Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 60 Luns, 26 de marzo de 2018 Páx. 17401

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Mar

RESOLUCIÓN do 13 de marzo de 2018, da Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, pola que se lles dá publicidade ás axudas concedidas correspondentes á convocatoria do exercicio 2017.

1. Axudas que limiten o impacto da pesca no medio mariño e adaptación da pesca á protección das especies.

a) Norma reguladora: Orde do 31 de decembro de 2016 (DOG núm. 42, do 1 de marzo de 2017) pola que se establecen as bases e se regula o procedemento para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para propietarios de buques pesqueiros, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se convoca para o ano 2017 o dito procedemento, tramitado como expediente anticipado de gasto.

b) Convocatoria: exercicio 2017.

c) Aplicación orzamentaria: 14.02.723A.770.0.

d) Finalidade da axuda: Limitar o impacto da pesca no medio mariño e adaptación da pesca á protección das especies.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Persoa ou entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Axuda total

****3840

Pesquera Nugoba, S.L.

Subministración e instalación de Sonda Alphatron Marine DBF-4000 no buque Chaveiga

10.550,00

2. Axudas que melloren a hixiene, a saúde, a seguridade e as condicións de traballo en buques pesqueiros.

a) Norma reguladora: Orde do 31 de decembro de 2016 (DOG núm. 42, do 1 de marzo de 2017) pola que se establecen as bases e se regula o procedemento para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para propietarios de buques pesqueiros, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se convoca para o ano 2017 o dito procedemento, tramitado como expediente anticipado de gasto.

b) Convocatoria: exercicio 2017.

c) Aplicación orzamentaria: 14.02.723A.770.6.

d) Finalidade da axuda: mellorar a hixiene, a saúde, a seguridade e as condicións de traballo.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Persoa ou entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Axuda total

****9398

Brasilla, S. Coop. Galega

Traxes de auga completos, traxes de mergullo, botas de auga e ordenador no buque Cabo Prior Uno

1.534,00

****6007

Colla Pesca, S.L.

Radar Furuno Far2127 con antena XN24AF e monitor no buque Segunda Romina

9.412,50

****109K

Doval Irago, Juan Carlos

Plotter Lorenz Magnum promonotor e accesorios no buque Lore CB

625,00

****1387

Franivan, S.L.

Substitución de madeira e pintura do buque por unha capa de resina de metacrilato antiescorregante e sistema CCTV no buque Nuevo Josmaru

15.449,84

****193F

Martínez Suárez, Ángel

Radiobaliza persoal, antena VHF con DSC e plotter no buque Delfín Doce

1.125,00

****4741

Mascamar, S.L.

Substitución da actual superficie da cuberta superior de madeira e pintura, por unha capa de resina de metacrilato antiescorregante no buque Dadimar

6.150,82

****9616

Pesquera Juan Luis, S.L.

Equipamento radioeléctrico de comunicación por satélite terminal Satelital mini-VSAL Tracphone V3-IP no buque Siempre Juan Luis

9.018,50

****3840

Pesquera Nugoba, S.L.

Radar Furuno CI-68.I indicador de correntes mariñas no buque Chaveiga

11.800,00

****9502

Profesionales Pesqueros, S.A.

Desmontaxe da antiga habilitación e montaxe da nova no buque Loitador

77.577,50

****780X

Rodríguez Sanjurjo, José Mario

Compás satelital, piloto automático Furuno, transpoñedor e sistema CCTV no buque Nova Luz

4.439,20

****8865

Talasa Barbanza, S.L.

Pintura antiescorregadiza na cuberta do buque Hesper

1.280,00

****894G

Tomé Loroño, José

Equipo que abre, apila e recolle a rede cunha máquina estibadora de redes serie 800 no buque Playa de Seiras

4.500,00

3. Axudas que aumenten o valor engadido, a calidade dos produtos e a utilización de capturas non desexadas.

a) Norma reguladora: Orde do 31 de decembro de 2016 (DOG núm. 42, do 1 de marzo de 2017) pola que se establecen as bases e se regula o procedemento para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para propietarios de buques pesqueiros, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se convoca para o ano 2017 o dito procedemento, tramitado como expediente anticipado de gasto.

b) Convocatoria: exercicio 2017.

c) Aplicación orzamentaria: 14.02.723A.770.5.

d) Finalidade da axuda: aumentar o valor engadido, a calidade dos produtos e a utilización de capturas non desexadas.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Persoa ou entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Axuda total

****1387

Franivan, S.L.

