Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 63 Luns, 2 de abril de 2018 Páx. 18092

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se nomean os asesores e as asesoras que actuarán no proceso de acreditación de competencias convocado mediante a Orde do 29 de decembro de 2017.

Mediante a Orde do 29 de decembro de 2017 (DOG do 10 de xaneiro de 2018), acórdase convocar o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais de distintas familias profesionais.

O artigo 17 da dita orde fai referencia aos requisitos, á formación e á habilitación das persoas que poderán actuar como asesores e avaliadores e establece no seu punto 2 que as persoas habilitadas poderán actuar como persoal asesor e avaliador nas comisións de avaliación e que deberán ser nomeadas en cada convocatoria, polo que esta dirección xeral

RESOLVE:

Facer público o nomeamento dos asesores e das asesoras que participarán no proceso de acreditación de competencias disposto pola Orde do 29 de decembro de 2017 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, e a súa vinculación coas comisións de avaliación segundo figura no anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 16 de marzo de 2018

Manuel Corredoira López
Director xeral de Educación, Formación Profesional
e Innovación Educativa

ANEXO

Asesores e asesoras

Sede

Código do centro

Vinculación coa comisión de avaliación

DNI/NIE

Apelidos e nome

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

32008902

Emerxencias sanitarias

33860280W

Comba Ares, Rodrigo

33216938Q

Vázquez Penas, Dolores

Farmacia e parafarmacia

35281353C

Pérez de la Fuente, María Elena

Sistemas microinformáticos e redes

34995949T

Cabanelas Rouco, Carina

11407669Z

Lorenzo Mayo, Juan José

44447347P

Montes Novoa, Jorge

44464608L

Sarabando Feijoo, Juan Carlos

CIFP A Farixa

32015050

Axencias de viaxes e xestión de eventos

34968456S

Masid Diéguez, María Rita

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

34919733Y

González Sánchez, José Antonio

34951993C

Marquina Fuentes, Julio

Proxectos de edificación

34919733Y

González Sánchez, José Antonio

34951993C

Marquina Fuentes, Julio

CIFP A Granxa

36007552

Xardinaría e floraría

34937432H

Saco Dafonte, Josefa

CIFP A Xunqueira

36014489

Instalación e amoblamento

35259014Z

Míguez Santos, José Manuel

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

15022607

Farmacia e parafarmacia

32436214G

Fernández Graña, Teresa

Integración social

53301643V

Pita Fernández, Patricia

CIFP As Mercedes

27006528

Carrozaría

33819500R

Besteiro Ventura, Luis

Electromecánica de maquinaria

33819500R

Besteiro Ventura, Luis

Electromecánica de vehículos automóbiles

33819500R

Besteiro Ventura, Luis

Instalacións de produción de calor

33347587W

Fernández López, Juan Carlos

33801098E

Villar Varela, Ángel

Instalacións frigoríficas e de climatización

33347587W

Fernández López, Juan Carlos

33801098E

Villar Varela, Ángel

Xestión administrativa

33859878Z

Andón Saavedra, Pilar

CIFP Carlos Oroza

36020064

Xestión de aloxamentos turísticos

52451329J

López Viqueira, Ana Beatriz

CIFP Compostela

15016000

Cociña e gastronomía

33297216R

Acevedo Prado, Juan

Educación infantil

33492242X

Alberti Pulet, Saleta María

32655173A

Teijido López, María Carmen

Panadaría, repostaría e confeitaría

79317470S

Fieira Noya, Jenaro

CIFP Coroso

15014556

Instalacións de produción de calor

34995774D

Lloves Álvarez, Sergio

52931170M

Arias Rivas, Sonia

Instalacións eléctricas e automáticas

52456411N

Teira Rivas, Antonio Manuel

Instalacións frigoríficas e de climatización

52931170M

Arias Rivas, Sonia

34995774D

Lloves Álvarez, Sergio

