Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 67 Venres, 6 de abril de 2018 Páx. 19042

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Política Social

ANUNCIO do 6 de febreiro de 2018, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se notifican as resolucións ditadas nos procedementos tramitados por esta entidade (expediente 2015/77/27 e dez máis).

De conformidade coa disposición transitoria terceira da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e en virtude do disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, notifícaselles ás persoas interesadas que a continuación se relacionan as resolucións ditadas pola xefa territorial nos expedientes administrativos instruídos conforme o disposto no artigo 172 e seguintes do Código civil e demais normativa de aplicación, despois dos intentos de notificación realizados sen que fose posible efectuar as ditas notificacións ou por descoñecer o domicilio dos interesados.

Os expedientes están á disposición das persoas interesadas, ou dos seus representantes debidamente acreditados, no Servizo de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da Xefatura Territorial de Lugo da Consellería de Política Social; rolda da Muralla, 70, planta baixa, onde, no prazo de dez (10) días contados desde o día seguinte ao da data de publicación deste anuncio no Boletín Oficial del Estado, poderán comparecer para coñecer o contido íntegro das resolucións, de luns a venres laborables, das 9.00 ás 14.00 horas, advertíndolles que, de non o facer, se terán por notificadas.

As persoas interesadas ou os seus representantes, debidamente acreditados, poderán interpor recurso ás resolucións ditadas nos expedientes, as cales son definitivas en vía administrativa, no Xulgado de Primeira Instancia de Lugo que por quenda lles corresponda, no prazo de dous (2) meses contados desde o día seguinte ao da data da súa notificación, sen necesidade de reclamación administrativa previa, de conformidade co artigo 780.1 da Lei 1/2000, do 7 de xaneiro, de axuizamento civil.

Lugo, 6 de febreiro de 2018

María Cristina Abades Martínez
Xefa territorial de Lugo

ANEXO

Interesado/a

Núm. expte.

Efectos xurídicos

Data da resolución

Servando José González Barreiro

2015/77/27

Mantemento de medida e prórroga do recurso

10.2.2017

Servando José González Barreiro

2015/78/27

Mantemento de medida e prórroga do recurso

10.2.2017

Servando José González Barreiro

2015/79/27

Mantemento de medida e prórroga do recurso

10.2.2017

Servando José González Barreiro

2015/80/27

Mantemento de medida e prórroga do recurso

10.2.2017

Servando José González Barreiro

2015/81/27

Mantemento de medida e prórroga do recurso

10.2.2017

Servando José González Barreiro

2015/82/27

Mantemento de medida e prórroga do recurso

10.2.2017

Servando José González Barreiro

2015/83/27

Mantemento de medida e prórroga do recurso

10.2.2017

Dolores Pigueiras Vázquez
Miguel Salazar Giménez

2004/201/27

Mantemento de medida e prórroga do recurso

10.1.2017

Dolores Pigueiras Vázquez
Miguel Salazar Giménez

2014/169/27

Mantemento de medida e prórroga do recurso

10.1.2017

Cinthia Aparecida Bernarski

2015/142/27

Mantemento de medida e prórroga do recurso

22.12.2016

Marlene Santos Macedo

2013/230/27

Mantemento de medida e prórroga do recurso

2.11.2016