Túneles de conxelación no buque Nuevo Josmaru

29.595,00

****4741

Mascamar, S.L.

Reforma do parque de pesca para nova sala refrixerada no buque Dadimar

9.215,30

4. Axudas para a compensación socioeconómica a pescadores que traballasen a bordo dun buque pesqueiro obxecto de axuda á paralización definitiva.

a) Norma reguladora: Orde do 31 de decembro de 2016 (DOG núm. 40, do 27 de febreiro de 2017) pola que se establecen as bases e se regula o procedemento para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para tripulantes de buques pesqueiros, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se convoca para o ano 2017 o dito procedemento, tramitado como expediente anticipado de gasto.

b) Convocatoria: exercicio 2017.

c) Aplicación orzamentaria: 14.02.723A.770.2.

d) Finalidade da axuda: compensar os efectos da paralización definitiva.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Persoa ou entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Axuda total

****954S

Ousmane Mbengue

Axuda de prima non renovable vinculada á paralización definitiva no buque Manuel Neira Segundo

16.982,40

5. Axudas en paralización definitiva de buques que pesquen en augas interiores.

a) Norma reguladora: Orde do 31 de decembro de 2016 (DOG núm. 42, do 1 de marzo de 2017) pola que se establecen as bases e se regula o procedemento para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para propietarios de buques pesqueiros, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se convoca para o ano 2017 o dito procedemento, tramitado como expediente anticipado de gasto.

b) Convocatoria: exercicio 2017.

c) Aplicación orzamentaria: 14.02.723A.770.2.

d) Finalidade da axuda: paralización definitiva de buques pesqueiros que faenan en augas interiores.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Persoa ou entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Axuda total

****190R

Canosa Carpintero, Juan

Paralización definitiva do buque Mañón

40.042,74

****691W

González Parada, Benito

Paralización definitiva do buque Nuevo Macaón

62.434,04

****506X

Marcote Traba, Ramón

Paralización definitiva do buque Virgen Blanca

107.839,59

****769F

****697F

****209Y

Neira López, Avelina Isabel

Neira López, Manuel

Neira López, María Delfina

Paralización definitiva do buque Manuel Neira Segundo

102.751,47

****072B

****088M

Pouso Vidal, Julio César

Santiago Rodríguez, Nuria

Paralización definitiva do buque Bego y Rosy

53.997,31

****446Y

Quelle Quelle, Alfredo

Paralización definitiva do buque María Jesús

74.238,13

****873R

Rodríguez Galiñanes, María Rosalía

Paralización definitiva do buque Catalina Rey

95.806,10

6. Axudas destinadas a pemes do sector transformador.

a) Norma reguladora: Orde do 31 de decembro de 2016 (DOG núm. 39, do 24 de febreiro de 2017) pola que se establecen as bases e se regula o procedemento, tramitado como expediente anticipado de gasto, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para investimentos en pemes de transformación dos produtos pesqueiros e da acuicultura, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se convocan para o ano 2017.

b) Convocatoria: exercicio 2017.

c) Aplicación orzamentaria: 14.02.723A.771.1

d) Finalidade da axuda: realizar investimentos que contribúan a aforrar enerxía ou reducir o impacto no ambiente, melloren a seguridade, a hixiene, a saúde e as condicións de traballo, axuden á transformación de capturas de peixe comercial que non se poidan destinar ao consumo humano, se refiran á transformación de subprodutos obtidos das actividades principais de transformación, se refiran á transformación de produtos de acuicultura ecolóxica, que dean lugar a novos e mellores produtos, novos ou mellores procesos, ou novos e mellores sistemas de xestión e organización.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Persoa ou entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Axuda total

****4595

Alfonso García López, S.A.

