Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 60 Luns, 26 de marzo de 2018 Páx. 17238

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 13 de marzo de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a relación provisional de admitidos/as e excluídos/as e a oferta de destinos no ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2018 do concurso de traslados aberto e permanente para provisión de prazas básicas de persoal estatutario sanitario de formación profesional.

Mediante a Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, do 11 de decembro de 2017 (DOG núm. 243, do 26 de decembro) convocouse concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario sanitario de formación profesional.

Finalizado o prazo de presentación de solicitudes do ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2018, e de conformidade coas bases 3.5.2), 7.1), 8.1) e 8.2) da Resolución do 20 de novembro de 2017, pola que se aproban as bases do procedemento de concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario do Sistema público de saúde de Galicia (DOG núm. 227, do 29 de novembro), esta dirección xeral

RESOLVE:

Primeiro. Aprobar a relación provisional de solicitantes admitidos/as e excluídos/as no ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2018 do concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario sanitario de formación profesional.

As listas coa relación provisional de admitidos/as e excluídos/as en cada unha das categorías están publicadas, á disposición das persoas interesadas, na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es).

Ademais, o estado de cada solicitude pode ser consultado polo/a solicitante no seu expediente electrónico persoal en Fides/expedient-e/sección de procesos.

De conformidade coa base oitava da Resolución de bases do 20 de novembro de 2017, as persoas excluídas disporán dun prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia para poder corrixir, se é o caso, o defecto que motivou a exclusión, mediante solicitude que deberán dirixir á unidade de validación a que se dirixise a solicitude de participación no concurso.

As persoas que, tendo presentado debidamente a súa solicitude de participación para este ciclo, non consten como admitidas nin excluídas, disporán do mesmo prazo para formular a súa reclamación.

A estimación ou desestimación das emendas solicitadas entenderanse implícitas na resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde pola que se declaren con carácter definitivo os/as admitidos/as e excluídos/as e que fará públicas, así mesmo, as puntuacións e destinos provisionalmente asignados.

As persoas solicitantes que dentro do prazo indicado non emenden os defectos motivo da exclusión serán definitivamente excluídas da participación neste ciclo.

Segundo. Publicar como anexos I e II desta resolución a relación de prazas ofertadas por categoría e os centros nos que poden existir resultas, respectivamente, correspondentes ao ciclo de adxudicación do ano 2018 do concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario sanitario de formación profesional.

Os/as profesionais que figuren na relación de participantes deste ciclo disporán dun prazo de quince días naturais, contado desde o seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia para poder modificar a través de Fides/expedient-e, no seu formulario de participación, a selección de destinos efectuada, se así o desexan.

As modificacións que se realicen na selección de destinos deberán presentarse por rexistro electrónico e non requirirán a entrega de ningunha documentación. Terase en conta a última modificación presentada por rexistro electrónico, dentro do prazo indicado.

De conformidade coa base 3.5.1 da Resolución do 20 de novembro de 2017 pola que se aproban as bases do procedemento de concurso de traslados aberto e permanente, aquelas solicitudes de participación que, logo do prazo anteriormente sinalado, non conteñan a selección de, polo menos, un destino, non terán a consideración de solicitude validamente presentada e quedarán excluídas automaticamente do ciclo de adxudicación en curso.

Santiago de Compostela, 13 de marzo de 2018

Margarita Prado Vaamonde
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO I
PRAZAS OFERTADAS POR CATEGORÍAS

