Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 61 Martes, 27 de marzo de 2018 Páx. 17670

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 14 de marzo de 2018, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 12 de abril de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de axudas para implantar a responsabilidade social empresarial (RSE), a igualdade laboral e a conciliación laboral e persoal nas pemes galegas, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 23.4 da Orde do 12 de abril de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de axudas para implantar a responsabilidade social empresarial (RSE), a igualdade laboral e a conciliación laboral e persoal nas pemes galegas, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017, resólvese proceder á publicación das subvencións concedidas que se indican no anexo a esta resolución.

Finalidade da subvención: as axudas teñen por obxecto a concesión de subvencións e incentivos ás pequenas e medianas empresas, incluídas persoas traballadoras autónomas con traballadoras e traballadores por conta allea, para:

Liña I. Axudas para a implantación da RSE nas empresas galegas.

Liña II. Axudas para a implantación de plans de igualdade.

Liña III. Axudas para a conciliación da vida laboral, familiar e persoal.

– Subliña 1. Incentivos para o fomento do teletraballo.

– Subliña 2. Incentivos para o fomento da flexibilidade horaria.

– Subliña 3. Subvencións para a adquisición de elementos tecnolóxicos que posibiliten o teletraballo.

Norma reguladora: Orde do 12 de abril do 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de axudas para implantar a responsabilidade social empresarial (RSE), a igualdade laboral e a conciliación laboral e persoal nas pemes galegas, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (Diario Oficial de Galicia número 84, do 3 de maio).

Aplicación orzamentaria:

Liña I: 09.40.324A.474.1

Liña II: 09.40.324A.474.0

Liña III, subliña 1: 09.40.324A.474.0

Liña III, subliña 2: 09.40.324A.474.0

Liña III, subliña 3: 09.40.324A.771.0

Crédito orzamentario: 817.361 €, que se distribúen en:

Liña I: 159.880 €.

Liña II: 100.000 €.

Liña III, subliña 1: 266.611 €.

Liña III, subliña 2: 266.611 €.

Liña III, subliña 3: 24.259 €.

As axudas da liña II e das subliñas 1 e 2 da liña III están cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, nunha porcentaxe do 80 %, a través do programa operativo do FSE de Galicia 2014-2020, número CCI2014ES05SFOP009.

Santiago de Compostela, 14 de marzo de 2018

Covadonga Toca Carús
Secretaria xeral de Emprego

ANEXO

Liña I

Entidade

NIF

Contía

Sergal, S.L.

B32358392

1.650,00 €

Interpyme, S.L.P.

B36299642

2.500,00 €

Talleres Carbón, S.L.

B36190361

2.500,00 €

Cimarq, S.L.

B15952369

2.500,00 €

Guerra Golada, S.L.

B36230134

2.500,00 €

Dexga Technologies

B70186184

2.500,00 €

Cerámica Verea, S.A.

A15158405

2.247,75 €

Gis Cerceda, S.L.U.

B15965072

2.500,00 €

Opemat Ingeniería, S.L.

B70333398

2.200,00 €

Electricidad Esport

B36741874

2.500,00 €

Montajes Fiver, S.L.

B36786390

2.500,00 €

Mundinova, S.L.N.E.

B36939411

2.500,00 €

Anónimo Advertising, S.L.

B36721900

2.500,00 €

Obradoiro Noroeste Arquitectos, S.L.P.

B70155981

2.200,00 €

BS Danza, S.L.

B15911514

2.500,00 €

Construcciones Iglesias Mera, S.L.

B15032287

2.500,00 €

Mar Servicios Submarinos, S.L.U.

B15978042

2.500,00 €

Explotacións Medioambientais, S.L.

B32274581

2.026,50 €

Ledisson Ait, S.L.

B27798008

2.400,00 €

Inelsa, S.L.U.

B36037877

2.500,00 €

Aficon S y C.I.S.L.

B15494230

2.500,00 €

Gallega de Consulting

A15034739

2.500,00 €

Orionis

B94145885

2.500,00 €

Sararte, S.L.

B70223599

2.200,00 €

Celtclinic, S.L.

B15960958

2.500,00 €

Autos Rivas, S.L.U.

B15054331

2.500,00 €

Emdesfor 2002, S.L.

B36404218

2.500,00 €

Amadeo Manuel Caamaño Aguiar

B15406234

2.200,00 €

Prointegra Ingeniería, S.L.

B15969967

2.500,00 €

Europrecis Galicia, S.L.