Proxecto de mellora de procesos, produtos e condicións de traballo

57.923,43

****8975

Alimentos Cruz del Sur, S.A.

Optimización dos procesos e sistemas de xestión no tratamento de túnidos

927.816,70

****4543

Amegrove, Sociedade Cooperativa Galega

Novo e mellorado sistema de tratamento de verteduras (redución do impacto ambiental)

51.315,26

****8964

Arousa Seafood, S.L.

Dotación de equipamentos para a mellora de procesos do centro de transformación de produtos do mar

10.517,00

****9279

Aurelio Silva Abalo, S.A.

Mellora substancial do proceso produtivo

25.510,00

****3340

Barlovento, S.A.

Novo sistema de tratamento de verteduras: redución do impacto ambiental

53.569,99

****3479

Benito Fernández e Hijos, S.A.

Mellora substancial do proceso produtivo de moluscos

54.355,49

****1007

Cabomar Congelados, S.A.U.

Mellora da eficiencia enerxética e mellora de procesos

317.247,48

****1007

Cabomar Congelados, S.A.U.

Mellora da eficiencia enerxética, novos produtos e Industria 4.0

339.714,20

****1050

Cigalmar, S.L.

Novos proxectos, produtos, presentacións e mellora da seguridade e hixiene

166.185,00

****2815

Cocedero Barrañamar, S.L.

Mellora debullado e limpeza do mexillón e aforro enerxético

17.284,00

****2815

Cocedero Barrañamar, S.L.

Conexión rede gas e instalación caldeira de gas

41.738,53

****2815

Cocedero Barrañamar, S.L.

Conexión ao sistema urbano de saneamento de Ribeira e aproveitamento da enerxía da auga de cocción

98.854,69

****0641

Congelados Noribérica, S.A.

Proxecto de melloras tecnolóxicas en industria de procesado de peixe

8.888,00

****5392

Conservas de Cambados, S.L.

Aforro enerxético

6.611,03

****0096

Conservas del Noroeste, S.A.

Novas liñas de produto, mellora substancial de proceso, mellora de xestión e organización das condicións de traballo

1.743.646,24

****0096

Conservas del Noroeste, S.A.

Mellora de proceso, mellora nos sistemas de organización e xestión na empresa

17.800,00

****2798

Costas y Miñán, S.L.

Melloras tecnolóxicas en industria de tratamento de pesca e acuicultura

49.000,00

****1549

Cultivos Marinos Vilanova, S.L.

Instalación solar fotovoltaica para autoconsumo de 60 kWp

30.000,00

****9241

Depuradora de Mariscos Suevos, S.A.

Instalación solar fotovoltaica para autoconsumo de 36,225 kWp

20.700,00

****5057

El Percebeiro, S.L.

Instalación solar e mellora do proceso produtivo

30.969,76

****1617

Fesba, S.L.

Adquisición de equipos para aforrar enerxía e tratamento de residuos

61.270,68

****4429

Frigoamegrove, S.L.

Modernización e innovación consistente na adquisición de maquinaria para aumentar a capacidade produtiva

7.445,00

****6294

Frigomar Burela, S.A.

Proxecto de melloras tecnolóxicas no final de liña de industria de procesado de peixe

218.553,50

****7270

Frigoríficos de Camariñas, S.L.

Instalación solar fotovoltaica de autoconsumo 600,015 kWp

359.921,25

****8180

Frigoríficos de Galicia, S.A.

Proxecto para solucións innovadoras e melloras substanciais nos procesos de xestión e organización da empresa

52.894,55

****0880

Frigoríficos de Vigo, S.A.

Instalación solar fotovoltaica para autoconsumo de nave 1 (330,24 kWp) e nave 2 (105,28 kWp)

218.896,90

****0880

Frigoríficos de Vigo, S.A.

