Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 66 Xoves, 5 de abril de 2018 Páx. 18816

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

ANUNCIO do 7 de marzo de 2018, da Xerencia de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés, polo que se convoca o procedemento de mobilidade interna voluntaria para diversos postos e categorías de persoal fixo do Hospital do Salnés.

De conformidade co establecido na disposición adicional quinta do Decreto 206/2005 de provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, do 22 de xullo (DOG núm. 145 do 29 de xullo), e con base nos criterios reitores aprobados na mesa sectorial, pola administración sanitaria e as organizacións sindicais con representación nas institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde do 29 de decembro de 2009, modificados por acordo de data do 31 de xaneiro de 2014, unha vez negociadas coa Xunta de Persoal do Salnés as súas bases, corresponde á Xerencia de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés convocar este concurso de traslados internos.

Tendo vacantes a ofertar para provisión de postos por traslados internos, en uso das atribucións conferidas polo Decreto 43/2013, do 21 de febreiro, polo que se establece a estrutura orgánica do Servizo Galego de Saúde (DOG núm. 47, do 7 de marzo), modificado polo Decreto 111/2013, do 4 de xullo (DOG núm. 140, do 24 de xullo), e a Orde do 28 de setembro de 2011 pola que se desenvolve a estrutura organizativa de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés e se delegan competencias nos seus órganos directivos (DOG núm. 188, do 30 de setembro), modificada pola Orde do 5 de xullo de 2012 (DOG núm. 139, do 20 de xullo), o xerente de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés,

RESOLVE:

Primeiro. Anunciar a convocatoria do procedemento de mobilidade interna voluntaria do persoal fixo das categorías de xestión e servizo, persoal sanitario diplomado e sanitario de formación profesional do Hospital do Salnés.

Segundo. As solicitudes para participar nesta convocatoria presentaranse, preferentemente, no Rexistro de Entrada do Hospital do Salnés, sito na rúa Hospital do Salnés, 30, Rubiáns, 36619 Vilagarcía de Arousa, ou a través de calquera dos procedementos do artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e demais lugares previstos no artigo 10 do Decreto 191/2011, do 22 de setembro, de organización e funcionamento dos rexistros da Administración xeral e das entidades públicas instrumentais da Comunidade Autónoma de Galicia, no prazo de vinte días hábiles, contados a partir da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.

Terceiro. Os postos ofertados e as bases íntegras da convocatoria estarán expostos nos taboleiros de anuncios da Dirección e na intranet da Xerencia Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés.

Pontevedra, 7 de marzo de 2018

José Ramón Gómez Fernández
Xerente de Xestión Integrada Pontevedra e O Salnés