

SAT Cavo de Vila

320B

1106

****54693

SAT Cavo de Vila

320B

1107

****81849

SAT Daviña nº 1166 Xuga

320B

1106

****17320

SAT Ladeira nº 1285 Xuga

320B

1106

****17320

SAT Ladeira nº 1285 Xuga

320B

1107

****54701

SAT O Liyar

320B

1106

****54701

SAT O Liyar

320B

1107

****30052

SAT Regueiro Picon nº 1135 Xuga

320B

1106

****30052

SAT Regueiro Picon nº 1135 Xuga

320B

1107

****87320

SAT Saa

320B

1106

****87320

SAT Saa

320B

1107

****80306

SAT Seoane nº 843 Xuga

320B

1106

****80306

SAT Seoane nº 843 Xuga

320B

1107

****31219

SAT Vila Albores nº 1044

320B

1106

****31219

SAT Vila Albores nº 1044

320B

1107

****03726

Sdad. Agraria de Transf. O Palomar

320B

1106

****03726

Sdad. Agraria de Transf. O Palomar

320B

1107

****93489

Sdad. Agraria de Transf. Fernández N.

320B

1106

****93489

Sdad. Agraria de Transf. Fernández N.

320B

1107

****7630E

Seco Fraga, Anabel

320A

1108

****5453G

Seijas Veiga, José

320B

1107

****2150P

Seoane Valle, Christian

320B

1107

****38003

Serras, C.

320B

1106

****38003

Serras, C.

320B

1107

****1908C

Sierra Lorenzo, Antonio

320A

1108

****4237V

Silva Vázquez, Tifany

320B

1107

****8207Y

Sindín Rodríguez, Roberto

320B

1107

****2141Z

Sobrino Carral, Daniel

320B

1107

****1271S

Soengas Calvo, José Manuel

320B

1112

****4077B

Somoza López, José

320B

1107

****3546G

Sonia García Sobrado

320B

1107

****18342

Soñara, S.C.

320B

1107

****8274L

Souto López, María

320B

1107

****1242S

Souto Novo, Iván

320B

1107

****0520R

Souto Novo, José Manuel

320B

1103

****9304D

Suárez Mourelle, Alberto

320B

1107

****1231R

Taboada Lois, María Luisa

320A

916005

****1231R

Taboada Lois, María Luisa

320B

916005

****6021S

Táboas Castro, Javier

320A

1108

****7788H

Tarrío Rivas, José

320B

1107

****44892

Tc Campos (Sdad. Tit. Compartida)

320B

1107

****1562P

Teijeiro González, Sandra

320B

1107

****8922S

Tejo Marque, Eloy

320B

916202

****1817X

Tome Novo, Jorge

320B

1112

****5678N

Torres Balboa, Daniel

320B

1107

****1648Y

Touceda Pombo, Ana Belén

320B

1107

****1858T

Trabado López, Antonio

320A

1108

****7575Z

Trelles Neira, Juan José

320B

1103

****9897E

Troitiyo Sánchez, Luis

320A

1108

****96753

Vacas de Buxo, S.C.

320B

1106

****96753

Vacas de Buxo, S.C.

320B

1107

****3940S

Valcárcel Resco, Hilario

320B

1107

****8705K

Valle Cendan, Felipe

320B

1107

****16082

Vanesa Roca Romero y Otro, S.C.

320A

1108

****16082

Vanesa Roca Romero y Otro, S.C.

320A

1112

****6107G

Varela Arias, Miguel

320A

1108

****4608T

Varela García, Jorge

320B

1107

****2239J

Varela Señarís, José Antonio

320B

1107

****7131A

Varela Vizcaíno, Sonia

320B

1112

****2123Z

Vázquez Corral, José Ángel

320B

1112

****8358B

Vázquez López, Óscar

320B

1112

****6128N

Vázquez Picos, Javier

320B

916202

****6791A

Vázquez Quiroga, Alberto

320A

1108

****2489E

Verónica Bermúdez Pardiño

320A

1108

****0955G

Verónica Rodríguez Rodríguez

320B

916202

****96377

Vigide, S.C.

320B

1106

****96377

Vigide, S.C.

320B

1112

****1141Z

Vila Sanmiguel, Jesús Manuel

320B

1107

****1614D

Vilabrille Gromaz, Álvaro

320B

1107

****76751

Vilar, S.C.