B36870855

2.475,00 €

Ambigal 360, S.L.

B70421227

2.500,00 €

Instalaciones Eléctricas Arcace, S.L.

B15819626

2.500,00 €

Troco Solidario EIL

B94099413

2.500,00 €

Centro de Formación Praxis, S.L.

B15625296

2.500,00 €

Gesuga, S.L.

B15862667

2.500,00 €

Eat Compostela, S.L.

B70350822

2.500,00 €

Ambical Proyectos, S.L.

B15389885

1.575,00 €

Quintastone, S.A.

A15489552

2.500,00 €

Colegio Lar, S.L.

B36023174

1.950,00 €

SMG Iberia, S.L.

B15730286

1.280,00 €

Planning Gestión y Correduría de Seguros, S.L.

B36171809

1.800,00 €

Construcciones M.A. Ramos, S.L.

B15382385

2.500,00 €

Iceacsa Consultores

B15080849

2.500,00 €

Stampaciones Lemos, S.L.

B27831338

2.500,00 €

Elinsa, S.L. (electrotécnica Industrial y Naval, S.L.)

B15015274

2.500,00 €

Grupo Bascuas 2008

B27370147

2.500,00 €

Selpalab, S.L.

B70492152

2.500,00 €

Pilot Ccs, S.L. (Salvador Fdez. de la Cigoña Fraga)

B27797976

2.500,00 €

Cesáreo Gómez, S.A.

A15238009

2.500,00 €

Transbamo, S.L.

B15693583

2.500,00 €

Aluminios Padrón, S.A.

A15313752

2.500,00 €

Exl Quintaglass, S.L.

B70056957

2.500,00 €

Izmar, S.L.U.

B36654598

1.600,00 €

Limpiadores Especialistas Integrados, S.L.

B36835759

2.500,00 €

Limpieza de Edificios Iberclean

B36908820

2.500,00 €

M&G Soluciones de Facility Services, S.L.U.

B27826585

1.050,00 €

Montajes Tubacer, S.L.

B15832645

2.500,00 €

Metal Works and Structures, S.L.

B27807379

2.500,00 €

Gabadi, S.L.

B15225055

2.500,00 €

Liña II

Entidade

NIF

Contía

Vinícola de Chantada, S.A.

A27006311

2.000,00 €

Queserías Prado, S.L.

B27015981

2.000,00 €

Ronáutica Quality Marinas, S.L.U.

B94110624

2.000,00 €

Autocares Pedro Pombo, S.L.

B15619513

2.000,00 €

HGA Bodega y Viñedos de Altura, S.L.

B32131047

2.000,00 €

Área de Servicio Peinador, S.L.

B27810365

2.000,00 €

Vicosa Ibérica de Electrodomésticos, S.A.

A36859973

2.000,00 €

Lusuan Negocios, S.L.

B36283182

2.000,00 €

Prototipado y Mecanizados de Galicia, S.L.

B27829431

2.000,00 €

Setga, S.L.U.

B36699064

2.000,00 €

Desarrollos Mecánicos Auria, S.L.

B32376964

2.000,00 €

Galventus Servicios Eólicos, S.L.

B36584829

2.000,00 €

Servicios Asistenciales Riazor, S.L.

B70294129

2.000,00 €

Cristalería Pontevedresa, S.L.

B36061968

2.000,00 €

Ozona Consulting, S.L.

B15834872

2.000,00 €

Eat Compostela, S.L.

B70350822

2.000,00 €

Vento Abogados y Asesores, S.L.P.

B70508932

2.000,00 €

Colegio Lar, S.L.

B36023174

2.000,00 €

Centro de Atención de Llamadas, S.A.

A15740863

2.000,00 €

Ogmios Proyectos, S.L.

B15886328

2.000,00 €

Fontecelta, S.A.

A36450914

2.000,00 €

Grupo Bascuas 2008, S.L.

B27370147

2.000,00 €

Unimate Robótica, S.L.

B27794718

2.000,00 €

Limpiadores Especialistas Integrados, S.L.

B36835759

2.000,00 €

Senes Cit, S.L.

B15724719

2.000,00 €

Limpieza de Edificios Iberclean, S.L.

B36908820

2.000,00 €

Liña III-subliña 1

Entidade

NIF

Contía

Hogomar 2000, S.L.

B36376150

10.000,00 €

Ambical Proyectos, S.L.

B15389885

12.000,00 €

Disbepo, S.L.

