Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 68 Luns, 9 de abril de 2018 Páx. 19389

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 22 de marzo de 2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, pola que se fai publica a formalización do contrato de servizos relativos aos traballos preparatorios necesarios para cada fase do proceso de reestruturación parcelaria (artigo 3.a) da Lei 4/2015), cofinanciado con fondos Feader do período 2014-2020 nun 75 % (expediente 43/2017).

En cumprimento do disposto no artigo 154.2 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público, faise pública a formalización do seguinte contrato:

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Consellería do Medio Rural.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo: contrato administrativo de servizos.

b) Descrición do obxecto: proxecto de colaboración de servizos técnicos para a realización do Acordo de reestruturación parcelaria e colocación dos marcos dos novos predios resultantes en 14 zonas en proceso de reestruturación parcelaria.

c) Enderezo da internet do perfil de contratante:

http://www.contratosdegalicia.gal/resultado.jsp?N=190453

d) Diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG núm. 171, do 8 de setembro de 2017.

e) División por lotes e número: si, catorce.

Lote 1: Vilantime (Arzúa-A Coruña), ST-5056.

Lote 2: Dodro-Laíño II (Dodro-A Coruña), ST-5036.

Lote 3: Trazo (Trazo-A Coruña), ST-5055.

Lote 4: San Vicente de Curtis (Vilasantar-A Coruña), ST-5054.

Lote 5: Barbeito (Vilasantar-A Coruña), ST-5050.

Lote 6: San Tomé (Cartelle-Ourense), ST-5178.

Lote 7: Guillamil-Sabariz (Rairiz de Veiga e Vilar de Santos-Ourense), ST-5179.

Lote 8: San Bartolomeu de Berrande (Vilardevós-Ourense), ST-5180.

Lote 9: Perdecanai-Barro II (Barro-Pontevedra), ST-5202.

Lote 10: Oubiña 2º sector (Cambados-Pontevedra), ST-5207.

Lote 11: Noceda-Bendoiro-Anzo-Madriñán-Busto (Lalín-Pontevedra), ST-5206.

Lote 12: Val-Bermés-Sello (Lalín-Pontevedra), ST-5205.

Lote 13: Romai (Portas-Pontevedra), ST-5203.

Lote 14: Val de Camba (Rodeiro-Pontevedra), ST-5204.

3. Tramitación e procedemento de adxudicación: ordinaria e aberto suxeito a regulación harmonizada.

4. Orzamento de licitación.

Importe neto: 3.069.479,16 €. IVE (21 %): 644.590,62 €. Importe total: 3.714.069,78 € (cuxa distribución por lotes é a que se especifica no cadro de características do prego de cláusulas administrativas particulares).

Valor estimado: 3.069.479,16 €.

5. Financiamento: cofinanciado con fondos Feader nun 75 % (medida 4.3), o 17,5 % a Administración da Comunidade Autónoma de Galicia a través da Consellería do Medio Rural e o 7,5 % a Administración xeral do Estado a través do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente.

6. Adxudicación e formalización dos contratos.

Lote 1: Vilantime (Arzúa-A Coruña), ST-5056.

a) Data de adxudicación: 28 de decembro de 2017.

b) Adxudicataria: Esproagro ingeniería, S.L.

c) Importe de adxudicación: 118.900,00 € (sen IVE).

d) Data de formalización do contrato: 15 de marzo de 2018.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: ser a oferta economicamente máis vantaxosa para a Administración, logo de aplicar os criterios de adxudicación e cumprir os requisitos dos pregos de condicións.

Lote 2: Dodro-Laíño II (Dodro-A Coruña), ST-5036.

a) Data de adxudicación: 22 de decembro de 2017.

b) Adxudicataria: Enseros, Ingeniería y Servicios Integrados, S.L.U.

c) Importe de adxudicación: 214.431,24 € (sen IVE).

d) Data de formalización do contrato: 13 de marzo de 2018.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: ser a oferta economicamente máis vantaxosa para a Administración, logo de aplicar os criterios de adxudicación e cumprir os requisitos dos pregos de condicións.

Lote 3: Trazo (Trazo-A Coruña), ST-5055.

a) Data de adxudicación: 22 de decembro de 2017.

b) Adxudicataria: Sial Ingeniería, S.L.

c) Importe de adxudicación: 77.520,66 € (sen IVE).

d) Data de formalización do contrato: 13 de marzo de 2018.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: ser a oferta economicamente máis vantaxosa para a Administración, logo de aplicar os criterios de adxudicación e cumprir os requisitos dos pregos de condicións.

Lote 4: San Vicente de Curtis (Vilasantar-A Coruña), ST-5054.

a) Data de adxudicación: 22 de decembro de 2017.

b) Adxudicataria: Sial Ingeniería, S.L.

c) Importe de adxudicación: 102.809,92 € (sen IVE).

d) Data de formalización do contrato: 13 de marzo de 2018.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: ser a oferta economicamente máis vantaxosa para a Administración, logo de aplicar os criterios de adxudicación e cumprir os requisitos dos pregos de condicións.