320B

1112

****2590M

Vilariyo Varela, Carlos

320B

1107

****1561W

Vilariyo Vázquez, M. Carmen

320B

1103

****1561W

Vilariyo Vázquez, M. Carmen

320B

1107

****48125

Vilasilvestre, S.C.

320B

1112

****7069H

Villar Darriba, Eva

320A

916202

****6995H

Villar Penelo, Olalla

320B

1112

****7756T

Viviana del Carmen Vázquez Chávez

320A

1108

****42797

Vizoso Expósito, S.C.

320B

1106

****42797

Vizoso Expósito, S.C.

320B

1107

****42797

Vizoso Expósito, S.C.

320B

1112

****17831

Xelle, S.C.

320B

1106

****17831

Xelle, S.C.

320B

1112

****1269C

Yáñez Mosquera, Manuel

320B

1107

****3717L

Zarauza Santin, Darío

320B

1112

Descrición do tipo/caso:

320A Agricultores que acceden á reserva nacional para o caso dos agricultores que comecen a súa actividade agrícola (novo agricultor).

320B Agricultores que acceden á reserva nacional para o caso de agricultores mozos (agricultor mozo).

Descrición dos motivos:

001101 O solicitante non ten hectáreas admisibles determinadas para os efectos do pagamento básico.

001102 Os sectores en que se incorpora non se corresponden con ningún dos sectores xa incorporados no réxime de pagamento único, ou dos sectores citados no artigo 13 do Real decreto 1076/2014, do 19 de decembro.

001103 O solicitante ten máis de 40 anos no ano de presentación da solicitude.

001104 O solicitante non ten expediente con resolución favorable de concesión de axuda de primeira instalación no ámbito dun programa de desenvolvemento rural (PDR) e non acredita a súa instalación como agricultor profesional nunha explotación prioritaria nos sectores xa incorporados no réxime de pagamento único ou dos sectores citados no artigo 13 do Real decreto 1076/2014, do 19 de decembro.

001105 O solicitante non acredita a súa instalación como agricultor profesional nunha explotación prioritaria nos sectores xa incorporados no réxime de pagamento único ou dos sectores citados no artigo 13 do Real decreto 1076/2014, do 19 de decembro.

001106 A sociedade solicitante non ten ningún socio que inicie a actividade exercendo o control efectivo a longo prazo sobre a dita sociedade.

001107 O solicitante non se incorpora nos 5 anos anteriores á súa solicitude de dereitos de pagamento básico de reserva nacional.

001108 O solicitante non se encontra en situación de alta na Seguridade Social por ningunha das actividades compatibles co réxime agrario na data de finalización do prazo da solicitude de dereitos de pagamento básico de reserva nacional.

001109 O solicitante ou algún socio teñen actividade agraria nos 5 anos anteriores á data da súa primeira instalación.

001110 O solicitante non se incorporou á actividade agraria no ano 2013 ou posterior.

001111 O solicitante non achega documentación requirida que xustifique a solicitude de acceso á reserva nacional de dereitos de pagamento básico.

001112 O solicitante recibiu asignación de reserva nacional en campañas anteriores.

001113 O solicitante non acredita formación e capacitación no ámbito agrario.

916001 Beneficiario con solicitude de reserva nacional 2016 e que non presenta solicitude única 2016, ou a CA que remite os datos non coincide co seu CA de solicitude única 2016.

916003 Beneficiarios que non cumpren coa condición de agricultor activo.

916004 Beneficiarios sen admisión ou con admisión fóra de prazo na campaña 2016.

916005 Beneficiarios con máis dunha solicitude para un mesmo ou distinto caso.

916006 Beneficiarios con superficie solicitada igual a cero no rexistro SRN, pero que inclúen resumos de superficie SR1.

916007 Beneficiarios cuxa superficie solicitada do rexistro SRN non coincide coa suma de superficie correspondente do rexistro SR1.

916008 Beneficiario con porcentaxe de participación igual a cero (só afecta se o solicitante é unha persoa xurídica). Solicitudes 320B.

916201 Beneficiario sen cálculo de reserva nacional pois o valor nominal de todos os dereitos a incrementar supera o valor medio rexional.

916202 Beneficiario cuxa superficie enviada por rexión na solicitude de reserva nacional é inferior ao número de dereitos de pagamento básico asignados na dita rexión.

916203 Beneficiario pertence ao réxime de pequenos agricultores.