Mellora substancial de procesos de xestión e organización e mellora das condicións de traballo

54.817,28

****7200

Frigoríficos Fercón, S.L.

Proxecto de posta en marcha de industria de procesado de peixe

807.470,26

****3922

Frigoríficos Oya, S.A.

Proxecto de innovación no ámbito de innovación de novos e mellores procesos, sistemas de xestión e organización, seguridade e eficiencia

28.306,11

****9541

Frigoríficos Rosa de los Vientos, S.L.

Mellora substancial dos procesos de produción mediante a implantación de novos sistemas de xestión e organización

12.082,50

****451F

García Vidal, Milagros

Ampliación e equipamento dunha fábrica de conservas para a mellora substancial do proceso produtivo

76.011,87

****7776

Industrias Cerdeimar, S.L.

Melloras tecnolóxicas orientadas á innovación, o ambiente e as condicións de traballo

341.689,41

****6467

José Mª Daporta Leiro e Hijos, S.L.

Mellora substancial no tratamento de refugallos

2.850,00

****2399

Justo López Valcárcel, S.A.

Melloras e innovación tecnolóxica en industria existente

12.339,06

****1516

Mariscos Campelo, S.A.

Innovación nova liña de produto, mellora proceso e de xestión e organización na planta

22.500,00

****0952

Mariscos Elvira, S.L.

Dotación de equipamento para a mellora de procesos do centro de transformación de produtos do mar

25.000,00

****0870

Mariscos Inés, S.L.

Mellora substancial no proceso de produción e outras melloras

156.111,38

****1622

Mariscos Trelles, S.L.

Mellora substancial do proceso produtivo

6.127,00

****3677

Meañomar, S.L.

Implantación novo centro para a mellora substancial de procesos, incremento produción, innovación e eficiencia enerxética

746.413,15

****0525

Mejillones Nidal, S.L.

Melloras e innovación tecnolóxica en industria existente

598.763,51

****4318

Mejillones Ría de Arosa, S.L.

Implantación de novos procesos, aforro enerxético e redución no impacto ambiental e melloras complementarias na EDAR

31.200,00

****1714

Moluscos Rías Baixas, S.A.U.

Aforro enerxético

8.449,85

****3148

Moluscos Rías Gallegas, S.A.

Melloras substanciais na seguridade e no proceso produtivo

6.950,00

****3148

Moluscos Rías Gallegas, S.A.

Mellora substancial do control e seguridade do proceso produtivo

3.024,13

****2498

Nuestro Mar de Siempre, S.L.

Instalación solar fotovoltaica de autoconsumo

45.729,75

****2958

Pasteurizados Cíes, S.L.U.

Aforro enerxético

6.946,16

****6210

Pescados Hermanos Lijó, S.L.

Adquisición de maquinaria e instalacións para mellorar o produto e as condicións de seguridade e hixiene no traballo

122.605,49

****3265

Pescados Roberto Otero, S.L.

Mellora nos procesos

8.300,00

****6544

Salgado Congelados, S.L.

Mellora e ampliación do proceso de elaboración de polbo

86.123,13

****9826

Serafín Santorum, S.L.

Mellora de instalación de depuración dun cocedoiro de mexillón

107.795,58

****0903

Vieiras de Ferrol, S.L.

Construción e equipamento dunha planta de evisceración de vieiras (2ª fase)

26.765,87

****5979

VYS Elaboración de Productos del Mar, S.L.

Actuacións de eficiencia enerxética 2017

19.221,92

7. Axudas destinadas a establecementos de acuicultura.

a) Norma reguladora: Orde do 1 de febreiro de 2017 (DOG núm. 37, do 22 de febreiro) pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para investimentos produtivos en acuicultura cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se procede á súa convocatoria para o ano 2017, tramitadas como expediente anticipado de gasto.

b) Convocatoria: exercicio 2017.

c) Aplicación orzamentaria: 14.02.723A.772.2.

d) Finalidade da axuda: axudas destinadas á realización das actuacións, co fin de fomentar unha acuicultura sustentable desde unha perspectiva ambiental, socialmente responsable, baseada no coñecemento e competitiva.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Persoa ou entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Axuda total

****044N

****979T

Abal Agra, Amadeo

Chaves Torres, Mª Carmen

Mod. emb. aux. Muxes (4ª-VILL-5-3-06): clasificadora e debulladora de mexillón

5.995,00

*****9785

Acuidoro, S.L.