Lote 5: Barbeito (Vilasantar-A Coruña), ST-5050.

a) Data de adxudicación: 22 de decembro de 2017.

b) Adxudicataria: Proyestegal, S.L.

c) Importe de adxudicación: 86.107,35 € (sen IVE).

d) Data de formalización do contrato: 13 de marzo de 2018.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: ser a oferta economicamente máis vantaxosa para a Administración, logo de aplicar os criterios de adxudicación e cumprir os requisitos dos pregos de condicións.

Lote 6: San Tomé (Cartelle-Ourense), ST-5178.

a) Data de adxudicación: 17 de novembro de 2017.

b) Adxudicataria: Esproagro ingeniería, S.L.

c) Importe de adxudicación: 407.500,00 € (sen IVE).

d) Data de formalización do contrato: 9 de xaneiro de 2018.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: ser a oferta economicamente máis vantaxosa para a Administración, logo de aplicar os criterios de adxudicación e cumprir os requisitos dos pregos de condicións.

Lote 7: Guillamil-Sabariz (Rairiz de Veiga e Vilar de Santos-Ourense), ST-5179.

a) Data de adxudicación: 22 de decembro de 2017.

b) Adxudicataria: Lagares Oca, S.L.

c) Importe de adxudicación: 247.901,51 € (sen IVE).

d) Data de formalización do contrato: 13 de marzo de 2018.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: ser a oferta economicamente máis vantaxosa para a Administración, logo de aplicar os criterios de adxudicación e cumprir os requisitos dos pregos de condicións.

Lote 8: San Bartolomeu de Berrande (Vilardevós-Ourense), ST-5180.

a) Data de adxudicación: 17 de novembro de 2017.

b) Adxudicataria: Lagares Oca, S.L.

c) Importe de adxudicación: 89.067,68 € (sen IVE).

d) Data de formalización do contrato: 4 de xaneiro de 2018.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: ser a oferta economicamente máis vantaxosa para a Administración, logo de aplicar os criterios de adxudicación e cumprir os requisitos dos pregos de condicións.

Lote 9: Perdecanai-Barro II (Barro-Pontevedra), ST-5202.

a) Data de adxudicación: 22 de decembro de 2017.

b) Adxudicataria: Técnica y Proyectos, S.A.

c) Importe de adxudicación: 177.385,45 € (sen IVE).

d) Data de formalización do contrato: 15 de marzo de 2018.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: ser a oferta economicamente máis vantaxosa para a Administración, logo de aplicar os criterios de adxudicación e cumprir os requisitos dos pregos de condicións.

Lote 10: Oubiña 2º sector (Cambados-Pontevedra), ST-5207.

a) Data de adxudicación: 17 de novembro de 2017.

b) Adxudicataria: Enseros, Ingeniería y Servicios Integrados, S.L.U.

c) Importe de adxudicación: 34.970,42 € (sen IVE).

d) Data de formalización do contrato: 8 de xaneiro de 2018.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: ser a oferta economicamente máis vantaxosa para a Administración, logo de aplicar os criterios de adxudicación e cumprir os requisitos dos pregos de condicións.

Lote 11: Noceda-Bendoiro-Anzo-Madriñán-Busto (Lalín-Pontevedra), ST-5206.

a) Data de adxudicación: 22 de decembro de 2017.

b) Adxudicataria: Ingeniería Insitu, S.L.

c) Importe de adxudicación: 217.380,88 € (sen IVE).

d) Data de formalización do contrato: 19 de marzo de 2018.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: ser a oferta economicamente máis vantaxosa para a Administración, logo de aplicar os criterios de adxudicación e cumprir os requisitos dos pregos de condicións.

Lote 12: Val-Bermés-Sello (Lalín-Pontevedra), ST-5205.

a) Data de adxudicación: 22 de decembro de 2017.

b) Adxudicataria: UTE Einor, S.L.-EIEX, S.L.

c) Importe de adxudicación: 145.000,00 € (sen IVE).

d) Data de formalización do contrato: 14 de marzo de 2018.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: ser a oferta economicamente máis vantaxosa para a Administración, logo de aplicar os criterios de adxudicación e cumprir os requisitos dos pregos de condicións.

Lote 13: Romai (Portas-Pontevedra), ST-5203.

a) Data de adxudicación: 17 de novembro de 2017.

b) Adxudicataria: Estudio Técnico Gallego, S.A.

c) Importe de adxudicación: 186.130,94 € (sen IVE).

d) Data de formalización do contrato: 4 de xaneiro de 2018.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: ser a oferta economicamente máis vantaxosa para a Administración, logo de aplicar os criterios de adxudicación e cumprir os requisitos dos pregos de condicións.

Lote 14: Val de Camba (Rodeiro-Pontevedra), ST-5204.

a) Data de adxudicación: 28 de decembro de 2017.

b) Adxudicataria: Esproagro ingeniería, S.L.

c) Importe de adxudicación: 165.900,00 € (sen IVE).

d) Data de formalización do contrato: 15 de marzo de 2018.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: ser a oferta economicamente máis vantaxosa para a Administración, logo de aplicar os criterios de adxudicación e cumprir os requisitos dos pregos de condicións.

Santiago de Compostela, 22 de marzo de 2018

Mª del Carmen Bouso Montero
Secretaria xeral técnica da Consellería do Medio Rural