Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 69 Martes, 10 de abril de 2018 Páx. 19505

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 22 de marzo de 2018, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 11 de xullo de 2017, pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia durante os anos 2017 e 2018, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (Diario Oficial de Galicia número 137, do 19 de xullo).

O artigo 9.9 da orde reguladora dispón que as resolucións de concesión serán obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia, de acordo co disposto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións; na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno; no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006 e na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

En consecuencia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas con cargo ás aplicacións orzamentarias 09.41.322A.460.3 e 09.41.322A.481.3, para os programas integrados de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia, ao abeiro da Orde do 11 de xullo de 2017 (Diario Oficial de Galicia número 137, do 19 de xullo).

Santiago de Compostela, 22 de marzo de 2018

José Alfonso Marnotes González
Director xeral de Orientación e Promoción Laboral

ANEXO

Expediente

Entidade

Aplicación orzamentaria

Importe 2017

Importe 2018

Tipo de programa

TR332A/2017-065

Concello de Santiago de C.

09.41.322A.460.3

65.280,00

97.920,00

Exclusivo mulleres

TR332A/2017-0035

Concello de Vimianzo

09.41.322A.460.3

76.780,40

115.170,60

Exclusivo mulleres

TR332A/2017-0046

Concello do Porriño

09.41.322A.460.3

81.600,00

122.400,00

Exclusivo mulleres

TR332A/2017-061

Deputación de Pontevedra

09.41.322A.460.3

81.600,00

122.400,00

Exclusivo mulleres

TR332A/2017-0051

Concello de Ames

09.41.322A.460.3

81.600,00

122.400,00

Xeral

TR332A/2017-0007

Mancomunidade do Salnés

09.41.322A.460.3

81.600,00

122.400,00

Xeral

TR332A/2017-0024

Concello de Ferrol

09.41.322A.460.3

48.000,00

72.000,00

Xeral

TR332A/2017-0021

Concello de Redondela

09.41.322A.460.3

62.916,00

94.374,00

Xeral

TR332A/2017-0017

Concello de Arteixo

09.41.322A.460.3

65.280,00

97.920,00

Xeral

TR332A/2017-0003

Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol

09.41.322A.460.3

45.652,40

68.478,60

Xeral

TR332A/2017-0026

Concello de Cuntis

09.41.322A.460.3

81.600,00

122.400,00

Xeral

TR332A/2017-0058

Concello de Mos

09.41.322A.460.3

63.874,34

95.811,50

Xeral

TR332A/2017-0031

Concello da Coruña

09.41.322A.460.3

50.688,00

76.032,00

Xeral

TR332A/2017-0041

Concello de Cerceda

09.41.322A.460.3

70.176,00

105.264,00

Xeral

TR332A/2017-0011

Concello de Moaña

09.41.322A.460.3

81.600,00

122.400,00

Xeral

TR332A/2017-0038

Fundación Cultural da Estrada

09.41.322A.460.3

81.600,00

122.400,00

Xeral

TR332A/2017-0079

Concello do Carballiño

09.41.322A.460.3

81.600,00

122.400,00

Xeral

TR332A/2017-0016

Concello de Cabanas

09.41.322A.460.3

81.600,00

122.400,00

Xeral

TR332A/2017-0022

Concello de Vilalba

09.41.322A.460.3

81.600,00

122.400,00

Xeral

TR332A/2017-0069

Concello de Barreiros

09.41.322A.460.3

81.600,00

122.400,00

Xeral

TR332A/2017-0006

Concello de Vigo

09.41.322A.460.3

63.407,20

95.110,80

Xeral

TR332A/2017-0059

Concello de Friol

09.41.322A.460.3

81.600,00

122.400,00

Xeral

TR332A/2017-0039

Concello de Dodro

09.41.322A.460.3

81.600,00

122.400,00

Xeral

TR332A/2017-0071

Concello de Cedeira

09.41.322A.460.3

81.600,00

122.400,00

Xeral

TR332A/2017-0009

Concello de Marín

09.41.322A.460.3

31.209,60

46.814,40

Xeral

TR332A/2017-0002

Concello das Pontes de García Rodríguez

09.41.322A.460.3

44.902,40

67.353,60

Xeral

TR332A/2017-0036

Mancomunidade Terra de Celanova

09.41.322A.460.3

70.176,00

105.264,00

Xeral

TR332A/2017-37

Fundación Equipo Humano

09.41.322A.481.3

46.720,00

70.080,00

Exclusivo mulleres

TR332A/2017-40

Federación Empregados e Empregadas dos Serv. Públicos UGT Galicia

09.41.322A.481.3

81.600,00

122.400,00

Exclusivo mulleres

TR332A/2017-27

CIMO

09.41.322A.481.3

81.600,00

122.400,00

Exclusivo mulleres

TR332A/2017-52

Asociación de Empresarios e Profesionais CCA Compostela Monumental

09.41.322A.481.3

59.590,40

89.385,60

Exclusivo mulleres

TR332A/2017-18

Asociación de Empresarios do Deza

09.41.322A.481.3

81.600,00

122.400,00

Exclusivo mulleres

TR332A/2017-13

Asociación de Empresarios de Mos

09.41.322A.481.3

81.600

122.400

Xeral

TR332A/2017-53

Confederación Empresarial de Ourense

09.41.322A.481.3

81.600

122.400

Xeral

TR332A/2017-57

Fundación Nortempo

09.41.322A.481.3

81.600

122.400

Xeral

TR332A/2017-63

Confederación de Empresarios de Pontevedra

09.41.322A.481.3

81.600

122.400

Xeral

TR332A/2017-62

Asociación de Empresarios de Hostelería de Lugo

09.41.322A.481.3

81.600

122.400

Xeral

TR332A/2017-73

Fundación Cip

09.41.322A.481.3

81.600

122.400

Xeral

TR332A/2017-55

Asociación de Empresarios A Pasaxe

09.41.322A.481.3

73.440

110.160

Xeral

TR332A/2017-66

Asociación de Comerciantes e Profesionais Zona Príncipe

09.41.322A.481.3

54.925,176

82.387,764

Xeral

TR332A/2017-19

Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG)

09.41.322A.481.3

81.600

122.400

Xeral

TR332A/2017-72

Asociación Agarimo

09.41.322A.481.3

81.600

122.400

Xeral

TR332A/2017-67

Asociación Área Empresarial do Tambre

09.41.322A.481.3

63.080

94.620

Xeral

TR332A/2017-76

APETAMCOR

09.41.322A.481.3

81.600

122.400

Xeral

TR332A/2017-04

FEAFES

09.41.322A.481.3

81.600

122.400

Xeral

TR332A/2017-14

Asociación Galega de Empresas TIC

09.41.322A.481.3

72.624

108.936

Xeral

TR332A/2017-56

Fundación Cupa

09.41.322A.481.3

81.600

122.400

Xeral

TR332A/2017-74

Asociación de Empresarios As Gándaras O Porriño

09.41.322A.481.3

81.600

122.400

Xeral

TR332A/2017-60

Fundación para a Discapacidade e Emprego Juan XXIII

09.41.322A.481.3

81.600,00

122.400,00

Xeral

TR332A/2017-44

Confederación de Empresarios de Lugo

09.41.322A.481.3

81.600,00

122.400,00

Xeral

TR332A/2017-47

Federación Galega de Parques Empresariais

09.41.322A.481.3

81.600,00

122.400,00

Xeral

TR332A/2017-43

UGT-FICA Galicia

09.41.322A.481.3

40.800,00

61.200,00

Xeral