A36686970

9.000,00 €

Isigano Comunicación, S.L.

B27823541

7.000,00 €

Renuevate Gestión de Construcción, S.L.

B70322656

6.000,00 €

Serv. Adapt. con Rb, S.L.

B70355318

10.000,00 €

Lusuán Negocios, S.L.

B36283182

4.000,00 €

Xestión e Control Noroeste, S.L.

B15636327

12.000,00 €

Previsonor, S.L.

B36336535

7.000,00 €

Centro de Atención de Llamadas, S.A.

A15740863

10.000,00 €

Internaco Servicios y Medioambiente, S.L.

B70297908

3.000,00 €

Moto Garden, S.A.

A15203565

9.000,00 €

Tecsem, S.L.

B36637510

4.000,00 €

Internaco, S.A.

A15025281

12.000,00 €

Sistemas de Seguridad A1, S.L.

B15259765

12.000,00 €

Seijas y Otero, S.L.

B36341899

13.000,00 €

Vidriería Lara, S.L.

B27013812

3.000,00 €

Eat Compostela, S.L.

B70350822

4.000,00 €

Liña III-subliña 2

Entidade

NIF

Contía

Asergalicia Ponteareas, S.L.

B36249175

13.000,00 €

Tecalis Innovación, S.L.

B70279088

12.000,00 €

Xegalia Galega de Xestión, S.L.

B36924587

13.000,00 €

Jl Froiz, S.L.

B36947331

13.000,00 €

Serv. Adapt. con Rb, S.L.

B70355318

13.000,00 €

Ambical Proyectos, S.L.

B15389885

12.000,00 €

Proyestegal, S.L.

B27159730

12.000,00 €

Unión de Profesionales, S.L.

B36609097

13.000,00 €

Ingeniería Insitu, S.L.

B27715309

12.000,00 €

Previsonor, S.L.

B36336535

13.000,00 €

Formación y Normalización, S.L.

B27742857

13.000,00 €

Hermanos Rodríguez Gómez, S.A.

A36608800

12.000,00 €

Internaco Servicios y Medioambiente, S.L.

B70297908

12.000,00 €

Hogomar 2000, S.L.

B36376150

10.000,00 €

Aquilea Zentro de Imagen y Salud, S.L.

B36994168

10.000,00 €

Moto Garden, S.A.

A15203565

12.000,00 €

Forox Innovación, S.L.

B27742014

13.000,00 €

Ponteasesores 2012

B94055217

12.000,00 €

Disbepo, S.L.

A36686970

12.000,00 €

Regina Viarum, S.L.

B36361368

12.000,00 €

Eat Compostela, S.L.

B70350822

13.000,00 €

Servicios Asistenciales Riazor, S.L.

B70294129

6.000,00 €

Eurockp, S.A.

A36249076

12.000,00 €

Renuevate Gestión de Construcción, S.L.

B70322656

6.000,00 €

Xercode Media Software

B70220124

9.000,00 €

Mestrelab Research, S.L.

B15964521

12.000,00 €

Internaco, S.A.

A15025281

12.000,00 €

Vicosa Ibérica de Electrodomésticos, S.A.

A36859973

12.000,00 €

Utingal, S.L.

B36254258

12.000,00 €

Oficinas Administrativas Sagal, S.L.

B27104553

12.000,00 €

Endulco, S.L.

B36331254

6.000,00 €

Aceuve Mantenimiento, S.L.

B36754471

12.000,00 €

Jj Chicolino

B15249865

6.000,00 €

Oziona Soluciones de Entretenimiento, S.L.

B70329321

3.000,00 €

Alenti Organización

B27386150

4.000,00 €

Senes Cit, S.L.

B15724719

13.000,00 €

Liña III-subliña 3

Entidade

NIF

Contía

Ambical Proyectos, S.L.

B15389885

2.544,80 €

Renuevate Gestión de Construcción, S.L.

B70322656

1.189,47 €

Serv. Adapt. con Rb, S.L.

B70355318

2.618,96 €

Xestión e Control Noroeste

B15636327

5.000,00 €

Previsonor, S.L.

B36336535

2.520,09 €

Centro de Atención de Llamadas, S.A.

A15740863

2.507,22 €

Internaco Servicios y Medioambiente, S.L.

B70297908

1.392,76 €

Moto Garden, S.A.

A15203565

3.585,48 €

Tecsem, S.L.

B36637510

1.076,78 €

Sistemas de Seguridad A1, S.L.

B15259765

1.823,44 €