CIFP Ferrolterra

15006754

Carrozaría

76411804P

Martínez Pego, Ramón

32613928C

Pérez González, Serafín Miguel

Electromecánica de vehículos automóbiles

76411804P

Martínez Pego, Ramón

32613928C

Pérez González, Serafín Miguel

Instalacións eléctricas e automáticas

33840058C

Gómez Rodríguez, José

32621450K

Antonio Luaces Varela, Javier

Mecanizado

32656694Y

Otero Paz, Santiago

32695897V

Sedes Doce, David

Soldadura e caldeiraría

32656694Y

Otero Paz, Santiago

32695897V

Sedes Doce, David

CIFP Imaxe e Son

15027800

Iluminación, captación e tratamento de imaxe

34934767K

Romero Sánchez, Ignacio María

CIFP Manuel Antonio

36013448

Cociña e gastronomía

36142255D

Ares Pires, Alejandro

36090995Q

Martínez de Alegría Alonso, Nuria

Emerxencias sanitarias

36109680W

Esteban Domínguez, Manuel

33227340E

Goyanes López, María Sofía

Farmacia e parafarmacia

33267423Q

Luque Arbones, Almudena

Servizos en restauración

78733236G

Hermelo Alonso, María Mercedes

35307450N

Vázquez Aguín, Higinio

CIFP Paseo das Pontes

15027897

Cociña e gastronomía

32770230Z

Bermejo González, Roberto

32765472V

Pastoriza Eiriz, José Ricardo

Servizos en restauración

33282414B

Alvite Tomé, José

33861103C

Sobrado Vázquez, Pablo

CIFP Politécnico de Lugo

27006516

Carpintaría e moble

33341863M

Gallego Fernández, Alberto

Educación infantil

33859779F

Lage Marco, Rosa María

76618909K

López López, María Nieves

Instalacións eléctricas e automáticas

33812463W

López López, Roberto

33313312C

Pena López, Ángel

CIFP Politécnico de Santiago

15015767

Electromecánica de vehículos automóbiles

32775869H

Grille Martínez, José Manuel

Instalacións eléctricas e automáticas

33317080Q

Campa Barcia, José María

33306231T

García García, José Luis

Laboratorio de análises e de control de calidade

76492667A

Díaz Barbeito, Santiago

33264261M

Domínguez Grela, Rosa María

Operacións de laboratorio

76492667A

Díaz Barbeito, Santiago

33264261M

Domínguez Grela, Rosa María

Soldadura e caldeiraría

34262935L

Saa Arias, Alfonso

52481628K

Varela Varela, Ramón

CIFP Porta da Auga

27020793

Obras de interior, decoración e rehabilitación

35303614V

Fernández Fiuza, Francisco Luis

CIFP Portovello

32016765

Actividades comerciais

33260526L

Lourido Ventoso, Rosa María

Xestión administrativa

34924536W

Palomanes Casado, María Mercedes

34909745T

Romero Cid, María Luisa

34928352T

Silva Carnero, María Luisa

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

15006778

Actividades comerciais

34936296D

Valcarce Fernández, María Mercedes

76363949Q

López Blanco, María Elena

Administración e finanzas

33279834F

Ares Ares, María Ángeles

35048778K

Fernández López, Jorge

Xestión administrativa

33279834F

Ares Ares, María Ángeles

35048778K

Fernández López, Jorge

34936296D

Valcarce Fernández, María Mercedes

CIFP Someso

15024513

Carpintaría e moble

76412824Q

Beceiro Rodríguez, Luis Manuel

32794089E

Iglesias Varela, Javier

Construción

33241411V

Casal López, Isabel

32765911L

Orgeira Amor, Manuel Pedro

Electromecánica de vehículos automóbiles

10065668V

León González, Eliseo

Estética e beleza

33271715F

Lourido Nieto, María Montserrat

00402239S

Sánchez de Castro, Esther

Peiteado e cosmética capilar

33271715F

Lourido Nieto, María Montserrat

00402239S

Sánchez de Castro, Esther

Soldadura e caldeiraría

33852139A

Expósito García, José Manuel

76417453E

Yáñez García, Josefina

CIFP Valentín Paz Andrade

36014568

Carrozaría

35294635P

Fernández Villar, Eugenio

34944357C

López Pereiras, Alejandro

Electromecánica de vehículos automóbiles

35292611P

Garrido García, José

76989624E

Molinos Crespo, Ramón