Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 58 Xoves, 22 de marzo de 2018 Páx. 16734

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 9 de marzo de 2018, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 26 de abril de 2017 pola que se regula o réxime de subvencións ás organizacións sindicais para o ano 2017 (Diario Oficial de Galicia número 89, do 10 de maio).

O artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia dispón: «Os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade ou as finalidades da subvención».

De acordo co exposto,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas con cargo ás seguintes aplicacións orzamentarias:

09.40.324A.481.6-Programa I. Axuda para o desenvolvemento das actividades ordinarias das organizacións sindicais durante o ano 2017.

09.40.324A.481.7-Programa II. Axuda para a creación e/ou o funcionamento de gabinetes técnicos das organizacións sindicais e para plans de formación de cadros e delegadas e delegados sindicais.

Crédito orzamentario: 1.099.800 €, que se distribúen en:

Programa I: 780.200 €.

Programa II: 319.600 €.

Santiago de Compostela, 9 de marzo de 2018

Covadonga Toca Carús
Secretaria xeral de Emprego

ANEXO

Aplicación orzamentaria 09.40.324A.481.6-Programa I.

Organización sindical

CIF

Subvención
concedida

Anpe Sindicato Independiente

G78248630

1.455,80 €

Sindicato Nacional de CC.OO. en Galicia (CC.OO.)

G15103112

215.997,32 €

Unión Sindical Obreira (USO Galicia)

G15380033

22.160,48 €

Confederación Intersindical Galega (CIG)

G36706927

235.677,55 €

Federación de Sindicatos Independentes de Ensinanza de Galicia (FSIE-Galicia)

G32119075

11.700,30 €

Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F)

G79514378

33.914,71 €

Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT-Galicia)

G15383011

237.402,94 €

Unión Sindical de Traballadores de Galicia (USTG)

G15829583

3.235,11 €

Sindicato dos Traballadores da Limpeza (STL)

G70171459

1.078,37 €

Unión Sindical y Técnicos Sanitarios (USAE)

G49105620

916,61 €

Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP)

G78181781

215,68 €

Sindicato Independiente y Profesional de Profesores de Religión de Galicia (Sipprega)

G70259916

647,02 €

Federación de Trabajadores Independientes del Comercio (Fetico)

G15312424

15.798,11 €

Total

780.200 €

Aplicación orzamentaria 09.40.324A.481.7-Programa II.

Organización sindical

CIF

Subvención
concedida

Sindicato Nacional de CC.OO. en Galicia (CC.OO.)

G15103112

95.056,62 €

Confederación Intersindical Galega (CIG)

G36706927

103.717,54 €

Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F)

G79514378

14.925,27 €

Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT-Galicia)

G15383011

104.476,86 €

Unión Sindical de Traballadores de Galicia (USTG)

G15829583

1.423,71 €

Total

319.600 €