TÉCNICO/A EN COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

CONCELLO/S

ÁREA SANITARIA

QUENDA

Nº PRAZAS

081100020

AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS - ADOS

AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS - ADOS - VIGO

VIGO

VIGO

-

1

087700021

EOXI DA CORUÑA

ARTEIXO-VILARRODÍS

ARTEIXO

A CORUÑA

MAÑÁ

1

010400021

EOXI DA CORUÑA

BETANZOS

BETANZOS

A CORUÑA

MAÑÁ

1

073600021

EOXI DA CORUÑA

CAMBRE-O TEMPLE

CAMBRE

A CORUÑA

MAÑÁ

1

014700021

EOXI DA CORUÑA

CARBALLO

CARBALLO

A CORUÑA

MAÑÁ

1

015300022

EOXI DA CORUÑA

CASA DO MAR

CORUÑA, A

A CORUÑA

TARDE

1

016800021

EOXI DA CORUÑA

CEE

CEE

A CORUÑA

MAÑÁ

1

019000021

EOXI DA CORUÑA

COF

CORUÑA, A

A CORUÑA

MAÑÁ

1

150100020

EOXI DA CORUÑA

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO

A CORUÑA

CORUÑA, A

A CORUÑA

-

221

159800020

EOXI DA CORUÑA

HOSPITAL VIRXE DA XUNQUEIRA

CEE

A CORUÑA

-

9

040500022

EOXI DA CORUÑA

O VENTORRILLO

CORUÑA, A

A CORUÑA

TARDE

1

041100021

EOXI DA CORUÑA

OLEIROS-A COVADA

OLEIROS

A CORUÑA

MAÑÁ

1

054000021

EOXI DA CORUÑA

SAN XOSÉ

CORUÑA, A

A CORUÑA

MAÑÁ

1

150500020

EOXI DE FERROL

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE FERROL

FERROL

FERROL

-

27

024000021

EOXI DE FERROL

FONTENLA MARISTANY

FERROL

FERROL

MAÑÁ

2

024000022

EOXI DE FERROL

FONTENLA MARISTANY

FERROL

FERROL

TARDE

1

018700021

EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

CHANTADA

CHANTADA

MONFORTE

MAÑÁ

1

271100020

EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE LUGO

LUGO

LUGO

-

88

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

CONCELLO/S

ÁREA SANITARIA

QUENDA

Nº PRAZAS

023400021

EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

FINGOI

LUGO

LUGO

MAÑÁ

2

271600020

EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

HOSPITAL DA COSTA

BURELA

CERVO

-

22

271700020

EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

HOSPITAL DE MONFORTE

MONFORTE DE LEMOS

MONFORTE

-

8

048400021

EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

PRAZA DO FERROL

LUGO

LUGO

MAÑÁ

1

050200021

EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

RIBADEO

RIBADEO

CERVO

MAÑÁ

1

053300021

EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

SAN ROQUE

LUGO

LUGO

MAÑÁ

1

061300021

EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

VILALBA

VILALBA

LUGO

MAÑÁ

1

000600021

EOXI DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS

A CARBALLEIRA

OURENSE

OURENSE

MAÑÁ

1

003500022

EOXI DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS

A PONTE

OURENSE

OURENSE

TARDE

1

017000021

EOXI DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS

CELANOVA

CELANOVA

OURENSE

MAÑÁ

1

320100020

EOXI DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE

OURENSE

OURENSE

-

144

320400020

EOXI DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS

HOSPITAL DE VALDEORRAS

BARCO DE VALDEORRAS, O

BARCO

-

17

329900020

EOXI DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS

HOSPITAL DE VERÍN

VERÍN

OURENSE

-

21

029300021

EOXI DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS

MACEDA-CASTRO CALDELAS-TRIVES

MACEDA, CASTRO CALDELAS, POBRA DE TRIVES, A

OURENSE

MAÑÁ

1

037800021

EOXI DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS

NÓVOA SANTOS-O COUTO

OURENSE

OURENSE

MAÑÁ

2

038000021

EOXI DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS

O BARCO

BARCO DE VALDEORRAS, O

BARCO

MAÑÁ

1

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

CONCELLO/S

ÁREA SANITARIA

QUENDA

Nº PRAZAS

038200021

EOXI DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS

O BARCO-A RÚA

BARCO DE VALDEORRAS, O, RÚA, A

BARCO

MAÑÁ

1

038500021

EOXI DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS

O CARBALLIÑO

CARBALLIÑO, O

OURENSE

MAÑÁ

1

059300021

EOXI DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS

VALLE INCLÁN

OURENSE

OURENSE

MAÑÁ

1

059700021

EOXI DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS

VERÍN

VERÍN

OURENSE

MAÑÁ

2

063900021

EOXI DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS

XINZO-ALLARIZ

XINZO DE LIMIA, ALLARIZ

OURENSE

MAÑÁ

1

013300021

EOXI DE PONTEVEDRA E O SALNÉS

CAMBADOS

CAMBADOS

SALNÉS

MAÑÁ

2

360300020

EOXI DE PONTEVEDRA E O SALNÉS

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

-

68

369900020

EOXI DE PONTEVEDRA E O SALNÉS

HOSPITAL DO SALNÉS

VILAGARCÍA DE AROUSA

SALNÉS

-

17

026000021

EOXI DE PONTEVEDRA E O SALNÉS

ILLA DE AROUSA, A

ILLA DE AROUSA, A

SALNÉS

MAÑÁ

1

028100021

EOXI DE PONTEVEDRA E O SALNÉS

LÉREZ

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

MAÑÁ

1

029700021

EOXI DE PONTEVEDRA E O SALNÉS

MARÍN

MARÍN

PONTEVEDRA

MAÑÁ

1

029700022

EOXI DE PONTEVEDRA E O SALNÉS

MARÍN

MARÍN

PONTEVEDRA

TARDE

1

033700021

EOXI DE PONTEVEDRA E O SALNÉS

MONTEPORREIRO

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

MAÑÁ

1

045900021

EOXI DE PONTEVEDRA E O SALNÉS

POIO

POIO

PONTEVEDRA

MAÑÁ

1

054900021

EOXI DE PONTEVEDRA E O SALNÉS

SANXENXO

SANXENXO

PONTEVEDRA

MAÑÁ

1

060900021

EOXI DE PONTEVEDRA E O SALNÉS

VILAGARCÍA DE AROUSA

VILAGARCÍA DE AROUSA

SALNÉS

MAÑÁ

1

061900021

EOXI DE PONTEVEDRA E O SALNÉS

VILANOVA DE AROUSA

VILANOVA DE AROUSA

SALNÉS

MAÑÁ

1

062800021

EOXI DE PONTEVEDRA E O SALNÉS

VIRXE PEREGRINA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

MAÑÁ

2

001200021

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

A ESTRADA

ESTRADA, A

SANTIAGO

MAÑÁ

1

006500021

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

ARZÚA

ARZÚA

SANTIAGO

MAÑÁ

1

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

CONCELLO/S

ÁREA SANITARIA

QUENDA

Nº PRAZAS