Acondic. nursery linguado e protocolo larvario

244.906,24

****081V

****036C

Alonso Outeiral, Juan Manuel

Abeijón Lorenzo, Pilar

Mod. emb. aux. Monte Pequeno (4ª-VILL-2-3): maquinaria laboreo mexillón

3.955,00

****941Z

Antepazo Juncal, Silvia

Const. batea Jalda II

25.800,00

*****3340

Barlovento, S.A.

Const. batea Marprol I

51.362,60

****463M

Barreiro Ferreirós, María Begoña

Mod. emb. aux. Dami (4ª-VILL-3-8-08)

4.450,00

****504C

Benavides Bea, Benito

Mod. emb. aux. Pérez Outeiral (4ª-VILL-2-47): máquina debulladora e pesadora para mexillón

11.245,00

****873J

****475M

Besada Vila, Mª Dolores Mercedes

Rodiño González, Luis

Const. batea Tifón V

25.250,00

****787F

Blanco Saavedra, Javier

Const. batea Prin I

23.200,00

****814S

Boo Sampedro, Manuel Ramón

Const. batea Mabo

26.300,00

****393F

Caamaño Zubiela, Juan Manuel

Const. batea Jumaca II

25.000,00

****853F

Calvar Ríos, María Encarnación

Cons. emb. aux. Cani Calvar

279.310,00

****400M

Carballo Conde, Rosa María

Mod. emb. aux. Carballo Cuatro (4ª-VILL-3-34): guindastre hidráulico

41.150,00

****400M

****758V

Carballo Conde, Rosa María

Blanco Estévez, Rafael

Const. batea Tritón II (vilagarcía, B, 9)

25.250,00

****387A

****314E

Castro Mosquera, Carlos

Piñeiro Romero, Manuela

Cons. emb. aux. Carlos Alejandro

264.703,13

****027W

Conde Otero, Luis

Const. batea Conde (O Grove, D, 30)

28.100,00

****826Z

****510J

Díaz Olveira, Marcelino Benito

Ogea Ortigueira, María Pilar

Mod. emb. aux. Bedifer (4ª-VILL-2-2-98): toldiña

16.003,65

****838M

Dios Iglesias, José Fernando

Const. batea J.M. XIV

25.250,00

****074A

****876T

Esperante Redondo, José Francisco

Oubel Hermo, Carmen Mª

Const. batea Ango II

23.400,00

****672R

Feijoo Vázquez, José Benito

Mod. emb. aux. Hermanos Feijoo: pesadora eléctrica e máquina clasificadora

11.245,00

****0679

Galician Marine Aquaculture, S.L.

Plan de desenvolvemento tecnolóxico 2017

224.594,58

****463N

González Fungueiriño, Mª Luz del Mar

Const. batea Peou I

22.000,00

****975P

****394R

****363Q

****008V

****009H

Graña Duarte, Josefa

De la Torre Graña, Juan Carlos

De la Torre Graña, Martín

De la Torre Graña, Manuel

De la Torre Graña, Beatriz

Mod. emb. aux. De la Torre Dos (4ª-VI-3-1): pesadora eléctrica

5.250,00

****0060

Joaquín Fariña, S.L.

Const. batea Beiro IV

23.500,00

****6467

José María Daporta Leiro e Hijos, S.L.

Mod. emb. aux. Daporta do Mar: máquina clasificadora-debulladora

5.995,00

****562Q

****991P

Lago López, José

Albores Romero, Alicia

Const. batea Porto Siabo

23.862,60

****098V

Leal Rebouzas, Julia

Mod. emb. aux. Lobato Dous: máquina seleccionadora e pesadora

18.345,00

****0448

Loranmar, S.L.