010800021

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

BOIRO

BOIRO

SANTIAGO

MAÑÁ

1

157100020

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA

SANTIAGO

-

156

019700021

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

CONCEPCIÓN ARENAL

SANTIAGO DE COMPOSTELA

SANTIAGO

MAÑÁ

1

024400021

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

FONTIÑAS, AS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

SANTIAGO

MAÑÁ

1

085700021

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

GALERAS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

SANTIAGO

MAÑÁ

1

159900020

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

HOSPITAL DA BARBANZA

RIBEIRA

SANTIAGO

-

10

026700021

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

LALÍN

LALÍN

SANTIAGO

MAÑÁ

1

041500021

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

ORDES

ORDES

SANTIAGO

MAÑÁ

2

054700020

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

SANTIAGO DE COMPOSTELA PAC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

SANTIAGO

-

1

001100022

EOXI DE VIGO

A DOBLADA

VIGO

VIGO

TARDE

1

001700023

EOXI DE VIGO

A GUARDA

GUARDA, A

VIGO

DESPRAZABLE

1

004900021

EOXI DE VIGO

ALDAN-HÍO

CANGAS

VIGO

MAÑÁ

1

009700021

EOXI DE VIGO

BEIRAMAR

VIGO

VIGO

MAÑÁ

1

011200021

EOXI DE VIGO

BOLIVIA

VIGO

VIGO

MAÑÁ

1

015600021

EOXI DE VIGO

CASCO VELLO

VIGO

VIGO

MAÑÁ

1

018900021

EOXI DE VIGO

CHAPELA

REDONDELA

VIGO

MAÑÁ

1

019200021

EOXI DE VIGO

COIA

VIGO

VIGO

MAÑÁ

1

361000020

EOXI DE VIGO

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE VIGO

VIGO

VIGO

-

281

020300021

EOXI DE VIGO

CORUXO

VIGO

VIGO

MAÑÁ

1

025200021

EOXI DE VIGO

GONDOMAR

GONDOMAR

VIGO

MAÑÁ

1

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

CONCELLO/S

ÁREA SANITARIA

QUENDA

Nº PRAZAS

028500022

EOXI DE VIGO

LÓPEZ MORA

VIGO

VIGO

TARDE

1

030100021

EOXI DE VIGO

MATAMÁ

VIGO

VIGO

MAÑÁ

1

032100021

EOXI DE VIGO

MOAÑA-DOMAIO

MOAÑA

VIGO

MAÑÁ

3

037000021

EOXI DE VIGO

NICOLÁS PEÑA

VIGO

VIGO

MAÑÁ

1

045000021

EOXI DE VIGO

PANXÓN

NIGRÁN

VIGO

MAÑÁ

1

047800023

EOXI DE VIGO

PORRIÑO, O

PORRIÑO, O

VIGO

DESPRAZABLE

1

049300023

EOXI DE VIGO

REDONDELA

REDONDELA

VIGO

DESPRAZABLE

1

051900021

EOXI DE VIGO

RÚA CUBA

VIGO

VIGO

MAÑÁ

1

053100023

EOXI DE VIGO

SAN PAIO DE NAVIA

VIGO

VIGO

DESPRAZABLE

1

055100021

EOXI DE VIGO

SÁRDOMA

VIGO

VIGO

MAÑÁ

1

056500022

EOXI DE VIGO

TEIS

VIGO

VIGO

TARDE

1

058000021

EOXI DE VIGO

TUI

TUI

VIGO

MAÑÁ

1

058600023

EOXI DE VIGO

VAL MIÑOR

NIGRÁN

VIGO

DESPRAZABLE

2

TÉCNICO/A SUPERIOR EN ANATOMÍA PATOLÓXICA E CITOLOXÍA

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

CONCELLO/S

ÁREA SANITARIA

QUENDA

Nº PRAZAS

150100190

EOXI DA CORUÑA

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO

A CORUÑA

CORUÑA, A

A CORUÑA

-

9

150500190

EOXI DE FERROL

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE FERROL

FERROL

FERROL

-

4

271100190

EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE LUGO

LUGO

LUGO

-

6

271600190

EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

HOSPITAL DA COSTA

BURELA

CERVO

-

1

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

CONCELLO/S

ÁREA SANITARIA

QUENDA

Nº PRAZAS

360300190

EOXI DE PONTEVEDRA E O SALNÉS

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

-

3

157100190

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA

SANTIAGO

-

7

361000190

EOXI DE VIGO

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE VIGO

VIGO

VIGO

-

9

TÉCNICO/A SUPERIOR EN HIXIENE BUCODENTAL

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

CONCELLO/S

ÁREA SANITARIA

QUENDA

Nº PRAZAS

015300211

EOXI DA CORUÑA

CASA DO MAR

CORUÑA, A

A CORUÑA

MAÑÁ

1

059300213

EOXI DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS

VALLE INCLÁN

OURENSE

OURENSE

DESPRAZABLE

1

059700211

EOXI DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS

VERÍN

VERÍN

OURENSE

MAÑÁ

1

027100211

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

LALÍN-SILLEDA

LALÍN, SILLEDA

SANTIAGO

MAÑÁ

1

001700211

EOXI DE VIGO

A GUARDA

GUARDA, A

VIGO

MAÑÁ

1

009700212

EOXI DE VIGO

BEIRAMAR

VIGO

VIGO

TARDE

1

032000211

EOXI DE VIGO

MOAÑA

MOAÑA

VIGO

MAÑÁ

1

049300211

EOXI DE VIGO

REDONDELA

REDONDELA

VIGO

MAÑÁ

1

056500212

EOXI DE VIGO

TEIS

VIGO

VIGO

TARDE

1

058600212

EOXI DE VIGO

VAL MIÑOR

NIGRÁN

VIGO

TARDE

1

TÉCNICO/A SUPERIOR EN IMAXE PARA O DIAGNÓSTICO

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

CONCELLO/S

ÁREA SANITARIA

QUENDA

Nº PRAZAS

150100230

EOXI DA CORUÑA

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO

A CORUÑA

CORUÑA, A

A CORUÑA

-

9

150500230

EOXI DE FERROL

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE FERROL

FERROL

FERROL

-

3

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

CONCELLO/S

ÁREA SANITARIA

QUENDA

Nº PRAZAS

271100230

EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE LUGO

LUGO

LUGO

-

6

320100230

EOXI DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE

OURENSE

OURENSE

-

11

329900230

EOXI DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS

HOSPITAL DE VERÍN

VERÍN

OURENSE

-

2

360300230

EOXI DE PONTEVEDRA E O SALNÉS

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

-

4

157100230

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA

SANTIAGO

-

12

159900230

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

HOSPITAL DA BARBANZA

RIBEIRA

SANTIAGO

-

2

361000230

EOXI DE VIGO

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE VIGO

VIGO

VIGO

-

17

072000230

GALARIA, EMPRESA PÚBLICA

DE SERVIZOS SANITARIOS DE

GALICIA, S.A.

GALARIA, EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZO SANITARIOS, S.A. - CENTRO ITINERANTE (UTPR)

SANTIAGO DE COMPOSTELA

SANTIAGO

-

1

TÉCNICO/A SUPERIOR EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

CONCELLO/S

ÁREA SANITARIA

QUENDA

Nº PRAZAS

081200220

AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS - ADOS

AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS - ADOS - SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA

SANTIAGO

-

4

150100220

EOXI DA CORUÑA

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO

A CORUÑA

CORUÑA, A

A CORUÑA

-

25

159800220

EOXI DA CORUÑA

HOSPITAL VIRXE DA XUNQUEIRA

CEE

A CORUÑA

-

4

150500220

EOXI DE FERROL

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE FERROL

FERROL

FERROL

-

10

271100220

EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE LUGO

LUGO

LUGO

-

19

271600220

EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

HOSPITAL DA COSTA

BURELA

CERVO

-

3

320100220

EOXI DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE

OURENSE

OURENSE

-

6

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

CONCELLO/S

ÁREA SANITARIA

QUENDA

Nº PRAZAS

329900220

EOXI DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS

HOSPITAL DE VERÍN

VERÍN

OURENSE

-

1

360300220

EOXI DE PONTEVEDRA E O SALNÉS

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

-

15

369900220

EOXI DE PONTEVEDRA E O SALNÉS

HOSPITAL DO SALNÉS

VILAGARCÍA DE AROUSA

SALNÉS

-

1

157100220

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA

SANTIAGO

-

34

159900220

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

HOSPITAL DA BARBANZA

RIBEIRA

SANTIAGO

-

5

361000220

EOXI DE VIGO

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE VIGO

VIGO

VIGO

-

15

TÉCNICO/A SUPERIOR EN RADIOTERAPIA

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

CONCELLO/S

ÁREA SANITARIA

QUENDA

Nº PRAZAS

271100240

EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE LUGO

LUGO

LUGO

-

4

320100240

EOXI DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE

OURENSE

OURENSE

-

2

157100240

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA

SANTIAGO

-

4

ANEXO II
CENTROS NOS QUE PODEN EXISTIR PRAZAS A RESULTAS

TÉCNICO/A EN COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

CONCELLO/S

ÁREA SANITARIA

QUENDA

081300020

AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS - ADOS

AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS - ADOS - A CORUÑA

CORUÑA, A

A CORUÑA

-

081600020

AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS - ADOS

AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS - ADOS - FERROL

FERROL

FERROL

-

081400020

AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS - ADOS

AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS - ADOS - LUGO

LUGO

LUGO

-

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

CONCELLO/S

ÁREA SANITARIA

QUENDA

081500020

AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS - ADOS

AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS - ADOS - PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

-

081200020

AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS - ADOS

AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS - ADOS - SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA

SANTIAGO

-

081100020

AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS - ADOS

AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS - ADOS - VIGO

VIGO

VIGO

-

004500021

EOXI DA CORUÑA

ACEA DA MA-CULLEREDO

CULLEREDO

A CORUÑA

MAÑÁ

006200021

EOXI DA CORUÑA

ARTEIXO

ARTEIXO

A CORUÑA

MAÑÁ

010400021

EOXI DA CORUÑA

BETANZOS

BETANZOS

A CORUÑA

MAÑÁ

014700021

EOXI DA CORUÑA

CARBALLO

CARBALLO

A CORUÑA

MAÑÁ

014700022

EOXI DA CORUÑA

CARBALLO

CARBALLO

A CORUÑA

TARDE

015300021

EOXI DA CORUÑA

CASA DO MAR

CORUÑA, A

A CORUÑA

MAÑÁ

150100020

EOXI DA CORUÑA

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO

A CORUÑA

CORUÑA, A

A CORUÑA

-

019900021

EOXI DA CORUÑA

CORCUBIÓN

CORCUBIÓN

A CORUÑA

MAÑÁ

159800020

EOXI DA CORUÑA

HOSPITAL VIRXE DA XUNQUEIRA

CEE

A CORUÑA

-

027800021

EOXI DA CORUÑA

LAXE

LAXE

A CORUÑA

MAÑÁ

033400021

EOXI DA CORUÑA

MONTE ALTO-A TORRE

CORUÑA, A

A CORUÑA

MAÑÁ

035700021

EOXI DA CORUÑA

MUXÍA

MUXÍA

A CORUÑA

MAÑÁ

040500021

EOXI DA CORUÑA

O VENTORRILLO

CORUÑA, A

A CORUÑA

MAÑÁ

043000022

EOXI DA CORUÑA

OS MALLOS

CORUÑA, A

A CORUÑA

TARDE

046900021

EOXI DA CORUÑA

PONTECESO-CORME

PONTECESO

A CORUÑA

MAÑÁ

052100021

EOXI DA CORUÑA

SADA

SADA

A CORUÑA

MAÑÁ

054000021

EOXI DA CORUÑA

SAN XOSÉ

CORUÑA, A

A CORUÑA

MAÑÁ

007100021

EOXI DE FERROL

AS PONTES

PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS

FERROL

MAÑÁ

014100021

EOXI DE FERROL

CARANZA

FERROL

FERROL

MAÑÁ

014900021

EOXI DE FERROL

CARIÑO

CARIÑO

FERROL

MAÑÁ

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

CONCELLO/S

ÁREA SANITARIA

QUENDA

150500020

EOXI DE FERROL

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE FERROL

FERROL

FERROL

-

022800021

EOXI DE FERROL

FENE

FENE

FERROL

MAÑÁ

030500021

EOXI DE FERROL

MAÑÓN

MAÑÓN

FERROL

MAÑÁ

035800021

EOXI DE FERROL

NARÓN

NARÓN

FERROL

MAÑÁ

042800021

EOXI DE FERROL

ORTIGUEIRA-MERA-ESPASANTE

ORTIGUEIRA

FERROL

MAÑÁ

047100021

EOXI DE FERROL

PONTEDEUME

PONTEDEUME

FERROL

MAÑÁ

002400021

EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

A MILAGROSA

LUGO

LUGO

MAÑÁ

012000021

EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

BURELA

BURELA

CERVO

MAÑÁ

018300021

EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

CERVO

CERVO

CERVO

MAÑÁ

271100020

EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE LUGO

LUGO

LUGO

-

024800021

EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

FOZ

FOZ

CERVO

MAÑÁ

025300021

EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

GUITIRIZ

GUITIRIZ

LUGO

MAÑÁ

271600020

EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

HOSPITAL DA COSTA

BURELA

CERVO

-

271700020

EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

HOSPITAL DE MONFORTE

MONFORTE DE LEMOS

MONFORTE

-

026200021

EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

ILLAS CANARIAS

LUGO

LUGO

MAÑÁ

029000021

EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

LUGO-COF

LUGO

LUGO

MAÑÁ

032700021

EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

MONDOÑEDO

MONDOÑEDO

CERVO

MAÑÁ

033100021

EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

MONFORTE DE LEMOS

MONFORTE DE LEMOS

MONFORTE

MAÑÁ

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

CONCELLO/S

ÁREA SANITARIA

QUENDA

050200021

EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

RIBADEO

RIBADEO

CERVO

MAÑÁ

052300021

EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

SAGRADO CORAZÓN

LUGO

LUGO

MAÑÁ

055300021

EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

SARRIA

SARRIA

LUGO

MAÑÁ

061300021

EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

VILALBA

VILALBA

LUGO

MAÑÁ

063100021

EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

VIVEIRO

VIVEIRO

CERVO

MAÑÁ

001000021

EOXI DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS

A CUÑA

OURENSE

OURENSE

MAÑÁ

003500021

EOXI DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS

A PONTE

OURENSE

OURENSE

MAÑÁ

017300021

EOXI DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS

CELANOVA-BANDE

CELANOVA, BANDE

OURENSE

MAÑÁ

320100020

EOXI DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE

OURENSE

OURENSE

-

320400020

EOXI DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS

HOSPITAL DE VALDEORRAS

BARCO DE VALDEORRAS, O

BARCO

-

329900020

EOXI DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS

HOSPITAL DE VERÍN

VERÍN

OURENSE

-

038800021

EOXI DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS

O CARBALLIÑO-CEA

CARBALLIÑO, O, SAN CRISTOVO DE CEA

OURENSE

MAÑÁ

049800021

EOXI DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS

RIBADAVIA

RIBADAVIA

OURENSE

MAÑÁ

059300021

EOXI DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS

VALLE INCLÁN

OURENSE

OURENSE

MAÑÁ

059300022

EOXI DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS

VALLE INCLÁN

OURENSE

OURENSE

TARDE

063700021

EOXI DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS

XINZO DE LIMIA

XINZO DE LIMIA

OURENSE

MAÑÁ

002600021

EOXI DE PONTEVEDRA E O SALNÉS

A PARDA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

MAÑÁ

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

CONCELLO/S

ÁREA SANITARIA

QUENDA

002600022

EOXI DE PONTEVEDRA E O SALNÉS

A PARDA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

TARDE

011700021

EOXI DE PONTEVEDRA E O SALNÉS

BUEU

BUEU

PONTEVEDRA

MAÑÁ

012500021

EOXI DE PONTEVEDRA E O SALNÉS

CALDAS DE REIS

CALDAS DE REIS

PONTEVEDRA

MAÑÁ

013300021

EOXI DE PONTEVEDRA E O SALNÉS

CAMBADOS

CAMBADOS

SALNÉS

MAÑÁ

360300020

EOXI DE PONTEVEDRA E O SALNÉS

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

-

369900020

EOXI DE PONTEVEDRA E O SALNÉS

HOSPITAL DO SALNÉS

VILAGARCÍA DE AROUSA

SALNÉS

-

029700021

EOXI DE PONTEVEDRA E O SALNÉS

MARÍN

MARÍN

PONTEVEDRA

MAÑÁ

039400021

EOXI DE PONTEVEDRA E O SALNÉS

O GROVE

GROVE, O

PONTEVEDRA

MAÑÁ

054900021

EOXI DE PONTEVEDRA E O SALNÉS

SANXENXO

SANXENXO

PONTEVEDRA

MAÑÁ

060900021

EOXI DE PONTEVEDRA E O SALNÉS

VILAGARCÍA DE AROUSA

VILAGARCÍA DE AROUSA

SALNÉS

MAÑÁ

062800021

EOXI DE PONTEVEDRA E O SALNÉS

VIRXE PEREGRINA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

MAÑÁ

062800022

EOXI DE PONTEVEDRA E O SALNÉS

VIRXE PEREGRINA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

TARDE

001200021

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

A ESTRADA

ESTRADA, A

SANTIAGO

MAÑÁ

045800021

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

A POBRA DO CARAMIÑAL

POBRA DO CARAMIÑAL, A

SANTIAGO

MAÑÁ

010800021

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

BOIRO

BOIRO

SANTIAGO

MAÑÁ

010800022

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

BOIRO

BOIRO

SANTIAGO

TARDE

157100020

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA

SANTIAGO

-

019700021

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

CONCEPCIÓN ARENAL

SANTIAGO DE COMPOSTELA

SANTIAGO

MAÑÁ

022600021

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

ESTEIRO-LOUSAME

MUROS, LOUSAME

SANTIAGO

MAÑÁ

024400021

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

FONTIÑAS, AS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

SANTIAGO

MAÑÁ

024400022

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

FONTIÑAS, AS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

SANTIAGO

TARDE

159900020

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

HOSPITAL DA BARBANZA

RIBEIRA

SANTIAGO

-

026700021

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

LALÍN

LALÍN

SANTIAGO

MAÑÁ

031200021

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

MELIDE

MELIDE

SANTIAGO

MAÑÁ

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

CONCELLO/S

ÁREA SANITARIA

QUENDA

035200021

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

MUROS

MUROS

SANTIAGO

MAÑÁ

037300021

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

NOIA

NOIA

SANTIAGO

MAÑÁ

043800021

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

OUTES

OUTES

SANTIAGO

MAÑÁ

044300021

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

PADRÓN

PADRÓN

SANTIAGO

MAÑÁ

048100021

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

PORTO DO SON

PORTO DO SON

SANTIAGO

MAÑÁ

049600021

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

RIANXO

RIANXO

SANTIAGO

MAÑÁ

050700021

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

RIBEIRA

RIBEIRA

SANTIAGO

MAÑÁ

050700022

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

RIBEIRA

RIBEIRA

SANTIAGO

TARDE

054200021

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

SANTA COMBA

SANTA COMBA

SANTIAGO

MAÑÁ

000700021

EOXI DE VIGO

A CAÑIZA

CAÑIZA, A

VIGO

MAÑÁ

001100021

EOXI DE VIGO

A DOBLADA

VIGO

VIGO

MAÑÁ

001700021

EOXI DE VIGO

A GUARDA

GUARDA, A

VIGO

MAÑÁ

001700023

EOXI DE VIGO

A GUARDA

GUARDA, A

VIGO

DESPRAZABLE

004900021

EOXI DE VIGO

ALDAN-HÍO

CANGAS

VIGO

MAÑÁ

006900021

EOXI DE VIGO

AS NEVES

NEVES, AS

VIGO

MAÑÁ

007700021

EOXI DE VIGO

BAIONA

BAIONA

VIGO

MAÑÁ

009700022

EOXI DE VIGO

BEIRAMAR

VIGO

VIGO

TARDE

009900021

EOXI DE VIGO

BEMBRIVE

VIGO

VIGO

MAÑÁ

011200021

EOXI DE VIGO

BOLIVIA

VIGO

VIGO

MAÑÁ

013900021

EOXI DE VIGO

CANGAS

CANGAS

VIGO

MAÑÁ

015600022

EOXI DE VIGO

CASCO VELLO

VIGO

VIGO

TARDE

019200021

EOXI DE VIGO

COIA

VIGO

VIGO

MAÑÁ

019200022

EOXI DE VIGO

COIA

VIGO

VIGO

TARDE

019600021

EOXI DE VIGO

COLMEIRO

VIGO

VIGO

MAÑÁ

019600023

EOXI DE VIGO

COLMEIRO

VIGO

VIGO

DESPRAZABLE

361000020

EOXI DE VIGO

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE VIGO

VIGO

VIGO

-

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

CONCELLO/S

ÁREA SANITARIA

QUENDA

027700021

EOXI DE VIGO

LAVADORES

VIGO

VIGO

MAÑÁ

032400021

EOXI DE VIGO

MONDARIZ

MONDARIZ

VIGO

MAÑÁ

034500021

EOXI DE VIGO

MOS

MOS

VIGO

MAÑÁ

040100021

EOXI DE VIGO

O ROSAL

ROSAL, O

VIGO

MAÑÁ

046400021

EOXI DE VIGO

PONTEAREAS

PONTEAREAS

VIGO

MAÑÁ

046400022

EOXI DE VIGO

PONTEAREAS

PONTEAREAS

VIGO

TARDE

047800023

EOXI DE VIGO

PORRIÑO

PORRIÑO, O

VIGO

DESPRAZABLE

049300021

EOXI DE VIGO

REDONDELA

REDONDELA

VIGO

MAÑÁ

049300023

EOXI DE VIGO

REDONDELA

REDONDELA

VIGO

DESPRAZABLE

051800023

EOXI DE VIGO

ROSALÍA DE CASTRO

VIGO

VIGO

DESPRAZABLE

051900021

EOXI DE VIGO

RÚA CUBA

VIGO

VIGO

MAÑÁ

052400021

EOXI DE VIGO

SALCEDA DE CASELAS

SALCEDA DE CASELAS

VIGO

MAÑÁ

052500021

EOXI DE VIGO

SALVATERRA DE MIÑO

SALVATERRA DE MIÑO

VIGO

MAÑÁ

053100023

EOXI DE VIGO

SAN PAIO DE NAVIA

VIGO

VIGO

DESPRAZABLE

056500021

EOXI DE VIGO

TEIS

VIGO

VIGO

MAÑÁ

057000021

EOXI DE VIGO

TOMIÑO

TOMIÑO

VIGO

MAÑÁ

058000021

EOXI DE VIGO

TUI

TUI

VIGO

MAÑÁ

058600021

EOXI DE VIGO

VAL MIÑOR

NIGRÁN

VIGO

MAÑÁ

065600021

EOXI DE VIGO

VIGO COF

VIGO

VIGO

MAÑÁ

070500020

GALARIA, EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS DE GALICIA, S.A.

GALARIA, EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS DE GALICIA, S.A. - VIGO

VIGO

VIGO

-

TÉCNICO/A SUPERIOR EN ANATOMÍA PATOLÓXICA E CITOLOXÍA

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

CONCELLO/S

ÁREA SANITARIA

QUENDA

150100190

EOXI DA CORUÑA

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO

A CORUÑA

CORUÑA, A

A CORUÑA

-

159800190

EOXI DA CORUÑA

HOSPITAL VIRXE DA XUNQUEIRA

CEE

A CORUÑA

-

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

CONCELLO/S

ÁREA SANITARIA

QUENDA

150500190

EOXI DE FERROL

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE FERROL

FERROL

FERROL

-

271100190

EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE LUGO

LUGO

LUGO

-

271600190

EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

HOSPITAL DA COSTA

BURELA

CERVO

-

271700190

EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

HOSPITAL DE MONFORTE

MONFORTE DE LEMOS

MONFORTE

-

320100190

EOXI DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE

OURENSE

OURENSE

-

320400190

EOXI DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS

HOSPITAL DE VALDEORRAS

BARCO DE VALDEORRAS, O

BARCO

-

360300190

EOXI DE PONTEVEDRA E O SALNÉS

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

-

157100190

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA

SANTIAGO

-

361000190

EOXI DE VIGO

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE VIGO

VIGO

VIGO

-

TÉCNICO/A SUPERIOR EN HIXIENE BUCODENTAL

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

CONCELLO/S

ÁREA SANITARIA

QUENDA

004400211

EOXI DA CORUÑA

ABENTE Y LAGO

CORUÑA, A

A CORUÑA

MAÑÁ

006200211

EOXI DA CORUÑA

ARTEIXO

ARTEIXO

A CORUÑA

MAÑÁ

010400211

EOXI DA CORUÑA

BETANZOS

BETANZOS

A CORUÑA

MAÑÁ

010400212

EOXI DA CORUÑA

BETANZOS

BETANZOS

A CORUÑA

TARDE

014700211

EOXI DA CORUÑA

CARBALLO

CARBALLO

A CORUÑA

MAÑÁ

015300212

EOXI DA CORUÑA

CASA DO MAR

CORUÑA, A

A CORUÑA

TARDE

016800211

EOXI DA CORUÑA

CEE

CEE

A CORUÑA

MAÑÁ

021100211

EOXI DA CORUÑA

CULLEREDO

CULLEREDO

A CORUÑA

MAÑÁ

040500211

EOXI DA CORUÑA

O VENTORRILLO

CORUÑA, A

A CORUÑA

MAÑÁ

040500212

EOXI DA CORUÑA

O VENTORRILLO

CORUÑA, A

A CORUÑA

TARDE

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

CONCELLO/S

ÁREA SANITARIA

QUENDA

040900211

EOXI DA CORUÑA

OLEIROS

OLEIROS

A CORUÑA

MAÑÁ

052100211

EOXI DA CORUÑA

SADA

SADA

A CORUÑA

MAÑÁ

054000211

EOXI DA CORUÑA

SAN XOSÉ

CORUÑA, A

A CORUÑA

MAÑÁ

054000212

EOXI DA CORUÑA

SAN XOSÉ

CORUÑA, A

A CORUÑA

TARDE

007100211

EOXI DE FERROL

AS PONTES

PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS

FERROL

MAÑÁ

014100211

EOXI DE FERROL

CARANZA

FERROL

FERROL

MAÑÁ

022800211

EOXI DE FERROL

FENE

FENE

FERROL

MAÑÁ

024000211

EOXI DE FERROL

FONTENLA MARISTANY

FERROL

FERROL

MAÑÁ

024000212

EOXI DE FERROL

FONTENLA MARISTANY

FERROL

FERROL

TARDE

035800211

EOXI DE FERROL

NARÓN

NARÓN

FERROL

MAÑÁ

035800212

EOXI DE FERROL

NARÓN

NARÓN

FERROL

TARDE

042300211

EOXI DE FERROL

ORTIGUEIRA

ORTIGUEIRA

FERROL

MAÑÁ

047100211

EOXI DE FERROL

PONTEDEUME

PONTEDEUME

FERROL

MAÑÁ

001500211

EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

A FONSAGRADA-BECERREÁ

FONSAGRADA, A, BECERREÁ

LUGO

MAÑÁ

002500211

EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

A MILAGROSA-SARRIA

LUGO, SARRIA

LUGO

MAÑÁ

018700211

EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

CHANTADA

CHANTADA

MONFORTE

MAÑÁ

023500211

EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

FINGOI-GUITIRIZ

LUGO, GUITIRIZ

LUGO

MAÑÁ

026200211

EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

ILLAS CANARIAS

LUGO

LUGO

MAÑÁ

033100211

EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

MONFORTE DE LEMOS

MONFORTE DE LEMOS

MONFORTE

MAÑÁ

048400211

EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

PRAZA DO FERROL

LUGO

LUGO

MAÑÁ

050400211

EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

RIBADEO-BURELA

RIBADEO, BURELA

CERVO

MAÑÁ

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

CONCELLO/S

ÁREA SANITARIA

QUENDA

053400211

EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

SAN ROQUE-VILALBA-GUITIRIZ

LUGO, VILALBA, GUITIRIZ

LUGO

MAÑÁ

061600211

EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

VILALBA-GUITIRIZ

VILALBA, GUITIRIZ

LUGO

MAÑÁ

063300211

EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

VIVEIRO-FOZ

VIVEIRO, FOZ

CERVO

MAÑÁ

001000213

EOXI DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS

A CUÑA

OURENSE

OURENSE

DESPRAZABLE

003500213

EOXI DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS

A PONTE

OURENSE

OURENSE

DESPRAZABLE

017300211

EOXI DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS

CELANOVA-BANDE

CELANOVA, BANDE

OURENSE

MAÑÁ

037900212

EOXI DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS

NÓVOA SANTOS-A CARBALLEIRA

OURENSE

OURENSE

TARDE

038200213

EOXI DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS

O BARCO-A RÚA

BARCO DE VALDEORRAS, O, RÚA, A

BARCO

DESPRAZABLE

063900211

EOXI DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS

XINZO-ALLARIZ

XINZO DE LIMIA, ALLARIZ

OURENSE

MAÑÁ

002600211

EOXI DE PONTEVEDRA E O SALNÉS

A PARDA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

MAÑÁ

002600212

EOXI DE PONTEVEDRA E O SALNÉS

A PARDA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

TARDE

011700211

EOXI DE PONTEVEDRA E O SALNÉS

BUEU

BUEU

PONTEVEDRA

MAÑÁ

013300211

EOXI DE PONTEVEDRA E O SALNÉS

CAMBADOS

CAMBADOS

SALNÉS

MAÑÁ

015500211

EOXI DE PONTEVEDRA E O SALNÉS

CASA DO MAR-MARÍN

MARÍN

PONTEVEDRA

MAÑÁ

028100211

EOXI DE PONTEVEDRA E O SALNÉS

LÉREZ

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

MAÑÁ

054900211

EOXI DE PONTEVEDRA E O SALNÉS

SANXENXO

SANXENXO

PONTEVEDRA

MAÑÁ

060900211

EOXI DE PONTEVEDRA E O SALNÉS

VILAGARCÍA DE AROUSA

VILAGARCÍA DE AROUSA

SALNÉS

MAÑÁ

060900212

EOXI DE PONTEVEDRA E O SALNÉS

VILAGARCÍA DE AROUSA

VILAGARCÍA DE AROUSA

SALNÉS

TARDE

001200211

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

A ESTRADA

ESTRADA, A

SANTIAGO

MAÑÁ

011000211

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

BOIRO-RIANXO

BOIRO, RIANXO

SANTIAGO

MAÑÁ

085600211

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

FONTIÑAS-GALERAS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