Mod. emb. aux. E. Martínez: guindastre hidráulico e motor aux. maq. mexillón

32.850,00

****4471

Mariscos Ricamar, S.L.

Cultivo experim. mexillón sistema Long-Line. Mexillón sistema Long-Line

311.676,49

****630N

****991R

****839Z

****412N

Martínez Lorenzo, José

Martínez Lorenzo, Manuel

Carreño Muñiz, María Josefa

Suárez Sánchez, María del Carmen

Mod. emb. aux. Martínez Hermanos: guindastre, culler

35.080,00

****713M

Meira Ríos, Abel Ángel

Mod. emb. aux. Perla Negra: guindastre

32.600,00

****5653

Mejilloneras Otero, S.L.

Mod. emb. aux. Patricia Otero: moega e mesa vibradora

4.250,00

****9878

Mexillóns Paz Gestoso, S.L.

Const. batea Pipo V e mod. emb. aux. Sandra Uno: pesadora e máquina desdobradora

31.854,59

****0339

Mexiloeiras Juan, S.L.

Mod. emb. aux. Novo Breogán: guindastre hidráulico

37.650,00

****2736

Muñiz Lampón, S.L.

Mod. emb. aux. Muñiz Lampón: guindastre hidráulico

46.800,00

****2736

Muñiz Lampón, S.L.

Const. batea F.O.L.

22.700,00

****128M

Nieto García, Mónica

Mod. emb. aux. Océano (4ª-VILL-3-9-07). Guindastre hidráulico e máquina vibradora

30.400,00

****804F

Nogueira Grande, José Luis

Const. batea C.S. I (Vilagarcía, B, 185)

23.612,60

****247R

Núñez Vidal, Manuel

Const. batea Fortuna II (Vilagarcía, B, 76)

23.362,60

****8961

Ostras de Ares, S.L.

Const. batea Riazor I

39.500,00

****754T

****516Q

Otero Bea, José Francisco

Martínez García, Olga

Mod. emb. aux. Conroibo (4ª-VILL-4-3-01)

3.955,00

****316G

Otero Leiro, Víctor

Mod. emb. aux. Otero Romaní (4ª-VILL-4-4-05): máquina clasificadora e máquina pesadora

11.245,00

****633F

****051G

Otero Piñeiro, Virginia

González Pena, José Andrés

Mod. emb. aux. Sempre en Galiza (4ª-VILL-5-8-02)

23.400,00

****009M

Otero Pouso, Víctor Manuel

Mod. emb. aux. Gatuno (4ª-VILL-3-151-91): máquina de laboreo e equipo de navegación

7.900,00

****045E

Patiño Vázquez, Inés

Mod. emb. aux. Destrismar (4ª-VILL-4-61-91): báscula e mesa vibradora

6.935,00

****623K

Pequeño González, Jacobo

Const. batea A.A. IX

26.300,00

****445Q

****623Y

Pérez Camiña, José Carlos

Abal Pérez, María

Mod. emb. aux. Brisamar (4ª-VILL-4-1-07): guindastre

20.750,00

****354Q

Piñeiro Ces, Daniel

Const. batea Socorro

23.862,60

****1340

Playa de Bornalle, S.L.

Const. batea Dolores IV

25.250,00

****909J

Portas Roma, Miguel Ángel

Const. batea Polar II

26.300,00

****120P

Prol Padín, Pablo

Mod. emb. aux. Mejimar: motor e cesto mexilloeiro

14.585,00

****040T

Rey Buezas, Miguel Ángel

Const. batea Lajes (Cambados, C, 17), e mod. emb. aux. Nuevo Tayla (4ª-VILL-5-4-05): maquinaria laboreo, cinta transportadora e equipo de navegación