SANTIAGO

MAÑÁ

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

CONCELLO/S

ÁREA SANITARIA

QUENDA

085600212

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

FONTIÑAS-GALERAS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

SANTIAGO

TARDE

031200211

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

MELIDE

MELIDE

SANTIAGO

MAÑÁ

041500211

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

ORDES

ORDES

SANTIAGO

MAÑÁ

044300211

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

PADRÓN

PADRÓN

SANTIAGO

MAÑÁ

051100211

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

RIBEIRA-A POBRA DO CARAMIÑAL

RIBEIRA, POBRA DO CARAMIÑAL, A

SANTIAGO

MAÑÁ

054400211

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

SANTA COMBA-NEGREIRA

SANTA COMBA, NEGREIRA

SANTIAGO

MAÑÁ

000700211

EOXI DE VIGO

A CAÑIZA

CAÑIZA, A

VIGO

MAÑÁ

009700211

EOXI DE VIGO

BEIRAMAR

VIGO

VIGO

MAÑÁ

013900211

EOXI DE VIGO

CANGAS

CANGAS

VIGO

MAÑÁ

019200211

EOXI DE VIGO

COIA

VIGO

VIGO

MAÑÁ

019200212

EOXI DE VIGO

COIA

VIGO

VIGO

TARDE

046400211

EOXI DE VIGO

PONTEAREAS

PONTEAREAS

VIGO

MAÑÁ

046400212

EOXI DE VIGO

PONTEAREAS

PONTEAREAS

VIGO

TARDE

047800211

EOXI DE VIGO

PORRIÑO

PORRIÑO, O

VIGO

MAÑÁ

051800213

EOXI DE VIGO

ROSALÍA DE CASTRO

VIGO

VIGO

DESPRAZABLE

053100213

EOXI DE VIGO

SAN PAIO DE NAVIA

VIGO

VIGO

DESPRAZABLE

056500211

EOXI DE VIGO

TEIS

VIGO

VIGO

MAÑÁ

058000211

EOXI DE VIGO

TUI

TUI

VIGO

MAÑÁ

058600211

EOXI DE VIGO

VAL MIÑOR

NIGRÁN

VIGO

MAÑÁ

TÉCNICO/A SUPERIOR EN IMAXE PARA O DIAGNÓSTICO

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

CONCELLO/S

ÁREA SANITARIA

QUENDA

150100230

EOXI DA CORUÑA

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO

A CORUÑA

CORUÑA, A

A CORUÑA

-

159800230

EOXI DA CORUÑA

HOSPITAL VIRXE DA XUNQUEIRA

CEE

A CORUÑA

-

150500230

EOXI DE FERROL

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE FERROL

FERROL

FERROL

-

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

CONCELLO/S

ÁREA SANITARIA

QUENDA

271100230

EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE LUGO

LUGO

LUGO

-

271600230

EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

HOSPITAL DA COSTA

BURELA

CERVO

-

271700230

EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

HOSPITAL DE MONFORTE

MONFORTE DE LEMOS

MONFORTE

-

050200231

EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

RIBADEO

RIBADEO

CERVO

MAÑÁ

320100230

EOXI DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE

OURENSE

OURENSE

-

320400230

EOXI DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS

HOSPITAL DE VALDEORRAS

BARCO DE VALDEORRAS, O

BARCO

-

329900230

EOXI DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS

HOSPITAL DE VERÍN

VERÍN

OURENSE

-

360300230

EOXI DE PONTEVEDRA E O SALNÉS

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

-

369900230

EOXI DE PONTEVEDRA E O SALNÉS

HOSPITAL DO SALNÉS

VILAGARCÍA DE AROUSA

SALNÉS

-

157100230

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA

SANTIAGO

-

159900230

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

HOSPITAL DA BARBANZA

RIBEIRA

SANTIAGO

-

361000230

EOXI DE VIGO

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE VIGO

VIGO

VIGO

-

072000230

GALARIA, EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS DE GALICIA, S.A.

GALARIA, EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZO SANITARIOS, S.A. - CENTRO ITINERANTE (UTPR)

SANTIAGO DE COMPOSTELA

SANTIAGO

-

070700230

GALARIA, EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS DE GALICIA, S.A.

GALARIA, EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS DE GALICIA, S.A. - CENTRO ITINERANTE (DI-MOBIL)

VIGO

VIGO

-

070500230

GALARIA, EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS DE GALICIA, S.A.

GALARIA, EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS DE GALICIA, S.A. - VIGO

VIGO

VIGO

-

TÉCNICO/A SUPERIOR EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

CONCELLO/S

ÁREA SANITARIA

QUENDA

081200220

AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS - ADOS

AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS - ADOS - SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA

SANTIAGO

-

150100220

EOXI DA CORUÑA

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO

A CORUÑA

CORUÑA, A

A CORUÑA

-

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

CONCELLO/S

ÁREA SANITARIA

QUENDA

159800220

EOXI DA CORUÑA

HOSPITAL VIRXE DA XUNQUEIRA

CEE

A CORUÑA

-

150500220

EOXI DE FERROL

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE FERROL

FERROL

FERROL

-

271100220

EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE LUGO

LUGO

LUGO

-

271600220

EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

HOSPITAL DA COSTA

BURELA

CERVO

-

271700220

EOXI DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

HOSPITAL DE MONFORTE

MONFORTE DE LEMOS

MONFORTE

-

320100220

EOXI DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE

OURENSE

OURENSE

-

320400220

EOXI DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS

HOSPITAL DE VALDEORRAS

BARCO DE VALDEORRAS, O

BARCO

-

329900220

EOXI DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS

HOSPITAL DE VERÍN

VERÍN

OURENSE

-

360300220

EOXI DE PONTEVEDRA E O SALNÉS

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

-

369900220

EOXI DE PONTEVEDRA E O SALNÉS

HOSPITAL DO SALNÉS

VILAGARCÍA DE AROUSA

SALNÉS

-

157100220

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA

SANTIAGO

-

159900220

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

HOSPITAL DA BARBANZA

RIBEIRA

SANTIAGO

-

361000220

EOXI DE VIGO

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE VIGO

VIGO

VIGO

-

TÉCNICO/A SUPERIOR EN RADIOTERAPIA

CÓDIGO

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO/S

CONCELLO/S

ÁREA SANITARIA

QUENDA

320100240

EOXI DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE

OURENSE

OURENSE

-

157100240

EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA

SANTIAGO

-

070500240

GALARIA, EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS DE GALICIA, S.A.

GALARIA, EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS DE GALICIA, S.A. - VIGO

VIGO

VIGO

-