31.457,60

****157L

****555R

Rouco González, José Luis

Martínez Otero, Mª Luisa

Mod. emb. aux. Rouco Tres (4ª-VI-4-3-06): dous guindastres e moega

73.572,25

****157L

****555R

Rouco González, José Luis

Martínez Otero, Mª Luisa

Const. batea Marpesa XXXII

25.250,00

****137D

Rúa Trigo, Félix

Mod. emb. aux. María del Carmen: pesadora electrónica

5.250,00

****291D

Sánchez Bermúdez, David

Const. batea Mascato

25.775,00

****184F

****291D

Sánchez Silva, José Gerardo

Sánchez Bermúdez, David

Const. batea R.A. IV

26.300,00

****667C

****574N

Silva Muñiz, Isaac

Silva Muñiz, Santiago

Mod. emb. aux. Ana Muñiz Dos: ponte, motor e guindastre

36.782,50

****574N

Silva Muñiz, Santiago

Const. batea Áurea

25.250,00

****2987

Stolt Sea Farm, S.A.

Modernización en celas MT

7.712,63

****2987

Stolt Sea Farm, S.A.

Reprodutores de linguado

196.027,99

****076Y

****748W

Valle Alejandre, Filomena del

Escobar Patiño, Juan José

Mod. emb. aux. Nuevo Escobar (4ª-VILL-3-3-02): máquina pesadora e mesa grella

7.250,00

8. Axudas destinadas a establecementos de acuicultura.

a) Norma reguladora: Orde do 1 de febreiro de 2017 (DOG núm. 54, do 17 de marzo) pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para o incremento da eficiencia enerxética e o fomento da reconversión das empresas acuícolas a fontes de enerxía renovables cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se procede á súa convocatoria para o ano 2017, procedemento tramitado como expediente anticipado de gasto.

b) Convocatoria: exercicio 2017.

c) Aplicación orzamentaria: 14.02.723A.772.5.

d) Finalidade da axuda: axudas destinadas a investimentos que aumenten a eficiencia enerxética e fomenten a reconversión das empresas acuícolas a fontes de enerxía renovables.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Persoa ou entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Axuda total

****8785

Piscícola del Morrazo, S.A.

Instalación fotovoltaica 180 kW

103.382,19

9. Axudas destinadas á preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización do ano 2016 das organizacións de produtores pesqueiros e das asociacións de organizacións de produtores pesqueiros no ámbito autonómico galego.

a) Norma reguladora: Orde do 31 de decembro de 2016 (DOG núm. 17, do 25 de xaneiro de 2017) pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria, tramitadas como expediente anticipado de gasto, para o ano 2017, para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, a organizacións de produtores pesqueiros e a asociacións de organizacións de produtores pesqueiros do sector dos produtos da pesca e da acuicultura no ámbito exclusivo da Comunidade Autónoma de Galicia, para a preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP). Corrección de erros en DOG núm. 38, do 23 de febreiro de 2017.

b) Convocatoria: exercicio 2017.

c) Aplicación orzamentaria: 14.02.723B.780.1.

d) Finalidade da axuda: preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización das organizacións de produtores pesqueiros e das asociacións de organizacións de produtores pesqueiros no ámbito autonómico galego.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Persoa ou entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Axuda total

****3088

Organización de Produtores de Pesca Fresca do Puerto de Vigo (OPP-04)

Preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización do ano 2016

162.032,54

****1368

Organización de Produtores Pesqueiros de Lugo (OPP-07)

Preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización do ano 2016

49.656,54

****4790

Organización de Produtores de Pesca Fresca do Porto e Ría de Marín (OPP-08)

Preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización do ano 2016

81.378,91

****8111

Organización de Produtores de Pesca Fresca do Porto da Coruña (OPP-13)

Preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización do ano 2016

2.520,00

****9161

Organización de Produtores de Marisco e Cultivos Mariños da provincia de Pontevedra (OPP-20)

Preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización do ano 2016

93.163,66

****5553

Organización de Produtores do Porto de Celeiro, S.A. (OPP-77)

Preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización do ano 2016

140.291,75

Santiago de Compostela, 13 de marzo de 2018

Mercedes Rodríguez Moreda
Directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica